Příloha - Legislativa

Transkript

Příloha - Legislativa
Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF
TISKOVÁ ZPRÁVA - 5. října 2012
Česká republika potřebuje změnu životního stylu, ten se
vytváří v dětství
Cyklistický veletrh Bike Brno navštívil v pátek ministr zdravotnictví pan Leoš Heger.
Zúčastnil se druhého dne cyklokonference, jehož ústředním tématem byl pohyb a jeho
vliv na zdraví populace. Pravidelná jízda na kole může přinést přirozenou cestou změnu
životního stylu a podle výzkumů má přínos v řádu milionů EUR.
„Za Ministerstvo zdravotnictví bych rád řekl, že je třeba podporovat vhodné pohybové aktivity a
aktivní životní styl,“ vzkázal účastníkům cyklokonference ve svém projevu ministr Leoš Heger.
„Pohyb je nesmírně důležitou součástí jak prevence, tak i léčby chronických neinfekčních
onemocnění,“ dodal.
Na nedostatek pohybové aktivity u českých dětí poukázala také nedávno zveřejněná studie
HBSC[1]. „České děti dnes tráví většinu volného času pasivně, často u televize nebo počítače.
Pouze 20 % z nich splňuje pohybové minimum, za které se obvykle považuje 60 minut
pohybové aktivity denně,“ potvrzuje alarmující stav Zdeněk Hamřík, vedoucí Katedry rekreologie
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Podle něj z toho plyne celá řada problémů, které se
mohou naplno projevit až v dospělosti a mezi které patří obezita, karkardiovaskulární
onemocnění či nemoci pohybového aparátu. „Hlavním problémem ale je, že navyklý sedavý životní
styl se později v dospělém věku mění už jen velmi těžko,“ dodává Zdeněk Hamřík.
„Česká republika potřebuje doslova rozhýbat,“ komentuje výsledky národní cyklokoordinátor
Jaroslav Martinek. Návyky získané v dětském věku jsou podle národního cyklokoordinátora
rozhodující pro celý zbytek života. Větší podíl tělesné výchovy ve školách je přitom jen
částečným řešením „Stačí, když si vzpomenu na své dětství a vztah k tělesné výchově. Děti
s nadváhou, které nestačily v tělocviku ostatním, se často z hodin omlouvaly,“ vzpomíná
Jaroslav Martinek. Pravidelná jízda na kole pomáhá velmi účinně změnit negativní trend a podle
londýnské studie [2] tak ušetří jen v oblasti zdravotnictví 0,9 EUR za každý ujetý kilometr. Podle
této studie stráví pravidelný cyklista ročně na nemocenské o den kratší dobu. Například v Belgii
tak program „Do práce na kole“ ušetří ročně zaměstnavatelům 4 miliony EUR, které by jinak
zaplatili na nemocenské.
Str. 1 (Celkem 3)
Ing. Jaroslav MARTINEK
koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR (zkráceně národní cyklokoordinátor)
a koordinátor projektu Central MeetBike
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Krapkova 3, 779 00 Olomouc
tel. 548 423 797, tel. 602 503 617, [email protected]
skype: panathi1, www.cyklostrategie.cz
Press servis - kontakt:
Ing. Radka ŽÁKOVÁ, tel. 777 093 290, [email protected], skype: aknudar
Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF
Skutečně dlouhodobá změna není možná bez vybudování bezpečných cest ve spolupráci se
školami, rodiči a obcemi. „Důležité je pak také zázemí ve školách, to znamená mít k dispozici
kolárny nebo jiná místa, kam lze kolo bezpečně uložit,“ myslí si ředitel FN Olomouc Roman
Havlík. Podle jiných výzkumů jsou stejně tak důležité chráněné cesty, které umožní dětem
bezpečně absolvovat cestu do školy či znalost dopravních pravidel. Ze své zkušenosti to
potvrzuje učitel dopravní výchovy na základních školách Jiří Schejbal: „Když vidím děti s
odstupem jednoho roku po absolvování základního kursu dopravní výchovy, přesně vidím, kdo
skutečně na kole jezdí a kdo ne. Ti, kteří zažili dopravní provoz na vlastní kůži, reagují mnohem
rychleji a celkově mají pravidla mnohem lépe zažitá.“
Podle národního cyklokoordinátora chybí zatím v Česku také opravdu účinná celonárodní
kampaň, která by změnila výběr dopravních prostředků ve prospěch jízdního kola. „U dětí máme
šanci změnou životního stylu ovlivnit mnohé,“ shrnuje Jaroslav Martinek.
Kontakty:
 doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc., ministr zdravotnictví ČR
v případě dotazů prosím kontaktujte tiskové oddělení, Vlastimil Sršeň, tel. 224 972 166,
E-mail: [email protected]
 doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
E-mail: [email protected], tel.: 588 443 151
 Mgr. Zdeněk Hamřík, Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci
E-mail: [email protected], tel: 604 156 687
 Jiří SCHEJBAL, učitel autoškoly a dopravní výchovy na základních školách v
okrese Plzeň-sever
E-mail: [email protected], tel. 608 708 919
Přílohy:
(všechny přílohy jsou ke stažení na adrese www.cyklostrategie.cz– sekce Pro média)
[1] CMB21_priloha1_Narodni_zprava.pdf - Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a
školáků, HBSC – Česká republika – 2010
[2] London School of Economics (2011): The British Cycling Economy. ‚Gross Cycling Product
Report‘:
corporate.sky.com/documents/pdf/press_releases/2011/the_british_cycling_economy
Str. 2 (Celkem 3)
Ing. Jaroslav MARTINEK
koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR (zkráceně národní cyklokoordinátor)
a koordinátor projektu Central MeetBike
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Krapkova 3, 779 00 Olomouc
tel. 548 423 797, tel. 602 503 617, [email protected]
skype: panathi1, www.cyklostrategie.cz
Press servis - kontakt:
Ing. Radka ŽÁKOVÁ, tel. 777 093 290, [email protected], skype: aknudar
Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) – CDV je veřejnou výzkumnou institucí a
jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD).
Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností
pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro
MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.
www.cdv.cz
Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím
programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF. Projekt
Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovenskoněmeckého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být
aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech.
Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a
Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko
nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická
universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany.
Program Central Europe – jedná se o program Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi státy
střední Evropy za účelem podpory inovací, zlepšení
dostupnosti,
životního
prostředí,
zvýšení
konkurenceschopnosti
a
atraktivity
středoevropských měst a regionů. Central Europe
investuje 231mil. euro a zajišťuje tak financování projektů nadnárodní spolupráce, kterých se účastní
veřejné i soukromé organizace z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska,
Slovenska a Slovinska. Program je financován z Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v
letech 2007 až 2013. www.central2013.eu
Str. 3 (Celkem 3)
Ing. Jaroslav MARTINEK
koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR (zkráceně národní cyklokoordinátor)
a koordinátor projektu Central MeetBike
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Krapkova 3, 779 00 Olomouc
tel. 548 423 797, tel. 602 503 617, [email protected]
skype: panathi1, www.cyklostrategie.cz
Press servis - kontakt:
Ing. Radka ŽÁKOVÁ, tel. 777 093 290, [email protected], skype: aknudar

Podobné dokumenty

katalog - Catershop.cz

katalog - Catershop.cz Jedinečné jednorázové nádobí Zapomeňte na vše, co jste dosud věděli o jednorázovém nádobí

Více

táborská víkendovka

táborská víkendovka 10. - 18.00 hod. ZOO Tábor Větrovy - KONEC 21.30 hod. Stromovka - Letní kino - POHÁDKÁŘ. 13.00 hod. Vodní nádrž za Jednotou - DĚTSKÉ PRÁZDNIN ANEB DEN PLNÝ HER s Haribem. Romantický ČR, 2014, 90 mi...

Více

Newsletter 3/2009

Newsletter 3/2009 dopravní infrastruktury, sdílení odpovědnosti a zaměření pozornosti na děti. Hodně se zde mluvilo i o podpoře cyklistiky ve městech a udržitelných způsobech dopravy včetně hromadné.“ V současné dob...

Více

PROVENCE-VERDON 2016 - Prezentace pro

PROVENCE-VERDON 2016 - Prezentace pro Trasy s možností zkrácení

Více

Hamrik__strategieZdravi2020_pohybova_aktivita

Hamrik__strategieZdravi2020_pohybova_aktivita Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 – Pohybová aktivita Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Cz...

Více