XP- PRO

Transkript

XP- PRO
Compass XP-PRO - test v terénu
Na své první vycházce jsem se rozhodl prozkoumat známá místa. Trávník v parku, který jsem
vybral, měl velikost 20 x 60 stop. Z prvotní zkušenosti s detektorem vím, že toto místo je silně
zamořeno odpadem. Rozhodl jsem se jej prohledat jedním směrem za pomoci automatického
režimu.
Automatický režim XP je stavěný tak, aby odfiltroval většinu kovového odpadu, včetně železa,
alobalu, velmi častá víčka od lahví, kovová očka z plechovek. Vyhledává pouze předměty z niklu,
některá šroubovací víčka, peníze zinkové i měděné, mince ze slitin a stříbrné mince.
Citlivost jsem nastavil na 8,5 stupně. Hned na začátku hledání jsem si ověřil, jak jednoduché je
pracovat s XP – PRO.XP se najednou ozvalo vysokým čistým opakovaným pískáním. Na novém
VID ukazateli se cíl ustálil na niklu ( číslo 20). Když jsem stiskl dohledávání, které přepne XP–
PRO do režimu, který registruje všechny druhy kovů, určil detektor, že věcička je přibližně
v hloubce 4.5 palce.
Po uvolnění a opětovném stisknutí dohledávacího tlačítka téměř přesně nad objektem se mi signál
ustálil pod cívkou.Tentokrát jsem si vykopal niklák z roku 1950.
Další na řadě byly zoxidované mince, které někdo ztratil při závodech. Můj první kousek stříbra se
na detektoru ukazoval jako číslo 22 – v horní části stupnice - v rozsahu niklu . Nakonec se z něj
vyklubal válečný niklák z roku 1940 vyzvednutý z hloubky 5 palců. Celou plochu jsem prohledával
asi hodinu a půl směrem od jihu k severu. Vypnul jsem automatický režim, ale hledal jsem
s přednastavenou diskriminací na stupni „ bez odpadu“. I když jsem ruku unavenou neměl, chtěl
jsem zkusit práci s bateriovým pouzdrem XP – PRO na opasku.
XP – PRO se standardním upevněním baterií (tj. na konstrukci) je perfektně vyvážený a pohodlný,
s jinými modely se to vůbec nedá srovnávat, ale při upevnění bateriového pouzdra na opasku máte
pocit, že nesete jen poloviční váhu. Jedinou nevýhodou je , že se ukazatel octne mimo vaše zorné
pole, takže musíte vždy mrknout dolů a mohou se vyskytnout i různé odchylky v měření. V jednom
případě mi ručička ukazatele ukazovala něco mezi alobalem a kovovým očkem od plechovky.
Cíl byl asi 5 palců pod povrchem – nakonec se ukázalo, že to byl malý kousek zmačkané zlaté folie
asi tak 3 palce pod zemí.
Každý předmět uložený v hloubce 5 stop by vydával opakovatelný signál, ale tento kousek folie
nevykazoval standardní signál. I přesto dráždil mou zvědavost natolik, že jsem ho nemohl
ignorovat. Moje pravidlo, zvlášť při zkoušení nového detektoru zní, když máš pochyby – vykopej
to! I tohle je součástí sžívání se s detektorem.
Co oceňuji od začátku na XP – PRO je, že člověk může pracovat svým tempem, nemusí se bát, že
jde příliš pomalu nebo příliš rychle a tím se mu podaří minout cíl. Už vím, proč byl Ron Mack
(prezident společnosti Compass) tak zaujatý tímhle novým rychlým mikroprocesorem a
nastavitelným filtrem pro odladění vlivu půdy.
Nejhlouběji uloženým nálezem toho dne byl penny z roku 1941 z hloubky 7 palců, detektor ho
označil číslem 64 – tedy něčím mezi desetníkem a čtvrťákem a potom taky zkorodovaný desetník
z roku 1950 označený číslem 70 – tj. na spodní stupnici čtvrťáku.Pípání bylo jasné a zřetelné i při
uzamčení cíle.Při přesném zaměření v modu všechny kovy byl zvuk obou mincí měkký a hluboký.
Tento den jsem zakončil nálezem 1 stříbrného desetníku, 2 stříbrných pěticentů, 3 penny, 5
desetníků a pěticentů a 10 pamětními penny.
Při druhé příležitosti jsem navštívil jednu ze svých oblíbených pláží, kde písek obsahuje hodně
železitých částic a železného odpadu, kde je černý písek a vyvřeliny. Tyto faktory spolu se slanou
vodou dokáží spolehlivě odhalit jak slabiny tak přednosti kteréhokoliv detektoru. Optimálním
nastavením XP-PRO v těchto těžkých podmínkách bylo vytáhnout citlivost na maximum, když
jsem se pohyboval na písku . V pásmu přílivu jsem stáhl citlivost na minimum, abych odfiltroval
rušení. Tady jsem našel několik pozoruhodností, včetně pánského prstenu ze střední školy, který
jsem vykopal hned napoprvé. Byl původně pozlacený, ale nyní bylo vidět pouze zbytek ze
stříbrnošedého kovu. vprostřed byl pěkný modrý kámen. O několik minut později jsem zachytil
další zajímavý objekt – byl to masivní náramek za žlutého kovu s kotvou a červeným kamínkem.
Našel jsem taky několik mincí ze slitin několika kovů asi v 5-6 palcích. Nejhlouběji byla uložena
mřížka chladiče z dětského auta, která měla šířku asi 6 palců a objevil jsem ji v hloubce 18 palců.
Na dalším plážovém hledání jsem měl společnost – 3 další hledače – Jamese Litze, Grega Baldwina
a Billa Metropula. Pláž, kterou jsme navštívili, byla vyhodnocena (kapacitami v hledání Jimmem
Sierra Normandim a Ralphem Hadleyim) jako lokalita s největší koncentrací černého písku
v severní Kalifornii.
Hned po začátku hledání začal Baldwinův detektor jančit – nelíbilo se mu složení půdy a tak to po
15 minutách vzdal. Bill ho vzápětí následoval s vysvětlením, že není schopen ustálit signál a takhle
že nic nenajde. Navrhnul jsem mu, aby se držel dále od černého písku a v blízkosti vody – teprve
pak byl schopen něco najít.
Já jsem se s XP-PRO rozhodl vyzkoušet super lehkou koncentrickou cívku. Ačkoliv se v minulých
dnech ukázalo, že pláž je plná černého písku, byla to pro mě výzva a XP-PRO opět obstál na
jedničku. Díky nové cívce byl XP-PRO mnohem lehčí a tak jsem nebyl ani tak unavený.
Našel jsem několik věcí mezi nimi poutka a mince v hloubce mezi 5-7 palci. Nejhlouběji byla
zmačkaná plechovka – 12 palců. Vypadalo to, že XP-PRO pracuje nejlépe na přednastavených
hodnotách (Trash/Power Level). Rozhodl jsem se navštívit tuhle pláž ještě jednou s cívkou
optimalizovanou na vyhledávání v mineralizovaných půdách. 8 palců 2D velká cívka je určena
k použití v zvlášť zamořených půdách. Alan Cannon( obchodní zástupce firmy Compass) tuto
cívku doporučuje do parků a na pláže. Už vím proč. Cívka mi umožnila zvednout citlivost na
maximum a přesto byl signál stabilní i na mokrém a černém písku.
Na pobřeží jsem snížil hodnotu POWER na hodnotu preset, abych dosáhl lepších výsledků.
Když jsem hledal na půdě plné lávových kamenů, nezaznamenal jsem asni jediný falešný tón
během 3 hodin. Tahle pláž je pověstná velkým množstvím železného odpadu, ale s XP-PRO
s cívkou do mineralizované půdy bylo hledání bez problémů. Občas sice detektor na půdu reagoval,
ale letmý pohled na displej mi ukázal jehlu, která ležela nalevo ode mě v železité půdě.
Během tohoto hledání se ozval pouze jeden signál, který by stál za zmínku. Ručička se ustálila na
stupni pod niklem. Asi palec pod povrchem jsem narazil na pěkný starý měděný přívěsek, který
zoxidoval dlouhým působením slané vody.
Není jistě od věci zmínit se o životnosti baterií, která je velmi dobrá. Musel jsem je měnit jednou za
celou dobu testování. Jak jsem se dozvěděl z Compassu, ta baterie, která je uložena nejvíc napravo(
když máte krabici na baterie před sebou) se vyčerpává pomaleji než ostatní. Z toho plyne, že pokud
budete měnit uložení baterií každé 3 hodiny, můžete prodloužit jejich životnost o 15 -–20%.
Design bateriového krytu je perfektní. Dvířka baterií drží 2 masivní šrouby. Baterie zapadají přesně
do krabice, bez nutnosti dalšího připojení drátů. Tenhle systém-spolu s novými detektory od Fishera
– je to nejlepší, co jsem v oblasti uložení baterií viděl.
Shrnutí:
Nejlepší na XP-PRO je to, že můžete mávat sondou svou rychlostí beze strachu, že minete cíl, který
je uložený hluboko a to díky novému rychlému mnohofunkčnímu mikroprocesoru. Celkové
hodnocení XP-PRO je 1. Nový L- shaft s možností nošení control boxu na opasku má nejlepší
design, který jsem viděl na detektoru od roku 1987. Měřáky jsou umístěny přesně v zorném poli a
jsou velmi dobře čitelné.Standardní 8 palcová cívka, i když má silný profil, je lehčí než vypadá.
Naproti tomu 6 palcová nízkoprofilová cívka je mnohem lehčí a dá se použít místo 8 palcové. 8
palcová je optimální pro použití v silně mineralizovaném terénu, na plážích a v znečištěné půdě.
Jediné, co jsem na XP-PRO postrádal je podsvícení displeje (XP100 jej má). Protože často hledám
po západu slunce, chybělo mi zrovna tohle vybavení nejvíce. Tónový identifikační systém by taky
byl vítaným přídavkem a vyrovnal by i chybějící podsvícení. Ale koneckonců na displej se dají
přidělat mini světýlka. Kryt proti nepřízni počasí by taky nebyl od věci.
All metal režim má vestavěné ultrapomalé automatické ladění , které je totožné s Tesoro Deep
search VI. Tento mód je ideální pro hledání v parcích nebo méně mineralizovaných půdách a i když
nebude reagovat na hlouběji uložené předměty, velmi dobře se srovnává s nerovnostmi terénu.
Firma Compass ve Scanner sérii přinesla na trh detektory X 70 – X 100, u kterých není potřeba při
vyhledávání používat jiná tlačítka, stačí jen sledovat displej. Já osobně preferuji VID ukazatel na
použitý na XP-PRO než ten který je na X-100.
XP-PRO se zdá být mnohem lepší a přesnější v identifikaci hlouběji uložených předmětů. Pokud
bych měl volit mezi XP-PRO a X-100 vybral bych ten první, protože má jednodušší ovládání a
přesnější dohledání cíle. Co bych doporučil vylepšit je rozlišení ve spodní části stupnice málo
vodivých předmětů ( prsteny, železo) – u tak dobrého detektoru by to bylo jen zvýšení jeho kvality.
Firma Compass právě vyvíjí jednotku pro práci ve vodě, která bude obsahovat nový chip , který
pokryje celý rozsah možné mineralizace, ve které se vyhledává.
Krátký popis některých vlastností XP-PRO:
Power level
Značené jako OFF/1 – 9/MAX. Tento knoflík zapíná XP-PRO a nastavuje úroveň citlivosti (
v režimu diskriminace). Přednastavení je na V.
TIP: Nastavení citlivost na možné maximum - Položte cívku na zem a při zapnuté diskriminaci
přidávejte ne výkonu. Pokud začne XP-PRO vydávat krátké rychlé zvuky, stáhněte výkon, protože
je tu pravděpodobně nějaké elektronické rušení. Za druhé – pokud pohybujete cívkou doprava a
doleva a detektor stále vydává zvuky, výkon je zřejmě nastavený příliš vysoko vzhledem k obsahu
minerálů v půdě. Zachovejte se jako v prvním případě – stáhněte výkon.
Diskriminace
Tento knoflík se pohybuje v rozmezí 0 (všechny kovy) do 9 (šroubovací uzávěr).Přednastavená
hodnota je na čísle 6. Číslo 7 je vyznačeno jako fólie, 8 jako kovové očko od plechovky a 10 jako
„S“.
Doporučení: pokud nehledáte vyloženě památky číslo 6 je značka ideál pro každé hledání. Ačkoliv
přednastaveno je pod hladinou fólie, dokáže detektor rozeznat i prsteny z méně vodivých kovů nebo
10 karátové náramky z bílého zlata,diamantové prsteny a tlustší zlaté řetězy. Tyto velmi žádané
neželezné kovy mají zřetelný zvuk. Většina fólií a jiného odpadu má tendenci mít nepravidelný
tvar, proto je detektor nezaznamená. Samozřejmě se najdou výjimky, ale čím více zkušeností s XPPRO budete mít tím lépe rozeznáte odpad od pokladu.
Notch level
Tady se pohybujeme v rozmezí AUTO/PRESET do stupně 10. Folie je na pozici 2, nikl na 6, očko
od plechovky na 7 a šroubovací uzávěr na 8. Notch level pracuje ve třech polohách – otočení
doprava znamená odmítnout, nastavením doprostřed se notch vypíná a posun doleva znamená
akceptovat nalezený předmět.
Ovládání v praxi: V automatickém Notch módu jsou odmítnuty prsteny s nízkou vodivostí, fólie,
očka od plechovek a středně velké zlaté prsteny. Akceptovány jsou předměty z niklu a některé zlaté
prsteny, mince ze zinku, mince ze slitin ,stříbrné prsteny a mince. Automatický notch je nejlepší
používat v parcích nebo na poli, které je zamořeno odpadem a hlavně tam, kde vás tlačí čas určený
na hledání. Další možnost je použití na závodech, kde většinu zakopaného materiálu tvoří nikláky,
desetníky, čtvrťáky a velká vyznamenání ( většinou vyrobená z mosazi nebo hliníku).
Většina míst v USA je zamořena kovovými očky od plechovek. Při rozhovoru s firmou Compass
jsem se dozvěděl, že se očka v některých částech Ameriky stále vyrábějí starým způsobem, tj. jsou
kulatá. Změna by firmy asi stála příliš mnoho peněz.
Bohužel našel jsem spoustu zlatých snubních prstenů, které byly detektorem hlášeny jako očka od
plechovky. Každopádně pokud posunete notch level do jiné pozice než je AUTO/PRESET, dává
vám to větší možnost rozhodnout se, který předmět budete akceptovat a který ne.
Přehozením na stupeň REJECT(odmítnout) nastavíte pásmo, ve kterém chcete předměty odmítat –
např. nastavením XP-PRO na stupeň 7 jsem byl schopen vyfiltrovat všechna očka od plechovek.
Bohužel ten starší druh byl detektorem stále akceptován spolu se 40% zlatých prstenů. Pokud
chcete odfiltrovat všechno, co notchem odmítnout jde – mince ze zinku, šroubovací uzávěry
(riskujete,že bude odmítat i větší zlaté prsteny)- nastavte notch na pozici ACCEPT.
Další věc, kterou je třeba udělat, je nastavit TRASH OUT na maximum. Nakonec se musíte
rozhodnout, jak velký výběr věcí budete pomocí notch akceptovat. Máte zhruba 2 možnosti –
akceptovat mince z niklu a prsteny s nízkou vodivostí ( přibližně na 5,5) nebo akceptovat předměty
z niklu a očka od plechovek,ale také středně velké zlaté prsteny. Já preferuji při hledání tu druhou
možnost. Na pláži je lepší hledat s notchem zapnutým na AUTO nebo úplně vypnutým, v opačném
případě se vystavujete riziku, že přijdete o nález nějakého šperku.
Tlačítko TRASH OUT
Lehkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete XPPRO do režimu diskriminace. Úroveň dikriminace je
dána nastavením ovladače Trash Out.
Tlačítko PinPOINT
Lehkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete XPPRO do režimu All Metall. Uvolněním a opětovným
dlouhým stisknutím se dostanete do režimu měření hloubky předmětu velikosti mince až do
hloubky 12palců.
Greg Moscini je majitelem Trans Bay Metal Detektors, která se zabývá prodejem různých značek
detektorů, pro upřesnění kontaktujte na adrese 321 Sea Horse Ct., Foster city, CA 94404, telefon
415 574 2012. Jakékoliv dotazy adresujte Gregovi osobně, spolu se zasláním ofrankované a
nadepsané obálky.
Přeloženo z anglického originálu.
DetektoRING http://detektory.hantec.cz

Podobné dokumenty

Objevte budoucnost

Objevte budoucnost Nastavte si svůj detektor tak, aby nejlépe vyhovoval Vašim požadavkům (např. bezdrátové připojení, podsvícení, GPS, lokality, Časové pásmo a měrné jednotky).

Více

Ceník notebooků

Ceník notebooků 37 990,Lifebook S6420 C2D P8600 2 GB RAM, HD 160GB, wxga TFT 13,3“ 1280x800, Intel X4500 až 358MB, BT, WiFi, Dvd+/-rw DL, FPR, Cam, VIB/XP, UMTS39 990,Lifebook S6420 C2D T9400 4 GB RAM, HD 320GB, w...

Více

Převodníky základních fyzikálních veličin

Převodníky základních fyzikálních veličin příručkách a přesahuje rámec tohoto díla. Snímače teploty jsou přístroje, které jsou určeny, jak vyplývá z názvu k měření teploty a převedení této hodnoty na požadovaný unifikovaný signál. Proveden...

Více

číslo 14 květen 2014

číslo 14 květen 2014 připadala dost únavná, až do Dačic jsme totožni všechny zastávky na znamení projížděli. A zkuste si to představit – jet Regionovou skoro půl hodiny bez zastavení, po mnohahodinové předchozí jízdě, ...

Více

zde - Muzeum Komenského v Přerově

zde - Muzeum Komenského v Přerově nepřetržitě – zhruba polovina ptáků 8 dní odchytu. Za tuto dobu bylo odchyceno je odchycena v noci (protože řada druhů přes 1100 jedinců téměř 40 druhů ptáků. táhne v noci), zbytek ve dne. Noční od...

Více

kniha 1 - Jesus.707.cz

kniha 1 - Jesus.707.cz První zkouška víry .................................................................................... 62 Ordinován pro nadpřirozené evangelium ................................................ 67

Více