pdf ke stažení

Transkript

pdf ke stažení
CZ
Lamely a mřížky
Obsah
LAMELY PRO VNITŘNÍ OBKLADY
8
A
10
AC
12
C
14
CR
16
T
18
N
20
AP
22
APR
24
B15
26
S
28
SR
30
ST
32
V
MŘÍŽKY
36
Mřížky H40 - H50
38
Oddělitelné mřížky H40 - H50
40
Base 15
42
Mřížky typu ROVESCIO
44
Dualgrid
LAMELY PRO VNĚJŠÍ OBKLADY
48
50
Lamely proti slunci
56
Děrování
58
Obvodová řešení
60
Barvy
Lamely série Linear
Company
S
polečnost Atena byla založena v roce 1988 v italském městě
Portogruaro, v bezprostřední blízkosti dálnice Benátky-Terst/Udine.
Společnost provozuje 15 000 m2 kryté plochy se dvěma halami, v nichž
je soustředěna výroba kovových stropních podhledů (lamel, mřížkových
podhledů a kazet), vnějších obkladů, osvětlovacích těles, nosných konstrukcí
a souvisejícího příslušenství.
Kromě vlastních provozoven v nejrůznějších italských městech a sítě
exkluzivních distributorů se společnost Atena pyšní prodejem svých výrobků
ve všech hlavních evropských zemích, a to především díky kompletní
a koordinované nabídce, která umožňuje reagovat na nejrůznější otázky
související se současnými stavebními nároky a poskytuje jejich řešení.
VÝROBKY
Lamelové stropní podhledy v současné době patří mezi nejčastější a nejvíce
ceněná řešení, a to pro svoji mnohostrannost, estetický aspekt a praktické
osazování, které k tomuto řešení neodmyslitelně patří. Lamely společnosti
ATENA, ideální nejen pro obkládání vnitřních stropů, ale zároveň velmi
účelné ke krytí vnějších povrchů, jsou k dispozici v mnoha modelech dále
doplňovaných v závislosti na šířce, typu průřezu, materiálu a estetických
úpravách. Široká nabídka tak může uspokojit i ty nejnáročnější a zároveň
tolik různorodé požadavky trhu.
Díky značným technologickým a projektovým investicím představují
lamely, které původně vznikly k řešení a uspokojování požadavků v lodním
průmyslu, efektivní a originální alternativy v běžném stavebním průmyslu.
Zároveň se jedná o praktická samonosná řešení umožňující kombinace s
doplňkovými osvětlovacími tělesy.
SLUŽBY
Výroba úzce spolupracuje s odděleními projekce, technického servisu a
prodeje, jejichž vysoká profesionalita, zkušenost a způsobilost umožňují
tu nejlepší péči o zákazníky a maximální podporu v oblasti projekce.
Nabízené výrobky a služby byly vyvinuty a zavedeny v souladu se
základním konceptem kvality: celý výrobní cyklus materiálů doprovázejí
četné kontroly kvality tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň přesnosti,
rozměrová stabilita výrobků a jejich shoda s platnými normami UNI pro
italský trh a s normami DIN pro trhy zahraniční.
Jako nezbytnou součást realizace stropních podhledů vyvinula společnost
Atena také osvětlovací tělesa pod značkou IMQ, jejichž jednotlivé modely
jsou doplněny o údaje nezbytné pro osvětlovací výpočty. Pro stropní
podhledy z minerálního vlákna byla navíc vyvinuta i stropní svítidla
AT/FIRE, která při oficiálních zkouškách požární odolnosti umožňují
dosáhnout výsledku REI 180.
4
KOMUNIKACE
Společnost Atena se od samého začátku snaží trh zásobovat efektivními
informačními nástroji s cílem zaručit skutečnou podporu všem, kteří se
pohybují v daném sektoru. Kromě tradičního technického a ilustrativního
katalogu využívá společnost Atena i modernější a flexibilnější nástroje
podpory, např. firemní CD a vlastní internetové stránky (www.atena.cz).
Oba tyto nástroje mají pomoci projektantům při tvorbě specifikací a při
výběru konkrétního výrobku či řešení.
ALL
SLO
USCITA PORTOGRUARO
A4
GRUARO
A4
VENEZIA
TRIESTE
Lamely pro vnitřní obklady
Lamely série A
L amely
série A společnosti Atena
nabízejí praktický a rychlý systém
montáže a díky svému zaoblenému
tvaru
zaručují
jednoduchý,
ale
příjemný estetický efekt vhodný
pro velké prostory a neformální
prostředí.
8
Lamely série A
1000
300
1250
P90/A
P100/A
16
16
85
P150/A
16
85
90
85
15
135
NOSNÍKY TF (P100/A )
15
150
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
Kovový stropní podhled z lamel typu A-AR společnosti Atena (s
podélnými pruhy) vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003)
o síle 0,5/0,6 mm nebo z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely o šířce
85/135/185 mm mají zaoblené hrany a jejich délka je přizpůsobena
potřebám prostředí. Lamely se osazují ve vzdálenosti 5 mm u lamel o
šířce 90 mm a ve vzdálenosti 16 mm u ostatních šířek. Na požádání
je možné mezi jednotlivé lamely vkládat spojovací profil. Lamely se
zacvakávají do ocelových nosníků opatřených černou/tmavě hnědou
barvou, popř. pozinkovaných. Nosníky jsou na strop zavěšeny pevnými
výškově regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm s pružinou. Dále je
použit obvodový profil “L”, “dvojité L” nebo “C” ze stejného materiálu
a ve stejné barvě jako lamely. Stropní podhled může pohlcovat zvuk.
Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní stranu děrovaných
lamel umístí vložka ze skelné nebo minerální vaty zabalená do za
tepla svařeného polyetylénového obalu.
85
42
15
100
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
16
NOSNÍKY TD (P150/A )
45
15
P100/AR
85
185
NOSNÍKY TA (P100/A - P200/A)
5
16
135
45
5
P90/AR
16
85
NOSNÍKY TB (P90/A)
P200/A
P90A/A
P90/AR
P100/A
P 100/AR
P150/A
P200/A
LAMELY (m/m2)
11
10
6,66
5
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
0,8
0,8
0,8
ZÁVĚSY (ks/m )
0,8
0,8
0,8
0,8
2
OBVODOVÉ PROFILY
DĚROVÁNÍ
Str. 56
DLE VELIKOSTI PROSTORU
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série AC
Kovový
série
stropní podhled z lamel
AC
společnosti
Atena
nabízí kromě estetického vzhledu
výsledného výrobku, který je bez
jakýchkoli otevřených spár, také
výhodu snadné montáže na nosník
systémem drážky.
10
Lamely série AC
1000
300
1250
P100/AC
P150/AC
P200/AC
16
16
16
85
185
135
NOSNÍKY TA (P100/AC - P200/AC)
NOSNÍKY TD (P150/AC)
45
15
85
42
15
15
100
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
135
15
150
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
Kovový stropní podhled z lamel typu AC společnosti Atena (s
P100/AC
P150/AC
P200/AC
LAMELY (m/m2)
10
6,66
5
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
0,8
0,8
daného prostoru. Lamely se osazují na ocelové nosníky opatřené
ZÁVĚSY (ks/m )
0,8
0,8
0,8
černou/tmavě hnědou barvou, popř. pozinkované. Nosníky jsou na
OBVODOVÉ PROFILY
podélnými pruhy) vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ
3003) o síle 0,5/0,6 mm nebo z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely
o šířce 85/135/185 mm doplněné o spojovací profil o šířce 15
mm mají zaoblené hrany a jejich délka je přizpůsobena potřebám
2
DLE VELIKOSTI PROSTORU
strop zavěšeny pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru
4 mm s pružinou. Dále je použit obvodový profil “L”, “dvojité L” nebo
“C” ze stejného materiálu a ve stejné barvě jako lamely. Stropní
podhled může pohlcovat zvuk. Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud
se na zadní stranu děrovaných lamel umístí vložka ze skelné nebo
minerální vaty zabalená do za tepla svařeného polyetylénového
obalu.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série C
Lamely
série C společnosti Atena
zaručují realizaci zvláště příjemných
prostředí,
a
jsou
tedy
vhodné
především pro instalaci ve veřejných
nebo
soukromých
pracovních
prostorách. Dle osobního vkusu jsou
možné dva typy montáže: lamely k
sobě přiléhající, lamely s negativní
spárou.
12
Lamely série C
1000
300
1250
P100/C
17
P150/C
18 17
90
P200/C
P300/C
18 17
18 17
140
NOSNÍKY TC NON ACCOSTATA (P100/C - P150/C - P200/C - P300/C)
18
190
290
NOSNÍKY TC ACCOSTATA (P100/C - P150/C - P200/C - P300/C)
30
100 - 150 - 200 - 300
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
90 - 140 - 190 - 290
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
Kovový stropní podhled z lamel typu C společnosti Atena vyrobený
z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,5/0,6 mm nebo
z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely o šířce 90/140/190/290 mm
doplněné o spojovací profil o šířce 10 mm jsou ostrohranné a jejich
P100/C
P150/C
P200/C
P300/C
10
11.11
6,66
7,14
5
5,26
3,33
3,45
LAMELY (m/m2)
Mont. non accostato
Mont. accostato
délka je přizpůsobena potřebám daného prostoru. K sobě přiléhající
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
0,8
0,8
0,8
i nepřiléhající lamely se osazují na nosníky z pozinkované
ZÁVĚSY (ks/m )
0,8
0,8
0,8
0,8
oceli (TC). Nosníky jsou na strop zavěšeny pevnými výškově
regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm s pružinou. Dále je použit
2
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
obvodový profil “L”, “dvojité L” nebo “C” ze stejného materiálu a
ve stejné barvě jako lamely. Stropní podhled může pohlcovat zvuk.
Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní stranu děrovaných
lamel umístí vložka ze skelné nebo minerální vaty zabalená do za
tepla svařeného polyetylénového obalu.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série CR
L amely
série
CR
mají
stejné
vlastnosti jako lamely série C, ale
díky vyšší boční straně zajišťují
pevnější podélné držení stropního
podhledu. Tyto lamely jsou pro
svou
mimořádnou
robustnost
sice žádané především v lodním
průmyslu, ale snadno nacházejí
uplatnění i v prostředích využívaných
pro průmyslové účely, aniž by byla
opomíjena estetická stránka.
14
Lamely série CR
1000
300
1250
P200/CR
P150/CR
24
25
P300/CR
25
24
140
24
25
190
NOSNÍKY TC NON ACCOSTATA (P150/CR - P200/CR - P300/CR)
290
NOSNÍKY TC ACCOSTATA (P150/CR - P200/CR - P300/CR)
30
150 - 200 - 300
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
140 - 190 - 290
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
P150/CR
P200/CR
P300/CR
Mont. non accostato
Mont. accostato
6,66
7,14
5
5,26
3,33
3,45
jsou ostrohranné a jejich délka je přizpůsobena potřebám daného
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
0,8
0,8
prostoru. K sobě přiléhající i nepřiléhající lamely se osazují na
ZÁVĚSY (ks/m )
0,8
0,8
0,8
Kovový
stropní podhled z lamel typu CR společnosti Atena
vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle
0,5/0,6 mm nebo z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely o šířce 90
mm doplněné o spojovací profil o šířce 10 mm a výšce 24 mm
nosníky z pozinkované oceli (TC). Nosníky jsou na strop zavěšeny
pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm s pružinou.
LAMELY (m/m2)
2
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
Dále je použit obvodový profil “L”, “dvojité L” nebo “C” ze stejného
materiálu a ve stejné barvě jako lamely. Stropní podhled může
pohlcovat zvuk. Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní
stranu děrovaných lamel umístí vložka ze skelné nebo minerální
vaty zabalená do za tepla svařeného polyetylénového obalu.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série T
L amely
sice
série T společnosti Atena
používají
tradiční
systém
uchycení na nosník, přesto ale
umožňují
dosažení
důležitého
a
harmonického výsledného efektu,
a to díky rozšíření modulu lamely a
zachování její stability.
16
Lamely série T
1000
300
1250
P200/T
P150/T
24
25
P300/T
25
24
150
24
25
200
300
NOSNÍKY TC (P150/T - P200/T - P300/T)
30
150 - 200 - 300
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
P150/T
P200/T
P300/T
LAMELY (m/m2)
6,66
5,00
3,33
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
0,8
0,8
ZÁVĚSY (ks/m2)
0,8
0,8
0,8
Kovový stropní podhled z lamel typu T společnosti Atena vyrobený
z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,5/0,6 mm nebo
z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely o šířce 150/200/300 mm se
osazují pouze na těsno (lamely k sobě přiléhají), jsou ostrohranné
a jejich délka je přizpůsobena potřebám daného prostoru. Lamely
se osazují na nosníky z pozinkované oceli (TC). Nosníky jsou na
strop zavěšeny pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
4 mm s pružinou. Dále je použit obvodový profil “L”, “dvojité L” nebo
“C” ze stejného materiálu a ve stejné barvě jako lamely. Stropní
podhled může pohlcovat zvuk. Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud
se na zadní stranu děrovaných lamel umístí vložka ze skelné nebo
minerální vaty zabalená do za tepla svařeného polyetylénového
obalu.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série N
L amely série N společnosti Atena,
z hlediska estetického i technického
zcela
nové,
naprosto
vylučují
jakékoli otevření do meziprostoru,
který však zůstává snadno přístupný.
Vytvářejí
příjemný
efekt
elegance a kvalitního designu.
18
plný
Lamely série N
1000
300
1250
N75
N150
15
15
150
75
NOSNÍKY TN (N75 - N150)
ŘEZ LAMELOU
45
75
150
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
P75/N
P150/N
13,33
6,66
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
0,8
ZÁVĚSY (ks/m2)
0,8
0,8
Kovový stropní podhled z lamel typu N společnosti Atena vyrobený
z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,5/0,6 mm nebo
LAMELY (m/m2)
z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely o šířce 75/150 mm mají hrany
vhodně vytvarované tak, aby umožňovaly zacvaknutí do nosníku z
pozinkované oceli (TN), a jejich délka je přizpůsobena potřebám
daného prostoru. Nosníky jsou na strop zavěšeny pevnými výškově
regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm s pružinou. Dále je použit
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
obvodový profil “L”, “dvojité L” nebo “C” ze stejného materiálu a
ve stejné barvě jako lamely. Stropní podhled může pohlcovat zvuk.
Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní stranu děrovaných
lamel umístí vložka ze skelné nebo minerální vaty zabalená do za
tepla svařeného polyetylénového obalu.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série AP
L amely
série AP, vyvinuté pro
montáž bez použití nosníku a
označované
jako
samonosné,
představují optimální řešení pro
realizaci
zavěšených
obvodového
stropních
pouze
podhledů
za
profilu.
pomoci
Zaručují
naprostou stabilitu a pevnost.
20
Lamely série AP
VARIABILNÍ
DÉLKA MAX. = 2500
P150/AP
P100/AP
18
P200/AP
18
20
10
90
18
20
140
10
20
10
190
SAMONOSNÉ LAMELY: PŘIPRAVENÉ K VOLNÉMU POLOŽENÍ NA OBVODOVÉ PROFILY
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Kovový
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
stropní podhled z lamel typu AP společnosti Atena
P100/AP
P150/AP
P200/AP
10
6,66
5
vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,5/0,6
mm nebo z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely o šířce 90/140/190
mm mají podélné hrany zahnuté směrem ven tak, aby umožňovaly
způsob montáže, kdy k sobě lamely nepřiléhají (spojovací profil o
LAMELY (m/m2)
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
šířce 10 mm). Lamely jsou volně položené na obvodových profilech.
Pro zamýšlený způsob použití (zvláště vhodné jsou do chodeb) se
doporučuje maximální délka 2 500 mm. Stropní podhled může
pohlcovat zvuk. Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní
stranu děrovaných lamel umístí vložka ze skelné nebo minerální
vaty zabalená do za tepla svařeného polyetylénového obalu.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série APR
L amely
série APR vycházejí ze
série AP: přebírají její technické
vlastnosti
a
optimalizují
jejich
využití, zvláště pokud je zapotřebí
větší délky modulu. Tyto lamely jsou
totiž vybaveny konstrukčními prvky,
které zvyšují jejich stabilitu.
22
Lamely série APR
VARIABILNÍ
DÉLKA MAX. = 3000
P150/APR
P200/APR
27
P300/APR
27
13
140
10
27
13
190
10
13
10
290
SAMONOSNÉ LAMELY: PŘIPRAVENÉ K VOLNÉMU POLOŽENÍ NA OBVODOVÉ PROFILY
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Kovový
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
stropní podhled z lamel typu APR společnosti Atena
P150/APR
P200/APR
P300/APR
6,66
5
3,33
vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,5/0,6
mm nebo z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely o šířce 140/190/290
mm mají podélné hrany zahnuté směrem ven tak, aby umožňovaly
způsob montáže, kdy k sobě lamely nepřiléhají (spojovací profil o
LAMELY (m/m2)
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
šířce 10 mm). Lamely mají na koncích doraz, který zaručuje lepší
schopnost udržovat rovinu. Volně se pokládají na obvodový profil –
pro zamýšlený způsob použití (určeny jsou především do chodeb)
se doporučuje maximální délka 3 000 mm. Stropní podhled může
pohlcovat zvuk. Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní
stranu děrovaných lamel umístí vložka ze skelné nebo minerální
vaty zabalená do za tepla svařeného polyetylénového obalu.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série B15
SAMONOSNÝ
vyznačuje
model
speciálním
B15
se
systémem
ukotvení mezi sousedními prvky
a stabilitou, za niž mimo jiné vděčí
síle
použitého
materiálu.
Díky
těmto vlastnostem a kombinaci s
příslušnou izolací z kamenné vlny
získala lamela typu B15 certifikát
Námořního rejstříku RINA.
24
Lamely série B15
VARIABILNÍ
DÉLKA MAX. = 3000
SAMONOSNÉ LAMELY B15
ZAVĚŠENÍ
37
300
SAMONOSNÉ LAMELY: PŘIPRAVENÉ K VOLNÉMU POLOŽENÍ NA OBVODOVÉ PROFILY
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Kovový
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
stropní podhled z lamel typu B15 společnosti ATENA
SAMONOSNÉ LAMELY B15
vyrobený z ocelových pásů o síle 0,7 mm. Lamely o šířce 300
mm a výšce 37 mm mají jednu podélnou hranu zahnutou směrem
dovnitř a druhou směrem ven, přičemž hrany jsou tvarované tak,
aby zaručovaly výborné upevnění mezi jednotlivými prvky a těsné
3,33
LAMELY (m/m2)
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
osazení beze spár. Lamely se volně pokládají na obvodové profily a
maximální doporučená délka je 3 000 mm.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série S
L amely
série S společnosti Atena
jsou charakteristické svým zcela
krabicovým
tvarem,
který
ještě
více zdůrazňuje větší šířka spáry.
Tento tvar umožňuje dosáhnout
jedinečného
který
lze
použitím
estetického
zvýraznit
spojovacího
efektu,
případným
profilu,
a
tak vytvářet požadované barevné
kombinace.
26
Lamely série S
1000
300
1250
S30
38
S40
40
30
S130
S80
15
15
40
S180
15
180
130
80
NOSNÍKY TE (S30 - S80 - S130 - S180)
NOSNÍKY TE (S40)
45
45
30
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
40
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
K
ovový stropní podhled z lamel typu S společnosti Atena
vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,5/0,6
mm nebo z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely jsou krabicového
tvaru s rovnými hranami o výšce 15 mm (lamela S30 - 38 mm,
lamela S40 - 40 mm) a jejich délka je přizpůsobena potřebám
daného prostoru. Na požádání je možné mezi jednotlivé lamely
vkládat motýlkovitý spojovací profil. Lamely se osazují na nosník
z pozinkované oceli (TE) ve vzdálenosti 20 mm – v případě lamely
S 40 je spára variabilní. Nosníky jsou na strop zavěšeny pevnými
výškově regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm s pružinou. Dále
je použit obvodový profil “L”, “dvojité L” nebo “C” ze stejného
materiálu a ve stejné barvě jako lamely. Stropní podhled může
pohlcovat zvuk. Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní
stranu děrovaných lamel umístí vložka ze skelné nebo minerální
vaty zabalená do za tepla svařeného polyetylénového obalu.
S30
S40
S80
S130
S180
LAMELY (m/m2)
20
VARIABILNÍ
SPÁRA
10
6,66
5
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
ZÁVĚSY (ks/m2)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
OBVODOVÉ PROFILY
DĚROVÁNÍ
Str. 56
DLE VELIKOSTI PROSTORU
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série SR
Stropní
podhled z lamel série
SR zaručuje, kromě zachovaných
vlastností série S, také značnou
konstrukční
pevnost,
které
je
dosaženo zvětšením boční strany
modulu, z čehož vyplývá i jeho
výrazná hloubka.
28
Lamely série SR
1000
1250
SR80
SR90
SR100
SR300
P150 SR
P180 SR
P190 SR
P200 SR
25
25
25
P250 SR
25
P290 SR
80
90
300
100
NOSNÍKY TS (SR80 - SR90 - SR100 - SR150 - SR180 - SR190 - SR200 - SR250 - SR290 - SR300)
30
VARIABILNÍ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Kovový
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
P80/SR
P190/SR
stropní podhled z lamel typu SR společnosti Atena
vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,5/0,6
mm nebo z ocelových pásů o síle 0,5. Lamely jsou krabicového
tvaru s rovnými hranami o výšce 25 mm a jejich délka je
přizpůsobena potřebám prostředí. Lamely se upevňují na nosníky
z pozinkované oceli (TS), přičemž jejich vzdálenost se může měnit
dle potřeb. Nosníky jsou na strop zavěšeny pevnými výškově
regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm s pružinou. Dále je použit
LAMELY (m/m2)
P90/SR
P200/SR
P100/SR
P250/SR
P150/SR
P290/SR
P180/SR
P300/SR
VARIABILNÍ V ZÁVISLOSTI NA SPÁŘE
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
ZÁVĚSY (ks/m )
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
2
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
obvodový profil “L”, “dvojité L” nebo “C” ze stejného materiálu a
ve stejné barvě jako lamely. Stropní podhled může pohlcovat zvuk.
Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní stranu děrovaných
lamel umístí vložka ze skelné nebo minerální vaty zabalená do za
tepla svařeného polyetylénového obalu.
DĚROVÁNÍ
Str. 56
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série ST
Zavedení
tohoto
nového
typu
podhledových lamel bezpochyby
činí ze série 50/ST představitele
inovace
a
modernosti
výroby
společnosti Atena.
Lamely kulatého tvaru ve skutečnosti
originálně doplňují tradiční nabídky
sektoru a bezpochyby uspokojí
i spotřebitele s velmi náročným
vkusem.
30
Lamely série ST
1000
1250
50 ST
50
50
NOSNÍKY TS (50ST)
30
VARIABILNÍ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Kovový stropní podhled z lamel typu 50 ST
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
společnosti Atena
50 ST
vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 50 3003) o síle 0,6
mm nebo z ocelových pásů o síle 0,5. Zakulacené lamely mají
výšku a šířku 50 mm a jejich délka je přizpůsobena potřebám
LAMELY (m/m2)
VARIABILNÍ V ZÁVISLOSTI NA SPÁŘE
prostředí. Lamely se osazují na nosníky z pozinkované oceli (TS),
NOSNÍKY (m/m2)
0,8
přičemž jejich vzdálenost se může měnit dle potřeb.
ZÁVĚSY (ks/m )
0,8
Nosníky jsou na strop zavěšeny pevnými výškově regulovatelnými
závěsy o průměru 4 mm s pružinou. Dále je použit obvodový
2
OBVODOVÉ PROFILY
DLE VELIKOSTI PROSTORU
profil “L”, “dvojité L” nebo “C” ze stejného materiálu a ve stejné
barvě jako lamely. Stropní podhled může pohlcovat zvuk. Tohoto
efektu lze dosáhnout, pokud se na zadní stranu děrovaných lamel
umístí vložka ze skelné nebo minerální vaty zabalená do za tepla
svařeného polyetylénového obalu.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série V
L amely
série V společnosti Atena
se od tradičních typů liší svým
vertikálním způsobem montáže a
variabilní vzdáleností osazování.
Pokud tedy není zapotřebí dokonale
překrýt původní strop, dodají tyto
lamely
prostředí
dynamický
záměrně inovativní aspekt.
32
a
Lamely série V
1000
1250
V50 - V100
11,3
NOSNÍKY TG (V50 - V100)
45
50
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Kovový
100
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
P50/V
P100/V
20
10
NOSNÍKY (m/m )
0,8
0,8
ZÁVĚSY (ks/m )
0,8
0,8
stropní podhled z lamel typu V společnosti Atena
vyrobený z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,5/0,6
mm. Jejich délka je přizpůsobena potřebám prostředí. Lamely se
osazují vertikálně na ocelový nosník opatřený černou nebo tmavě
hnědou barvou (TG) ve vzdálenosti 50 mm – 100 mm. Nosníky
LAMELY (m/m2)
2
2
jsou na strop zavěšeny pevnými výškově regulovatelnými závěsy o
průměru 4 mm s pružinou.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Mřížky
H40-H50
Stropní podhledy z mřížek o výšce
40 - 50 mm jsou opatřeny vhodnou
skrytou nosnou konstrukcí, která se
vyznačuje snadnou montáží. Proto
jsou zvláště vhodné pro instalaci
ve
velkých
prostorách,
kterým
dodávají ničím nerušený estetický
efekt bez spojů mezi jednotlivými
panely.
36
H40 - H50
2400
1200
600
600
600
H50
H40
50
40
10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Stropní
10
DOSTUPNÉ SÍTĚ
podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů
50 x 50
86 x 86
150 x 150
o síle 0,5 mm. Kazety o rozměru 600 x 600 mm jsou tvořeny
60 x 60
100 x 100
200 x 200
75 x 75
120 x 120
prvky (TM a TF) s průřezem ve tvaru U o výšce 40 nebo 50 mm
a tloušťce 10 mm, které se mezi sebou protínají tak, aby vytvořily
požadovanou síť. Osazují se na nosnou konstrukci vyrobenou ze
stejného materiálu, čímž vytvářejí nepřerušovaný stropní podhled
Možnost kombinace různých sítí a modulů jiných rozměrů
bez viditelných spojů mezi kazetami. Nosná konstrukce je na strop
zavěšena pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru 2 mm
s pružinou.
Dále je použit obvodový profil “L” nebo “C” ze stejného materiálu a
ve stejné barvě jako mřížky.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
ODDĚLITELNÉ MŘÍŽKY
H40 - H50
S tropní
podhled
ODDĚLITELNÝCH
z
MŘÍŽEK
byl vyvinut tak, aby mohl být
kombinován
s
konstrukcí
Base
připravené
k
na
vyžádání
pohledovou
24.
Kazety
montáži,
nebo
dodávané
již
smontované, se uvnitř konstrukcí
snadno
osazují
pouhým
položením. Realizace i případný
přístup do meziprostoru jsou tak
velmi rychlé.
38
ODDĚLITELNÉ MŘÍŽKY
H40 - H50
600
600
600
600
H40 ODDĚLITELNÉ MŘÍŽKY
H50 ODDĚLITELNÉ MŘÍŽKY
50
40
10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
10
DOSTUPNÉ SÍTĚ
Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o
50 x 50
86 x 86
150 x 150
síle 0,5 mm. Nosná konstrukce s průřezem ve tvaru obráceného T
60 x 60
100 x 100
200 x 200
75 x 75
120 x 120
(Steel Strong Atena – Steel Strong Easy Base 24) tvoří čtvercovou
síť o rozměru 600 x 600, na kterou se pokládájí mřížkové kazety
tvořené prvky (TM a TF) s průřezem ve tvaru U o výšce 40 mm
a tloušťce 10 mm, které se vzájemně protínají tak, aby vytvořily
Možnost kombinace různých sítí a modulů jiných rozměrů
požadovanou síť. Nosná konstrukce je na strop zavěšena pevnými
výškově regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm s pružinou.
Dále je použit obvodový profil “L” nebo “C” ze stejného materiálu a
ve stejné barvě jako mřížky.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Base 15
Model
BASE 15 má své místo v
oblasti mřížek již řadu let. Podstatně
se odlišuje složením kazety, která
je tvořena prvky, jejichž povrch je
z velké části pohledový, a bočními
spojovacími profily, které se opírají
o pohledovou konstrukci Base 15.
40
Base 15
600
600
600
600
B15
37,5
15
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o
síle 0,5 mm. Nosná konstrukce s průřezem ve tvaru obráceného T
(Steel Strong Atena – Steel Strong Easy Base 15) tvoří čtvercovou
síť o rozměru 600 x 600, na kterou se pokládají mřížkové kazety
DOSTUPNÉ SÍTĚ
50 x 50
86 x 86
150 x 150
60 x 60
100 x 100
200 x 200
75 x 75
120 x 120
tvořené prvky (TM a TF) s průřezem ve tvaru U o výšce 37,50 mm
a tloušťce 15 mm, které se vzájemně protínají tak, aby vytvořily
Možnost kombinace různých sítí a modulů jiných rozměrů
požadovanou síť. Kazeta se dodává s bočním prvkem opatřeným
otvory, který spojí čtyři strany mřížky. Nosná konstrukce je na strop
zavěšena pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm
s pružinou. Dále je použit obvodový profil “L” nebo “C” ze stejného
materiálu a ve stejné barvě jako mřížky.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
MŘÍŽKY TYPU
ROVESCIO
Mřížky
typu ROVESCIO, které
jsou z estetického hlediska velmi
pokrokové a které se instalují
pouze
na
konstrukci,
příslušnou
zcela
mění
skrytou
aspekt
síťového stropního podhledu, který
tak působí jedinečně a odlehčeně.
42
MŘÍŽKY TYPU
ROVESCIO
2400
1200
600
600
600
ROVESCIO
50
10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
DOSTUPNÉ SÍTĚ
Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o
50 x 50
86 x 86
150 x 150
síle 0,5 mm. Kazety o rozměru 600 x 600 mm jsou tvořeny prvky
60 x 60
100 x 100
200 x 200
75 x 75
120 x 120
(TM a TF) s průřezem ve tvaru obráceného U o výšce 50 mm a
tloušťce 10 mm, které se mezi sebou protínají tak, aby vytvořily
požadovanou síť. Osazují se na nosnou konstrukci vyrobenou ze
stejného materiálu, čímž vytvářejí nepřerušovaný stropní podhled
Možnost kombinace různých sítí a modulů jiných rozměrů
bez viditelných spojů mezi kazetami. Nosná konstrukce je na strop
zavěšena pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru 2 mm
s pružinou. Dále je použit obvodový profil “L” nebo “C” ze stejného
materiálu a ve stejné barvě jako mřížky.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Dualgrid
Mřížky typu DUALGRID se skládají
z modulů o rozměru 600 x 1200 mm
s prvky, které se vzájemně protínají
v různé výšce a stropnímu podhledu
dodávají
těžko
trojrozměrný
srovnatelný
s
modulovými řešeními.
44
efekt
jen
tradičními
Dualgrid
2400
1200
600
1200
600
DUALGRID
50
18
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o
10
DOSTUPNÉ SÍTĚ
Možnost kombinace různých sítí a modulů jiných rozměrů
síle 0,5 mm. Kazety o rozměru 600 x 600 mm jsou tvořeny prvky
(TM a TF) s průřezem ve tvaru U o výšce 40 mm a tloušťce 10 mm,
které se mezi sebou protínají tak, aby vytvořily požadovanou síť.
Mezi těmito dvěma prvky tak vzniká výškový rozdíl 18 mm. Podélně
se kazety skládají k sobě a zavěšují na nosný profil vyrobený
ze stejného materiálu, čímž je dosaženo lineárního stropního
podhledu.
Nosná konstrukce je na strop zavěšena pevnými výškově
regulovatelnými závěsy o průměru 2 mm s pružinou.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely pro vnější obklady
Lamely proti slunci
Mezi
řešeními, která se nabízejí
pro obklady budov, jsou lamely
proti
slunci
společnosti
Atena
vhodné především v případech,
kdy je budovy zapotřebí chránit
před
přímým
sluncem.
Podle
sklonu nosníku lze dosáhnout dvou
různých efektů.
48
Lamely proti slunci
1000
F30 F45 F20
16
85
NOSNÍKY F45
NOSNÍKY F30
NOSNÍKY F20
86
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Venkovní
MNOŽSTVÍ
INCIDENZA MATERIÁLU
MATERIALI
obklad vytvořený z lamel společnosti ATENA typu
F (PROTI SLUNCI) vyrobený z hliníkových pásů jedno nebo
dvoustranně barvených o síle 6/10.
Sklon lamel 45°, 30° nebo 20° je dán různou volbou nosníků
98
65
LAMELY (m/m2)
F 30
F 45
F 20
14,50
11,54
11,54
1
1
1
NOSNÍKY (m/m )
2
vyrobených ze speciální slitiny hliníku o síle 10/10 předbarveného
bíle z obou stran.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Lamely série Linear
L amely série Linear jsou opatřeny
charakteristickým
systémem
drážky a jsou vhodné především
pro venkovní obklady a ventilační
stěny. Díky barevné a rozměrové
škále a zvláště pevnému uchycení,
které je vhodné i ve velmi větrných
oblastech,
představuje
série
Linear elegantní i praktické řešení
při
obnově
komerčních
průmyslových budov.
50
nebo
Lamely série Linear
1000
L150
L200
150
200
L250
L300
300
250
NOSNÍKY LINEAR (L150 - L300)
NOSNÍKY LINEAR (L200 - L250)
50
150
60
300
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
200 - 250
MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
Kovový obklad z lamel typu Linear společnosti Atena vyrobený
z hliníkových pásů (slitina hliníku typ 3003) o síle 0,8 mm a délce
dle potřeb stavby. Nosníky lamel vyrobené z hliníku, oboustranně
bíle předbarveného, o síle 1 mm jsou předpřipraveny pro uchycení
LAMELY (m/m2)
NOSNÍKY (m/m )
2
L150
L200
L250
L300
6,66
5
4
3,33
1
1
1
1
lamel.
Případné lisované spojovací profily, okapnice a oplechování
(realizace na požádání) budou mít stejnou úpravu jako lamela.
TABULKA BAREV
Str. 60
OBVODOVÁ ŘEŠENÍ
Str. 58
Linear - technická část
L amely série LINEAR jsou pro své vlastnosti spojení na drážku vhodné pro vnější obklady a ventilační stěny.
Díky pevnému
spojení se doporučují do větrných oblastí.
Předbarvené ocelové nebo hliníkové lamely jsou k dispozici v několika barevných odstínech.
ŘEŠENÍ BĚŽNÉHO OPLÁŠTĚNÍ
ŘEŠENÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
MINERÁLNÍ VLNA STŘEDNÍ TVRDOSTI
VÝŠKA LAMELY + NOSNÍKU
H58: LAMELY L150 - L300
H68: LAMELY L200 - L250
150
200 - 250 - 300
150
NOSNÍKY
Následuje schéma správného osazení nosníků vůči stěně: doporučuje se lamely pokládat mírně vyhnuté směrem ven a vyrovnávat
nosníky. Při umisťování nosníků je třeba vyjít z primárního úhlu (nosníky musí být instalovány paralelně a tak, aby byly úchytné body
byly v jedné rovině).
NO
52
OK
UKONČOVACÍ PRVKY
Důležitým aspektem osazování lamel typu LINEAR jsou ukončovací
prvky: dveřní a okenní rámy, rohové profily (vnitřní a vnější), ukončovací
oplechování a dilatační spáry.
Uvádíme některá praktická řešení běžně užívaná pro vnější obklady,
která někdy využívají také “kontrastního profilu”, díky němuž ukončovací
profil vyrovná a stabilizuje samotnou lamelu.
RÁM PRO DVEŘE A OKNA
POMOCNÝ PROFIL
NOSNÍK
RÁM
LAMELA
VNĚJŠÍ ROH
VNITŘNÍ ROH
OPLECHOVÁNÍ
Z technického i estetického hlediska je správně provedené oplechování zásadní. Je tedy nezbytné stanovit výšku plechů tak,
že se odečte od výšky fasády dříve, než dojde k rozvržení a umístění nosníků.
Plechy se připevní na zdivo za pomoci konzol - vzdálenost maximálně 1 m.
Plechy se na konzoly připevňují pomocí nerez šroubů nebo hliníkových nýtů.
Podle způsobu využití se rozlišují tři kategorie plechů:
- Horní plech - Prostřední plech - Okapnice
53
HORNÍ PLECH
Horní plech musí panelu umožňovat mírný pohyb, k němuž dochází z důvodu tepelné dilatace.
Nesmí být tedy připevněn přímo na obklad, ale pouze na svoji konzolu.
BĚŽNÁ FASÁDA
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
HORNÍ PLECH
HORNÍ PLECH
KOTVA
MOŽNOST
DILATACE
KOTVA
LAMELA
MOŽNOST
DILATACE
LAMELA
PROSTŘEDNÍ PLECH
Také zvláštní provedení prostředního plechu počítá s tepelnou deformací (kterou by pouhý spojovací profil nezajistil).
BĚŽNÁ FASÁDA
PROSTŘEDNÍ PLECH
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
PROSTŘEDNÍ PLECH
KOTVA
LAMELA
LAMELA
OKAPNICE
Pro montáž spodního plechu se doporučuje zvláštní sklon, jehož základním úkolem je maximálně omezovat akumulaci vody.
BĚŽNÁ FASÁDA
LAMELA
KOTVA
OKAPNICE
54
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
LAMELA
KOTVA
OKAPNICE
ROZPOJENÍ
Systém obkladů LINEAR se vyznačuje také rychlou demontáží, která zaručuje, že případná výměna netrvá dlouho. Demontáž
lze v zásadě rozdělit na tři fáze, při nichž se používá běžný šroubovák:
1. Šroubovák vsuňte mezi dvě lamely a uvolněte stranu pera lamely.
2. Drážku na nosníku, která podepírá stranu drážky lamely, ohněte na 90°.
3. Vysuňte lamelu. Při vsazování nové lamely uvedený postup zopakujte v opačném pořadí.
55
Děrování
Kromě
výjimečných dekorativních efektů umožňuje
široký
výběr
děrování
dosáhnout
také
dobrých
akustických vlastností.
Lamely mohou být dodány s různým děrováním, které
je uvedeno na vedlejší straně.
Podle typu lamely a v závislosti na konkrétním modelu
má plná hrana minimální šířku 7/8 mm.
Společnost Atena nabízí, kromě uvedených děrování,
také výjimečná velmi estetická řešení.
56
Děrování
AP 1.5/22% D
ø1.5
AP 1.5/11% P
ø1.5
4
2
AP 2/25% D
ø2
4
4
2.83
5.66
5
3.54
2.5
1.5 DIAG. (45°)
DĚROVANÁ PLOCHA 22%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 300
1.5 DIAG. (45°)
DĚROVANÁ PLOCHA 11%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 300
2 DIAG. (45°)
DĚROVANÁ PLOCHA 25%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.7
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 300
AP 2/12.5% P
AP 2.5/16% P
AD 3/14% D
ø2
ø2.5
5
7.07
5
ø3
5.5
10
10
5.5
7.07
2 PARALEL.
DĚROVANÁ PLOCHA 12,5%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 300
2,5 PARALEL.
DĚROVANÁ PLOCHA 16%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 300
3 DIAG. (45°)
DĚROVANÁ PLOCHA 14%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 370
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 270
AD 3/7% P
AD 2.5/8% D
AP 3.5/9.5% P
ø3
10
10
ø2.5
14,14
ø3.5
11
11
7,77
3 PARALEL.
DĚROVANÁ PLOCHA 7%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 370
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 270
2.5 DIAG. (45°)
DĚROVANÁ PLOCHA 8%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 380
AD Q6/25% P
AD 4/19.5% P
6
12
ø4
8
6
12
8
Q 6X6 PARALEL.
DĚROVANÁ PLOCHA 25%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 300
11,31
4 PARALEL.
DĚROVANÁ PLOCHA 19,5%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 380
10
10
14.14
3,5 PARALEL.
DĚROVANÁ PLOCHA 9,5%
HLINÍK/OCEL od 0.5 do 0.6
MAX. ŠÍŘKA PÁSU 380
MAX. ŠÍŘKA DĚROVÁNÍ 380
Obvodová
řešení
PROFIL ve tvaru “L” 25 x 25 (délka = 3050 mm)
25
25
PROFIL ve tvaru “L” 20x25 (délka=3050 mm)
20
25
PROFIL ve tvaru “L” 20x20 (délka=3050 mm)
Společnost
Atena vyvinula širokou
škálu obvodových profilů, které řeší
nejrůznější technické otázky a zvyšují
20
dekorativnost stropního podhledu.
V
závislosti na různých navržených
alternativách
a
osobní
20
PROFIL ve tvaru dvojitého “L” 25x15x8x15 (délka=3050 mm)
tvořivosti
nabízejí obvodové spojovací prvky
nesčetné
možnosti.
Lze
uvažovat
25
například o kombinaci kovových stropů
8
se sníženým obvodovým profilem ze
15 15
sádrokartonu vhodného tvaru, aniž
bychom vyloučili původní kombinaci
výrobků různých typů s mikroděrovaným
povrchem a hladkých obvodových
profilů.
PROFIL ve tvaru “C” 25x30x18 (délka=4000 mm)
Lamely h.27
18
30
25
58
PROFIL ve tvaru “C” 20x16x16
Lamely AC
PROFIL ve tvaru “T” 40x30
16
30
16
40
20
PROFIL ve tvaru “C” 25x20x15
Lamely h.17
PROFIL ve tvaru “U” 32x15x7,5 (délka=3050 mm)
15
32
20
7,5
15
25
PROFIL ve tvaru “C” 25x42x10
Mřížky H40 - B15
PROFIL ve tvaru “F” 13 (délka=3050 mm)
10
13
37
42
25
27
PROFIL ve tvaru “C” 25x52x10
Mřížky H50
10
52
25
PROFIL ve tvaru “F” 15 (délka=4000 mm)
15
33
22
35
15
Barvy
Stropní podhledy z lamel jsou vždy k dispozici v těchto barevných
odstínech:
BÍLÁ
STŘÍBROŠEDÁ
V případě zájmu o jiné barevné odstíny, prosím, kontaktujte naše
obchodní oddělení, které ověří dostupnost suroviny na skladě nebo
- v závislosti na požadovaném množství - danou surovinu zajistí.
DOPRAVNÍ MODRÁ
SÉPIOVÁ HNĚDÁ
OCELOVÁ (AISI)
KARMÍNOVÁ
SLONOVÁ KOST
MOSAZNĚ ŽLUTÁ
AZUROVÁ
MÁTOVÁ ZELENÁ
ŽLUTÁ HOŘČIČNÁ
Uvedené barvy jsou tištěné na papíře, a proto jsou pouze
indikativní. Mohou se tedy od skutečné barvy mírně lišit.
NÁTĚR
Proces nanášení nátěru se liší podle typu materiálu zvoleného pro
realizaci stropního podhledu. K dispozici jsou řešení barvená jak
předem, tak po instalaci.
Hliníkové lamely:
Lamela je vyrobena z hliníku barveného předem za použití
procesu tzv. coil coating, který zajišťuje perfektní provedení všech
fází: odmaštění - fluor-titanování - nátěr nejdříve základní barvou
a následně pak polyesterovou či polyamidovou barvou, tloušťka
vrstvy 10 - 30 mikronů.
Společnost ATENA může v závislosti
na typu materiálu a požadovaném
množství nabídnout široký sortiment
předbarvených materiálů.
60
Ocelové lamely:
- Ocelová lamela předbarvená bíle předpokládá následující
sled fází nanášení nátěru: alkalické odmaštění s okartáčováním
pozinkovaného podkladu - fosfátování - chromátování - aplikace
kapalné základové barvy válečkem, tloušťka vrstvy 5 mikronů polymerizace - závěrečná aplikace polyesterové barvy, tloušťka
vrstvy 20 mikronů.
- Lamela z pozinkované oceli je opatřena práškovou teplem
tvrditelnou barvou na bázi sycených karboxylátových
polyesterových pryskyřic, které byly vybrány pro svou vysokou
odolnost vůči atmosférickým vlivům a pigmenty vysoce stabilní vůči
světlu a barvě. Prášek se nanáší přímo za pomoci elektrostatického
procesu ve vrstvě o tloušťce 60 mikronů. V závislosti na lesku
obsaženém v prášku je možné dosáhnout tří různých lesků barvy:
lesklá, pololesklá a matná.
Vzhledem k vlastnostem používaných barev je možné stropy z
lamel považovat za aseptické a antibakteriální.
Upozornění
Veškerý
fotografický materiál a technické
nákresy
obsažené
nezavazují
v
tomto
katalogu
společnost
Atena
Srl
tyto
materiály nebo systémy instalace používat.
Z technických důvodů tisku může být mezi
barvou vyobrazenou v katalogu a skutečnou
barvou materiálů rozdíl.
Technické údaje obsažené v tomto katalogu
se vztahují k běžným podmínkám.
Osoba provádějící instalaci nebo koncový
uživatel zodpovídají za to, že nás budou
kontaktovat
a
ověří,
zda
je
uváděný
kvalitativní standard vhodný pro zamýšlený
způsob využití konkrétního výrobku.
Prodej našich výrobků se řídí našimi
všeobecnými obchodními podmínkami.
Veškeré specifikace výrobků mohou být bez
předchozího upozornění změněny.
61
WWW.PICTAVIDEO.COM
Atena s.r.l.
Via A. De Gasperi, 52 30020 Gruaro (Ve) - Tel. +39.0421.75526 r.a. Fax +39.0421.75692 - www.atena-it.com [email protected]

Podobné dokumenty

KRD - CRH-VURV - laboratore - specialni plodiny II

KRD - CRH-VURV - laboratore - specialni plodiny II Prodávající se dále zavazuje poskytnout Řídícímu orgánu OP VaVpl po dobu výše uvedenou přístup k i těm částem smluvních a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních ...

Více

Jagellonský věk v českých zemích 4

Jagellonský věk v českých zemích 4 obecných otázkách vlastenectví a středověkého nacionalismu jagellonského věku pocházejí především z prostředí šlechtického a měšťanského. Král Vladislav považoval za samozřejmost, že i obě jeho dět...

Více

Produktový katalog 2016

Produktový katalog 2016 TR10. Při zdvojení je nutné na druhou vrstvu izolantu použít desky MW TR10 nebo TR15 v tloušťce min. 100 mm.

Více

Fasádní lamely

Fasádní lamely Venkovní obklad vytvořený z lamel typu F (slunolam) vyrobený z hliníkových lamel O 85 jedno nebo dvoustranně barvených o síle 0,60 mm. Sklon lamel 45°, 30° je dán různou volbou nosníků vyrobených z...

Více

PP - Reklama Klapka

PP - Reklama Klapka domácí pracovní stůl, na cesty a pro privátní použití? Jejich moderní design naprosto přesně splňuje všechny nároky současného uživatele razítek. A vždycky mají ještě něco navíc. Samozřejmě jsou to...

Více