morse

Transkript

morse
MORSE
PLAVČÍK:
Napsat svoje jméno s klíčem (Morse).
LODNÍK:
Psaní jednoduchých zpráva bez klíče.
KORMIDELNÍK:
Psaní, luštění bez klíče.
Jiná zobrazení Morseovy abecedy (pila, stromečky,
uzle na provázku).
LODIVOD:
Psaní, luštění bez klíče.
Morseova abeceda (praporky).
Převrácená morseovka.
Šifrování Morse.
KADET:
Psaní, luštění bez klíče – na čas.
Morseova abeceda (praporky).
Převrácená morseovka – šifrování Morse.
Morseova abeceda (světelně).
MORSE
ŠIFROVÁNÍ MORSE
MORSE
SEMAFOROVÁ ABECEDA
Při signalizaci semaforem potřebujete dva praporky. Pokud se dobře naučíte
znát jednotlivá písmena, můžete i na značnou vzdálenost jednoduchým
způsobem podávat zprávy.
Začátek vysílání se oznamuje písmenem D, s praporkem třepotejte.
Po každém slově opíše vysílající praporkem velký svislý kruh. Příjemce odpoví
buď písmenem R (rozuměl), nebo N (nerozuměl).
Konec celé zprávy – tři velké kruhy.
 S JEDNÍM PRAPORKEM
 SE DVĚMA PRAPORKY

Podobné dokumenty