Yakumo Hypersound XD

Transkript

Yakumo Hypersound XD
Hypersound XD
MP3 / WMA přehrávač
český manuál
Hypersound XD
01
02
03
04
05
06
01
Obsah
Seznámení
Přehrávač
LCD displej
Vložení baterie
Instalace ovladače
Přenos dat z / do přehrávače
Poslech hudby
LRC složky
Navigace mezi složkami
Režimy přehrávání
Opakování určitého místa ve skladbě
Nastavení efektů hudby
Zvukový záznam
Nahrávání
Přehrávání
Nastavení nahrávání
Uzamčení přehrávače
Nastavení jazyka
Nastavení LCD displeje
Kontrast
Podsvícení
Automatické vypnutí přehrávače
Původní nastavení
Smazání složek
Informace o složkách
Formátování
Chyby a jejich odstranění
Upozornění !
Obsah balení
Seznámení
- Přehrávač
Mikrofon
Výstup pro sluchátka
Zapnutí přehrávače (POWER ON) /
Zapnutí (PLAY) nebo pozastavení
(PAUSE) přehrávání
Následující (NEXT) / Přetáčení vpřed
Regulace hlasitosti
Předcházející (PREVIOUS) / Přetáčení vzad
A-B / MENU
Uzamčení (HOLD)
Vypnutí přehrávače (POWER OFF) /
Zastavení přehrávání (STOP)
LCD displej
Kryt USB portu
Hypersound XD
02
- LCD displej
Opakování všech stop
Opakovat jednou
Číslo stopy / Celkem stop
Náhodné pořadí stop
Efekt hudby (Eq)
Uzamčení (HOLD)
Režim Hudba (Music)
Indikátor baterie
Odehraný čas skladby /
Celkový čas skladby
Přehrávání (PLAY)
Typ přehrávané stopy
Název skladby
Opakování mezi body A a B
Hlasitost
Vložení baterie
1.
2.
3.
Otevřete kryt baterie.
Vložte AAA baterii a ujistěte se, že máte baterii vloženou správně podle polarity (+/-).
Zavřete kryt baterie.
Instalace ovladače
→
Uživatelé Windows ME / 2000 / XP : Instalace ovladače je nutná jen pokud si přejete udělat upgrade firmware
přehrávače.
→
Uživatelé Windows 2000 : Windows Service Pack 3 musí být nainstalován před instalací ovladače.
→
Uživatelé Windows 98 : Nainstalujte prosím ovladače z přiloženého CD a počítač restartujte.
→
Uživatelé Mac OS X 10.2.6 a vyšší : Nepotřebují instalovat žádné ovladače.
Přenos dat z / do přehrávače
1.
2.
3.
4.
Vypněte přehrávač a odpojte sluchátka
Zapojte přehrávač do PC pomocí USB portu. Objeví se nové přenosné zařízení.
Pomocí Windows Explorer nahrajte soubory z nebo do MP3 přehrávače.
Až se na LCD displeji objeví „READY“ můžete přehrávač odpojit od PC.
Poslech hudby
1.
2.
3.
Přeneste data z PC do přehrávače (viz.výše) a ujistěte se, že je vložena baterie.
Připojte sluchátka.
Stiskněte tlačítko PLAY.
LRC složky
1.
2.
3.
4.
5.
Připravte hudbu pro přehrávání do složky (MP3 nebo WMA), např. happymusic.mp3.
Stáhněte z internetu složku (lyric file), která musí být ve formátu LRC (žádné jiné formáty nejsou tímto přehrávačem
podporované), např. happymusic-2004.lrc.
Přejmenujte staženou složku tak, aby název korespondoval s názvem Vámi připravené složky, tedy např. happymusic.lrc.
Zkopírujte obě složky do přehrávače (happymusic.mp3, happymusic.lrc) a až se na LCD displeji objeví „READY“ můžete
přehrávač odpojit od PC.
Spusťte přehrávání složky s hudbou – na LCD displeji se během přehrávání zobrazí LRC ikona složky.
Pokud se Vám nepodaří složky synchronizovat, stáhněte z internetu lepší LRC složku a celý proces zopakujte.
Navigace mezi složkami
1.
2.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Navigation – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Hypersound XD
03
3.
Použijte tlačítka pro pohyb a vyberte složku, kterou si přejete přehrát nebo kterou si přejete otevřít – výběr potvrďte stisknutím
tlačítka MENU a vyberte buď přehrát (Play), otevřít (Enter) nebo odstranit složku (Delete).
Pokud se chcete vrátit o úroveň výš, vyberte
a výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU, nebo stiskněte tlačítko STOP.
Režimy přehrávání
1.
2.
3.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka A-B / Menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu a vyberte Play mode – vyberte si z nabízených možností:
Normal
Opakování skladby (repeat track)
Opakování všech skladeb (repeat all)
Náhodné přehrávání (shuffle)
Opakované náhodné přehrávání (shuffle repeat)
4.
Pro potvrzení výběru a opuštění nabídky stiskněte dlouze tlačítko MENU.
Opakování určitého místa ve skladbě
1.
2.
3.
Stiskněte krátce tlačítko MENU pro označení bodu A.
Při opakovaném stisknutí stejného tlačítka označíte bod B - nyní bude přehrávač opakovaně přehrávat část skladby mezi
body A a B.
Pro zrušení funkce opakovaného přehrávání stiskněte tlačítko MENU.
Nastavení efektů hudby
1.
2.
3.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu a vyberte Equalizer (Eq) – vyberte si z nabízených možností:
Normal
X-Bass
Rock
Jazz
Classical
Pop
4.
Pro potvrzení výběru a opuštění nabídky stiskněte dlouze tlačítko MENU.
Zvukový záznam
- Nahrávání
1.
2.
3.
4.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a zvolte Record.
Stiskněte tlačítko MENU, pro spuštění hlasového záznamu.
Pro ukončení hlasového záznamu, stiskněte opět tlačítko MENU.
- Přehrávání
1.
2.
3.
4.
5.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu LCD displeje.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a zvolte Voice.
Stiskněte tlačítko MENU.
Zvolte soubor, který chcete přehrát.
Stiskněte tlačítko PLAY pro spuštění přehrávání.
Hypersound XD
04
- Nastavení nahrávání
1.
2.
3.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu a vyberte Record settings – tlačítky pro pohyb vyberte, co si přejete nastavit (Zdroj
(source) / Kóder (encoder) / Rychlost (rate)) a několikrát stiskněte tlačítko MENU.
4.
5.
Pro opuštění subnabídky vyberte Exit.
Pro potvrzení výběru a opuštění nabídky stiskněte dlouze tlačítko MENU.
Díky tomuto nastavení můžete mít zvukový záznam vysoké kvality, ale také zabere více místa v paměti !
frekvence
kapacita paměťové karty:
256 MB
512MB
1 GB
16
32
64
11 025 Hz
11,6
23,2
46,4
16 000 Hz
8
16
32
22 050 Hz
5,8
11,6
23,2
32 000 Hz
4
8
16
8 000 Hz
délka záznamu (v hodinách)
Uzamčení přehrávače
Uzamknou se všechna tlačítka přehrávače - zabráníte například nechtěnému zvýšení hlasitosti během přehrávání apod.
1.
2.
K aktivování funkce uzamčení posuňte přepínač HOLD.
K vypnutí této funkce posuňte přepínač zpět.
Nastavení jazyka
1.
2.
3.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu a vyberte Language settings – vyberte si z nabízených jazyků:
Angličtina (English)
Němčina (German)
4.
Pro potvrzení výběru a opuštění nabídky stiskněte dlouze tlačítko MENU.
Nastavení LCD displeje
- Kontrast
1.
2.
3.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu a vyberte Contrast – pomocí tlačítek pro pohyb nastavte požadovaný kontrast.
4.
Pro potvrzení výběru a opuštění nabídky stiskněte tlačítko MENU.
Hypersound XD
1.
2.
3.
4.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu a vyberte Back Light – vyberte si z nabízených možností. Pokud vyberete Disable,
podsvícení se vypne.
Pro potvrzení výběru a opuštění nabídky stiskněte dlouze tlačítko MENU.
Automatické vypnutí přehrávače
Tato funkce automaticky vypne přehrávač pokud ho delší dobu nepoužíváte.
1.
2.
3.
4.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu a vyberte Power Savings – vyberte si z nabízených možností. Pokud vyberete
Disable, funkce se vypne.
Pro potvrzení výběru a opuštění nabídky stiskněte dlouze tlačítko MENU.
Původní nastavení
Pokud se chcete vrátit k původnímu nastavení přehrávače od výrobce následujte tyto instrukce.
1.
2.
3.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu, vyberte Load Default a stiskněte MENU.
Smazání složek
Smazané složky již nelze obnovit !
1.
2.
3.
4.
5.
Zastavte přehrávání hudby nebo nahrávání zvukového záznamu.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) Settings – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v submenu, vyberte Erase Files a stiskněte MENU.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte Music pokud chcete smazat složku s hudbou nebo Voice pokud složku se
zvukovými záznamy, vyberte.
6.
Pomocí tlačítek pro pohyb vyberte YES (tzn. že jste si jisti smazáním složky) a stiskněte tlačítko MENU pro potvrzení
– složka je smazána.
7.
Na LCD displeji se zobrazí další složka, pokud si ji přejete také smazat vyberte YES, pokud ne vyberte EXIT pro opuštění
nabídky.
Informace o složkách
1.
2.
3.
Stiskněte a na chvíli podržte tlačítko MENU – zobrazí se menu.
Použijte tlačítka pro pohyb v menu a vyberte (zvýrazní se) About – výběr potvrďte stisknutím tlačítka MENU – zobrazí se
informace (pozn. free memory space = volné místo pro ukládání).
Pro opuštění nabídky stiskněte dlouze tlačítko MENU.
Formátování
1. Připojte přehrávač k PC.
2. Naformátujte přehrávač pomocí nástrojů Windows.
Pozn. Nevybírejte z nabídky formát NTFS.
05
- Podsvícení
Hypersound XD
- Po zapnutí přehrávače se na LCD displeji nic nezobrazí.
1. Zkontrolujte jestli je vložená baterie a pokud ano jestli není vybitá.
2. Jestliže se ani po výměně nabité baterie nic nezobrazuje pokračujte těmito kroky:
2.1. Vyjměte baterie.
2.2. Stiskněte a držte tlačítko PLAY. Držte ho až do kroku 2.4.
2.3. Připojte přehrávač před USB port do počítače.
2.4. Vydržte několik sekund a pusťte tlačítko PLAY.
2.5. Ve Vašem počítači spusťte Start → Programs → SigmaTEL MSCN Audio Player →
Firmware Download – začne hledání připojeného přehrávače, počkejte dokud se
nezobrazí okno.
2.6. Vyberte Format Date Area a klikněte na tlačítko Start.
2.7. Vydržte dokud se operace nedokončí a potom stiskněte Close pro opuštění nabídky.
Pozn. Pokud se nepodaří připojený přehrávač najít do několika minut, zastavte hledání, zkontrolujte jestli je
přehrávač připojen správně a začnete znovu od kroku 2.1.
- Na LCD displeji se zobrazí chybové hlášení Reformat the player a poté se přehrávač vypne.
Toto chybové hlášení se objeví pokud zvolíte formát NTFS. Přeformátujte přehrávač ve Windows Explore
na formát FAT nebo FAT32.
- DRM chráněné složky není možné přehrát.
Tento typ složek je možné přehrát pokud je do přehrávače kopírujete přes Windows Media Player nebo přes
hudební software pod podmínkou, že si hudební složky zakoupíte v online hudebním obchodě.
Upozornění !
Poslech hlasité hudby po dlouhou dobu trvale poškozuje sluch. Před nasazením sluchátek nastavte
nízkou hlasitost.
Obsah balení
-
Yakumo Hypersound XD
USB kabel
Sluchátka
AAA baterie
Instalační CD
Manuál
06
Chyby a jejich odstranění

Podobné dokumenty

Yakumo Hypersound Xtra

Yakumo Hypersound Xtra informace (pozn. free memory space = volné místo pro ukládání).

Více

Fraktálová komprese

Fraktálová komprese nula, přímka jedna, čtverec či kruh dvě, krychle nebo koule tři a tak dále (ano, na sestrojení hyperkrychle si ve čtyřrozměrném prostoru s pravítkem trojúhelníkem vystačíte) - topologická dimenze j...

Více

ICR-280 - MP Man Europe

ICR-280 - MP Man Europe 9- Ikona záznamu 10-Ikona opakování 11- EQ 12- Ikona vymazání 13- Číslo EQ výběru 14- Sekvenční číslo skladby 15- Indikátor doby

Více

Přehrávač MP3 typ MP-200 Příručka uživatele

Přehrávač MP3 typ MP-200 Příručka uživatele Lze nastavit Disable (žádné vypnutí), 1 Min (1 minuta), 2 Mins (2 minuty), 5 Mins (5 minut) a 10 Mins (10 minut). Pomocí tlaèítek 9 nebo : zvolte svoji volbu a potvrïte s MENU.

Více

Přehrávač MP3 typ MP-200 Příručka uživatele

Přehrávač MP3 typ MP-200 Příručka uživatele Pomocí Source se nastavuje zdroj akustického signálu (MIC pro mikrofon a LineIn pro jiné audio-pøístroje). S Mode máte volbu mezi Song a Album. Pomocí funkce Encoding volte mezi formáty IM ADPCM (4...

Více

MP3 přehrávač MP-350 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-350 Uživatelská příručka LINE-IN nahrávání .................................................................................................................... 17 Úprava značek ID3 ............................................

Více