KATAL VSE.cdr

Komentáře

Transkript

KATAL VSE.cdr
Jsme èeská firma zabývající se výrobou
originálních dárkových a reklamních
pøedmìtù, které potìší Vaše srdce,
zahøejí Vaši duši
a pøispìjí k Vaší relaxaci a celkové pohodì.
Dbáme na kvalitu, originalitu a jedineènost
našich výrobkù.
Náš sortiment neustále rozšiøujeme
o nové produkty.
Budeme potìšeni pokud Vás
náš sortiment osloví
tel: 608171097
www.srdecnizalezitost.com
e-mail: [email protected]
ÈESKÝ AUTORSKÝ PORCELÁN
ÈAJE A KÁVA
èerný èaj Ceylon
Gun Powder
Rooibos medový
Dobrý spánek
Energetický èaj
ÈAJ PRO DVA
Detoxikaèní èaj
Proti stresu
Èokoládové pokušení
Vzpomínky na dìtství
CAFFE SENTIMENTS
VÝBÌROVÁ ÈERSTVÌ PRAŽENÁ KÁVA
100% ARABICA
www.srdecnizalezitost.com e-mail: [email protected]
-KOLEKCE KANAFAS-
-KOLEKCE GIRAFFEBYLINKOVÝ
POLŠTÁØEK
20x30 cm
rùzné druhy
bylinek
-KOLEKCE BOBOBYLINKOVÝ
POLŠTÁØEK
20x30 cm
POLŠTÁØKY S OBRÁZKEM
rùzné druhy
bylinek
a voòavým dárkem
velikost 30x40 cm
BYLINKOVÝ NUNÁNEK
20x20 cm
rùzné druhy bylinek
-ÈERNOBÍLÁ LINIE-
KOLEKCE - MANDALY
KULATÉ BYLINNÉ
POLŠTÁØKY 30cm
POLŠTÁØKY S
DUTÝM VLÁKNEM
30x40 cm
BYLINKOVÝ NUNÁNEK
25x20 cm
rùzné druhy bylinek
POLŠTÁØKY S OBRÁZKEM
a voòavým dárkem
BYLINKOVÝ NUNÁNEK 20X25 cm
rùzné druhy bylinek
www.srdecnizalezitost.com e-mail: [email protected]
-ANDÌLSKÉ POLŠTÁØKY-
-KOLEKCE BOTANIKUSPOLŠTÁØKY
S OBRÁZKEM
a voòavým dárkem
velikost 30x40 cm
BYLINKOVÝ
NUNÁNEK
20x25 cm
rùzné druhy bylinek
BYLINKOVÝ
NUNÁNEK
20x25 cm
rùzné druhy bylinek
-TVOØENÍ PÍSKEM-
-KOÈIÈÍ POLŠTÁØKY-
Tvoøení pomocí sypání písku na lepící èást obrázku.
-BYLINNÁ LÁZEÒ10 druhù bylinné láznì
BYLINKOVÝ POLŠTÁØEK
25X35 CM
rùzné druhy bylinek
BYLINKOVÝ POLŠTÁØ
30X40 CM
se snímatelným povlakem
rùzné druhy bylinek
levandule, heømánek, dubová kùra, šalvìj, mateøídouška,
pøeslièka, bøíza, meduòka, kopøiva, rozmarýn
POLŠTÁØ 34X45 CM
s voòavým pytlíèkem
plnìn dutým vláknem bez bylin
www.srdecnizalezitost.com e-mail: [email protected]
-SRDÍÈKOVÉ POLŠTÁØKY-
DROBNOSTI
Tyto drobnosti, ale i další produkty z našeho katalogu,
lze použít i jako reklamní pøedmìty s Vaším logem.
AROMA SÁÈEK
Polštáøky plnìné dutým vláknem a
vyjímatelným pytlíèkem s bylinkami
POLŠTÁØKY
BYLINKOVÉ A NAHØÍVACÍ
Bylinkový pytlíèek- plnìn levandulí ,
nebo smìsí bylin .
vhodný na provonìní
auta a jiných menších
prostor.
Navonìn smìsí
pøírodních silic,
kterou lze doplòovat.
POLŠTÁØKY
BYLINKOVÉ A NAHØÍVACÍ
NAHØÍVACÍ POHANOVÝ PÁS
60 x 20cm
k prohøátí tìla.
BYLINKOVÉ POLŠTÁØE
35x45 a 30x30 cm
( se svlíkacím povlakem )
NAHØÍVACÍ PUPÍÈKY
s pohankou a heømánkem 20x20 cm
na bolesti bøíška a ouška
NAHØÍVACÍ MAZLÍÈCI
10 X 15 cm s solí a bylinamI
na uvolnìní nosních dutin
NAHØÍVACÍ SOLNÉ POLŠTÁØKY
60 x 20cm a 20 x 25
k prohøátí , nebo chlazení tìla.
NAHØÍVACÍ POHANKOVÉ
A ŠPALDOVÉ POLŠTÁØE
35x45 a 30x30 cm
( se svlíkacím povlakem )
NAHØÍVACÍ
POHANKOVÉ A ŠPALDOVÉ VÁLEÈKY,
PODKOVY
Polštáøky plnìné :
špaldovými a pohankovými slupkami,
moøskou solí s bylinkami,
dutým vláknem s bylinkami.
www.srdecnizalezitost.com e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

27 - ÚZPI

27 - ÚZPI O úrovni letošní produkce pšenice v Jugoslávii byly vydány dvì zprávy, které uvádìjí rozdílné odhady celkové skliznì. Nižší sklizeò odhaduje spoleèná mise FAO/WFP, kterou vyslala Organizace spojený...

Více

pnjp

pnjp !!z projedn6viina v roce 2006. v t€ dob6 nedosro ke shod6 mezi spolednosri Ekochab a MuMp i zr rpoi"iiort pozemky souvisejicf se stavbou KiZovatky nabidla pouze k prondjmu. 91rtoa", v soudasnosi po...

Více

ESENCE PRO WELLNESS vonné esence pro whirlpool, vanu a

ESENCE PRO WELLNESS vonné esence pro whirlpool, vanu a Více informací naleznete na www.sapho-hydroandair.cz Shora uvedené ceny jsou v MOC bez DPH.

Více

Phosphor(DE) Operabil Memotopia

Phosphor(DE) Operabil Memotopia chodbì sem a tam nebo zatáèí kolem nábytku, aby se nauèilo orientovat pøi pohybu a mapovat si svùj svìt a sebe v nìm, mapovat si ho v mozkových závitech a strukturách, v pøedstavách, pøíbìzích a ci...

Více

Srpnové číslo 6 - 2013.

Srpnové číslo 6 - 2013. www.alferosro.cz, [email protected] - Dodáváme všechny druhy sítí proti hmyzu Pevné, posuvné, otvíravé, rolovací ovládané ruènì i elektromotorem

Více

elp series

elp series voltage applied for 2,000 hours at max. operating temperature with the rated ripple current applied. Capacitance change ≦20% of the initial value. Dissipation factor ≦200% of the initial specifie...

Více