slepecká abeceda

Transkript

slepecká abeceda
Slepecká Braillova abeceda
Pro zápis veškerých textů se používá česká základní znaková sada Braillova písma. Existuje
64 kombinací šesti bodů uspořádaných do dvou sloupečků a třech řad, které jsou buď vytlačené nebo
nevytlačené. Pro zápis mnoha znaků 64 kombinací nestačí a proto existují tzv. prefixy, které mění význam
znaku nebo skupiny znaků, před jimiž stojí.
a
1
2
1
f
6
k
4

b
5
3
6
2


g

l
7



% 
p
u

q
v

z
á



ě
9
0š
ž





h



m



r


‰



w

č




.



n
s



x

ď
ú

ů
§

(
)


j



o

t




y






é



ř



ý











;

?


!


*


5
0
:












e

ó
/








9

ň


i



,
+






ť
"
8
d
4


-

3


í

c




mezera
plný
znak
prefix
velkého
písmene
řetězec
velkých
písmen

velké
řecké
písmeno







malé
řecké
písmeno

apostrof
prefix
malého
písmene

svislá
čára



číselný
prefix





„Ahoj lidi“






 




 


 
„1583 Kč“
 





 


 

Existuje i písmo osmiznakové, které se používá v souvislosti s výpočetní technikou.
Osmibodové písmo však může při čtení hmatem činit určité obtíže:
k


A


1

á


m
C
 



č
3
 


Osmibodové písmo však umožňuje každý znak vyjádřit jednoznačnou kombinací
bodů, stejně tak jako u binárního zápisu znaků v paměti PC.

Podobné dokumenty

prohlášení o vlastnostech č. 130700133801

prohlášení o vlastnostech č. 130700133801 Zamýšlené použití: Stavební prvky určené pro povrchy vozovek, komunikací, cest, venkovních prostranství.

Více

Komunikace s osobami se zrakovým postižením

Komunikace s osobami se zrakovým postižením nastavení umožňuje vpisovat text; zápis českých znaků s diakritikou je v odečítači JAWS plně podporován od verze 9. (http://www.blindfriendly.cz/at/srovnani-braillskych-radku/) S využitím výpočetní...

Více

sr_pg_308

sr_pg_308 int pocetS = dataGridView.Columns.Count;//počet sloupců for (int i = 0; i < pocetR - 1; i++)

Více