prohlášení o vlastnostech č. 130700133801

Transkript

prohlášení o vlastnostech č. 130700133801
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 130700133801
1.
jedinečný identifikační kód typu výrobku: BB00133801
2.
typ: BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
IČKO (6, 6 půlka, 6 kraj, 6 slepecká, R6 (bezfazetová), 8, 8 půlka, 8 kraj, R8, 10, 10
půlka, 10 kraj),UNI (6, 8), DLAŽBA SKLADEBNÁ – BROŽ HISTORY (Čtverec 12 /
12, Čtverec 14 / 14, Obdélník 21 / 14, Obdélník 28 / 21, K0, K1, K2), UNI DEKOR (6,8),
PARKETA (6, 6 slepecká, R6 (bezfazetová), 8, R8 (bezfazetová)), KOSTKA 10 / 10 (6,
8), KOSTKA 20/20 (6, 6 slepecká – vodící linie, 8, 8 slepecká – vodící linie, R8
(bezfazetová), 10, R10 (bezfazetová)), OBDÉLNÍK 20 / 30 (8), BROŽ MADEIRA,
BROŽ RUSTIKO®, ARCHICO® (I, II, III, IV, K0, K1, K2), BROŽ LUCCA®, BROŽ
VALLETTA®, BROŽ SAN MARINO®, BROŽ SEVILLA®, BROŽ BARCELONA®,
BROŽ 3D, BROŽ LIVORNO®
3.
Zamýšlené použití: Stavební prvky určené pro povrchy vozovek, komunikací, cest,
venkovních prostranství.
4.,5. Výrobce:Beton Brož s.r.o.
Dědina 484, 683 54 Otnice, Česká Republika
IČO: 269 43 565, DIČ: CZ26943565
Tel. +420 544 120 631 ÷ 5
Fax. +420 544 120 690
www.betonbroz.cz
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 47214
6.
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 4 dle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.
7.,8. V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje
harmonizovaná norma ČSN EN 1338:2004 provedl posouzení podle systému viz bod 6. a
vydal protokol o zkoušce typu výrobku č. 060-036385 ze dne 8. 10 .2012, č. 060-036388
ze dne 8. 10. 2012 TZÚS Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.2,
Hněvkovského 77, 617 00 Brno.
9.
Vlastnosti uvedené v prohlášení
Základní charakteristika
Dovolené odchylky [mm]
Harmonizované technické
specifikace
Vlastnost
Délka
Šířka
Výška
Tloušťka bloku [mm] < 100
±2
±2
±3
Tloušťka bloku [mm] ≥ 100
±3
±3
±4
Odolnost proti smyku, skluzu
Odolnost proti
zmrazování/rozmrazování
Odolnost proti působení vody a
chemických rozmrazovacích látek
Prohlášení o vlastnostech č. 130700133801
Uspokojivý
ČSN EN 1338
ČSN EN 1338
Třída 3, označení D
≤ 1,0 kg∙m-2
Třída 3, označení A
≤ 1,0 kg∙m-2
ČSN EN 1338
ČSN EN 1338
1/2
Pevnost v příčném tahu [N∙mm-2]
≥ 3,6
ČSN EN 1338
Základní charakteristika
Vlastnost
Harmonizované technické
specifikace
Třída 4, označení I
≤ 18 000 mm-3 / 5000 mm2
ČSN EN 1338
Třída A1
ČSN EN 1338
Třída odolnosti proti obrusu
Reakce na oheň
10.
Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedené v bodě 6. Toto
prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného
v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Libor Brož, jednatel
.................................................................................................................................................
(jméno a funkce)
Otnice, 01.03.2015
……………………………..
(místo a datum vydání)
Prohlášení o vlastnostech č. 130700133801
Libor Brož
……………………………..
(podpis)
2/2

Podobné dokumenty

NejlepŠí zahradníci 2014 - Zahradní centrum | STARKL

NejlepŠí zahradníci 2014 - Zahradní centrum | STARKL BETON BROŽ - Jedinečné. Jako Vy! Firma BETON BROŽ®, to je především široká škála výrobků, které mají za úkol splnit zákazníkovi všechny jeho potřeby, představy a sny o jeho okolním prostředí. Od če...

Více

NejlepŠí zahradníci 2014 - Zahradní centrum | STARKL

NejlepŠí zahradníci 2014 - Zahradní centrum | STARKL Čas na úpravu zahrady je právě teď! Naši zahradníci - specialisté Vám rádi poradí s úpravou Vaší zahrady přesně na míru. Více informací na e-mailu: [email protected] nebo na telefonu:

Více

Stáhnout - Beton Brož

Stáhnout - Beton Brož abychom předešli plošným barevným rozdílům zadlážděné plochy, je nutné při pokládce odebírat dlažební prvky z více palet a z více vrstev současně výskyt vápenných výkvětů na dlažebních deskách (výr...

Více

238 Plot Tvář kamene Gabro V1.indd

238 Plot Tvář kamene Gabro V1.indd a jeho použití, které odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. V případě potřeby žádejte na...

Více

mapa eu

mapa eu p r o f i ly č l e n s k ý c h s tát ů Rozloha

Více

Vstupte do světa Beton BROŽ…

Vstupte do světa Beton BROŽ… Výhody použití: vysoká kvalita a trvanlivost netradiční a nadstandardní vzhled vydlážděné plochy snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální technologie odvod vody spárami mezi jednotlivými kam...

Více