Kosmetické zrcadlo LED

Transkript

Kosmetické zrcadlo LED
Kosmetické zrcadlo LED
1
4
2
CZ
Funkce:
1. Oboustranné zrcadlo, standardní velikost
a 5x zvětšovací sklo
2. Prstencové LED světlo napomáhá při líčení
3. Zrcadlo je otočné o 360°, velmi tenký design,
velmi jednoduché použití
4. Dobíjení USB kabelem (součást balení)
Napájení: USB kabel (součást balení)
Osvětlené kosmetické zrcadlo je ideálním pomocníkem
nejen pro ženy.
3
5
6
99.BEAUTY-07
Kosmetické zrcadlo LED
1. LED osvětlení
2. zrcadlo
3. spínač ON/OFF – zapnuto/vypnuto
4. 5x zvětšovací zrcadlo
5. Konektor pro nabíjení
6. USB kabel
Jak dobíjet zrcadlo:
1. Nabíjejte zrcadlo po dobu 5 hodin, poté bude LED
svítit rovněž po dobu 5 hodin, je-li plně nabité.
2. Zapojte USB kabel do počítače či notebooku a druhý
konec do zástrčky k dobíjení osvětleného kosmetického
zrcadla.
3. Indikátor světla se rozsvítí červeně, pokud se nabíjí,
a když je plně nabit, světlo se změní v zelené - můžete
odpojit USB kabel.
4. Jakmile akumulátor vybitý, ihned jej nabijte, aby nedošlo
k jeho poškození.
5. Neukládejte zrcadlo s vybitou baterií.
6. Zrcadlo lze dobíjet kdykoli.
Návod k použítí:
1. Používejte zrcadlo dle Vaší potřeby
- standardní velikost či 5x zvětšené.
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF - Zapnuto/Vypnuto pokud
chcete zapnout LED osvětlení.
3. Po použití opět stiskněte tlačítko ON/OFF - Zapnuto/
Vypnuto k vypnutí LED osvětlení.
Údržba a čištění:
1. Čistěte zrcadlo z obou stran ubrouskem nebo jemným
hadříkem.
2. Zrcadlo není voděodolné, neponořujte jej do vody.
Upozornění:
Udržujte zrcadlo od těžkých, ostrých předmětů, aby jste
předešli poškrábání zrcadla.
Zrcadlo není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
Nerozebírejte zrcadlo.
Řešení problémů:
Porucha
Příčina poruchy
LED světlo nesvítí Nízký stav nabití
nebo
akumulátoru
svítí slabě
Vybitý akumulátor
Odstranění
poruchy
Dobijte zrcadlo
USB kabelem
ZÁRUČNÍ LIST
Razítko a podpis prodejce:
Datum prodeje:
Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):
Pokud přístroj stále nefunguje, kontaktujte Vašeho
prodejce.
Informace:
Výrobce není zodpovědný za poranění nebo škody způsobené nesprávným použitím přístroje.
Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a
funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj
a inovaci svých výrobků.
Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby
vyhrazeny.
Přístroj není určen pro profesionální použití.
Likvidace:
Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství
a obal odevzdejte v souladu s požadavky
na ochranu životního prostředí do recyklační
sběrny.
Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.
1................................................................................
2................................................................................
3................................................................................
Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ
Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz
1
4
Beschreibung:
Eleganter Design Kosmetikspiegel mit 1-facher oder 5-facher Vergrößerung. Spiegel Durchmesser 15 cm. Um 360
Grad schwenkbar. Sicherer Stand durch Gumminoppen.
Diskrete Rundum LED Beleuchtung sorgt für absolut schattenfreies Spiegelbild im einfachen wie im 5-fachen Modus.
Betrieben über eingebauten Akku und wiederaufladbar
über USB Ladekabel am PC.
2
DE
15 cm LED Design Kosmetikspiegel
5-fache Vergrößerung – Schattenfrei - USB aufladbar
Akku laden:
3
5
Laden Sie den Akku vor Gebrauch auf. Schließen Sie dazu
das mitgelieferte USB Ladekabel an den Ladeanschluß
des Spiegels an und an einem laufenden Computer.
Die Ladezeit beträgt etwa 5 Stunden und reicht aus für
etwa 5 Stunden Dauerbetrieb der LED Beleuchtung.
Während des Ladens leuchtet die Kontrolleuchte rot und
wechselt auf grün wenn der Akku vollstaendig geladen ist.
Reinigung:
Reinigen Sie den Spiegel und das Gehäuse mit einem
feuchten Tuch ung ggf. etwas Glasreiniger. Benutzen Sie
keine scheuernden Reinigungsmittel.
Hinweis:
GARANTIESCHEIN
Händlersstempel und Unterschrift:
Verkaufsdatum:
Der Spiegel ist nicht wasserdicht. Nicht unter Wasser
verwenden oder reinigen.
Kein Spielzeug. Bitte von Kindern fern halten.
Das Gehäuse nicht selbststaendig oeffnen. Wenden Sie
sich im Falle eines Defektes an Ihren Händler.
Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen
(Datum, Unterschrift):
1................................................................................
2................................................................................
Gebrauch:
6
99.BEAUTY-07
15 cm LED
Design Kosmetikspiegel
1. LED Beleuchtung
2. 1-facher Spiegel
3. AN/AUS Schalter
4. 5-fach Vergrößerung
5. Ladeanschluß
6. USB Ladekabel
Stellen Sie den Spiegel auf eine glatte, ebene Fläche ab.
Schalten Sie das LED Licht durch betaetigen des AN/AUS
Schalters ein oder auch wieder aus.
Schwenken Sie den Spiegel einfach um 180 Grad um
die Ansicht von 1-fach auf 5-fach oder wieder zureuck
zu aendern.
3................................................................................
Hersteller:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-werkzeug.de
1
4
2
SK
Návod na použitie:
99.BEAUTY-07
Osvetlené kozmetické zrkadlo
1. Dvojstranné zrkadlo, normálna veľkosť a 5x
zväčšovacie sklo
2. Prstencové led svetlo veľmi napomáha pri líčení
3. Zrkadlo je otočné 360 stupňov, špeciálny tenký dizajn,
veľmi jednoduché použitie
4. Dobíjanie USB káblom (súčasť balenia)
Napájanie: USB kábel (súčasť balenia)
Osvetlené kozmetické zrkadlo je ideálnym pomocníkom
nielen pre ženy.
3
5
6
99.BEAUTY-07
Kozmetické zrkadlo LED
1. LED osvetlenie
2. Zrkadlo
3. ON/OFF - zapnuté / vypnuté
4. 5x zväčšovacie zrkadlo
5. Konektor na dobíjanie
6. USB kábel
Použitie:
Ako dobíjať zrkadlo:
1. Nabíjajte zrkadlo po dobu 5 hodín, potom bude LED
svietiť tiež po dobu 5 hodín, keď je plne nabité.
2. Zapojte USB kábel do počítača či notebooku a druhý
koniec do konektora na dobíjanie osvetleného
kozmetického zrkadla.
3. Indikátor svetla sa rozsvieti na červeno, ak sa nabíja
a keď je úplne nabité svetlo sa zmení na zelené
- môžete odpojiť USB kábel.
Návod na použitie:
1. Používajte zrkadlo podľa Vašej potreby - normálne
alebo 5x zväčšené.
2. Stlačte tlačidlo ON / OFF - Zapnúť / Vypnúť ak
chcete zapnúť LED svetla.
3. Po použití opäť stlačte tlačidlo
ON/OFF - Zapnúť / Vypnúť na vypnutie Led svetiel.
Údržba a čistenie:
1. Čistite kozmetické osvetlené zrkadlo z oboch strán
obrúskom alebo jemnou handričkou.
2. Zrkadlo nie je vodeodolné, nečistite vodou.
Upozornenie:
Udržujte zrkadlo od ťažkých, ostrých predmetov, aby ste
predišli poškriabaniu zrkadla.
Zrkadlo nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí.
Nerozoberajte zrkadlo.
Riešenie problémov:
Porucha
LED svetlo
nesvieti
Príčina poruchy
Odstránenie
poruchy
Nízky stav nabitia Dobite zrkadlo
USB káblom
Vybité
Ak prístroj stále nefunguje, kontaktujte Vášho predajcu.
Informácia:
Výrobca nie je zodpovedný za poranenie alebo škody
spôsobené nesprávnym použitím prístroja.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a
funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho
upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o
neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov.
Zmeny obrazové, textové informácie a tlačové chyby
vyhradené.
Prístroj nie je určený pre profesionálne použitie.
Likvidácia:
Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo
a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami
na ochranu životného prostredia do recyklačnej
zberne.
Elektrické prístroje nepatria do komunálneho
odpadu.
Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ
ZÁRUČNÝ LIST
Pečiatka a podpis predajcu:
Dátum predaja:
Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):
1................................................................................
2................................................................................
3................................................................................
Dodávateľ:
Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce
Telefón: 053/4496 416, Fax: 053/4496 416
e-mail: [email protected], www.vaskonaradie.sk
Výrobca:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz