11_listopad02.

Transkript

11_listopad02.
SOBOTNÍ ŠKOLA
Třídy: A­ sál v přízemí, B­hlavní sál vzadu, C­ hlavní sál vpředu, D­třída mládeže, E­třída mládeže 2
Datum
tř. A
tř. B
tř. C
tř. D
tř. E
Vedení SŠ
7.11. J. Pokorný
E. Skálová
14.11.
P. Skála
V. Vaculík
21.11.
J.Kloda
J. Pokorný J. Kubičík st. E.Kubičíková V. Klodová
28.11. M. Pokorná
P. Skála
J. Pokorný
J.Kloda
D. Obadal
J. Pavlán
V. Klodová J. Kubičík ml.
T. Vaculík
D. Řádek N. Vaculíková
KÁZÁNÍ
Datum
Vsetín
Kateřinice
Valašské Meziříčí
7.11.
Jiří Pavlán
Ve Valmezu
Petr Kimler
14.11.
Jiří Kloda
Jiří Pavlán
Milan Kubičík
21.11.
Dan Obadal
Jaromír Juřínek
Jiří Pavlán
28.11.
Jiří Pavlán
Milan Kubičík
Dan Obadal
ROZPIS SLUŽEB ROZPIS CHVAL
VARHANÍKŮ
7.11. Ellen Kubičíková
7.11. Mladež
14.11. Eva Skálová
14.11. Blanka Novotná
21.11. Milan Kubičík
21.11. Nikol Vaculíková
28.11. Alena Juřínková
28.11. Martina Řádková
OZNÁMENÍ
Dne 14. října 2009 ve věku 80 let zemřela sestra Rozálie Miková. 19. října 2009 v 15:00 h s ní proběhlo rozloučení v evangelickém kostele v Liptále.
Dne 17. října 2009 ve věku 99 let zemřela sestra Veronika Obadalová. 21. října 2009 v 15:00 h proběhlo rozloučení se sestrou v evangelickém kostele v Liptále.
Těšíme se na setkání s nimi při slavném příchodu Pána Ježíše. Dne 20. 10. se manželům Pavlánovým narodil syn Honzíček. Dne 6.11. se narodil Lukášek Kubičík. Přejeme jim hodně zdraví a Božího požehnání. ÚVODNÍK
V LISTOPADU SVÉ NAROZENINY OSLAVÍ: Ž 119, 5 Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení.
Cizinec projížděl krajinou a náhle viděl něco neobvyklého. Na jedné stodole bylo namalováno mnoho terčů a v centru každého terče byl zapíchnut šíp. Byla to trefa přímo do černého. Cizinec byl tak uchvácen pohledem na tu přesnou střelbu, že se rozhodl zjistit, kdo je tím nadaným střelcem. Šel se zeptat farmáře, kde bydlí ten skvělý lučištník. Farmář se na něj udiveně díval a řekl, že žádného skvělého lučištníka nezná. “Ale ty šípy v terči! Kdo je tam tak přesně vstřelil?”, ptal se cizinec. “Ach tak, to je náš obecní blázen”, odpověděl farmář. “Vždy střílí šípy jen tak do stodoly a dělá mu hroznou radost kolem nich pak malovat terče.”
Člověk má někdy stejné pokušení a radost dělat to podobně jako obecní blázen. Nejdříve uděláme nějakou věc a pak si vymýšlíme dobré důvody, proč jsme ji vlastně měli udělat. Lidé se správnou vizí si ale svůj terč vybírají. Možná se vždy netrefí do středu, ale jak by se jinak naučili mířit a zlepšit svou mušku? Je třeba se zaměřit na hodnotné věci, abychom neminuli svůj cíl. I Bible říká že bychom se měli zaměřit na jeden cíl. Tu nejdůležitější jmenuje Pavel v listu Korintským 14,1: Zaměřte se na lásku a usilujte o duchovní dary. Tato věta následuje po slovech. A tak zůstává víra, naděje, láska ­ ale největší z té trojice je láska. Láska je ten cíl, na který se musíme soustředit. To je ta trefa do černého. Vše ostatní jsou dobré věci, které je dobře získat. Ale stejně jako se lukostřelec nespokojí s trefou jen do kraje terče, neměli bychom se ani my spokojit s láskou, která je o kus dál, než jsme se trefili. Kdo získá nesobeckou Boží lásku, získal vše ostatní k tomu. Láska je nejlepším poutem v rodině, ve sboru i nejlepším nástrojem evangelizace. Zaměřme se na ni. Vše ostatní nám bude přidáno. Jiří Pavlán
2
9. 11.
13. 11.
14. 11.
19. 11. 21. 11.
30. 11.
Skála David
Kloda Jiří
Stratilová Blažena
Řádek Pavel Kubičíková Ellen
Obadalová Olga
VÝROČÍ SVATBY
3. 11. 1985
7. 11. 1991
Gabriela a Jan Kubičíkovi
Jana a Pavel Smilkovi
VÝROČÍ KŘTU
15. 11. 2002
Obadalová Ludmila
Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
Chvilka zamyšlení
V poslední době jsem měl několik podobných rozhovorů o křesťanství s lidmi stojícími mimo církve a náboženství a znovu jsem se dozvěděl, že to, co jim na křesťanech hlavně vadí, je pokrytecké chování. Lidé chodící do Božích chrámů by měli být dle jejich soudu téměř svatí, protože naslouchají svatým slovům, ale ve skutečnosti tomu tak často není. V praktickém životě jako Boží dítky a Ježíšovi následovníci selháváme. Tuto kritiku slyšíme z dávné minulosti až po současnost. Pokrytectví najdeme v ranné církvi, ale i v dnešních křesťanských sborech. Pokud jsme sebekritičtí a objektivně zvažujeme své skutky, musíme si i takové chování přiznat. Proč tomu ale tak je? Hledal jsem odpověď, abych v tom měl trochu jasno, protože to jistě považujeme za špatné, za negativní ve vztazích. Co je tedy v podstatě pokrytectví, jak ho dnes chápeme? Přetvářka, předstírání, herectví, podvod, lhaní. Je lidem (mimo malých dětí) takové chování vzdálené, nebo je nám občas vlastní? Vzpomněl jsem si na Ježíšova slova Židům, zapsaná u Jana 8,44, kde je řečeno, že jsou z otce ďábla, který je lhář … K tomu bude asi také dobré připomenout slova apod. Pavla v Římanům 7, 15­20. On tam mluví o lidské hříšné přirozenosti, která přemáhá to naše chtění nehřešit. Z těchto výroků, které jsou tvrdé, ale pravdivé, je jasné, že nejen apoštol, ale všichni lidé vždy byli a jsou postiženi stejnou bídou. Ovládáni silami zevnitř i zvenčí vedeme své, často hříšné životy, akorát s tím rozdílem, že někteří chtějí zažít změnu k něčemu lepšímu, dokonalejšímu. A právě to vyjadřují setkáváním s Bohem a Ježíšem Kristem v soukromí i ve společenství věřících. Bible pak také mluví o nemožnosti fungování tohoto světa v současných dimenzích, ale zároveň mluví o cestě do nového světa, těch, co po tom touží. Důvěřujme proto tomu, kdo je pravdivý, laskavý a milosrdný, tomu, kdo nás tam zve, našemu Pánu Ježíši.
3

Podobné dokumenty

3. Čvrtletí roku 2012

3. Čvrtletí roku 2012 Teologickém   semináři  jako   hospodář  a  lektor. K  nám  pak  přijde  nový   kazatel   Pavel   Kostečka. Protože zatím o něm  toho   moc   nevíme,   požádala   jsem ho o krátký rozhovor, kde   h...

Více

1. Čvrtletí roku 2012

1. Čvrtletí roku 2012 SOBOTNÍ ŠKOLA Třídy: A­ sál v přízemí, B­hlavní sál vzadu, C­ hlavní sál vpředu, D­třída mládeže Datum tř. A tř. B tř. C  tř. D Vedení

Více

příbramská noc kostelů 2011

příbramská noc kostelů 2011 18. 00 h. Společné zvonění 18. 05 h. Přivítání v kostele – Sboru CČSH M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách 18. 10 h. Vernisáž výstavy fotografií (Ing. Petr Čížek,….) 18. 30 h. Prác...

Více

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika.

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika. úsadami, a proto je nutno klíčové uzly pootevírat a provést čištění. Znamená to postupně otevřít kolony, po dokonalém odvětrání a vychládnutí začít s demontážemi. Například u tzv. smolné kolony (C-...

Více