Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7

Transkript

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7
Exekutorský úřad Praha 7 , pracoviště Jankovcova 13 ,170 00 Praha 7
Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil
tel: 02/66713022,
fax: 02/66713031,
mobil: 0602/857061
e-mail: [email protected] web site : www.exekutor-plasil.cz
sídlo exekutorského úřadu : Tusarova 25, 170 00 Praha 7
Č.j. 063 EX 2679/08-76V2
Vyvěšeno dne: 24.7.2014
Sňato dne:
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát: Ivana Valentová, roz.Pilná, pův. Tylerová, nar. 18.3.1965
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Lipová 93, 535 01 Trnávka
Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Praha 7,
JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor,
pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7
Doručovaná písemnost: 063EX2679/08-76-usn.dle § 139/2 o.s.ř.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a protože písemnost soudu
(soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu
(soudního exekutora) uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona
desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní
nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v kanceláři soudního exekutora na pracovišti Jankovcova 13, 170 00 Praha
7 - Holešovice v úředních hodinách : Pondělí, úterý, čtvrtek vždy od 10,00 do 12,00 hodin, ve středu od 10,00 do
12,00 a od 13,00 do 18,00 hodin, v pátek v době stanovené po telefonické dohodě.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V Praze dne 24.7.2014
JUDr. Vladimír Plášil, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Bc. Hajznerová J.
pověřen(a) soudním exekutorem
JUDr. Vladimírem Plášilem

Podobné dokumenty

Poř.č. 52 Č.j. 4 Nc 4467/2005-6 EX 750/05-52

Poř.č. 52 Č.j. 4 Nc 4467/2005-6 EX 750/05-52 Vyvěšeno na ÚD od 16.01.2014 do 18.2.2014

Více

0382909-Šárka Machová

0382909-Šárka Machová Doručovaná písemnost: Exekuční příkaz ze dne 28.02.2011, č.j. 038 EX 29/09-1 Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě...

Více

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř. Adresát: Miroslav Geci, nar. 14.12.1970 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Macharova 302/13, 702 00 Ostrava ...

Více

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř. Adresát: Nikol Šajnohová, nar. 28.02.1985 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70...

Více

Oznámení - EXEKUCE OSTRAVA

Oznámení - EXEKUCE OSTRAVA Oznámení pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 50 odst. 2 o.s.ř. Adresát: Nikol Šajnohová, nar. 28.02.1985 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 ...

Více

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7 Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmo...

Více

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř. Adresát: Simona Bedanová, nar. 06.01.1978 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Urxova 215 Č.P., 500 06 Hradec ...

Více

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA

Sdělení - EXEKUCE OSTRAVA pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř. Adresát: Jana Štokmanová, nar. 28.10.1969 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice ...

Více

dokument

dokument Vyrozumění o zahájení exekuce 398/16 - 8 ze dne 18.05.2016, Exekuční titul č.j. 16 C 62/201344 ,exekuční návrh , výzva Protože při doručování uvedené písemnosti nebyl adresát doručujícím orgánem za...

Více