Erste Group Bank AG

Transkript

Erste Group Bank AG
Erste Group Bank AG
19. řádná valná hromada – výsledky hlasování
Adresa:
Tel:
Fax:
Homepage:
E-mail:
Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko
+43 (0)5 0100 10100
+43 (0)5 0100 910100
www.erstegroup.com
[email protected]
Cenné papíry:
AT0000652011: kmenové akcie bez nominální hodnoty (Stammaktien o.N.)
AT0000A0D4T3: účastnické cenné papíry 1 000 EUR nominále (Partizipationsscheine EUR 1000
Nominale)
dne 15. května 2012 v 10:00 hodin
Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň
Zveřejnění v úředním věstníku k „Wiener Zeitung“ ze dne 14.04.2012, číslo vydání 074.
Rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě: 5. květen 2012 (24:00 SEČ).
Všechny body programu valné hromady byly přijaty většinou.
Výsledky hlasování jsou k dispozici také na našich internetových stránkách:
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen
Program:
1.
Předložení řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy
Corporate Governance, jakož i zprávy dozorčí rady za účetní období 2011 a konsolidované
účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období 2011.
2.
Rozhodnutí o rozdělení bilančního zisku.
Zisk v roce 2011
Výplata dividend – účastnický (podílový) kapitál
Výplata dividend – účastnický (podílový) kapitál celkem
Den výplaty dividend - účastnický (podílový) kapitál
260 848 360 hlasů
Hlasy PRO
14 219 hlasů
Hlasy PROTI
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
141 099 520,00 EUR
8 % na nominální
hodnotu
141 099 520,00 EUR
31. květen 2012
260 862 579
66,11 %
3.
Rozhodnutí o uvolnění členů
a.
představenstva a
260 845 143 hlasů
Hlasy PRO
11 142 hlasů
Hlasy PROTI
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
b.
dozorčí rady
260 766 811 hlasů
Hlasy PRO
88 246 hlasů
Hlasy PROTI
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
260 856 285
66,11 %
260 855 057
66,11 %
za účetní období 2011.
4.
Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady.
259 943 740 hlasů
Hlasy PRO
97 999 hlasů
Hlasy PROTI
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
260 041 739
65,91 %
5. Rozhodnutí o volbách do dozorčí rady:
a.
Snížení počtu členů dozorčí rady z dvanácti na deset.
260 543 685 hlasů
Hlasy PRO
1 245 hlasů
Hlasy PROTI
260 544 930
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
66,03 %
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
b.
Znovuzvolení pana Briana Deveraux O'Neilla do dozorčí rady.
260 114 631 hlasů
Hlasy PRO
425 167 hlasů
Hlasy PROTI
260 539 798
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
66,03 %
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
c.
Znovuzvolení pana Johna Jamese Stacka do dozorčí rady.
259 467 068 hlasů
Hlasy PRO
1 073 821 hlasů
Hlasy PROTI
260 540 889
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
66,03 %
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
2
6.
Volba dalšího auditora pro ověření řádné účetní závěrky a zprávy o hospodaření společnosti,
jakož i konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření pro účetní období
2013.
260 838 574 hlasů
Hlasy PRO
28 834 hlasů
Hlasy PROTI
260 867 408
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
66,11 %
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
7.
Rozhodnutí o rozšíření zmocnění k vydávání vyměnitelných dluhopisů za vyloučení
upisovacího práva akcionářů.
250 461 885 hlasů
Hlasy PRO
10 332 528 hlasů
Hlasy PROTI
260 794 413
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
66,10 %
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
8.
Rozhodnutí o rozšíření rozsahu použití podmíněného kapitálu.
250 122 114 hlasů
Hlasy PRO
10 557 819 hlasů
Hlasy PROTI
260 679 933
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
66,07 %
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
9.
Zmocnění k přistoupení ke skupině horizontálně rovnoprávných
(Gleichordnungskonzern) vzniklé z křížového garančního systému spořitelen.
254 871 905 hlasů
Hlasy PRO
5 997 424 hlasů
Hlasy PROTI
260 869 329
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
66,12 %
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
10. Rozhodnutí o změnách stanov.
260 747 267 hlasů
Hlasy PRO
2 127 hlasů
Hlasy PROTI
Počet akcií za které byly odevzdány platné hlasy /
Celkový počet odevzdaných platných hlasů
Podíl základního kapitálu zastoupeného těmito hlasy
společností
260 749 394
66,08 %
3

Podobné dokumenty

Erste Group Bank

Erste Group Bank EUR: 25,310 CZK, USD: 20,544 CZK

Více

Erste Group Bank AG

Erste Group Bank AG valné hromadě se i v případě majitelů účastnických cenných papírů řídí výší účasti na účastnických cenných papírech na konci dne 6. května 2013 (rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné h...

Více

Erste Group Bank AG

Erste Group Bank AG Estate und Leasing Austria“ společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, FN 286283 f, jako převádějící společnosti cestou univerzální sukcese společností Erste Group Bank AG, FN 3320...

Více

UniCredit Bank strukturovaný dluhopis WORLD BASKET

UniCredit Bank strukturovaný dluhopis WORLD BASKET  Likvidita: dluhopis je možné kdykoliv odprodat zpět UniCredit Bank za aktuální tržní cenu, ovšem bez garance nominální hodnoty, ta platí pouze při splatnosti

Více

PDF

PDF Speciální kapitolou jsou dva miliony Britů, kteří žijí (cca 400 tisíc jsou důchodci) a pracují v zemích EU (polovina ve Španělsku) a dva miliony občanů EU, kteří žijí a pracují (80% z nich) ve VB. ...

Více

CV - Raabová

CV - Raabová → RAABOVÁ, Tereza a kol. Ekonomický dopad mezinárodních běžeckých závodů RunCzech.com 2014. Praha: Economic impacT. 2015. → RAABOVÁ, Tereza a kol. Analýza ekonomického dopadu Asociace hudebních fes...

Více

New World Resources oznamuje zkrácení nabídkové lhůty a nový

New World Resources oznamuje zkrácení nabídkové lhůty a nový Tento dokument je &í%en a v!hradn$ ur'en pro (i) osoby mimo Velkou Británii nebo (ii) profesionální investory spadající pod 'lánek 19(5) zákona o Finan'ních slu#bách a trzích (Financial Services an...

Více