Anatomie zdravého prsu Nezhoubná onemocnění prsu a

Komentáře

Transkript

Anatomie zdravého prsu Nezhoubná onemocnění prsu a
Anatomie zdravého prsu
Hrotové (apikální) podpažní uzliny
Centrální podpažní
uzliny
Velký prsní sval (řez)
Malý prsní sval (řez)
Zevní podpažní (humerální) uzliny
Interpektorální uzliny
Přední podpažní (pektorální) uzliny
Mlékovody
Zevní mamární větve
Podpůrné
vazy
Dvorec
Bradavka
Zevní podpažní
uzliny
Uzliny I. úrovně
Laloky
Hrotové (apikální)
uzliny III. úrovně
Podklíčkové uzliny
Dolní hluboké krční
uzliny
Široký sval
zádový
Benigní (nezhoubné) nemoci prsu jsou velmi časté. Většina žen má nějakou změnu prsní tkáně.
Většina benigních změn spadá do této kategorie. Změny nejsou spojeny
se zvýšeným rizikem karcinomu prsu a nedochází při nich ke zmnožení
buněk prsní tkáně.
Tato skupina zahrnuje stavy, kdy se buňky tvořící stěny lalůčků a kanálků nadměrně množí. Tyto změny jsou spojeny s jistým malým zvýšením
rizika karcinomu prsu.
Prs je tvořen dvěma hlavními typy tkání:
• Glandulární (žlázová)
Tato tkáň je složena z lalůčků, které produkují mléko ke kojení, a z mléčných kanálků, které přivádějí mléko k bradavce.
• Stromální (pojivová)
Tvoří podpůrnou tkáň prsu.
Fibrocystické onemocnění prsu
(fibrocystická mastopatie)
Pojem fibrocystické onemocnění prsu
(fibrocystická mastopatie) označuje
různé benigní stavy prsu. Můžete se
také setkat s názvem fibrocystické
změny, chronická cystická mastitida
nebo mamární dysplázie.
Mastitida
Infekce nebo zánět prsu se nazývá mastitida. Mastitida nejčastěji postihuje kojící ženy. Pokud je kůže v okolí bradavky porušená, bakterie mohou
pronikat do prsu a vyvolat tak infekci. Pokud není mastitida včas a dostatečně léčena, může dojít k nahromadění hnisu (vzniku abscesu), který
je někdy nutno vypustit (drénovat). Příznaky mastitidy jsou obvykle zarudnutí, horečka a bolest prsu.
O možnostech preventivního sledování a snížení rizika karcinomu prsu si
můžete promluvit s vaším lékařem.
Příznaky
Benigní uzel (bulku) v prsu často poprvé nalezne lékař během klinického vyšetření prsu nebo mamografie. K jejich odhalení také napomáhá
samovyšetření prsou. Uvedené příznaky se mohou vyskytnout jak u benigních, tak u maligních (zhoubných) nemocí prsu:
• Trvalá bolest v jedné oblasti prsu (bolest se nemění v průběhu menstruačního cyklu).
• Uzel nebo zduření
• Citlivost na tlak nebo dotek
• Podráždění kůže
• Bolest bradavky nebo její vtažení
• Zarudnutí nebo olupování kůže prsu nebo bradavky
• Vytékání jiného sekretu než mléka z bradavky
Pokud máte některý z těchto příznaků, vyhledejte svého lékaře.
Velký prsní sval
Tuk
Velký oblý
sval
Další onemocnění prsu
Sinus (vřetenovité
rozšíření) mlékovodu
Žlázy dvorce
Subskapulární
(zadní)
uzliny
Proliferativní benigní onemocnění prsu
Přestože benigní změny nejsou život ohrožující, některé typy jsou spojeny se zvýšeným rizikem karcinomu prsu.
Podpažní
výběžek
Centrální podpažní
uzliny
Uzliny II. úrovně
Neproliferativní benigní onemocnění prsu
Tři hlavní skupiny nezhoubných onemocnění prsu jsou:
• Neproliferativní onemocnění prsu
• Proliferativní onemocnění prsu
• Atypické proliferativní onemocnění prsu
Zadní podpažní (subskapulární) uzliny
Anatomie zdravého prsu
Znázornění lymfatických uzlin
Nezhoubná onemocnění prsu
a riziko karcinomu prsu
Fibrocystické
onemocnění prsu
Žlázová tkáň:
Žlázové lalůčky
Epiteliální hyperplázie
Zvýšení počtu normálních buněk, které vystýlají buď kanálky, nebo lalůčky prsu, se nazývá epiteliální hyperplázie.
Cysta
Sklerózující adenóza
Sklerózující adenóza je nadměrný růst tkáně lalůčků provázený tvorbou
fibrózní jizevnaté tkáně.
Cysty
Cysty (tekutinou naplněné váčky)
v prsu se často zvětšují a stávají se
citlivými před menstruací. Jejich
velikost se pohybuje od váčků tak
malých, že není možné je nahmatat,
až do velikosti 2,5–5 cm v průměru.
Cysty jsou hmatné jako pohyblivé,
hladké a oblé bulky.
Atypická duktální hyperplázie
Je to vzácně se vyskytující onemocnění prsu, při kterém se buňky nadměrně množí a rostou v abnormálním uspořádání. Je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu. Tvoří méně než 10 % benigních
nádorů prsu.
Adenóza
Nadměrný růst tkáně lalůčků se
nazývá adenóza. Protože může být
snadno zaměněna za karcinom, je
obvykle nutné provést biopsii.
Mamární duktektázie (rozšíření
mlékovodu)
Mamární duktektázie je stav, kdy
zduří mlékovod vedoucí k bradavce, naplní se tekutinou a v jeho stěně vznikne zánět. Pokud se nemoc
neléčí, může se tvořit jizevnatá tkáň,
která vtahuje bradavku dovnitř. Mamární duktektázie může být bolestivá a může se při ní vytvářet hustý,
lepkavý výtok.
Adenóza
Epiteliální
hyperplázie
Fibroadenom
Žlázová tkáň:
Žlázový lalůček
Intraduktální
papilom
Absces
Bradavka
Fibroadenomy
Fibroadenomy jsou časté nezhoubné
nádory. Jejich velikost se pohybuje
od mikroskopických útvarů až po
několik centimetrů v průměru.
Fibroadenomy, které se vytvoří během těhotenství nebo u velmi mladých žen, mohou ustoupit bez léčby.
Žlázová tkáň:
Ampula
Tuková nekróza
Tuková nekróza je nezhoubná nemoc prsu, k níž dochází obvykle po poranění prsu. V postiženém místě odumřou tukové buňky a následně se
vytvoří jizevnatá tkáň. V místech tukové nekrózy se někdy také vytvoří
váček olejovité tekutiny zvaný olejová cysta.
Phyllodes tumor
Phyllodes (nebo phylloides) tumor je vzácný, nezhoubný typ
nádoru prsu. Vzniká z vazivové tkáně prsu.
Vyšetřovací metody používané ke zjištění abnormalit prsu
1) Lékařská anamnéza a fyzikální vyšetření – Lékař provede
celkové fyzikální vyšetření a pátrá po abnormalitách, jako jsou bulky
nebo uzly v prsu. Zaznamená jejich konzistenci, velikost a vztah ke
kůži a svalům hrudníku.
2) Vyšetření výtoku z bradavky – Pokud je přítomná sekrece
z bradavky, malé množství tekutiny lze odebrat a vyšetřit. Většinou je
sekrece z bradavky nezhoubného původu.
3) Zobrazovací vyšetření
• Diagnostická mamografie je rentgenové vyšetření prsu, kterým lze
odhalit podezřelá zahuštění tkáně prsu a drobná ložiska obsahující
krystalky vápníku.
• Ultrasonografie využívá k vyšetření prsů vysokofrekvenční zvukové
vlny.
4) Biopsie – Biopsie je vyjmutí části tkáně k mikroskopickému vyšetřen
vyšetření.
Nejčastější způsoby biopsie jsou:
• Odběr (aspirace) buněk z bulky v prsu tenkou jehlou..
t
Mamografie
Mamogram je rentgenový snímek prsu. Může odhalit nádory,
které jsou velmi malé. Často jsou tak malé, že nejsou zjistitelné samovyšetřením prsu. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR má na bezplatnou preventivní
Mamogram
(screeningovou) mamografii právo každá
se zobrazeným
žena od 45. do 69. roku věku, a to ve dvounádorem
letých intervalech. Toto vyšetření je hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění a podmínkou je žádanka od ambulantního gynekologa
Nádor
či praktického lékaře pro dospělé. V případě
dědičných předpokladů k rakovině prsu je
vhodnější provádět mamografii každý rok, aby mohly být veškeré anomálie včas odhaleny. Doporučuje se sledování ve specializované ambulanci
zaměřené na preventivní onkologii nebo geneticky podmíněné nádorové choroby.
• Biopsie samořeznou jjehlou využívá
y
p
poně
poněkud
kud širší jehlu se
speciálním
lním řezným okrajem. Vyjímá malý kousek tkáně.
• Při chirurgické biopsii se odstraní
odstra
o
níí buď celé podezřelé ložisk
ložisko
s malou částí okolní tkáně, nebo se odebere z ložiska jen ma
malý
vzorek.
zorek.
Při vyšetřování
šetřování podezřelých ložisek v prsu nejčastěji volíme
jehlovou biopsii.
Odborné analýzy potvrdily, že mamografický screening od určitého věku
ženy může snížit úmrtnost na rakovinu prsu až o 30 %. Včasné odhalení
případného onemocnění zvyšuje úspěšnost léčby. V ČR existuje akreditovaná síť screeningových mamografických pracovišť (zdroj: www.mamo.cz).
GlaxoSmithKline s.r.o.
Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444,
e-mail: [email protected], www.gsk.cz
Žlázová tkáň:
Mlékovod
Tuková
nekróza
©2009
Pleteň pod
dvorcem
Přední pilovitý
sval
Intraduktální papilom
Intraduktální papilomy jsou malé a nezhoubné výrůstky na sliznici. Nejčastěji se tvoří ve velkých mléčných kanálcích (mlékovodech) v blízkosti
bradavky. Často jsou příčinou krvavého výtoku z prsu.
Vyšetřovací metody
Mamární
duktektázie
http://pharma.wkhealth.com
Images and text copyright
©2009 Wolters Kluwer Health I Lippincott Williams & Wilkins
Printed in Czech Republic under license by Wolf & Company s.r.o.
Vyrobila Wolf & Company s.r.o., divize Reprinty.cz, www.reprinty.cz
GOT 39120509
Anatomie zdravého prsu
Samovyšetření prsou (SP)
Karcinom prsu
Typy karcinomu prsu
Stanovení stadia nádoru (staging)
Stanovení stadia nádoru (staging)
Léčba
Nejlepší doba k samovyšetření prsou je přibližně jeden týden po konci
cyklu. Pokud nemáte pravidelný cyklus, provádějte samovyšetření prsou
každý měsíc ve stejný den.
Co je karcinom prsu?
Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor žen. Vzácně se může vyskytnout i u mužů. V poslední době se přežití pacientek zlepšilo díky časnější
diagnóze a pokroku v léčebných možnostech. Většina karcinomů prsu
vzniká v horním zevním kvadrantu (horní část prsu nejblíže paži).
Karcinom prsu může být invazivní (neboli infiltrující), tedy schopen se
šířit do lymfatických uzlin a dalších částí těla, nebo neinvazivní, takzvaný
duktální karcinom in situ (DCIS), který se nešíří mimo prs. Infiltrující
duktální karcinom představuje asi 85 % invazivních karcinomů a infiltrující lobulární karcinom většinu zbývajících. Vzácně se vyskytují další
typy invazivního karcinomu, jako je tubulární, mucinózní, medulární
a papilární karcinom.
Stadium nádoru se stanovuje fyzikálním vyšetřením prsu a lymfatických
uzlin pod paží a nad klíční kostí a pomocí zobrazovacích metod, jako je
vyšetření rentgenem, ultrazvukem, izotopy nebo počítačovou tomografií
(CT), které zjistí případné šíření do dalších částí těla.
Pro hodnocení stadia se nejčastěji používá Tumor-Nodes-Metastasis
system (TNM). T znamená primární (původní) nádor, N označuje postižení lymfatických uzlin a M udává případné metastázy.
CHIRURGICKÁ LÉČBA
Operace je obvykle prvním léčebným zákrokem v léčbě karcinomu prsu.
Díky pokroku v léčebných postupech a technologiích dnes existuje několik léčebných možností.
Exstirpace (odstranění) uzlu
1) Postavte se před zrcadlo. Porovnejte tvar
a velikost obou prsů. Je běžné, že jeden
prs je o něco větší než druhý. Je důležité, abyste znala přirozenou podobu svých
prsou a mohla tak každý měsíc kontrolovat,
zda nepozorujete něco neobvyklého, jako
například sekreci z bradavky, svraštění,
tvoření důlků, olupování kůže nebo změny
ve velikosti a tvaru prsu. Hledejte podobné
změny při jiných polohách paží.
2) Zvedněte levou paži. Bříšky prstů pravé
ruky důkladně prohmatejte levý prs. Začněte na vnějším okraji, tiskněte prs v malých
kruzích a pomalu postupujte. Na obrázku
jsou znázorněny různé vyšetřovací postupy
při SP. Bez ohledu na to, který způsob vyšetření použijete, dbejte na to, abyste prohmatala celý prs, vyšetřila oblast od podpaží po
klíční kost a také pod prsy.
3) Jemně stiskněte bradavku a sledujte, zda
nedochází k sekreci z bradavky.
4) Opakujte kroky 2 a 3 u pravého prsu.
5) Opakujte kroky 2 a 3 u obou prsou vleže.
Měla byste ležet rovně na zádech, položit
ruku nad hlavu a polštářem nebo složenou
osuškou podložit rameno na straně prsu,
který se chystáte vyšetřovat. Při této poloze
se prs zploští a lze ho tak snáze vyšetřit.
Způsoby SP
Velikost, při které je karcinom prsu hmatný nebo viditelný na mamografii, je závislá na denzitě nádorové tkáně ve srovnání se zdravou prsní
tkání, ukládání krystalků vápníku do nádoru a rychlosti jeho růstu.
Karcinom prsu se může rozšířit lymfatickým systémem nebo krevním
řečištěm do plic, jater, kostí a dalších orgánů (vytvořit metastázy), nebo
může přímo prorůstat do kůže či tkání v okolí prsu.
Infiltrující (invazivní) duktální karcinom (IDC)
Karcinom vzniklý v mléčném kanálku, který poté pronikne skrz jeho stěnu a postihuje tukovou tkáň prsu. IDC je nejčastějším typem karcinomu
prsu, představuje téměř 85 % případů.
pyr
Exstirpace uzlu se používá u malých, dobře diferencovaných nádorů. Chirurg
provede malý řez v blízkosti bradavky a poté vyjme nádor, lem okolní tkáně
a případně i nejbližší lymfatické uzliny.
Parciální mastektomie (částečné odstranění prsu)
anatomií
prsu
Při této operaci chirurg odstraní nádor spolu s klínem zdravé tkáně, kůže a pojivové
tkáně. Zároveň může odstranit lymfatické uzliny z podpaží (axilární uzliny).
Systémové metastázy jsou vzdálená ložiska karcinomu prsu, který se
již rozšířil mimo prs a podpažní uzliny. Většinou se zjistí pomocí zobrazovacích metod, jako je rentgen nebo ultrazvuk. Přítomnost vzdálených
metastáz pacientku automaticky zařazuje do IV. stadia.
Totální mastektomie (odstranění celého prsu)
Při tomto zákroku, zvaném též jednoduchá mastektomie, chirurg odstraní
celý prs.
a jeho onemocněními
Přehled:
Normální anatomie prsu
Modifikovaná radikální mastektomie
Příznaky a projevy:
• Bulka nebo uzel v prsu
• Změna v symetrii nebo velikosti prsu
• Změny kůže, jako je zhrubnutí nebo tvoření důlků, olupování kůže
kolem bradavky, kůže připomínající pomerančovou kůru nebo vznik
vředu
• Neobvyklý výtok nebo sekrece z prsu
• Změny bradavky, jako je svědění, pálení, vznik ranek (erozí) nebo vtažení bradavky
• Otok paže
• Bolest (u
u pokročilého nádoru)
• Změny teploty nebo barvy kůže (teplá, horká nebo zarůžovělá ob
oblast)
Rizikové faktory karcinomu prsu
Příčina vzniku karcinomu prsu není známa. Protože se vyskytuje mnohem častěji u žen než u mužů, lze předpokládat, že se na jeho vvzniku
nebo růstu podílejí estrogenní hormony.
Vyšší riziko mají ženy:
V
• u kterých se v rodině vyskytl karcinom
karcin
prsu u blízkého příbuzného
nebo u více příbuzných ze stejné strany rodiny
• které měly dlouhé období menstruace (začaly menstruovat v časném
věku nebo u nich pozdě nastala menopauza)
• které již měly karcinom jednoho prsu
• které měly nádor děložního těla nebo vaječníku
• které byly poprvé těhotné po 31. roce věku
• které nikdy nebyly těhotné
• které byly vystaveny nízkým dávkám radioaktivního záření
Patologické (definitivní) stadium se určí mikroskopickým vyšetřením
nádoru a odebraných podpažních uzlin. Posuzuje se velikost nádoru,
jeho prorůstání a šíření do okolních tkání, stanoví se počet postižených
mízních uzlin.
Stadium III
Kapesní průvodce
Chirurg odstraní celý prs, podpažní uzliny a blánu pokrývající hrudní svaly.
Při modifikované radikální mastektomii se na rozdíl od radikální mastektomie
zachovávají prsní svaly. Modifikovaná radikální mastektomie nahradila radiři léčbě
kální mastektomii a je v současnosti jednou z nejčastějších operací při
karcinomu prsu.
Stadium I
T (větší než 5 cm)
N (1 nebo více postižených uzlin)
M (bez metastáz)
Nebo
T (menší než 5 cm)
N (4 nebo více postižených uzlin)
M (bez metastáz)
Duktální karcinom in situ (DCIS)
Je to nejranější stadium karcinomu prsu. Je omezený na mléčné kanálky
(mléčné cesty). Téměř 100 % žen s tímto stadiem karcinomu lze vyléčit.
T (méně než 2 cm)
N (bez postižení mízních uzlin)
M (žádné metastázy)
Stadium II
Nebo
Nádor postihuje kůži prsu, nebo je kůže
prsu zánětlivě změněná, nebo nádor zasahuje
do svalů či hrudní stěny. Nejsou přítomny
metastázy.
Stadium IV
ect
Benigní onemocnění prsu a riziko karcinomu prsu
Karcinom prsu
Samovyšetření prsu (SP)
RADIOTERAPIE (OZAŘOVÁNÍ)
Radioterapie
adioterapie je důležitá v léčbě všech stadií karcinomu prsu. Je doporučována všem pacientkám, které podstoupí exstirpaci nádorového uzlu
nebo parciální mastektomii, ale někdy je vhodné ji provádět také po modifikované radikální mastektomii.
ADJUVANTNÍ LÉČBA
Navzdory adekvátní lokální léčbě zahrnující operaci a případně ozařování je mnoho žen ohroženo návratem (rekurencí) karcinomu prsu. Někdy
lze návratu onemocnění předejít adjuvantní léčbou.
Chemoterapie
Chemoterapie může snížit riziko návratu karcinomu prsu, zvláště u mladých žen.
Hormonální léčba
Hormonální léčba snižuje účinek estrogenů, a tím zabraňuje růstu nádorových
buněk, u kterých je přítomen receptor pro tento hormon.
Inhibitory aromatázy
Inhibitory aromatázy snižují množství estrogenu vytvářeného mimo vaječníky u žen po menopauze. Používají se u pacientek s nádorem prsu, který nese
hormonální receptory. Inhibitory aromatázy zahrnují anastrozol, exemestan
a letrozol.
Selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM)
Tyto léky blokují působení estrogenu v prsu a dalších tkáních tím, že blokují
receptory pro estrogen uvnitř buňky. Tamoxifen, nejstarší lék z této skupiny,
se předepisuje ženám před nebo po menopauze s nádorem prsu nesoucím hormonální receptory. Dalšími léky typu SERM jsou raloxifen, který se osvědčil při
snižování rizika karcinomu prsu u žen po menopauze, a toremifen, používaný
u postmenopauzálních žen s pokročilým karcinomem prsu.
Látky snižující hladinu estrogenových receptorů
Tyto léky blokují estrogenové receptory a snižují jejich hladinu v nádorových
buňkách. Jediným dostupným lékem s tímto účinkem je fulvestrant, který se
osvědčil u postmenopauzálních žen po selhání jiné hormonální léčby.
T (jakákoliv velikost, pokud
nejsou zasaženy žádné uzliny,
nebo méně než 5 cm, pokud
jsou zasaženy 1–3 uzliny)
N (méně než 4 postižené uzliny)
M (bez metastáz)
Cílená léčba
T (jakákoliv velikost)
N (jakékoliv uzliny)
M (vzdálené metastázy)
Cílená léčba se zaměřuje na některé rozdíly v biologii nádorových buněk ve
srovnání s buňkami normálními. Trastuzumab zabraňuje HER2 receptorům
na povrchu buněk karcinomu prsu přijímat růstové signály. Jinými příklady
jsou lapatinib, který blokuje bílkoviny přenášející signál z receptoru pro HER2
uvnitř buněk karcinomu prsu a zabraňuje tak jejich nekontrolovanému růstu,
nebo bevacizumab, který brání růstu nových krevních cév v nádoru.
Skládací kapesní průvodce
z edice Illustrated Anatomy

Podobné dokumenty

PDF soubor ke stažení

PDF soubor ke stažení vyšetření doporučeno psychiatrem v případě těžké neurotizující kancerofobie vyslovené psychiatrem. 3. Vyšetření hrazené ze veřejného zdravotního pojištění se provádí ve dvouletých intervalech od 45...

Více

Věstníku MZ ČR, částka 2 z února 2007

Věstníku MZ ČR, částka 2 z února 2007 vyšetření doporučeno psychiatrem v případě těžké neurotizující kancerofobie vyslovené psychiatrem. 3. Vyšetření hrazené ze veřejného zdravotního pojištění se provádí ve dvouletých intervalech od 45...

Více

Copingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u

Copingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u sestru zvládání častých nečekaných krizí, fyziologických i psychologických. Pracovat s onkologickým pacientem znamená být s ním v jeho nejintimnějších momentech utrpení a reagovat na jeho důsledky ...

Více

Patologie prsu

Patologie prsu monomorfními málo kohezivními většinou malými buňkami s pravidelnými jádry

Více

Čtvrtletník Nemocnice Blansko

Čtvrtletník Nemocnice Blansko míru. Obecné rady v psychologii a psychoterapii příliš nefungují a ani je nepoužíváme. Psychické problémy nemají objektivní měřítko. Každý vnímá svůj problém ryze osobně jako nejvýznamnější na svět...

Více

Vhodné prostředky ústní hygieny s obsahem aminfluoridu a TTO či

Vhodné prostředky ústní hygieny s obsahem aminfluoridu a TTO či nebo sníženou porodní váhu. Nedostatkem železa potom trpí dítě i po narození a může trvat až 6 měsíců, než se podaří množství železa v organismu doplnit na potřebnou hladinu. Zvýšené riziko nedosta...

Více

ASTRO zveřejnila nové doporučení pro úhradu protonové terapie

ASTRO zveřejnila nové doporučení pro úhradu protonové terapie o účinnosti a bezpečnosti léčby pacient zařazen do klinické studie či registru. Jasně definuje i několik situací, kdy tato léčba význam nemá, které jsou buďto jasnými paliativními indikacemi, nebo ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint - thoracic

Prezentace aplikace PowerPoint - thoracic Onemocnění prsu u mužů Věk (průměrný věk 67 let) RA (20% s pozitivní RA) BRCA 2 mutace (5-10%)

Více