JAK AFRICKÉ BUBNY DJEMBE PŘIŠLY DO ČELADNÉ A CO Z

Transkript

JAK AFRICKÉ BUBNY DJEMBE PŘIŠLY DO ČELADNÉ A CO Z
Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
3 / 2012, ročník IV.
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinných lázní k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
JJA
AK
KA
AF
FR
RIIC
CK
KÉ
É
B
BU
UB
BN
NY
YD
DJJE
EM
MB
BE
E
P
PŘ
ŘIIŠ
ŠL
LY
Y
D
DO
OČ
ČE
EL
LA
AD
DN
NÉ
É
A
AC
CO
OZ
ZT
TO
OH
HO
O
V
VZ
ZN
NIIK
KL
LO
O
V sobotu 19. května 2012
byl společným vystoupením
bubeníka Ivo Batouška
a zaměstnanců BRC zahájen
nový program pro klienty -
RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ.
Hru na djembe si s nadšením
vyzkoušeli i diváci (vpravo).
Čtěte na str. 2 a 7.
Od 1. dubna 2012 došlo ke změnám při navrhování a poskytování léčebně rehabilitační
péče v odborných léčebných ústavech (OLÚ). Tyto změny se týkají i Beskydského
rehabilitačního centra. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 369/2011, §33 Sb.
stanovuje nově dvě podmínky:
1. Podání návrhu na novém formuláři „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné
léčebně“.
2. Schválení rehabilitační péče v OLÚ revizním lékařem místně příslušného pracoviště
zdravotní pojišťovny.
Pro usnadnění jsme sestavili INFORMACE PRO NAVRHUJÍCÍ LÉKAŘE, jak
postupovat při podávání nového návrhu na léčebně rehabilitační péči v BRC. Informace
jsou k dispozici u personálu na časování v léčebném domě Dr. Storcha, nebo v příjmové
kanceláři. V elektronické podobě jsou na našich webových stránkách www.brc.cz.
1
JAK AFRICKÉ BUBNY DJEMBE PŘIŠLY
DO ČELADNÉ A CO Z TOHO VZNIKLO
Petr Andrle
Před nedávnem uspořádala, dnes již docela známá a
zavedená, Galerie LARA výstavu originálních fotografií
Libora Kappela. Původní myšlenka této výstavy vznikla
při debatě několika přátel, mezi něž patří také Ivo
Batoušek, učitel hry na různé druhy bubnů a bicích
nástrojů. Ivo učí ve vlastní bubenické škole v Olomouci, je
vedoucím známé skupiny bubeníků Jumping Drums a také
se zabývá muzikoterapií. Do BRC přijel vloni na podzim
s dvěma japonskými bubny taiko (vlevo )a neobvyklým
vystoupením tehdy zahájil výstavu svého přítele.
Myšlenka „TERAPIE
V
RYTMU“
se
zřejmě zrodila ve
stejný den. Nebyla zdaleka nová, protože hned při
vernisáži, v debatě po Batouškově vystoupení, se
ředitel BRC MUDr. Milan Bajgar bezelstně „přiznal“,
že o jistém druhu muzikoterapie s bubny pro klienty
lázní uvažoval již před lety.
době a další hodiny ze svého volného času věnovali
pilnému domácímu studiu a samozřejmě především
nácviku rytmů, které dostávali průběžně jako
domácí úkoly. Hra na jakýkoli hudební nástroj
vyžaduje člověka
celého i s jeho
duší,
která
v tomto případě
musí souznít s duší
každého
jednotlivého
bubínku, protože
každý je originál bubínek i člověk.
Poté šlo vše docela ráz na ráz. Mezi zaměstnanci a
příznivci BRC se našlo celkem osm odvážných žen a
mužů, kteří se rozhodli vydat se ve speciálně
sestaveném bubenickém kurzu „Cesta bubeníka“
náročnému učiteli Batouškovi na milost či nemilost.
Ředitel Milan Bajgar potvrdil svůj dávný záměr
především tím, že uvolnil prostředky na zakoupení
deseti afrických bubínků djembe a vytvořil také
technické a ekonomické podmínky pro uskutečnění
dvou víkendových kurzů a dalších konzultačních
setkání. Tak vznikl a začal být naplňován koncept
relaxačního bubnování. A účastníci kurzů sami
prožívali a zároveň se
učili to, v čem budou
pomáhat - někteří jako
budoucí
lektoři
ostatním, až přijde čas.
A tak po dlouhých
hodinách zkoušení
a debatách o
smyslu, kráse a
účincích bubnování, přišel den D, a hodina H.
Absolventi se v sobotu 19. května 2012 představili
veřejným vystoupením, uspořádaným na Lázeňském
náměstí před Apartmánovým domem Lara.
Vystoupení s přehledem glosoval Ivo Batoušek,
kterému se podařilo za bubny dostat i mnohé ze
stovky diváků, a to od kategorie senior až po
kategorii dítě. Z tohoto vystoupení jsou i fotografie,
které dokreslují tuto jedinečnou událost.
Zcela
zvláštním
momentem celé této,
do jisté míry neobvyklé
a převratné události, byl
postup
samotných
účastnic a účastníků
kurzu. Jejich bubenická
škola
probíhala
výhradně po pracovní
Ale ještě k tomu podstatnému. Ona bubenická škola
nebyla organizována jen tak pro radost
zúčastněných, i když ta tam také byla a je.
Základním záměrem všech, kteří byli u toho, je to,
aby radost z jednoduchého hudebního bubenického
projevu mohla příznivě působit i na klienty
Beskydského rehabilitačního centra a především na
2
jejich zdraví. Což znamená vytvořit ze zájemců
skupinky, které budou zkoušet, jak v dávných
rytmech afrických bubínků nalézt pro sebe něco
pozitivního, pohodu a klid. A „vlastnoručně“ zažijí,
jak zvuk a vibrace bubnů skutečně působí na mysl a
tělo. A tak bylo v den onoho „maturitního“ koncertu
vyhlášeno, že se zájemci mohou přihlásit. A už tři
dny poté se v první skupince sešlo celkem sedmnáct
klientů. Je známo, že společné bubnování přináší
nejen radost do myslí lidí, ale že je také více než kdy
jindy sbližuje. Věříme tedy, že v nabídce zajímavých
a mimořádných programů našeho rehabilitačního
centra jsme tímto učinili další krok. RELAXAČNÍ
BUBNOVÁNÍ totiž v žádném jiném podobném
zařízení nenajdete.
A tak se v Čeladné začalo opět bubnovat. Proč opět?
Inu, jistě v dávné minulosti, kdy byly beskydské hory
plné divé zvěře, scházeli se někde tady opodál naši
předkové u obětních ohňů a úderem do dutých kostí
dávali tak najevo svoji spokojenost. Kouzla rytmů
bubnů patří i do naší moderní doby. Všem, kteří u
tohoto projektu stáli od prvních počátků, je třeba
vřele poděkovat. Zrovna tak jako těm, kteří s chutí a
s láskou bubnují dál a hlasem bubnů budou
promlouvat k dalším a dalším lidem. Přidat se může
kdokoliv.
R
RE
EL
LA
AX
XA
AČ
ČN
NÍÍ B
BU
UB
BN
NO
OV
VÁ
ÁN
NÍÍ
pro klienty BRC
každou středu od 15.15 hod.
v tělocvičně BETA
3
ČEKÁ NA VÁS TAKÉ
BAOBAB
Andrea Adamová
Intenzivní přestavbou a modernizací prošel
v uplynulých týdnech celý interiér jedné
z původních
budov
v parku
Beskydského
rehabilitačního centra. „Koupele“, jak se tato
přízemní budova s charakteristickým zdivem
z červených cihel původně nazývala, poskytovaly od
roku 1902 vodoléčebné procedury hostům tehdejších
Lázní Skalka, založených lékařem Janem Mayem na rozhraní
obcí Čeladná a Velké Kunčice pod Radhoštěm (dnešní Kunčice pod Ondřejníkem). V průběhu
posledních dvanácti let sem pro klienty rehabilitačního centra přibyl rehabilitační bazén pro
skupinová cvičení a kromě koupelí i pracoviště individuální fyzioterapie a elektroléčby.
Nynější budova Lázní má vzdušné a příjemně působící prostory, jejichž finální podoba vznikala ve spolupráci s
architektkou Markétou Hejlovou. Podstatnou zásluhu na zdařilé rekonstrukci měla i ostravská stavební firma
ARP GROUP, s.r.o., jejíž zaměstnanci se pod vedením Aleše Porvise a Petra Olivky museli nejednou vypořádat
i s náročnými „oříšky“, které při zásazích do historické budovy často vyvstávaly. To se podařilo a nový interiér
přímo vyzývá k tomu, aby si zde člověk dopřál některou ze zcela nových wellness procedur. Nové je totiž také
to, že Lázně může využít kdokoliv, nejen klienti BRC. Ve všední dny odpoledne jsou nyní Lázně otevřeny
veřejnosti a počítá se s tím, že časem se otevírací doba rozšíří i na víkendy. A jaká je nová nabídka?
Parní lázeň Baobab s účinky léčivých bylin (foto nahoře) Lokální teplý zábal s parafinovými pláty
s léčivými přísadami (ParaffinWax)
Celotělový zábal z bahna Mrtvého moře s kompletním
ošetřením pokožky přípravky z Mrtvého moře (dříve poskytovaný v penzionu Jurášek) Lokální
zábaly z bahna ze Sakského solného jezera Celotělová vířivá perličková koupel Vířivá koupel na
dolní končetiny Přístrojová lymfodrenáž na dolní končetiny.
Kromě přístrojové lymfodrenáže (která je ale stále žádanější pro své
léčebné i kosmetické účinky) využívají všechny uvedené procedury
speciální přírodní přípravky nebo postupy.
Parní lázeň Baobab kombinuje příznivé účinky vodní páry
s působením bylinných směsí, kterých je na výběr dokonce hned
dvanáct. Klient si buď může intuitivně vybrat tu, která mu právě
příjemně voní, nebo mu personál doporučí vhodnou směs podle
požadovaných účinků. Už samotné názvy bylinných směsí lákají
k vyzkoušení této parní lázně: Antistres, Magic Power, Dream, Natura,
Sweet Night, Oriental, Clean Skin, Fit Style, Fruit Coctail, Free Breath, Sea
Breeze, Brisk Air.
Parafinové pláty s léčivými přísadami ParaffinWax se přikládají
lokálně přímo na pokožku a používají se v kombinaci s teplým
zábalem, například na klouby nebo páteř. Předností teplého
zábalu s aplikací speciálních parafinových plátů je
působení účinných látek v nich obsažených a jejich
snadné vstřebávání do hlubokých vrstev tkání. Zábal se
doporučuje při zánětlivých a degenerativních
onemocněních kloubů, při revmatismu měkkých tkání, po
úrazech a ke zmírnění bolestí. Kromě přímého účinku je
příjemná i uvolňující se vůně - na výběr je zábal bylinný,
kokosový, čokoládový a včelí.
4
Bahno z Mrtvého moře používané k celotělovému zábalu je 100%
přírodní produkt. Díky speciální kombinaci minerálů a stopových
prvků působí blahodárně na pokožku, kterou čistí a revitalizuje.
Zábal napomáhá obnově buněčného metabolismu a
regeneraci buněčné struktury. Při opakované aplikaci se
dosahuje také zeštíhlení. Teplý bahenní zábal má výrazný
analgetický a zklidňující účinek při bolestech kloubů a
potížích pohybového aparátu a má uklidňující účinek na celé
tělo. Po zábalu následuje kompletní ošetření pokožky
speciálními přípravky z Mrtvého moře.
Bahno ze Sakského solného jezera má díky svému vyváženému
minerálnímu a organickému složení protizánětlivý, antimikrobní,
uvolňující a regenerační účinek. Léčba pohybového aparátu bahnem a bahenními produkty, pocházejícími ze
solných jezer na Krymu, má již více než 120letou tradici. Toto bahno má
několikanásobně vyšší obsah minerálů, vitamínů a lipidů, než
bahno z Mrtvého moře. Z kosmetického hlediska vykazují
balneo-bahenní produkty čisticí a omlazující účinky, zlepšují
prokrvení pokožky a zvyšují její tonus, stimulují
regenerační procesy, stabilizují energetickou výměnu a
normalizují rovnováhu tuku, tím se pokožka vyhlazuje a
zvyšuje se její pružnost. Bahno se aplikuje lokálně na velké
klouby nebo páteř.
Celotělová vířivá perličková koupel se aplikuje v pohodlné a
prostorné vaně, navržené tak, aby umístění trysek respektovalo
anatomii lidského těla. Koupel zlepšuje prokrvení, snižuje celkové
napětí svalstva a pozitivně ovlivňuje pohybové funkce kloubů. Díky hloubkovému prohřátí a účinkům
masážních trysek navozuje v těle celkový pocit tepla a uvolnění.
Koupel ve vířivé vaně napomáhá také lepšímu okysličení všech
vnitřních orgánů.
Vířivá koupel na dolní končetiny má obdobné působení
jako koupel celotělová, působí intenzivně především na
dolní končetiny. Pomáhá zmírnit bolesti nohou, uklidňuje
a uvolňuje celkové napětí svalstva končetin, zbavuje
stresu a pozitivně ovlivňuje pohybové funkce kloubů.
Přístrojová lymfodrenáž na dolní končetiny je unikátní
způsob postupného odvodu nadbytečných tekutin a zplodin
látkové výměny v krevních a lymfatických cestách. Při
přerušované kompresi končetiny se vytvářejí tlakové vlny, které tyto
systémy stimulují. Odstraněním toxických látek se napomáhá regeneraci a detoxikaci organismu a zlepšuje se
metabolismus. Při únavě končetin, pocitu těžkých nohou a otocích nohou
je vhodné absolvovat několik procedur (nejlépe 10 až 20). Tím se
docílí prokrvení končetin, podpoří tzv. cévní gymnastika a
regeneruje ochablé vazivo. Dochází také k redukci tělesného
objemu na stehnech, hýždích a břichu, vyhlazuje se a prokrvuje
pokožka.
PROVOZ LÁZNÍ je ve všední dny od 15 do 18 hodin.
REZERVACE A ÚHRADA PROCEDUR se provádí v recepci
Apartmánového domu Lara (denně od 9 do 21 hod.,
tel. 552 533 111).
INFORMACE jsou k dispozici v recepci AD Lara, www.brc.cz.
ADRESA: Budova Lázní, Beskydské rehabilitační centrum, 739 12 Čeladná 42.
5
aneb JAK TO BYLO NA SKALCE 1. KVĚTNA 2012?
Mnozí turisté a milovníci beskydské přírody z Ostravska, Opavska, Frýdecko-Místecka,
Olomoucka i z dalších míst přijali pozvání Okrašlovacího spolku Rozhledna a oslavili už
podruhé 1. máj výstupem na Skalku, nejvyšší vrchol Ondřejníku. Kolektivními členy tohoto
spolku jsou obce Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Pstruží. Jeho činnost podporuje i BRC,
mimo jiné i kvůli zamýšlené stavbě rozhledny na Skalce, vrcholu, který se vypíná přímo nad
lázeňským parkem. Počasí bylo tentokrát perfektní, stejné byly i služby. Opékaly se originální
špekáčky, výborný podmáslový chléb dodala pekárna Papex z Ostravy-Hrabůvky, dokonce se
čepovalo i řádně vychlazené pivo. Debatovalo se především o přírodě a také o tom, zda zde
bude stát do dvou let rozhledna. Snad by to mohlo vyjít. Každopádně v příštím roce se opět na
1. května sejdeme. To slibovali všichni dospělí účastníci i jejich děti. Nakonec se letos sešlo
kolem dvou stovek účastníků. Akce se zúčastnili i členové výboru Rozhledny Milan Bajgar, Jan
Folprecht, Andrea Adamová a Petr Andrle. Ti, kteří pro jiné povinnosti nemohli přijít, drželi
akci palce a zajímali se o její průběh. Přijďte za rok podpořit myšlenku rozhledny na Skalce i
vy! Už teď vyjednáváme příznivé počasí.
(le)
„JINAK SE KROMĚ ŽIVOTA NEDĚJE VŮBEC NIC“
Slova v titulku si vybrala za motto své výstavy Dagmar Molinová, autorka, která od 15. května 2012 vystavuje
svá díla v Galerii Lara. Výstava potrvá až do poloviny července 2012. „Jinak
se kromě života neděje vůbec nic“ je nejen motto výstavy, ale i název knihy
básní, kterými autorka svoje obrazy doprovází. Většinou se jedná o
abstraktní náměty, zajímavé
především
barevným
zpracováním a kombinací s
doprovodnými texty básní.
Jako pozvánku přikládáme
fotografii
z vernisáže
výstavy. Výstava je prodejní,
vybrané dílo si může nový
majitel hned odnést, a to i s
knihou, kterou obdrží jako
malý dárek.
Otevřeno je denně
od 9.00 do 21.00 hod.
6
PŘÍŠTĚ PŘIJDOU ZASE VŠICHNI
A najednou tu byla středa 23. května 2012.
Pro většinu klientů BRC běžný den
s naplánovanými
procedurami
a
s odpoledním programem, který si většinou
určují sami, neboť je z čeho si vybírat.
Přibyla však jedna další možnost - zájemci se
mohli přihlásit do skupinky „Relaxačního
bubnování“. Jak to všechno začalo,
popisujeme na jiném místě tohoto čísla.
Nesporně tento záměr hned napoprvé oslovil
celkem šestnáct našich klientů. Sobotní
„veřejný bubenický koncert“, přilákal na
Lázeňské náměstí více než sto diváků. A mezi
nimi byla také většina z našich „šestnácti
statečných“, kteří usoudili, že jim bubnování
přijde vhod. Po třetí hodině odpolední se
všichni zájemci sešli v tělocvičně BETA (nahoře na společném snímku). Odtud by se měly zvuky
bubnů linout už každou středu odpoledne. Jedna z přítomných, paní Alena Rojovská (na snímku
třetí zleva), nepřišla, ale přijela. Usoudila, že jí v bubnování nemůže invalidní vozík překážet, a
dobře udělala. Nepřekážel. A už se moc začala těšit domů. Svěřila se nám totiž, že její vnuci se hře na
bicí učí, takže je určitě hodně překvapí svým líčením, jak také bubnovala.
Bubínků je devět, proto byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina naslouchala, druhá
cvičila. Posléze si role vyměnili. Funkcí lektorů a průvodců se napoprvé ujali Andrea Adamová a Jiří
Matýsek, oba zaměstnanci BRC. Účastníci se nejdříve seznámili mezi sebou. Řekli si, odkud jsou a
v kterém lázeňském domě jsou ubytováni. A poté se pustili do práce. Velice brzy přišli na to, že „hra
v bubny“ je všechny spojuje. Membrány bubínků spolu rezonují, takže člověk najednou cítí jakési
společné magické spojení a také uspokojení a radost, což je vlastně cílem tohoto relaxačního
bubnování. Všichni se pustili do cvičení a vůbec neprotestovali, když dostali ještě domácí úkol.
Každý totiž obdržel speciálně připravené metodické listy, do kterých si hned zapsal svoje první
rytmy. A další si může zkusit vymyslet do příště sám. Většina účastníků se totiž hned přihlásila na
pokračování za týden, protože již v první lekci v sobě objevili netušené síly a schopnosti. A pokud by
je nadšení pro bubnování neopustilo ani po návratu domů, metodický list obsahuje také kontaktní
adresy, kde lze získat další informace. A tak se africké bubínky djembe nejspíš postupně stanou
běžnou součástí terapeutické a relaxační nabídky BRC. Pouze debaty o tom mohou mít zcela jinou
náplň: „Vypadáte dobře, paní Nováková. Zase v lázních?“ „Ale kdepak, paní Brodská.
Letos jsem byla v Čeladné, to jsou nějaké úplně jiné lázně. Učili jsme se tam bubnovat, já to stihla
za ten měsíc třikrát. Asi řeknu mladejm, ať mi koupí pod stromeček bubínek. Aby, až přijedu za
rok, všichni slyšeli, jak jsem pokročila. A to byste nevěřila, jak to uklidňuje.“
(le)
7
JEJICH VNUČKA BYLA
NA TITULNÍ STRANĚ
Na fotografii vlevo jsou manželé Růžičkovi. Pořídit
tento snímek na balkoně jejich pokoje v léčebném
domě Dr. Storcha nebylo vůbec jednoduché. Jsou
sice právem pyšní na svou vnučku, ale zároveň
velice skromní. O Kateřině Růžičkové, nejlepší české
golfistce, jsme totiž psali v prvním letošním čísle
Fontány. A jistě jsme za dobu jejího úspěšného
sportovního působení nebyli jediní. Tehdy jsme
netušili, že prarodiče Kateřiny se k nám přijedou
léčit o pár týdnů později. A to, že jablko nepadá
daleko od stromu, potvrdili úplně mimoděk zmínkou, že cestou domů se určitě zastaví na golfovém
hřišti v Rožnově pod Radhoštěm. Samozřejmě, aby si zahráli. Máme za to, že Kateřina bude mít
z obojího radost. Přejeme všem členům rodiny Růžičkových pevné zdraví i golfové údery.
PACIENTI VÍTAJÍ INFORMACE, KTERÉ JIM POSÍLÁME NA E-MAIL
Dobrý den, děkuji za informace, uvítám i další. Včera jsem opustila Vaše rehabilitační centrum (po 5 týdnech)
opět velmi spokojena s léčebnými postupy, díky všem. Přesto, že nebyla v chodu posilovna, od které si vždy
hodně slibuji, jsem spokojená - vše mi 100% vynahradila na individuální rehabilitaci pani Balcarová. Krásné
dny přeje Blanka Mazáčová.
Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v v červnu:
Danuše Adamišová - kuchyně
Lenka Hanousková - tel. ústředna
Anna Hirmanová - R3
Václav Chýlek - správa
Jaroslava Janošcová - R2
Vlasta Chýlková - R2
Martin Karásek - restaurace
Pavla Jarošincová - R4
Miroslava Kotková - správa
Iveta Magnusková - R8
Helena Langrová - restaurace
Ing. Magda Maralíková - kuchyně
Jana Marková - R7
Jiří Matýsek, DiS. - lázně
Alena Milatová - R3
Jana Mičulková - kuchyně
Bc. Darina Pavlásková - lázně
Radka Mičulková - R8
Pavel Polášek - údržba
Kateřina Michnová - R4
Růžena Rožnovská - R1
Radka Nováková - kuchyně
Danuše Strnadlová - tel. ústředna
Vendulka Pénzesová-Gyurická - R3
Mgr. Michaela Šebelová - lázně
Silvie Petrová - R9
Vladimír Vaněk - kuchyně
Šárka Ricklová - třídírna prádla
Irena Vernerová - R9
Roman Rožnovský - údržba
Marcela Rygolová - R7
v červenci:
Ludmila Šnytová - R4
Hana Češková - lázně
Martina Štefková - R8
Eva Doleželová - lázně
Yvona
Veličková - správa
Irena Grygarová - R9
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v květnu 2012 v nákladu 700 výtisků.
8

Podobné dokumenty

Ministr zdravotnictví LEOŠ HEGER navštívil BRC

Ministr zdravotnictví LEOŠ HEGER navštívil BRC Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Více

zde - BRC

zde - BRC Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Více

ZDE - Lara Wellness

ZDE - Lara Wellness Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Více

(G:\\Projekty\\\310eladn\341 - HOTEL

(G:\\Projekty\\\310eladn\341 - HOTEL Doprava a parkování v areálu lázní: • Pro parkování osobních vozidel pacientů jsou v areálu BRC vyhrazena nehlídaná parkoviště P1 a P2. • Vjezd do areálu - k léčebným domům je povolen vozidlům se z...

Více

ZDE - BRC

ZDE - BRC analgetický a zklidňující účinek při bolestech kloubů a potížích pohybového aparátu a uklidňující účinek na celé tělo. Po zábalu následuje kompletní ošetření pokožky speciálními přípravky z Mrtvého...

Více

Tisková zpráva ----konec - Neurorehabilitační klinika AXON

Tisková zpráva ----konec - Neurorehabilitační klinika AXON mozkovou obrnou, dosáhnout absolvování další terapie, jež není hrazena zdravotní pojišťovnou. „Mám velkou radost z toho, že se podařilo získat takové množství peněz, a ještě více mě těší, že fyziot...

Více