aukční katalog 9. aukční salon výtvarníků

Transkript

aukční katalog 9. aukční salon výtvarníků
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 1
AUKČNÍ KATALOG
9. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ
382 dárců pro Konto BARIÉRY
Aukce
6. prosince 2008 v 13 hodin
Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
Výstava také na internetu
http:/www.kontobariery.cz
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
© Nadace Charty 77
Konto BARIÉRY
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452, 224 230 216
[email protected]
Str. 2
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 3
Nadace Charty 77, Konto BARIÉRY
děkuje 382 dárcům
za věnovaná umělecká díla
generálnímu sponzorovi
spolupořadatelům
hlavním partnerům
mediálním partnerům
a partnerům, kteří nám pomohli se zajištěním výstavy a aukce
Architektonický ateliér Petr Keil
ASTRON studio CZ, a.s.
Avionpostproduction s.r.o.
Gabriel Urbánek
Galerie Elephant
Galerie Pokorná, s.r.o.
Goran Tačevský
Microsoft ČR
Perfekt Catering
Univerzita Karlova, Praha
Rámování Čvančara a Houska
Vinařství LAHOFER, a.s.
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 4
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 5
Celý svět místo přemýšlení nad vánočními dárky přemýšlí
v tento čas o velkých penězích. Lidé, kteří jaktěživi neslyšeli
o nějaké největší pojišťovně světa, dramaticky zarývají nehty
do dlaní a čekají, zda moloch padne či ne. Novináři nás
straší, že krize finančních trhů musí přece dorazit i k nám.
Prostě šiřitelé špatných zpráv musejí konat svoji práci. Jde
o velké peníze, velké krachy a hlavně o velká, pěkně nafouknutá slova.
Rozumný člověk v Praze, Brně, na Hukvaldech nebo na
Moravě si ale říká – na nás si nepřijdete. Naše domácí cukroví
bude letos stejně voňavé jako bývalo před založením všech
burz světa, náš stromeček bude zase zářit opravdovým jehličím, naše děti a vnoučata budou mít největší radost z nejobyčejnějších dárků.
My budeme mít pěkné Vánoce i kdyby milion bankéřů vyhrožovalo koncem světa!
A přejeme je všem! Všem! Proto jsme dnes tady, proto
chceme malé i větší skvosty této aukce proměnit v radost
a především také v pomoc potřebným. Jsme tu s vámi, kteří
chcete věnovat peníze a za to si odnést krásné obrazy, grafiky, sošky a vzpomínky. Protože ještě dlouho, až se budete
dívat na dnešní nákupy, si budete připomínat, proč a komu
jste tenkrát před Vánocemi 2008 chtěli a uměli pomoci.
My budeme mít pěkné Vánoce! A přejeme je všem.
Hlavně těm, kteří by všechny akcie, dluhopisy, opce a blabladeriváty světa hned vyměnili za zdraví, za funkční nohy
a ruce, za pevné svaly, za zdravou míchu, za spolehlivé mozky
a nervy, za oči vidící a uši slyšící. My takovou výměnu zprostředkovat neumíme. Tak jsme alespoň dnes přišli a nadělili si
společně dárek – kousek obyčejné solidarity s nimi.
Božena Jirků
Praha, říjen 2008
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 6
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 7
Jak se můžete zúčastnit aukce?
Zveme Vás již na devátou aukci, kterou pořádá Nadace Charty 77 tradičně
v předvánočním čase. Naši přátelé a příznivci vědí, že její výtěžek je určen ve
prospěch Konta BARIÉRY. Aukce i výstava se konají díky podpoře výtvarníků,
kteří poskytli pro dobrou věc zcela nezištně svá díla. Vlastní průběh aukce zajišťuje za symbolickou cenu jedné koruny zkušená Aukční Galerie Kodl z Prahy 5,
Vítězné ul. 11, www.galeriekodl.cz . Průběh aukce se řídí příslušnými ustanoveními obecně platných předpisů. Pro zájemce bude aukční řád k dispozici při
vstupu do aukční síně.
Výstava uměleckých děl zařazených do 9. aukčního salonu se koná od soboty
22. listopadu do čtvrtka 5. prosince 2008, vždy od 10 do 18 hodin v Křížové
chodbě pražského Karolina v Praze 1, Ovocný trh 3-5. Vystavená díla jsou popsána v bohatě ilustrovaném výstavním katalogu, který je v prodeji v pokladně
výstavy za 150 korun. Na stejném místě nabízíme také aukční katalog
(cena 40 korun), ve kterém jsou detailně popsána všechna nabízená díla se
svými pořadovými čísly a vyvolávacími cenami.
Vlastní aukce výtvarných děl proběhne v sobotu 6. prosince 2008 od 13 hodin
v Modré posluchárně staroslavného Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1. Do této
posluchárny se díky vstřícnosti Univerzity Karlovy vracíme již počtvrté. Vedení
Univerzity Karlovy běžně tyto prostory nepronajímá a my si dobrých vztahů velice
vážíme. Modrá posluchárna nám totiž již čtyřikrát přinesla štěstí. Přišlo hodně zájemců a dražby byly živé a úspěšné. Proto jsme moc rádi, že díky vedení Univerzity Karlovy, díky rektorovi prof. Václavovi Hamplovi a díky báječnému kvestorovi
Ing. Josefovi Kubíčkovi se můžeme pokusit úspěch zopakovat. Moc děkujeme!
Jak vlastně aukce probíhá? Aukční síň bude otevřena od 12 hodin. Vstupné
na aukci se nevybírá. U vchodu si můžete ještě zakoupit aukční katalog
a pokud se chcete aukce aktivně zúčastnit jako dražitelé, vyzvednete si
u vchodu dražební číslo (proti záloze 500 korun, která Vám bude při odchodu
opět na stejném místě vrácena). Tímto číslem pak můžete dražit a prokážete se
jím při placení vydražených děl. Pokud jste přišli pouze jako diváci, jste také
vítáni a aukční číslo samozřejmě nepotřebujete.
Ve 13 hodin začne vlastní aukce. Licitátor vždy oznámí, jaké dílo je právě draženo a jakou má vyvolávací cenu; vyvolané dílo je zároveň zobrazeno na velkém plátně. Dražitelé mohou k vyvolávací ceně přihazovat zvednutím svého
dražebního čísla. Zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí:
7
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
do 5 000 korun
od 5 000 – 10 000 korun
10 000 – 20 000 korun
20 000 – 50 000 korun
50 000 – 100 000 korun
100 000 – 500 000 korun
Str. 8
100 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
Zájemce může přihodit i více. V takovém případě svou nabídku oznámí nahlas
licitátorovi, spolu se zvednutím dražebního čísla. Každé zvýšení nabízené ceny
licitátor oznámí a není-li cena ani po trojím oznámení zvýšena, dražené dílo je
prodáno příklepem tomu, kdo nabídl nejvyšší cenu. Pokud by licitátor nedopatřením přehlédl něčí příhoz, prosíme příslušného dražitele, aby na tuto skutečnost licitátora ihned zřetelně upozornil. Chyba bude okamžitě napravena.
K přiklepnuté ceně nejsou připočítávány žádné další přirážky. Aby se po skončení aukce netvořily u pokladny dlouhé fronty, jsou v průběhu aukce zařazovány přestávky, ve kterých účastníci zaplatí vydražená díla. Přestávky jsou
výrazně označeny v katalogu i s předpokládaným časovým průběhem. Po
dobrých zkušenostech z předchozích aukcí vás prosíme, abyste vydražené dílo
zaplatili vždy v nejbližší platební pauze. Platební místa budou výrazně označena. Platby jsou přijímány v české měně. Lze je uskutečnit hotově a nebo kartou. Přijímány budou platební karty VISA, VISA ELEKTRON, MasterCard,
American Express a Diners Club. Bezprostředně po vydražení a zaplacení si
mohou noví majitelé vyzvednout zakoupená díla v prostorách výstavy v Křížové
chodbě Karolina. Vyzvednutí je možné i po skončení aukce.
Pokud se nemůžete aukce zúčastnit a máte zájem o některé z vystavených
a nabízených děl, můžeme Vás při dražbě zastupovat. Podmínky lze individuálně
dohodnout v kanceláři nadace.
Ceny dosažené v aukci budou pro zájemce k nahlédnutí v kanceláři Nadace
Charty 77, Praha 1, Melantrichova 5 od pondělí 5. ledna 2009.
O využití získaných prostředků bude nadace informovat všechny přítomné před
zahájením aukce, podrobně poté ve svých Výročních zprávách za rok 2008
a 2009.
Každý, kdo vydraží některé z nabízených děl, získá v tomto předvánočním čase
dvojnásobný dar – jednak dílo podle svého vkusu a zájmu a zároveň vděk
potřebných lidí, kterým každá koruna z aukce pomůže udělat další krůček
(a někdy i skok) k lepšímu životu.
8
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 9
Časový plán aukce
13.00 – zahájení
1. dražební blok 13.10 – 15.00 hod.
platební přestávka: 20 minut
dražba č.
1 – 134
2. dražební blok 15.20 – 16.50 hod.
platební přestávka: 20 minut
dražba č.
135 – 260
3. dražební blok 17.10 – 18.30 hod.
platební přestávka: 20 minut
dražba č.
261 – 367
4. dražební blok 18.50 – 19.50 hod.
dražba č.
368 – 440
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452, 224 230 216
e-mail: [email protected]
9
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 10
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 11
D R A Ž E N Á D Í LA
1 •
Adamec David, The Power and The Glory
akryl na překližce, 2005, signováno, rámováno, 17 x 76 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
2 •
Adensamová Blanka, Anděl
tavená plastika; uranové sklo, kámen, textil, nedatováno,
signováno, výška 57 cm
Hodnota daru: 110 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
3 •
Altmann Jiří, Královský pohřeb
barevný dřevoryt, 1990, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 40 x 24 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 900 Kč
Nadaci věnoval autor
4 •
Ambrosová Helena, Imaginární ves v Krušných horách
olej na plátně, 1963, signováno, rámováno, 92 x 70 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
5 •
Anderle Jiří, Variace na renesanční téma (Polaiolo)
varianta s kresbou 1/1, lept, 2005, signováno, rámováno,
zaskleno, 65 x 48 cm,
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
6 •
Aubrechtová Pavla, Bez názvu
koláž, 1997, signováno, rámováno, zaskleno, 47 x 64 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
7 •
Augustin Richard, Kosmix
pastel, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 42 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
8 •
Axmann Mikoláš, Prarodiče I.
kamenopis, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 78 x 65 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
11
Aukcni08_katalog_1_64
9
10/14/08
10:43 AM
Str. 12
Axmann Mikoláš, Prarodiče II.
kamenopis, 2007, signováno, 25 x 20 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
10 •
Balabán Daniel, Vyhnání z ráje
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
11 •
Balcar Martin, Bez názvu
olej na plátně, 2003, signováno, rámováno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Nadaci věnoval autor
12 •
Beldová Alena, Břízy u mostu
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 70 x 70 cm
Hodnota daru: 24 000 Kč
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
13 •
Benedikt Václav, Svěží krajina
olej na plátně, 1994, signováno, rámováno, 85 x 62 cm
Hodnota daru: 26 000 Kč
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Nadaci věnovala Středočeská energetická a.s.,
člen Skupiny ČEZ, Vinohradská 325/8, Praha 2
14
Beneš Karel, Lilie
litografie, 2007, signováno, 50 x 61 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
15 •
Beneš Karel, Masopust
litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 61 x 72 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
16 •
Benešová Daniela, Mosty
litografie, 1999, signováno, 64 x 50 cm
Hodnota daru: 3 800 Kč
Nadaci věnovala autorka
17
12
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Benešová Daniela, Znamení
litografie, 2003, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 55 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 200 Kč
Nadaci věnovala autorka
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 13
18 •
Benetka Karel, Mosty v mlze
olej na plátně, 2004, signováno, rámováno, 80 x 100 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
19 •
Bergr Věroslav, Malformovaná krajina
monografika, 1992, signováno, rámováno, zaskleno, 51 x 67 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnoval autor
20 •
Bílek Michael, Muška jenom zlatá
kolorované dřevo, 2008, signováno, 31 x 60 cm
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Nadaci věnoval autor
21 •
Bílková Alena, Krajina života
suchá jehla, 2006, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 69 x 28 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
22
Bím Tomáš, Mormon
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 22 x 36 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
23 •
Bím Tomáš, Solné jezero
litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 58 x 66 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
24 •
Blabolilová Marie, Podzimní les
akryl na linu, 2003, signováno, rámováno, 52 x 68 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
25 •
Bláha Václav, Malba VI/5
akryl na kovové folii, 2006, rámováno, 31 x 41 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
26 •
Blažíček František, Meruňkový
olej a akryl na desce, 2007, signováno, rámováno, 90 x 75 cm
Hodnota daru: 49 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
13
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 14
27 •
Bohdanová Blanka, Babí léto
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 45 x 40 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
28 •
Bolf Josef, Bez názvu
z cyklu Narapoia, kvaš na papíře, 2003, signováno, rámováno,
zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 17 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
29 •
Born Adolf, Didaktická tabule pro vysokoškolské studenty
litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 64 x 77 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
30 •
Bořecký Karel, Na slunci
olej na plátně, 1967/1993, signováno, rámováno, 85 x 90 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
31
Boška Jindřich, Kompozice
tisk a olejový pastel, 2000, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 32 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 800 Kč
Nadaci věnoval autor
32 •
Boška Jindřich, Zima
fotografie na plátně, 2001, signováno, rámováno, 47 x 45 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
33 •
Bouda Jiří, Mezi skalami
barevná litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 46 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Nadaci věnoval autor
34
Bouda Jiří, Železné hory
barevná litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 66 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Nadaci věnoval autor
35 •
Boudová Jana, Vzpomínka na Bretaň
barevná litografie, 1998, signováno, rámováno, zaskleno, 41 x 41 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Nadaci věnoval Jiří Bouda
14
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 15
36 •
Bradáček Lukáš, Tulipán červený
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 90 x 35 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
37 •
Brázda Pavel, Na tribuně
digitální tisk, hahnemühle papír, 2008, signováno, rámováno,
zaskleno, 26 x 42 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
38
Brázda Pavel, Ve víru tance
digitální tisk, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 41 x 30 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
39 •
Brejcha Šimon, Přehlídka
kombinovaná technika, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 39 x 76 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
40 •
Brichcín Roman, Večeře
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 25 x 31 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
41 •
Brichcínová Dagmar, Fortuna (ze souboru Memory)
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 25 x 30 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
42 •
Brunton Vladimír, Skrytá frekvence
Žena v zajetí techniky - domácí úkol pro Galerii La Femme,
fotografie na plátně, 2008, signováno, rámováno, 96 x 96 cm
Hodnota daru: 26 000 Kč
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Nadaci věnoval autor
43 •
Buben Jaroslav, Mražený dort
olej na plátně, 2001, signováno, rámováno, 40 x 55 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
44 •
Budíková Jana, Stíny 11/14
3 barevná serigrafie, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 107 x 79 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
15
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 16
45
Budíková Jana, Systémy – odraz
3 barevná serigrafie (malba na síto), 2007, signováno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
46 •
Burgetová Zdeňka, Podzimní růže
litografie, 1994, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 62 x 49 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
47 •
Cajthaml David, Prázdná místnost
koláž, 2007, signováno, rámováno, 32 x 47 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
48 •
Cilková Zuzana, Červená kytice
olej na sololitu, 1994, signováno, rámováno, 30 x 36 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
49 •
Císařovská Vendula, Sfinga
2008, olej na sololitu, 2008, signováno, rámováno, 15 x 20 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
50 •
Císařovský Petr, Románská inspirace
bronz, 2008, signováno, výška 32 cm
Hodnota daru: 17 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 9 500 Kč
51 •
Císařovský Tomáš, Honička
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
52 •
Čápová Hana, Sisyfos byl první
lept, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 40 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 900 Kč
Nadaci věnovala autorka
53
Čápová Hana, Už se zase těšíte na Ježíška?
lept, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 40 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 900 Kč
Nadaci věnovala autorka
16
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 17
54 •
Čech František Ringo, Ekologická katastrofa s ozonovou dírou
serigrafie, 1992, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 42 x 45 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
55
Čech František Ringo, Praha
serigrafie, 1992, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 46 x 37 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
56 •
Čermáková Sára, Noc ptáků IV.
linoryt, 2000, signováno, rámováno, zaskleno, 80 x 80 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
57 •
Černý Filip, Ulice
akryl na plátně, 2001, signováno, rámováno, 41 x 51 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
58 •
Čihák Jiří, Obě ruce levé
kombinovaná technika, 2005, signováno, rámováno, 60 x 80 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 500 Kč
Nadaci věnoval autor
59 •
D. A. V., Sestry
akryl a olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 56 x 56 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
60 •
Daněk Zdeněk, Bez názvu (čistící obraz)
detoxy color na desce, 2008, signováno, rámováno, 34 x 49 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
61 •
Demel Karel, J. A. Komenský, Královna moudrosti
kombinovaná technika, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 76 x 65 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
62
Demel Karel, J. A. Komenský, Labyrint
kombinovaná technika, 2005, signováno, 50 x 67 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
17
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 18
63 •
Dětinská Alexandra, Dvojice pod paraplíčkem
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 40 x 30 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
64 •
Diviš Stanislav, Střepy paměti
sítotisk, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
65
Dlabal Josef, Exotická pláž
olej na papírové desce, nedatováno, rámováno, 35 x 50 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala Aukční síň Vltavín, s.r.o.,
Masarykovo nábřeží 36, Praha 1
66 •
Doležal Bohuslav, Z cyklu Jezdci 1/5
kombinovaná technika tisku, 2004, signováno, rámováno,
zaskleno, 60 x 86 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
67 •
Dostál Ivo, Český Krumlov I.
kombinovaná technika, 2001, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 600 Kč
Nadaci věnoval autor
68
Dostál Ivo, Český Krumlov II.
kombinovaná technika, 2001, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 600 Kč
Nadaci věnoval autor
69 •
Dostálová Dagmar, Variace III.
art protis, 2006, signováno, rámováno, 56 x 43 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
70 •
Drahotová Veronika, Atomoví lupiči (Nuclear thieves)
akryl na plátně, 2005, signováno, rámováno, 110 x 130 cm
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
18
Aukcni08_katalog_1_64
71 •
10/14/08
10:43 AM
Str. 19
Drda Pavel, Most
kamenina, 2008, signováno, výška 35 cm
Hodnota daru: 29 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
72 •
Dvořák Jan, Vesnička pod horizontem
olej na sololitu, 2003, signováno, rámováno, 48 x 68 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
73 •
Eliáš Bohumil jr., Fosilie
tavené broušené sklo, 2008, signováno, 12 x 10 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
74
Erlebach Vladimír, Noční chodci
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 130 x 100 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
75 •
Erlebach Vladimír, Růžová hora
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 130 x 100 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
76 •
Exnar Jan, Patella lacrima
tavená broušená plastika, 2007/54, signováno, 30 x 35 x 12 cm
Hodnota daru: 28 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
77 •
Exner Ivan, Čtyři roční období
limitovaný ofset, sítotisk, kresba, 2004, signováno, paspartováno, 59 x 41 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 24 000 Kč
Nadaci věnoval autor
78 •
Fexová Patricie, Sluníčko
ze série Sunrise Print Data Paintings, akryl na desce, 2006,
signováno, rámováno, průměr 80 cm
Hodnota daru: 45 000 Kč
Vyvolávací cena: 22 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
79
Fiala Petr, Krajina
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 800 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
19
Aukcni08_katalog_1_64
80 •
10/14/08
10:43 AM
Str. 20
Fiala Petr, Proměna
litografie, 2005, signováno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 3 900 Kč
81 •
Fidrich Petr, Poutník
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 60 x 50 cm
Hodnota daru: 13 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnoval autor
82 •
Filip T.A.K., Červená Venuše
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
83
Forman Matěj, Kaple sv. Barbory nad Hiqueruelou
barevná kresba, 2005, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 20 x 11 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 900 Kč
Nadaci věnoval autor
84 •
Forman Matěj, Na cestě mezi Barcelonou a Genevou
barevná kresba, 2005, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 14 x 16 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 900 Kč
Nadaci věnoval autor
85 •
Francová-Valníčková Pavla, Zrod radosti
hmatová kresba a pastel, 2007, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 33 x 30 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
86 •
Franta Roman, Dvojčata
kresba, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 38 x 28 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
87
Gabriel Michal, S. Freud
sítotisk, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 36 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
88 •
Gabriel Michal, Tři zvířata
litografie, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 36 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
20
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 21
89
Gargulák Jaromír, Milan Kundera: Můj Janáček v bronzových deskách
litý bronz, 2007, signováno, 19 x 13 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
90 •
Gargulák Jaromír, Symbol
bronz, 2007, signováno, výška 32 cm
Hodnota daru: 22 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
91 •
Gebauer Kurt, Soubor dvou kreseb: Turecké jezero 1., Lesbos 1.
kresba zuhelnatělým dřevem, 2008, signováno, rámováno,
zaskleno, à 59 x 42 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
92 •
Gebauer Vladimír, Dvojka
asambláž, 2007, signováno, 38 x 21 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
93 •
Georgiadu Anna, Dopis
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 39 x 39 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
94 •
Goldflam Arnošt, Do ztracena I. a II.
kresba tuší, 1990, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 28 x 52 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Nadaci věnoval autor
95 •
Grimmich Igor, Žádné kopce viděti jsou z mého kotce
olej na plátně, 2003, signováno, rámováno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
96 •
Hadincová-Vožniaková Marta, Tuleni
kresba, 2001, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 68 x 74 cm
Hodnota daru: 13 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
97 •
Halata Dobroslav, Rozervaná země
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 80 x 90 cm
Hodnota daru: 45 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
21
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 22
98 •
Hanuš Jan, Romance pro křídlovku
kombinovaná technika, akryl, 2007, signováno, rámováno, 46 x 46 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 900 Kč
Nadaci věnoval autor
99 •
Hanzlová Alžběta, Zahrada
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 46 x 80 cm
Hodnota daru: 6 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
100 • Harcuba Jiří, Vladimír Preclík
litý bronz, 1982, signováno, průměr 13 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
101 • Hašková Eva, Café Florian
lept s akvatintou, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 85 x 64 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
102 • Havlíčková Monika, Dítě se psem
kvaš na ručním papíře, 2003, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 59 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
103 • Hejl Alexandr, Život kruhu
olej na plátně, 1988, signováno, rámováno, 100 x 100 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
104 • Hendrych Jan, Zvířecí hlava
keramika, 2007, signováno, výška 32 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
105 • Hilská Jitka, Objetí
kombinovaná technika na plátně, 2007, signováno,
rámováno, 70 x 70 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
106 • Hísek Jan, Luna
mezzotinta, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 47 x 55 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
22
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 23
107 • Hodný Ladislav ml., Zlatá fantazie
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 80 x 59 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
108 • Hoffmeisterová Xénia, Střetnutí v ateliéru
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 31 x 31 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
109 • Höhmová Zdena, Pyramida
kombinovaná technika a olej na plátně, 2008, signováno,
rámováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
110 • Holeka Pavel, Báseň psaná na zeď (z cyklu Abstraktní básně)
koláž, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 42 x 29 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
111
Holý Stanislav, Duhové kočičky
litografie, 1983, signováno, 60 x 75 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Nadaci věnovala Marie Holá
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
112 • Holý Stanislav, Z cyklu Noc a den
litografie, 1983, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 75 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala Marie Holá
113 • Honcová Alena, Torzo
kolorovaná pálená hlína, 60. léta, signováno, výška 28 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
114
Honetschläger Jakub, Evropská I.
sítotisk, 2007, signováno, 70 x 87 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
115 • Honetschläger Jakub, Evropská III.
sítotisk, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 63 x 82 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
23
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 24
116 • Horák Pavel, Holandská Babylonská věž
ofset, 1979, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 54 x 52 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
117 • Horálková Helena, Magnólie I.
suchá jehla, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 49 x 34 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
118
Horálková Helena, Magnólie II.
suchá jehla, 2005, signováno, 49 x 34 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
119 • Horváth Laco, Národní knihovna
olej na dřevě, 2007, signováno, rámováno, 35 x 25 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
120 • Hošek Jakub, Trash Zoo
akryl na plátně, 2007, signováno, rámováno, 34 x 70 x 8 cm
Hodnota daru: 46 000 Kč
Vyvolávací cena: 27 000 Kč
Nadaci věnoval autor
121 • Hošková Anežka, Bez názvu
akryl na sololitu, 2006, signováno, rámováno, 28 x 35 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
122 • Hrubeš Karel, Obraz
akryl na plátně, 2007, signováno, rámováno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnoval autor
123 • Hrubý Jan, Piják
barevný linoryt, 2002, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 38 x 29 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
124 • Hřivnáč Tomáš, V kruhu
suchá jehla, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 500 Kč
Nadaci věnoval autor
24
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 25
125 • Hřivnáčová Petra, Mísa
keramika, 2005, signováno, průměr 40 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 900 Kč
126 • Hubatková Jana, Tanec bez konce…
kamenotisk, 2002, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
127
Hůla Jiří, Archetypy
serigrafie, 2001, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 70 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Nadaci věnoval autor
128 • Hůla Jiří, Magické krychle
6 barevná serigrafie, 1987, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 80 x 60 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Nadaci věnoval autor
129 • Hůla Zdenek, Dvě hvězdy
olej, akryl na plátně, 1990, signováno, rámováno, 161 x 146 cm
Hodnota daru: 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Nadaci věnoval autor
130 • Husák Milivoj, Žehnací stroj
kresba, akryl, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
131
Husák Milivoj, Žhavá hlava
kresba, akryl, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
132 • Hüttnerová Iva, Praha je všech Čechů ráj
litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 34 x 56 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
133 • Chaba Karel, Svatý Vít
monotyp, 1994, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 58 x 45 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
25
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 26
134 • Chabera Milan, Ona a ty druhé
akryl a olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 80 x 80 cm
Hodnota daru: 80 000 Kč
Vyvolávací cena: 65 000 Kč
Nadaci věnoval autor
PŘESTÁVKA
135 • Charwot Břetislav, Vrba
kombinovaná kresba, 2000, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 21 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
136
Chatrný Dalibor, Kresba magnetem
sítotisk, 1992/99, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
137 • Chatrný Dalibor, Kresba s překážkami
sítotisk, 1992/99, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
138 • Chlupáč Miloslav, Matka s dítětem
kresba tuší, nedatováno, signováno, rámováno, zaskleno, 63 x 46 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 500 Kč
Nadaci věnoval autor
139 • Chrištofová Jitka, Tvář
mezzotinta, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 22 x 22 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
140 • Chromek Miloš, Na dohled
olej na sololitu, 2008, signováno, rámováno, 70 x 55 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
141 • Chudomel Jaroslav, Skupina stromů
křída a pastel, 1996, signováno, rámováno, zaskleno, 45 x 62 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
26
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 27
142 • Ilečková-Hendrychová Heda, Mikeš na oválném soklu
keramika, 2007, signováno, 36 x 50 x 17 cm
Hodnota daru: 36 000 Kč
Vyvolávací cena: 22 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
143 • Isupov Vladimir, Sedící
kombinovaná technika, 1996, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 40 x 30 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
144 • J.S., Kudy odešlo XX. století...? Myšlenka, která se nevešla do obrazu
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, 56 x 70 cm
Hodnota daru: 12 500 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
145 • Jančová Marie, Dávné město
olej na lepence, 2007, signováno, rámováno, 55 x 20 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
146 • Janda Jiří, Cyklus Příznaky existence, Rekviem za pět grafických desek
lept, 1996, signováno, à 80 x 63 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
147 • Janoušková Věra, Pták I.
koláž, tuš, 1998, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 22 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
148
Janoušková Věra, Pták II.
koláž, tuš, 1999, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 22 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
149 • Jarcovják Vladimír, Vzpomínka
olej na plátně, 1995, signováno, rámováno, 100 x 80 cm
Hodnota daru: 45 000 Kč
Vyvolávací cena: 28 000 Kč
Nadaci věnovala Marie Jančová
150 • Jelínková Barbora, Nástroj
kresba na lehaném skle, 2008, signováno, 40 x 35 cm
Hodnota daru: 14 500 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
27
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 28
151 • Jemelka Jan, Andělé na horách
barevný dřevořez, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 85 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnoval autor
152 • Jeremiášová Jana, Odchody
linoryt, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 76 x 62 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
153 • Jerie Karel, Malej žlutej
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 26 x 21 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
154 • Jilemnická Ellen, Portrét
kresba tuší, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 59 x 42 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
155 • Jiránek Vladimír, Je mi líto…
sítotisk, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 26 x 36 cm
Hodnota daru: 1 000 Kč
Vyvolávací cena: 900 Kč
Nadaci věnovala Galerie La Famme,
Bílkova 2, Praha 1, Miroslav Lipina
156
Jiránek Vladimír, Nepřipojíte se…,
sítotisk, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 26 x 36 cm
Hodnota daru: 1 000 Kč
Vyvolávací cena: 900 Kč
Nadaci věnovala Galerie La Femme,
Bílkova 2, Praha 1, Miroslav Lipina
157 • Jirků Boris, Pohled z hotelu u Fabrica de Juan, Andalusia
akryl na sololitu, 2008, signováno, rámováno, 55 x 73 cm
Hodnota daru: 66 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Nadaci věnoval autor
158 • Jírová Markéta, Sirény
olej na kartonu, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 31 x 44 cm
Hodnota daru: 24 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
159 • Kabát Václav, Soubor grafik, Jiří a drak, Před startem, Strašidla, Ráj
lept, suchá jehla, rytina, 1995, signováno, à 15 x 17 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
28
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 29
160 • Kaiserová Renáta, Pieta
hlubotisk, 2002-6, signováno, rámováno, zaskleno, 24 x 17 cm
Hodnota daru: 900 Kč
Vyvolávací cena: 700 Kč
Nadaci věnovala autorka
161
Kaiserová Renáta, Sokolník
hlubotisk, 2002-6, signováno, rámováno, zaskleno, 24 x 17 cm
Hodnota daru: 900 Kč
Vyvolávací cena: 700 Kč
Nadaci věnovala autorka
162 • Kaláb Libor, V hrobě
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 50 x 60 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
163 • Kaloč Jiří, Virtuální krajina s řekou
akryl, lak na sololitu, 2002, signováno, rámováno, 20 x 30 cm
Hodnota daru: 24 000 Kč
Vyvolávací cena: 16 000 Kč
Nadaci věnoval autor
164
Karlík Viktor, Autor E. H. Gombich
serigrafie, 2007, signováno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
165 • Karlík Viktor, Černé práce
serigrafie, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
166 • Karpíšek Jan, Pes
akryl, 2005, signováno, rámováno, 30 x 45 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 300 Kč
167 • Kašpar Jaroslav, Thea naslouchá
bronzovaný kov, dřevo, 2008, signováno, výška 53 cm
Hodnota daru: 23 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
168 • Kaufman Mirek, Grrr…
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
29
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 30
169 • Kavan Jan, Kondor blanokřídlý
lept, tvarované desky, soutisk, 2007, signováno, rámováno,
zaskleno, 65 x 48 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
170 • Kiml Václav, Zahrádky
barevný lept, 1987, signováno, rámováno, zaskleno, 21 x 18 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala Alena Honcová
171 • Kimlová Jolana, Usměvavý kocourek
akryl na plátně a sololitu v autorském rámu, 2005, signováno,
rámováno, 31 x 25 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
172 • Kintera Krištof, Ze série Příbuzní
sprej na papíře, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 17 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 500 Kč
Nadaci věnoval autor
173 • Kitzberger Igor, Paganini III.
bronz, 2004–5, signováno, výška 58 cm
Hodnota daru: 28 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
174 • Klimeš Svatopluk, Z cyklu Capriola – Vídeň, To je fuk
propalovaná fotografie ve světelném boxu, 2007, signováno, 40 x 30 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
175 • Klimešová Bára, Vzpomínka na Korsiku I.
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 39 x 29 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
176
Klimešová Bára, Vzpomínka na Korsiku II.
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 29 x 39 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
177 • Knotek Aleš, Krajina s fousky
akvarel na papíru, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 25 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
30
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 31
178 • Koblasa Jan, Základy zeměměření I.
lept, 1960, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 42 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
179
Koblasa Jan, Základy zeměměření II.
lept, 1960, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 42 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
180 • Kočí Richard, Tyranie ztraceného mládí
akryl a olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 48 x 48 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Nadaci věnoval autor
181 • Kodet Kristian, Setkání
suchá jehla, 2007, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 48 x 34 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
182 • Kolář Jiří, Tanečnice
koláž, nedatováno, signováno, rámováno, zaskleno, 51 x 41 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 27 000 Kč
Nadaci věnovala Běla Kolářová
183 • Kolíbal Stanislav, Dvě kružnice a trojúhelník
dřevo, tmel, železo, 2008, signováno, rámováno, 63 x 61 cm
Hodnota daru: 90 000 Kč
Vyvolávací cena: 65 000 Kč
Nadaci věnoval autor
184 • Koliha Jaroslav, Záchvěv života
olej na plátně, 1994, signováno, rámováno, 88 x 60 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
185 • Komárek Ivan, Adam a Eva v noci
olej, akryl na plátně, 2006, signováno, rámováno, 65 x 90 cm
Hodnota daru: 34 000 Kč
Vyvolávací cena: 28 000 Kč
Nadaci věnoval autor
186 • Konečný Viktor, Pekáč svátečních buchet (Sladkosti)
dřevo a acháty, 1993, signováno, 61 x 43 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
31
Aukcni08_katalog_1_64
187
10/14/08
10:43 AM
Str. 32
Kornatovský Jiří, Kontemplace
kresba na kartonu, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 38 x 29 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
188 • Kornatovský Jiří, Meditace
kombinovaná technika, 2004, signováno, rámováno, 80 x 60 cm
Hodnota daru: 19 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
189 • Kotrčová Naděžda, Reakce
olej na sololitu, 2006, signováno, rámováno, 60 x 40 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
190 • Kotýnková Ivana, Avignon
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 90 x 120 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 24 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
191 • Kovanda Jiří, Bazén
koláž, 2001, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 30 x 21 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
192 • Kovářík Vojtěch, Na Jindice
linoryt, 2008, signováno, 150 x 300 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
193 • Kožíšek Petr, Vánoce v Lambaréné XII.
akryl, tempera, email a sprej na plátně, 2008, signováno
rámováno, 75 x 105 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
194 • Králová Markéta, Mimoza
lept, 2008, signováno, rámováno
zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
195
32
Králová Markéta, Věnování II.
lept, 2007, signováno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 33
196 • Krejbich Daniel, Na konci
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 23 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
197 • Krejča Aleš, Bubák
olej na plátně, 1991, signováno, rámováno, 65 x 50 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
198 • Krupičková Věra, Radostná oslava
olej na plátně, 2000, signováno, rámováno, 74 x 66 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
199 • Křen Ivo, Kamenitá pláž
11 barevný linoryt, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 47 x 61 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
200 • Kříž Daniel, Bouře
akryl na plátně, 2006, signováno, rámováno, 40 x 60 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 200 Kč
Nadaci věnoval autor
201 • Kříž Ivan, Dvojí vklínění (Dva plody)
dřevěné jádro polepené papírem, 2000, signováno,
46 x 36 cm, hloubka 18 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
202 • Kříž Jaroslav, Probouzející se krajina
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, 60 x 54 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
203 • Kubíček Jan, Rozdělené elementy, dvě dimenze I.
serigrafie, 1988/2007, signováno, rámováno, zaskleno, 64 x 46 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
204
Kubíček Jan, Rozdělené elementy, dvě dimenze II.
serigrafie, 1988/2007, signováno, rámováno, zaskleno, 64 x 46 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
33
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 34
205 • Kučerová Alena, Plot
perforace a suchá jehla, 1994, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 86 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
206 • Kudrnáč Filip, Sopránové páže
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 46 x 34 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
207 • Kuklík Ladislav, Adam a Eva
kombinovaná technika, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 91 x 65 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
208 • Kulhánek Oldřich, Hommuge á Jacoppo Pontormo
litografie, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 64 x 80 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
209 • Kuriš Martin, Letecká katastrofa
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 80 x 90 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
210 • Kvíčala Petr, No. XII., 21/28
sítotisk, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
211 • Ladianská Libuše, Zákusek - sladké mámení (hodiny)
olej na paletě, 2007, signováno, 32 x 56 cm
Hodnota daru: 8 500 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
212 • Lamr Aleš, Tři Grácie
akryl na plátně, 2007, signováno, rámováno, 95 x 71 cm
Hodnota daru: 80 000 Kč
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Nadaci věnoval autor
213 • Lanz Monika, Modrý ptáček
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 100 x 75 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
34
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 35
214 • Lesařová-Roubíčková Michaela, Praha I.
suchá jehla, 2007, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 30 x 55 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
215 • Leszczynski Radomír, Kompozice č. 72
akryl na plátně a plátkové zlato, 1999, signováno, rámováno, 100 x 100 cm
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
216 • Levinská-Borecká Marcela, Laguna v Benátkách
olej na sololitu, 2001, signováno, rámováno, 68 x 65 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč??
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
217 • Lhotský Zdeněk, Mísa z kolekce P I.
fúzované lehané sklo, 2008, signováno, 28 x 28 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval Lhotský, s.r.o., Pelechov 17, 468 22 Železný Brod
218
Lhotský Zdeněk, Mísa z kolekce P II.
fúzované lehané sklo, 2008, signováno, 28 x 28 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval Lhotský, s.r.o., Pelechov 17, 468 22 Železný Brod
219
Položka byla vyřazena
220 • Liesler Josef, Čtyři obrazy
barevná litografie, 1971, signováno, rámováno, 30 x 38 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala Jitka Kodlová
221 • Lindovský Jiří, Bednička s paprikami
sítotisk, 2003, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
222 • Lipinová Monika, Tapír
bronz, 2000, signováno, 20 x 30 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Nadaci věnovala Umělecká slévárna HVH, s.r.o.,
Horní Kalná 65 a autorka
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
35
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 36
223 • Lörinczová Pavlína, Zahradní domek
kombinovaná technika, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 95 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
224 • Loyola Miguel Benitez, Vzpomínka na Kubu
akryl na papíře, 2008, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 30 x 22 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3,
Praha 1, Mirela Zukalová
225 • Macháčková Klára, Slečna na lahvi
polychromovaná papírmašé, 2006, signováno, výška 37 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
226 • Mainer Martin, Předkové
tisk a akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 45 x 85 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
227 • Malich Karel, Přitažlivost toho kopce je obrovská
pastel, IV. 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 77 x 58 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 43 000 Kč
Nadaci věnoval autor
228 • Malina Petr, Racek
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, 80 x 100 cm
Hodnota daru: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
229 • Mančuška Ján, Obraz I., II., III.
sítotisk, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, à 100 x 70 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
230 • Mansfeldová Eva, Pokušení
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 55 x 48 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
231 • Manta Dana, Předávání
akryl na papíře, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 51 x 38 cm
Hodnota daru: 10 800 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
36
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 37
232 • Manto-Mrnka Antonín, Dvojuchá děvucha
ručně foukané sklo, 2008, signováno, 15 x 19 x 50 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
233
Manžetové knoflíčky
obecný kov, hmotnost 1,90 g
Hodnota daru: 500 Kč
Nadaci věnoval Jiří Tichý
Vyvolávací cena: 250 Kč
234 • Mareš Dominik, Svítící město
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 90 x 115 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
235 • Martin Ivan, Situace teoretického prostoru
akryl a olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 40 x 45 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
236 • Martinec Hynek, Victoria (Austrálie)
olej na desce, 2006, signováno, rámováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 29 000 Kč
Nadaci věnoval autor
237
Martinková Věra, Moji andělé I.
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 20 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Nadaci věnovala autorka
238 • Martinková Věra, Moji andělé II.
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 20 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Nadaci věnovala autorka
239
Matoušek František, Yamaha I.
litografie, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
240 • Matoušek František, Yamaha II.
sítotisk, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
37
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 38
241 • Matzenauer Michal, Růžový kavalír
olej na plátně, 2004, signováno, rámováno, 53 x 42 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
242 • Mazochová Alena, Letní kytice
pastel, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 40 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
243
Melan Petr, Odysseus
lept, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 25 x 22 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnoval autor
244 • Melan Petr, Templář
lept s akvatintou, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 31 x 21 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnoval autor
245 • MICL, Jakubův sen
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 40 x 55 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
246 • Miffek Lukáš, Ten černej II.
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 900 Kč
Nadaci věnoval autor
247 • Michajlovová Ellen, Pohyb
koláž na papíře, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 28 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
248 • Michálek Ondřej, Interiér s vlnou
linoryt, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
249 • Miko Jan, Republika
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 90 x 90 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
38
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 39
250 • Milkov Stefan, Merkur
bronz, 2003, signováno, výška 25 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
251 • Mitášová Karolína, Madona
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, 55 x 44 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
252 • Mocek Jiří, Karlův most 20. 8. 2002
olej na plátně, 2002, signováno, rámováno, 75 x 34 cm
Hodnota daru: 28 000 Kč
Vyvolávací cena: 22 000 Kč
Nadaci věnoval autor
253
Mocek Jiří, Ohrada
olej na plátně, 2004, signováno, rámováno, 54 x 30 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
254 • Moravec Boris, Bez názvu
olej a lak na desce, 2005, signováno, rámováno, 88 x 80 cm
Hodnota daru: 28 000 Kč
Vyvolávací cena: 16 000 Kč
Nadaci věnoval autor
255 • Mrázová-Cagliero Šárka, Poutník v čase
akryl na plátně, 2005, signováno, rámováno, 64 x 50 cm
Hodnota daru: 17 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
256 • Mžyk Josef, Pod klenbou vesmíru II.
serigrafie 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
257 • Neborová Anna, Krajina
akvarel na papíru, 2002, signováno, rámováno, zaskleno, 23 x 29 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
258
Nemoudry Ewa, Il m’avait invité un jour
litografie, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 52 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
39
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 40
259 • Nemoudry Ewa, Sestry II.
kombinovaná technika, 2007, signováno, rámováno, 68 x 57 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
260 • Nesázal Michal, Deset stromů
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 49 000 Kč
Vyvolávací cena: 33 000 Kč
Nadaci věnoval autor
PŘESTÁVKA
261 • Neugebauerová Alice, Bouřlivé povětří
pastel, 2003, signováno, rámováno, zaskleno, 80 x 60 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
262 • Novák Vladimír, Postava
kvaš, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno,
38 x 29 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 500 Kč
Nadaci věnoval autor
263 • Nováková Gabriela, Pevnost
linoryt, pigment, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 24 x 33 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
264 • Nováková Nikola, Tamtam
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 45 x 60 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
265 • Nováková Věra, 1+1=1
digitální tisk, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 61 x 29 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
266 • Nováková-Meisnerová Vlasta, Doteky
vlastní technika, 2004, signováno, rámováno, 47 x 44 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
40
Aukcni08_katalog_1_64
267
10/14/08
10:43 AM
Str. 41
Obrovský Jakub, Portrét dívky
kresba, 1942, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 31 x 23 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 750 Kč
Nadaci věnovala NDP CZ s.r.o., Nuselská 19, Praha 4
268 • Odvárka Jan, Zima v Herálci
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, 64 x 64 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
269
Olešová Bohuslava, Z cyklu Skrytosti
kombinovaná technika, 2000-2006, signováno, rámováno, 78 x 63 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
270 • Olešová Bohuslava, Z cyklu Skrytosti, Krajina mého bytí
akryl, 2002-2003, signováno, rámováno, 78 x 116 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
271 • Ondroušková Zuzana, Touha
akryl na plátně, 2007, signováno, rámováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
272 • Ouhel Ivan, Bílá diagonála
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 29 x 21 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
273 • Ovčáček Eduard, Úsměvy
serigrafie, 1998, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
274 • Ovčáčková Berenika, Prostřeno
serigrafie, 2002, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
275 • Pacák Jan Antonín, Sluníčka
3 barevný dřevořez, 1992-3, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 37 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala Jana Pacáková
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
41
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 42
276 • Pacner Miroslav, Kapka červené
kombinovaná technika, 2003, signováno, 60 x 60 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
277
Pacovská Květa, No. 78855/89
litografie, 1989, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 80 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
278 • Pacovská Květa, Vrstvy
autorský tisk, litografie, 1985, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 80 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
279 • Paleček Josef, Verunčin duhový mrak
olej na plátně, 1983, signováno, rámováno, 36 x 38 cm
Hodnota daru: 52 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Nadaci věnoval autor
280 • Palečková Veronika, Malá násobilka
akryl na plátně, 2005, signováno, rámováno, 80 x 90 cm
Hodnota daru: 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
281 • Pastrňák Petr, Smrky, z cyklu Lesy
litografie, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
282
Paštéková Dominika, Z cyklu Cesta II.
suchá jehla, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 27 x 20 cm
Hodnota daru: 1 200 Kč
Vyvolávací cena: 700 Kč
Nadaci věnovala autorka
283 • Paštéková Dominika, Z cyklu Cesta V.
suchá jehla, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 58 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
284 • Patřičný Martin, Dřevový štít Červenec
skládané dřevo, topol, vrba, 2007, signováno, průměr 42 cm
Hodnota daru: 11 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
42
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 43
285 • Pauzer Karel, Pastva
lept s akvatintou, 1997, signováno, rámováno, zaskleno, 47 x 58 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
286
Pauzer Karel, Péče o ještěra
lept s akvatintou, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 43 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
287 • Pavlovský Michael, Pták Červeňák
polychromované dřevo, 2008, signováno, 33 x 55 cm
Hodnota daru: 4 700 Kč
Vyvolávací cena: 3 600 Kč
Nadaci věnoval autor
288 • Pavlovský Tomáš, Agáta
akryl na desce, 2008, signováno, rámováno, 58 x 50 cm
Hodnota daru: 5 800 Kč
Vyvolávací cena: 4 200 Kč
Nadaci věnoval autor
289 • Pěchouček Michal, Film ve filmu
barevný linoryt, 1992, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 40 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
290 • Perič Milan, Zámecký park v Hradci nad Moravicí
akryl na plátně, 2006, signováno, rámováno, 100 x 80 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
291 • Pfeffer Michaela P., Kam?
koláž, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 200 Kč
Nadaci věnovala autorka
292 • Piekar Pavel, Benátská ulice ve dne a v noci
barevný linoryt, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 63 x 38 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
293 • Písařík Petr, Krajina
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, 60 x 77 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
43
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 44
294 • Pivovarov Viktor, Červený zobák
akvarel na kartonu, 2003, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 23 000 Kč
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Nadaci věnoval autor
295 • Plesl Tomáš, Paestum
akryl, papír, plátno, 2007, signováno, rámováno, 68 x 148 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
296 • Podhůrská Markéta, Skoro půlnoc na Malé Straně
barevná litografie, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 54 x 44 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
297
Polívková Zdenka, Z cyklu Čtverec
kombinovaný hlubotisk, ruční papír, 2006, signováno, 30 x 21 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
298 • Polívková Zdenka, Hřeben z Afriky
tisk z matrice, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 46 x 35 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
299 • Pošva Jiří, Anděla
šamotová hlína, 2008, signováno, výška 36 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
300 • Pošvic Miroslav, Obluzování
barevná litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 68 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
301
Pošvic Miroslav, Srdce
barevná litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 63 x 70 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
302 • Pouba Petr, Černá A - bílá lež
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 50 x 66 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
44
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 45
303 • Price-Dvořáková Kamila, Náš Ben
keramika, 2007, signováno, 23 x 38 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
304 • Přibyl Lubomír, Torze
materiálový tisk, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 90 x 67 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 900 Kč
Nadaci věnoval autor
305 • Příhoda Stanislav, Podblanický terč
olejový monotyp, 2007, signováno, rámováno, 30 x 30 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
306
Přikryl Richard, Podzimní Vysočina
olej na plátně, nedatováno, signováno, rámováno, 70 x 45 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval Ing.Tomáš Kulman
307
Přívěšek – madonka
obecný kov, smalty, hmotnost 2,28 g
Hodnota daru: 2 000 Kč
Nadaci věnovala Ing. Jana Blahoutová
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
308 • Ptáček Petr, Auto Union
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
309 • Purkrábková Hana, Úsměv stranou
pálená hlína, 2005, signováno, 30 x 30 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
310 • Radová Šárka, Do čtyř stran
závěsná plastika z porcelánu, 2008, signováno, 37 x 25 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
311
Ranný Emanuel, Krajina I.
litografie, 2006, signováno, 77 x 64 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
45
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 46
312 • Ranný Emanuel, Krajina II.
litografie, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 77 x 64 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnoval autor
313 • Richterová Hana, Drbničky
dřevo, akvarel, lípa, 2008, signováno, 66 x 33 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
314 • Richterová Marina, Kosatce
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 48 x 55 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
315 • Rittstein Michael, Na tuleně
akryl na plátně, 2007, signováno, rámováno, 40 x 60 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
316 • Róna Jaroslav, Záběr z indiánské války na severozápadním pobřeží I.
kresba, tuš, pero, papír, 1982, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 48 x 54 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
317 • Roubíček René, Žlutík
hutní sklo, ručně tvarované, 2008, signováno, 45 x 22 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
318 • Roučka Pavel, Určitá citlivost
akryl na plátně, 2007, signováno, rámováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
319 • Rudová Alexandra, Kouzelné ráno
akryl na plátně, 1998, signováno, rámováno, 80 x 85 cm
Hodnota daru: 23 000 Kč
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
320 • Růtová Eva, Na vrcholu
olej na plátně, 2002, signováno, rámováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
46
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 47
321 • Sakuma Eva, Vlna
akryl na plátně, 2006, signováno, rámováno, 80 x 80 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
322
Samek Jiří, Pytel s kukuřicí
hlubotisk z lina, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 94 x 72 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
323 • Samek Jiří, Tři patníky
hlubotisk z lina, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
324 • Saraah Satin, Půlnoc v červené
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
325 • Sedláček Ondřej, Oplodnění
olovo, vápenec, epoxid, 2007, signováno, výška 22 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
326 • Sedláček Pavel, Akt z cyklu Idoly
akryl na sololitu, 2003, signováno, rámováno, 55 x 48 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
327 • Severová Jaroslava, Detail 4
digitální tisk, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
328
Severová Zdeňka, Holky od Mánesa
roláž, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 29 x 47 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Nadaci věnovala autorka
329 • Severová Zdeňka, Je jaká je
roláž, 2003, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 30 x 25 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Nadaci věnovala autorka
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
47
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 48
330 • Singer Milan, Meditace
cín, 1996, signováno, výška 38 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
331 • Sivko Pavel, No comment
barevná litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 80 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
332
Sivko Pavel, Rébus
barevná litografie, 2003, signováno, 42 x 34 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
333 • Sládek Antonín, Přáníčko pro radost a dobrou náladu
akryl na sololitu, 2007, signováno, rámováno, paspartováno, 26 x 47 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
334 • Sládek Karel, Snídaně v trávě I.
akryl na plátně, 2003, signováno, rámováno, 80 x 70 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 36 000 Kč
Nadaci věnoval autor
335 • Sládek Petr, Sanitka velká
mezzotinta, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 20 x 32 cm
Hodnota daru: 1 200 Kč
Vyvolávací cena: 700 Kč
Nadaci věnoval autor
336
Sládek Petr, Sanitka malá
mezzotinta, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 24 x 30 cm
Hodnota daru: 1 000 Kč
Vyvolávací cena: 700 Kč
Nadaci věnoval autor
337 • Sláma Miloš, V zahradě edenské
8 barevný linoryt, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 41 x 40 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
338 • Slíva Jiří, Párky
litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 69 x 49 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
48
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 49
339 • Soukup Pavel, Oslava
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 60 x 50 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
340 • Sozanský Jiří, Outsiders
autorský tisk, lept, 2002, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 68 x 90 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
341 • Srncová Emma, Pražské jaro 1990
barevná litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 67 x 85 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 800 Kč
Nadaci věnovala autorka
342 • Stodolová Klára, Afrikán
dřevořez, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 60 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
343
Stodolová Klára, Jiřiny
dřevořez, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 60 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
344
Střížek Antonín, Neonové město
pastel, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 31 x 48 cm
Hodnota daru: 7 500 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
345 • Střížek Antonín, Zátiší
pastel, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 48 x 52 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 500 Kč
Nadaci věnoval autor
346 • Stukbauer Luděk, Hrušky
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 70 x 65 cm
Hodnota daru: 27 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
347 • Suchánek Vladimír, Střetnutí
barevná litografie, 1998, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 64 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
49
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 50
348 • Sukdolák Pavel, Osudí
barevný lept, nedatováno, signováno, rámováno, zaskleno, 72 x 54 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
349 • Surůvka Jiří, Strůjci války III./ Warlord III.
digitální tisk, 2005, signováno, rámováno, 100 x 130 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
350 • Suška Čestmír, Trojúhelníky
sítotisk, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
351 • Svoboda Vladimír, Fosilní krajina
olej na plátně, 1997, signováno, rámováno, 72 x 77 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
352 • Sýkora Ladislav, Koberec
monotyp-linoryt, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 69 x 100 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
353 • Sýkora Zdeněk, 11 linií
serigrafie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 70 cm
Hodnota daru: 140 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Nadaci věnovali Zdeněk a Lenka Sýkorovi
354 • Synecká Naďa, Chvála koně
kombinovaný barevný lept a kresba, nedatováno, signováno,
rámováno, zaskleno, 62 x 51 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
355
Synecká Naďa, Šelmy
kombinovaný barevný lept a kresba, nedatováno,
signováno, 50 x 68 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
356 • Šabóková Gizela, Anděl na obláčku
tavené sklo, 2008, signováno, 35 x 23 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
50
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Aukcni08_katalog_1_64
357
10/14/08
10:43 AM
Str. 51
Šabóková Gizela, Anděl hlásič
tavené sklo, 2008, signováno, 45 x 28 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
358 • Šafáriková Markéta, Červená
akryl na sololitu, 2006, signováno, rámováno, 30 x 30 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
359 • Šafář Karel, Klaun
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 40 x 35 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
360 • Šafránková Daniela, Jarní čas
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 90 x 70 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
361 • Šalamoun Jiří, Velebná příroda
barevná litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 70 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
362 • Ščigol Michail, Vidina
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 80 x 70 cm
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Nadaci věnoval autor
363
Ščigol Michail, Volba
sítotisk, 2008, signováno, 42 x 51 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
364 • Šebíková Eva, Zkamenělé bagety z třetihor
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 100 x 100 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
365 • Šimorda Miroslav, Hláska
olej na plátně, 2003, signováno, rámováno, 72 x 71 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
51
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 52
366 • Šimotová Adriena, Masky
uhel, pastel, 1993, signováno, rámováno, zaskleno, 85 x 62 cm
Hodnota daru: 80 000 Kč
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
367 • Šípek Bořek, Sloup
foukané, ručně tvarované barevné sklo, 2008, signováno, 54 x 48 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Nadaci věnoval autor
PŘESTÁVKA
368 • Škapík Štefan ml., Košetický kostel
akvarel, 2007, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 48 x 50 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
369 • Škapík Štefan st., Hlásná Třebáň
suchý pastel, 1996, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 35 x 47 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
370 • Šlachtová Eva, Loučení
lept, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 63 x 70 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
371 • Šmaha Petr, Natáčky
olej na plátně, 24.VII.1994, signováno, rámováno, 55 x 55 cm
Hodnota daru: 21 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
372 • Špaňhel Jakub, Lustr
akryl na papíře, 2008, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 73 x 54 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
373 • Štabla Kamil, Deštný prales
akryl na plátně, 2007, signováno, rámováno, 40 x 30 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Nadaci věnoval autor
52
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 53
374 • Štědra Jaroslav, Okno podzimní noci
olej na plátně, 1999, signováno, rámováno, 89 x 80 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
375 • Štefková-Hrušková Helena, Snová žlutá krajina
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, 100 x 85 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
376 • Štech Adam, Kuře - zátiší
akryl a kombinovaná technika na plátně, 2008, signováno,
rámováno, 86 x 106 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
377 • Štenclová Jitka, Barevný rytmus
akryl na sololitu, 2006, signováno, rámováno, 58 x 63 cm
Hodnota daru: 22 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
378 • Švankmajerová Eva, Švankmajer Jan, Cadavre exquis
barevná litografie, 1999, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval Jan Švankmajer
379
Švéda Jakub, V prostoru
tuš a airbrush, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
380 • Švéda Jakub, Vidím Vás IV.
tuš a airbrush, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
381 • Švéda Tomáš, V zúženém prostoru
uhel, tuš a akryl na papíře, 2002, signováno, rámováno,
zaskleno, 68 x 48 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
382 • Taberyová Marta, Kopec před bouří
keramika, tvrdá pórovina, částečně glazovaná, 2008, signováno,
rámováno, 31 x 33 cm
Hodnota daru: 13 500 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
53
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 54
383 • Táborská-Kabátová Zdena, Pohádková krajina 3
lept s akvatintou, 1982, signováno, rámováno, zaskleno, 38 x 42 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
384 • Tataro Věra, Čoklid
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 90 x 170 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
385 • Tefr Vilém, Hudba /04
akryl na plátně, 2004, signováno, rámováno, 45 x 63 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 900 Kč
Nadaci věnoval autor
386 • Tesař Vladimír, Zdání o čase
dřevořez, 1965, signováno, rámováno, zaskleno, 58 x 42 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
387 • Tesařová Hana, Klid poledne
akvarel, 2002-8, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 42 x 53 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
388
Tesařová Hana, Tři višně, z cyklu Krajiny pokryté kresbou
lept, 2008, signováno, 38 x 25 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Nadaci věnovala autorka
389 • Titlová-Ylovsky Margita, Poutník
lept, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
390 • Tobola Jan, Hrob
kombinovaná technika, 2007, signováno, rámováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
391 • Trčková Milada, Strniště
pastel, 1995, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 60 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala Jitka Trčková
54
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 55
392 • Trčková Šárka, Schovávaná
linoryt, 2007, signováno, 67 x 85 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
393
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Trčková Šárka, Zjevení
linoryt, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 67 x 85 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
394 • Trefilová Irena, Na slunci
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 90 x 100 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
395 • Trojan Henryk, Život je krásný
olej a akryl na desce, 2004, signováno, rámováno, 50 x 39 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
396 • Ulrich Jindřich, Královský Myšišvorský dvůr
olej na dřevě, 2008, signováno, rámováno, 12 x 9 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
397 • Uždilová Bedřiška, Krajina
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 100 x 110 cm
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 39 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
398 • Vajce Josef, S mašlí
bronz, 1986, signováno, výška 65 cm
Hodnota daru: 65 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 45 000 Kč
399 • Válek Jaroslav, Koule
leptaná ocel patinovaná, 2008, signováno, průměr 12 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 700 Kč
Nadaci věnoval autor
400 • Válová Jitka, Nerozhodnost
uhel, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 74 x 57 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
55
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 56
401 • Váradiová Markéta, Lemuelovy ostrovy
manipulovaná fotografie, 2007, signováno, rámováno,
zaskleno, 53 x 22 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Nadaci věnovala autorka
402 • Varmuža Vratislav, V humně
digitální tisk, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 55 x 66 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Nadaci věnoval autor
403 • Varvodičová Maria, Křehká vzácnost, z cyklu Intimní oceán
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 55 x 145 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
404
Varvodičová Maria, Moře času, z cyklu Intimní oceán
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 85 x 135 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
405 • Vašíček Aleš, Hlava
tavené, broušením leštěné sklo, 2008, signováno, 30 x 36 x 10 cm
Hodnota daru: 45 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
406 • Vavrová Katarína, Olympia
kolorovaný lept, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 54 x 63 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
407 • Váza – Canto
ručně foukané a broušené sklo, 2008, výška 30 cm
Hodnota daru: 12 600 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval Moser, a.s.,
Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy Vary
408 • Velčovský Josef, Elefantastický výhled
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 55 x 43 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
409
56
Velčovský Josef, Kraj krabic
litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 38 x 45 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 57
410 • Veselý Petr, Uschlá květina
akvarel na papíru, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 55 x 81 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
411 • Vičar Jan, Černé hvězdy
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 53 x 77 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
412 • Vinklář Jakub, Vulkán I. a II.
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, à 20 x 20 cm
Hodnota daru: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala Galerie Kodl s.r.o.,
Vítězná 1, Praha 5
413 • Vítečková Kateřina, Dětský motiv I.
litografie, 2002, signováno, rámováno, zaskleno, 25 x 22 cm
Hodnota daru: 1 000 Kč
Vyvolávací cena: 800 Kč
Nadaci věnovala autorka
414
Vítečková Kateřina, Dětský motiv II.
litografie, 2002, signováno, rámováno, zaskleno, 25 x 22 cm
Hodnota daru: 1 000 Kč
Vyvolávací cena: 800 Kč
Nadaci věnovala autorka
415 • Vivot Lea, Mercedes
bronz, 2008, signováno, výška 30 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
416 • Vlasáková Eva, Veselá společnost
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 100 x 80 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
417 • Vlášková Nora B., Den růžových slonů
originální tisk na plátně, 1992, signováno, rámováno, 44 x 44 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval Jaroslav Šolc
418 • Vlček Petr, Nádoba
foukané a pískované sklo, 2000, signováno, 31 x 25 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
57
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 58
419 • Vodseďálek Ivo, Heraldika neznámých měst
koláž, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 45 x 52 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
420 • Voldřichová Blanka, Květy
bronz, 2007, signováno, výška 31 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
421 • Votruba Jiří, Hotel Bella Vista
akryl na plátně, 2006, signováno, rámováno, 45 x 35 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
422 • Vožniaková Ivana, Šílený velocipedista
železo, 1999, 81 x 50 x 137 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
423 • Vyleťalová Olga, Dům pana K. ke 125. narozeninám Franze Kafky
olej na sololitu, 2008, signováno, rámováno, 89 x 69 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
424 • Vysušil Karel, Velký profil
barevná litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 94 x 66 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
425 • Waageová Bohunka, Zahrada
olej na plátně a překližce, 2000, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
426 • Wagner Ladislav Maria, Impression IV.
olej na desce, 2008, signováno, rámováno, 25 x 25 cm
Hodnota daru: 32 000 Kč
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Nadaci věnoval autor
427 • Wagnerová Barbara Issa, Siesta
akvarel, 2008, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 30 x 30 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
58
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 59
428 • Welberts Inga, Strom přání
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 126 x 100 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
429 • Zábranský Vlastimil, Jedna životaschopná
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 80 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Nadaci věnoval autor
430
Zálešák František, Praha – premiéra opery Don Giovanni
kombinovaná technika, 1999/2008, signováno, 60 x 42 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 900 Kč
Nadaci věnoval autor
431 • Zálešák František, Praha – Turek z Karlova mostu
kombinovaná technika, 1999/2008, signováno, rámováno,
zaskleno, 60 x 42 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
432 • Zálešák Martin, Kontaminace vesmíru pozemským životem
kresba uhlem, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 47 x 31 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
433 • Zdeněk Jarek, Léto
akryl a tmel na plátně, 2007, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
434 • Zeman Bořek, Královna s hroznem
akryl, 2008, signováno, rámováno, 20 x 20 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
435
Vyvolávací cena: 3 400 Kč
Zeman Petr, Anděl v pekle
malba na skle, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 40 x 45 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 999 Kč
Nadaci věnoval autor
436 • Zeman Petr, Strom naděje
malba na skle, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 43 x 35 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 999 Kč
Nadaci věnoval autor
• díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
59
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 60
437 • Zemanová Alena, O radosti V.
tavené sklo, 2001/2008, signováno, 26 x 32 x 14 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
438 • Zoubek Olbram, Ifigenie
bronz, 1986, signováno, výška 58 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
439 • Ženatá Kamila, Já jsem
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, 60 x 60 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
440 • Žertová Jiřina, Klec
sklo malované, dřevo a zrcadlo, 2006, signováno, 45 x 35 cm
Hodnota daru: 70 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
60
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 61
POZNÁMKY
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 62
POZNÁMKY
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 63
POZNÁMKY
Aukcni08_katalog_1_64
10/14/08
10:43 AM
Str. 64
Děkujeme všem spolupracovníkům,
kteří věnovali mnoho ze svého času a energie
na přípravu této události.
Jmenovitě:
Veronika Bínová
Indira Bornová
Jan Bučil
Zuzana Divišová
Miroslav Feszanicz
Eva Flanderková
Božena Jirků
Petr Keil
Eva Ksiazczak
Václava Kupová
Miroslav Lipina
Věra Lošťáková
Blanka Loužecká
Karel Šejna
Zdenka Potměšilová
Gabriel Urbánek
Patrik Zalmay
vydala Nadace Charty 77
produkce Reader’s Digest Výběr, s.r.o., sazba Karel Šejna, příprava tisku ASTRON studio CZ, a.s.
tisk Tiskárna Jiskra

Podobné dokumenty

Tenhle byl taky dobrej

Tenhle byl taky dobrej láhvemi. Dnešního večera se toho představení účastnil nejen jako divák už v několikáté repríze. „Co je s ní?“ „Co by bylo? Totiž, jen chci říct, že tvrzení o rychlosti světla, jako maximální možné,...

Více

Barva a výtvarná kompozice - Modernizace nově zřízeného ateliéru

Barva a výtvarná kompozice - Modernizace nově zřízeného ateliéru které na něj dopadá, jsou vzájemně provázané veličiny. Barva může vznikat také průchodem světla přes prostředí (ovzduší), případně průchodem přes barevou průhlednou hmotu. Například rubínové sklo p...

Více

Současné české umění – Generační paralely II Czech

Současné české umění – Generační paralely II Czech very close to fantastic art. Emanuel Ranný focuses in dreamy landscapes on dynamic movement processes of dreams and on shortened abbreviation of atmospheric forms. Topics concerning civilization ar...

Více

Koláž, montáž, asambláž. Fragment a ruina v moderním umění 2013

Koláž, montáž, asambláž. Fragment a ruina v moderním umění 2013 Mass. – London 1978.; Kyanston Mc Shine, Joseph Cornell. MOMA New York 1980; Christina Lodder, Russian Constructivism. New Haven 1983; John Elderfield, Kurt Schwitters. London 1985; Miroslav Lamač,...

Více

výroční zpráva 2008 / annual report 2008

výroční zpráva 2008 / annual report 2008 3/ Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds Jiří Anderle Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept Variations on a Renaissance theme (Polaiolo), var...

Více

aukční katalog 10. aukční salon výtvarníků

aukční katalog 10. aukční salon výtvarníků (proti záloze 500 korun, která Vám bude při odchodu opět na stejném místě vrácena). Tímto číslem pak můžete dražit a prokážete se jím při placení vydražených děl. Pokud jste přišli pouze jako divác...

Více

Přitažlivá originalita tvorby žďárské umělkyně

Přitažlivá originalita tvorby žďárské umělkyně pomeňme Ozvěny, výstavu přístupnou do 16. září ve dvou žďárských interiérech. Jednalo se o členskou výstavu Klubu výtvarných umělců Horácka, psali jsme o ní ve Žďárském deníku (v týdeníku Vysočina)...

Více