Návštvnické centrum Hans-Eisenmann

Transkript

Návštvnické centrum Hans-Eisenmann
Návštvnické centrum Hans-Eisenmann-Haus v
Neuschönau
Ten, kdo chce poznat Národní park Bavorský les po všech jeho stránkách, ml by
pímou cestou zamíit do Návštvnického centra Hans-Eisenmann-Haus v
Neuschönau. Pedevším tehdy, když k Vaší výprav patí dti. Zvíata, rostliny a
tajemství pírody... Návštvnické centrum lze pohodln prozkoumat i s koárkem.
more »