KATEŘINA PIŇOSOVÁ VNITŘNÍ DENÍK VÝSTAVA

Transkript

KATEŘINA PIŇOSOVÁ VNITŘNÍ DENÍK VÝSTAVA
KATEŘINA PIŇOSOVÁ
VNITŘNÍ DENÍK
VÝSTAVA – PROJEKCE – WORKSHOPY - DISKUSE
Datum výstavy: 3.10. – 2.12 2012
Místo konání: Galerie Divus, Jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7
Kurátor: Bruno Solařík
Patron projektu: Václav Cílek
Projekt Vnitřní deník představuje rozsáhlou výstavu s doprovodným programem
výtvarnice, sochařky a básnířky Kateřiny Piňosové, která vznikala během jejích
opakovaných dlouhodobých pobytů v Mexiku a v Texaském Galvestonu v letech 2004 –
2011. Výtvarná tvorba je přímo spojena s Cestopisem, začínajícím v roce 2004, kdy
autorka v Mexiku poprvé dlouhodobě pobývala. Texty a příběhy Cestopisu, reflektující
příběhy a zážitky z Mexika, se tak přímo pojí k vystavovaným dílům a vzájemně ze sebe
Osadní 5, Prague 7, 170 00
Czech Republic
+420 606 634 688
[email protected]
www.artmovement.cz
vycházejí.
Projekt Vnitřní deník sestává z několika částí:
-
výstava velkoformátových kreseb /akryl, pastelem/
-
velkoformátové fotografie soch, vytvořených v letech 2009 – 2011 v San Miguel de
Allende, ve státě Guanajuato v Mexiku
-
Cestopis – texty a dokumenty, vážící se ke kresbám, příběhům a zážitkům
z Mexika
-
výstava je dále řazena do tématických bloků a speciálních sekcí
Vznik projektu:
Mezi lety 2004 – 2011 pobývala Kateřina Piňosová převážně ve státě Guanajuato, odkud
podnikla řadu cest po dalších částech Mexika (Oaxaca, Yucatan, Guerrero apod.). Nějaký
čas strávila také na Bolívarském poloostrově a na ostrově Galveston, zdevastovaného
hurikánem Ike. A právě tato místa reflektují postřehy v textech i v kresbách.
Piňosová vede od roku 2001 výtvarný i psaný deník, kterému v jeho celku říká Vnitřní
deník. Tento „deník“ kromě jiného zrcadlí právě její pobyty v zahraničí. V roce 2004
poprvé dlouhodobě pobývala v mexickém státě Guanajuato, ve městě San Miguel de
Allende, odkud podnikla řadu cest po dalších státech Mexika. V roce 2005 uspořádala
galerie muzea v Chebu výstavu Kateřiny Piňosové, nazvanou „Z Mexika a okolí“, která
představila část práce z jejího pobytu v San Miguel v roce 2004. Po pobytech v Praze,
Galvestonu a Bolívarském poloostrově se Kateřina Piňosová v roce 2009 opět vrátila do
Mexika a věnovala se zde své tvorbě do roku 2011.
Kresby, sochy a texty Piňosové reflektují ojedinělý pohled na kulturu, tradice a faunu a
flóru Mexika. Autorka dokázala svým osobitým způsobem přiblížit své cesty, zážitky a
zkušenosti z jiných částí světa a poukázat na propojení a překvapivé podobnosti
nejrůznějších kultur.
Skrze svůj Cestopis nám Kateřina Piňosová propůjčuje její originální a citlivý zrak, díky
Osadní 5, Prague 7, 170 00
Czech Republic
+420 606 634 688
[email protected]
www.artmovement.cz
kterému se můžeme ocitnout např. v mytologickém i současném Řecku a - aniž bychom
si to uvědomili – se nechat příběhy (kresbou, fotkou, textem) dovést do města Real de
Catorce v Mexických horách.
Projekt Vnitřní deník tak vůbec poprvé představí ucelenou tvorbu Kateřiny Piňosové
z Mexika a Texasu. Poprvé budou také zveřejněny veškeré texty Cestopisu, jejichž
fragmenty vycházely průběžně v Revue Analogon. Cestopis by měl být současně vydán
jako katalog k výstavě, s předmluvou Václava Cílka.
Koncepce výstavy:
Každý blok i jednotlivé speciální sekce obsahují kresby a fotografie konkrétních míst,
lidí, stromů, květin, zvířat a krajiny. V konečném výsledku je vše propojeno a
zarámováno v textech Cestopisu.
Blok I.:
San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexiko
-
Příběhy, tradice, zvláštnosti /texty, poezie/
-
Stromy a květiny (Colorin, Plumeria Rubra, Orchid Tree, Luy de Navidad apod.)
/kresby a portréty/
-
Portrét stromu Ceiba /kresba, betonová socha/
-
Tradice „Arte popular“ a její propojení s osobním vnímáním autorky /např.
Krokodýlí masky ze stromu Ceiba, hliněné postavy ze státu Guerrero a mnoho
dalších/
-
Religiózní aspekty svaté Agáty a svaté Lucie v kresbách
-
Speciální sekce věnovaná sochám z betonu, které autorka postavila v San Miguel
de Allende
Blok II.:
Osadní 5, Prague 7, 170 00
Czech Republic
+420 606 634 688
[email protected]
www.artmovement.cz
Inspirace okolím San Miguel de Allende:
-
město Pozos /texty, fotografie/
-
speciální sekce věnovaná městu Real de Catorce v horách na severu Mexika
/kresby, fotografie, poezie/
Blok III.:
Bolívarův poloostrov, Texas, USA
-
Devastace krajiny hurikánem Ike /poezie/
-
Pocta oceánu /kresby/
Blok IV.:
Galveston, Texas, USA
-
Palmy, ibišky a magnolie /kresby a potréty/
-
Galveston zdevastovaný hurikánem Ike /poezie/
-
Mexický záliv – oceán /kresby a objekty papier-maché/
-
texty zahrnující zajímavý výběr z historie ostrova, včetně původního obyvatelstva
tzv. Milců psů (nezvykle vysokých indiánů, kteří měli rádi psi a kterým několik let
sloužil Cabeza de Vaca, který na ostrově ztroskotal..)
DOPROVODNÝ PROGRAM
koncepce: workshop / doprovodný program ke stejnojmenné výstavě
Zážitkový workshop „Kolektivní socha“
Workshop je kolektivním dílem všech zúčastněných, kteří budou mít možnost
vyzkoušet si nejen pracovní postup, ale také zažít, že mohou volně tvořit i bez
jakéhokoli uměleckého vzdělání. Předpokládaný výsledek workshopu je kolektivní
socha
Osadní 5, Prague 7, 170 00
Czech Republic
+420 606 634 688
[email protected]
www.artmovement.cz
Práce s materiálem: na armatůry ze železných prutů a pletiva se nanáší betonový mix
zednickou lžíci, popř. rukou, ochráněnou speciální rukavicí. Sochy jsou většinou
třívrstvé, aby byly odolné v případě, že by byly posléze postaveny venku
/Piňosová se naučila s materiálem pracovat v Mexiku u mistra tzv. Flying Concrete –
což je beton odlehčený vulkanickým kamenným štěrkem. Její učitel, Steve Korner je
výjimečná osobnost na poli zpracovaní a práce s betonem. Říká, že není sochař, ale
stavař. www.flyingconcrete.com Pro české podmínky se na vhodné kombinaci
betonové směsi Piňosová radí s Prof. Doc. Ing. Karlem Trtíkem Csc./
Projekce:
1/ Cestopisné projekce
Texas (Galveston, Bolivar Peninsula, Big Thicket National Park)
Jak se žije ostrovanům (Galvestoncům) po hurikánu Ike, kdo jsou vlastně obyvatelé
tohoto ostrova, který býval jedním z nejslavnějších gamblerských letovisek, kam se
sjížděla americká smetánka. Jak vypadá ostrov po tom, co na něm důsledkem
hurikánu Ike zeschlo několik tisíc ohromných dubů...
Jaký je Mexický záliv? Big Thicket National park – místo mnohametrových divokých
Magnolií a Cypřišů obrostlých mechem, kterému se říká mech španělský...
Mexiko (San Miguel de Allende, Mineral de Pozos, Guanajuato,
Oaxaca, Teotitlán de Valle, Monte Albán, Mitla, Real de Catorce
atd.)
Jak se žije v Mexiku? Jak vypadají tato místa, co si místní lidé myslí, jaký mají smysl
pro humor? Proč Mexiko tolik přitahuje? Tradiční řemesla včetně tkaní koberců,
obarvování příze tradičními barvivy, lidová umění. Jak působí starodávné město
Monte Albán? Genius Loci opuštěných dolů na stříbro. Jídlo a veselice. Magnetická
krajina – polopoušť.
2/ Projekce tvorby
Projekce prokládané dokumentárními snímky, ke kterým se tato tvorba pojí. Většinou
jde o tzv. „Portréty“ rostlin, stromů, zvířat, hornin..
-
Agave, Palmy, Magnolie, Lilie, Brambořík, Rulík, Yucca, Platan, Luz de Navidad,
Strom Ceiba, Ibišek
Pelikáni, Supi, Hrdličky Inka, Motýlci Erebia
Plumeria Rubra
Bauhinia variegata
Strelitzia reginae
Osadní 5, Prague 7, 170 00
Czech Republic
+420 606 634 688
[email protected]
www.artmovement.cz
-
Erythrina (Zarděnice)
Heliconia
Achát
speciální část věnovaná sv. Agátě a sv.Lucii
a další..
Hosté – Spřízněná tvorba
Kolektivní dobrodružství
Komentovaná pásma promítání, kde bude tvorba Piňosové stát vedle tvorby dalších
zajímavých osobností. Tato část programu tak nabízí unikátní pohled na možnosti
dialogu ve tvorbě odlišných osobností.
1. Bruno Solařík, fotografie / Piňosová, kresby, sochy
2. Lucie Hrušková, kresby / Piňosová, kresby
3. Přemysl Martinec, kresby, objekty / Piňosová, kresby, sochy
Osadní 5, Prague 7, 170 00
Czech Republic
+420 606 634 688
[email protected]
www.artmovement.cz

Podobné dokumenty

Venezuelská zahraniční politika: zdroj

Venezuelská zahraniční politika: zdroj v ekonomice země hraje ropa, je možné pro naši analýzu vzít ropu za základ identifikace národních ekonomických zájmů. V první části analýzy ekonomických zájmů se zaměřím na vztahy a politiku v rámc...

Více

Stanley Kubrick bez sponzor.indd

Stanley Kubrick bez sponzor.indd dnéé z i k o n s v ě t o v é h o f ilmu i l mu i zu áállnn í e fe k t y Stanleyho Kubricka,, držitele Oscara za v izu k fi l mu „2001: „ 20 01 : Vesm Ve sm írn í rnáá o ody dy se a“ a “ n avšt av š...

Více

Hotel Savannah

Hotel Savannah Hotel Savannah trošku trpí tím, že je vybudovaný v nákupní zóně přímo na hranicích s Rakouskem, do nejbližšího města Znojma je to něco přes 10 km. Proto se v samotném hotelu nabízí několik možností...

Více

Stanley Kubrick.indd

Stanley Kubrick.indd dnéé z i k o n s v ě t o v é h o f ilmu i l mu i zu áállnn í e fe k t y Stanleyho Kubricka,, držitele Oscara za v izu k fi l mu „2001: „ 20 01 : Vesm Ve sm írn í rnáá o ody dy se a“ a “ n avšt av š...

Více

poezie II

poezie II má v naší literatuře, a kultuře obecně, tak významnou historii, a  je pro ni natolik příznačný, že možnost zmapování jeho aktuální podoby se přímo nabízela. Jedná se ovšem o  oblast natolik specifi...

Více

2016 červenec - Farnost Polná

2016 červenec - Farnost Polná Návštěva Prokopa Brože V neděli ráno 12. 6. v 8.00 h k nám do Polné po dvaceti letech zavítal, dnes již děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, ThLic. Prokop Brož, Th.D. Nebylo mnoho...

Více