jídelního lístku

Komentáře

Transkript

jídelního lístku
Zamìstnanci hotelu Victoria jsou potìšeni
Vaší návštìvou a pøejí Vám
pøijemné posezení v naší restauraci.
Dobrou chuť!
Lístek platný od 1. 9. 2013
Souèástí všech jídel s masem je zeleninová obloha.
Uvedené váhy masa jsou v syrovém stavu.
Uvedené ceny jsou smluvní.
Hotel Victoria v Borské ulici byl vybudován v roce 1992. Jedná se o renovovaný mìšťanský dùm ze zaèátku dvacátého století, který se nachází asi 10 minut pìšky od støedu mìsta.
UBYTOVÁNÍ:
56 pokojù - 17 jednolùžkových, 39 dvoulùžkových s možností pøistýlky. Každý z pokojù má kompletní
sociální zaøízení (víøivá vana nebo sprcha), LCD, rádio, lednièku, telefon, trezor, vysoušeè vlasù, pøipojení
k internetu „wifi“ zdarma. Pro nároènìjší klienty jsou pøipravena 4 apartmá a nekuøácké pokoje. V objektu
je samozøejmì výtah.
GASTRONOMIE:
Klimatizovaná restaurace a bar (70 míst) s celodenním provozem nabízí kuøácké i nekuøácké prostory.
Snídanì jsou realizovány formou studeného a teplého bufetu. V letní sezónì lze využít stylovì upravené
zahrady s obsluhou k pøíjemnému posezení.
Salonky: souèástí restaurace je malebný salonek pro 12-14 osob. Zahradní altán s celoroèním provozem
pro 30 osob je klidným prostøedím pro obchodní jednání i spoleèenská setkání. Podobné možnosti poskytuje salonek v pøízemí hotelu pro 40-60 osob.
V rámci gastronomických služeb zajišťujeme rovnìž svatební servis a catering.
HOTELOVÉ SLUŽBY:
Fitness, masáže, lymfodrenáže, sauna, billiard, šipky, hlídané parkovištì, internetová místnost, pøipojení na internet „wifi“ zdarma po celé budovì, room servis, praní a èištìní osobního prádla, taxi, pronájem technických pomùcek, pøekladatelský a tlumoènický servis. Recepce hotelu s nepøetržitým provozem
zajišťuje široký sortiment služeb: trezor k úschovì cenných vìcí hostù, smìnárnu, fax, kopírování, e-mail,
drobný doplòkový prodej,... Akceptujeme kreditní karty VISA, American Express, JCB, Eurocard Mastercard, ÈS, Maestro.
HOTEL VICTORIA s.r.o.
Borská 19, 301 00 Plzeò
Tel.: 377 221 010
Fax: 377 423 370
www.hotel-victoria.cz
E-mail: [email protected]
DIÈ.: CZ25233319 IÈO: 25233319
Jídelní lístek
Ovocný salát
s kuøecími kousky
a jogurtovou zálivkou
Tuòákový kokteil
Zeleninový salát
s anglickou
slaninou
Mozzarella s rajèaty
Niva se šunkou v pivním tìstíèku
Plátky rajèat sypané olivami,
kapary a sekanou cibulkou
Smažený hermelín
na plátcích banánu s pomeranèem
pøelitý brusinkami
Mini pizza
Toasty zapeèené s mozzarellou, rajèetem,
èesnekem a provensálským koøením
Selská palaèinka
Jídelní lístek
Studené pøedkrmy
169
100 g
Krevetový kokteil
85,- Kè
170
130 g
Tuòákový kokteil
60,- Kè
186
250 g
Ovocný salát s kuøecími kousky a jogurtovou zálivkou
55,- Kè
187
250 g
Zeleninový salát s anglickou slaninou
60,- Kè
173
100 g
Kuøecí salát s majonézou, paprika, pórek
60,- Kè
172
50 g
Šunková rolka s køenovou pastou
50,- Kè
177
50 g
Uzený losos, máslo, citron
80,- Kè
188
80 g
Parmská šunka
179
100 g
Mozzarella s rajèaty
70,- Kè
189
250 g
Plátky rajèat sypané olivami, kapary a sekanou cibulkou
55,- Kè
Dle denní nabídky
30,- Kè
Polévky
120,- Kè
Teplé pøedkrmy
191
100 g
Pikantní fazole se slaninou
50,- Kè
190
150 g
Niva se šunkou v pivním tìstíèku
70,- Kè
194
100 g
Smažený hermelín na plátcích banánu s pomeranèem
pøelitý brusinkami
85,- Kè
174
100 g
Zapeèený hermelín s èesnekem a olivami
75,- Kè
216
2 ks
Toasty Hawai (ananas, šunka, sýr)
60,- Kè
203
2 ks
Toasty zapeèené s mozzarellou, rajèetem, èesnekem
a provensálským koøením
60,- Kè
214
2 ks
Mini pizza (2 ks toasty, šunka, sýr, tomaty)
50,- Kè
183
Selská palaèinka (slanina, šunka, žampiony,
rajèe, cibule, vejce)
65,- Kè
184
Omeleta s pórkem, sýrem a smetanou
55,- Kè
185
Omeleta s hermelínem a olivami
65,- Kè
195
Omeleta se žampiony a šunkou
55,- Kè
Jídelní lístek
Beefsteak VICTORIA
s anglickou slaninou,
keèupem a zeleným
pepøem
Tøi druhy masa na grilu
s brusinkami na èerveném vínì
Tøi druhy masa na jehle
s anglickou slaninou,
klobásou a cibulí
Chateaubriand,
žampionové soté
Kuøecí roláda
plnìná koprem
a sýrem
Beefsteak
se šunkou a vejcem
Beefsteak s anglickou slaninou
a restovanou cibulí na èerveném vínì
Beefsteak
s anglickou slaninou,
restovanými žampiony a sázeným vejcem
Beefsteak
s dušenými
žampiony, cibulí
a bílým vínem
Beefsteak s bylinkovým máslem
Jídelní lístek
Speciality hotelu
229
200 g
Beefsteak “VICTORIA” s anglickou slaninou,
žampiony, keèupem a zeleným pepøem
290,- Kè
228
200 g
Tøi druhy masa na grilu s brusinkami
na èerveném vínì
190,- Kè
241
150 g
Tøi druhy masa na jehle s anglickou slaninou,
klobásou a cibulí
160,- Kè
211
237
200 g
200 g
Pikantní roštìná “VICTORIA” s èesnekovou omáèkou
Kuøecí roláda plnìná koprem a sýrem
150,- Kè
130,- Kè
868
200 g
Tìstoviny“VICTORIA” s tomaty, paprikou,
rajèaty, okurkami, cibulí, kuøecím masem,
smetanou a parmezánem
130,- Kè
Steaková nabídka
273
400 g
Chateaubriand (pro 2 osoby), žampionové soté
570,- Kè
221
200 g
Beefsteak se šunkou a vejcem
280,- Kè
217
200 g
Beefsteak s anglickou slaninou a restovanou cibulí
na èerveném vínì
285,- Kè
240
200 g
Beefsteak s anglickou slaninou, restovanými žampiony
a sázeným vejcem
290,- Kè
227
200 g
Beefsteak s dušenými žampiony a cibulí
na bílém vínì
290,- Kè
220
200 g
Beefsteak s bylinkovým máslem
285,- Kè
230
200 g
Beefsteak v ostré tomatové omáèce
290,- Kè
225
200 g
Pfeffersteak na zeleném pepøi
290,- Kè
Jídelní lístek
Kuøecí steak, šunka,
sýr, víno, smetana
Kuøecí steak ve vajeèném tìstíèku obložený
restovanými žampiony
Kuøecí kapsa plnìná švestkami
a brusinkami na èerveném vínì
Kuøecí kapsa plnìná
špenátovými listy
ve smetanové omáèce
Pøírodní kuøecí øízek
s ananasem nebo broskví
Kuøecí medailonky
v rokforové omáèce
Kuøecí nudlièky
v hoøèièné omáèce,
cibule, víno, smetana
Kuøecí smìs s olivami
a balkánským sýrem
Kuøecí øízek ONDRÁŠ
Smažený plnìný kuøecí øízek se sýrem a šunkou
Jídelní lístek
Nabídka z drùbežího masa
248
150 g
Kuøecí steak, šunka, sýr, bílé víno, smetana
140,- Kè
252
150 g
Kuøecí steak ve vajeèném tìstíèku
obložený restovanými žampiony
130,- Kè
249
150 g
Kuøecí steak v ostré tomatové omáèce,
paprika, rajèata, okurky, cibule
140,- Kè
258
150 g
Kuøecí kapsa plnìná špenátovými listy
ve smetanové omáèce
140,- Kè
259
150 g
Kuøecí kapsa plnìná švestkami
a brusinkami na èerveném vínì
140,- Kè
231
150 g
Pøírodní kuøecí øízek na žampionech
115,- Kè
232
150 g
Pøírodní kuøecí øízek zapeèený s Hermelínem
125,- Kè
239
261
150 g
Pøírodní kuøecí øízek s ananasem
nebo broskví
125,- Kè
235
150 g
120,- Kè
243
150 g
Kuøecí medailonky na indický zpùsob
(jablka, šlehaèka, kari)
Kuøecí medailonky v sýrové omáèce
125,- Kè
244
150 g
Kuøecí medailonky v rokforové omáèce
125,- Kè
250
150 g
Kuøecí nudlièky v hoøèièné omáèce, cibule,
víno, smetana
125,- Kè
246
150 g
Kuøecí smìs se žampiony na smetanì
120,- Kè
247
150 g
Kuøecí smìs s olivami a balkánským sýrem
125,- Kè
233
150 g
Smažený kuøecí øízek
110,- Kè
212
150 g
Smažený plnìný kuøecí øízek se sýrem a šunkou
140,- Kè
238
150 g
Kuøecí øízek „ONDRÁŠ”
125,- Kè
Jídelní lístek
Vepøový steak s cibulí,
èesnekem,
hoøèicí sypaný sýrem
Vepøový steak zapeèený
s uzeným sýrem, olivami
a bylinkovým máslem
Vepøové steaky se žampiony,
anglickou slaninou, cibulí a smetanou
Vepøový steak
se šunkou, sýrem
a køenem sypaný cibulí
Vepøový steak s mandlovou
krustou ve smetanové omáèce
Pøírodní vepøový
øízek plnìný
anglickou slaninou
a kyselým zelím
Vepøový plátek se šunkou, parmezánem
a bílým vínem
ve smetanové omáèce
Vepøové medailonky v ostré tomatové
omáèce, paprika, rajèata, okurky, cibule
Vepøové medailonky
po øecku
Vepøová smìs po mexicku, cibule, kukuøice a fazole
Jídelní lístek
Nabídka z vepøového masa
278
150 g
Vepøový steak zapeèený s uzeným sýrem,
olivami a bylinkovým máslem
130,- Kè
430
150 g
Vepøový steak s bylinkovým máslem
120,- Kè
279
150 g
Vepøový steak s cibulí, èesnekem, hoøèicí
sypaný sýrem
120,- Kè
263
150 g
Vepøový steak se šunkou, sýrem a køenem sypaný cibulí
130,- Kè
280
200 g
Vepøové steaky se žampiony, anglickou
slaninou, cibulí a smetanou
140,- Kè
267
150 g
Vepøový steak s mandlovou krustou ve smetanové omáèce
130,- Kè
260
150 g
Vepøový plátek se šunkou, parmezánem a bílým vínem
ve smetanové omáèce
130,- Kè
284
150 g
Pøírodní vepøový øízek plnìný anglickou
slaninou a kyselým zelím
125,- Kè
268
150 g
Vepøové medailonky po øecku
(balkánský sýr, rajèata, olivy, tsatsiky, tymián)
125,- Kè
255
150 g
Vepøové medailonky na kari
120,- Kè
264
150 g
Vepøové medailonky v cibulové omáèce
125,- Kè
432
150 g
Vepøové medailonky v ostré tomatové omáèce,
paprika, rajèata, okurky, cibule
140,- Kè
433
150 g
Vepøová smìs po mexicku, cibule, kukuøice a fazole
125,- Kè
256
150 g
Smažený vepøový øízek, citron
110,- Kè
257
150 g
Vepøový øízek „ONDRÁŠ”
125,- Kè
Jídelní lístek
Zapeèená roštìnka
se sýrem
a majonézou
na bílém vínì
Pikantní svíèkové soté
s olivami, cibulí
a keèupem
sypané sýrem
Nudlièky z roštìné
s anglickou slaninou
pórkem a paprikou
ve smetanové omáèce
Svíèkové steaky s anglickou
slaninou a fazolovými lusky
Pstruh na roštu s máslem a mandlemi, citron
Losos na roštu
s restovanou zeleninou
(paprika, rajèe, cibule)
Losos na roštu v rokforové omáèce,
citron
Candát s restovanou
cibulí na bílém vínì, citron
Zapeèené rybí filé,
sýr, køen, keèup, citron
Candát v koprové
omáèce, citron
Jídelní lístek
Nabídka z hovìzího masa
253
200 g
Vídeòská roštìná
140,- Kè
288
150 g
Loupežnická smìs z roštìné s klobásou,
cibulí a keèupem
130,- Kè
290
200 g
Zapeèená roštìnka se sýrem a majonézou
na bílém vínì
145,- Kè
369
150 g
Pikantní svíèkové soté s olivami,
cibulí a keèupem sypané sýrem
195,- Kè
370
150 g
Nudlièky z roštìné s anglickou slaninou,
pórkem a paprikou ve smetanové omáèce
130,- Kè
371
200 g
Svíèkové steaky s anglickou slaninou a fazolovými lusky
250,- Kè
224
150 g
Plzeòské medailonky
(plátky svíèkové s jablky a brusinkami)
220,- Kè
Ryby
209
150 g
Pstruh na roštu s bylinkovým máslem, citron
120,- Kè
205
150 g
Pstruh na roštu s máslem a mandlemi, citron
125,- Kè
358
150 g
Pstruh na roštu s èesnekem, oregánem
a bylinkovým máslem, citron
125,- Kè
202
150 g
Losos na roštu s máslem, citron
145,- Kè
372
150 g
Losos na roštu v rokforové omáèce, citron
165,- Kè
373
150 g
Losos na roštu s restovanou zeleninou
(paprika, rajèe, cibule)
150,- Kè
375
150 g
Candát s restovanou cibulí na bílém vínì, citron
150,- Kè
376
150 g
Candát na roštu s máslem a kmínem, citron
150,- Kè
377
150 g
Candát v koprové omáèce, citron
155,- Kè
207
150 g
Rybí filé na másle, citron
100,- Kè
378
150 g
Rybí filé v tìstíèku, citron
110,- Kè
379
150 g
Zapeèené rybí filé, sýr, køen, keèup, citron
115,- Kè
Jídelní lístek
Sýrový „ONDRÁŠ“
- sýr dle výbìru - eidam,
hermelín nebo niva
Palaèinky zapeèené se sýrem,
tomaty, nivou a brokolicí
Vaøená brokolice
v sýrové omáèce
Špagety s kuøecím masem,
thajskou zeleninou,
ananasem a broskví
Špagety s kuøecím masem,
olivami, cibulí a èesnekem
Špagety s anglickou slaninou,
smetanou a parmezánem
Farfalle s tuòákem
v tomatové omáèce
Bramborové noky
se špenátem
a restovanou slaninou
ve smetanové omáèce
Bramborové noky s kuøecím masem
a brokolicí v kari omáèce
Bramborové noky s anglickou slaninou,
klobásou a fazolovými lusky v tomatové omáèce
Jídelní lístek
Jídla pro vegetariány
271
100 g
Smažený sýr
80,- Kè
274
100 g
Smažený hermelín
90,- Kè
360
100 g
361 362
Sýrový „ONDRÁŠ“ - sýr dle výbìru - eidam,
hermelín nebo niva
363
200 g
Vaøená brokolice v sýrové omáèce
95,- Kè
272
200 g
Vaøená brokolice s dušenou zeleninou
na másle
90,- Kè
Palaèinky zapeèené se sýrem, tomaty, nivou a brokolicí
95,- Kè
330
100,- Kè
Jídla pro dìti
365
380
366
381
100 g
Pøírodní nebo smažený vepøový øízek
80,- Kè
100 g
Pøírodní nebo smažený kuøecí øízek
80,- Kè
Tìstoviny a bramborové noky
382
200 g
Špagety s kuøecím masem, thajskou zeleninou,
ananasem a broskví
110,- Kè
383
200 g
Špagety s kuøecím masem, olivami, cibulí a èesnekem
125,- Kè
384
200 g
Špagety s anglickou slaninou, smetanou a parmezánem
125,- Kè
385
200 g
Farfalle s krevetami a thajskou zeleninou
125,- Kè
386
200 g
Farfalle s tuòákem v tomatové omáèce
115,- Kè
387
200 g
Farfalle s kuøecím masem v rokforové omáèce
120,- Kè
389
250 g
Bramborové noky se špenátem a restovanou slaninou
ve smetanové omáèce
110,- Kè
390
250 g
Bramborové noky s kuøecím masem
a brokolicí v kari omáèce
120,- Kè
391
250 g
Bramborové noky s anglickou slaninou, klobásou
a fazolovými lusky v tomatové omáèce
120,- Kè
Tìstoviny a bramborové noky lze na Vaše pøání zapéct se sýrem. Pøíplatek za jednu porci 25,- Kè.
Jídelní lístek
Vegetariánské rizoto, sýr
Labužnické rizoto, sýr
Steak z lososa
na zeleninovém rizotu
Zapeèené tìstoviny
se smetanou a sýrem
Restované brambory se slaninou,
èesnekem, smetanou
Brambor
plnìný smetanovou
omáèkou s bylinkami
Vaøená brokolice
Bramboráèky
Vaøený kukuøièný klas
Bagetka potøená
bylinkovým máslem
Jídelní lístek
Rizota
392
200 g
Vegetariánské rizoto, sýr
90,- Kè
393
200 g
Labužnické rizoto
(kuøecí maso, klobása, kukuøice, kapie, cibule), sýr
120,- Kè
374
200 g
Steak z lososa na zeleninovém rizotu
160,- Kè
Pøílohy
291
150 g
Smažené hranolky
30,- Kè
292
200 g
Smažené krokety
35,- Kè
293
200 g
Vaøené brambory s máslem
30,- Kè
294
200 g
Brambory opeèené
35,- Kè
319
150 g
Americké brambory
35,- Kè
295
200 g
Restované brambory se slaninou,
èesnekem, smetanou
45,- Kè
307
200 g
Brambor plnìný smetanovou omáèkou s bylinkami
50,- Kè
297
150 g
Zapeèené tìstoviny se smetanou a sýrem
60,- Kè
367
4 ks
Bramboráèky
40,- Kè
296
150 g
Dušená rýže
30,- Kè
299
150 g
Vaøená brokolice
35,- Kè
310
150 g
Restovaná kukuøice
35,- Kè
368
1 ks
Vaøený kukuøièný klas
45,- Kè
300
150 g
Dušená zelenina
35,- Kè
301
150 g
Fazole sladké
30,- Kè
302
150 g
Fazole ostré
30,- Kè
303
2ks
Bagetka potøená bylinkovým máslem
30,- Kè
305
150 g
Zeleninová obloha
25,- Kè
306
50 g
Tatarská omáèka
15,- Kè
308
50 g
Ïábelská omáèka
20,- Kè
309
2 ks
Toasty
5,- Kè
312
1 ks
Peèivo
3,- Kè
Jídelní lístek
Sýrová mísa – Eidam,
Madeland, Balkán,
Hermelín, Niva,
uzený sýr, máslo
Salámová mísa – šunka, šunkový salám,
Herkules,
anglická slanina
Obložená mísa – šunka,
Herkules, Eidam, uzený sýr
Salátová mísa “VICTORIA”
Salátová mísa s kuøecím masem
Salátová mísa zeleninová
Rajèatový salát
Tsatsiky salát
Pikantní míchaný salát
Šopský salát
Jídelní lístek
Obložené mísy
355
200 g
Sýrová mísa – Eidam, Madeland, Balkán,
Hermelín, Niva, uzený sýr, máslo
394
200 g
Salámová mísa – šunka, šunkový salám,
Herkules, anglická slanina
100,- Kè
Obložená mísa – šunka, Herkules, Eidam, uzený sýr
100,- Kè
395
200 g
100,- Kè
Salátové mísy
281
300 g
Salátová mísa “VICTORIA”
(rajèata, okurky, hlávkový salát, papriky, kukuøice,
sýr, šunka, 1 ks vejce vaøené, cibule, dresink)
110,- Kè
282
300 g
Salátová mísa s kuøecím masem
(rajèata, okurky, hlávkový salát, papriky, kukuøice
sýr, kuøecí maso, 1 ks vejce vaøené,
cibule, dresink)
130,- Kè
283
300 g
Salátová mísa zeleninová
(rajèata, okurky, hlávkový salát, papriky, kukuøice,
balkán, olivy, 1 ks vejce vaøené, cibule, dresink)
110,- Kè
Saláty
331
200 g
Rajèatový salát
50,- Kè
332
200 g
Okurkový salát
50,- Kè
333
200 g
Míchaný salát
55,- Kè
336
250 g
Pikantní míchaný salát
55,- Kè
335
250 g
Tsatsiky salát
55,- Kè
334
250 g
Šopský salát
60,- Kè
Jídelní lístek
Palaèinky se zavaøeninou
a šlehaèkou, poleva
Palaèinky s ovocem, zmrzlinou
a šlehaèkou, poleva
Palaèinky s brusinkami,
mandle, šlehaèka, poleva
Jahody
se šlehaèkou
Bananasplit
Bramborové noky
s mákem, smetana
Bramborové noky
s tvarohem a cukrem,
šlehaèka, máslo
Zmrzlinový pohár
se šlehaèkou, oplatkou
Zmrzlinový pohár s horkými
malinami, oplatka
Zmrzlinový pohár s ovocem,
šlehaèkou, oplatkou, 0,02 l Lady
Griotte nebo vajeèného cognacu
Jídelní lístek
Mouèníky
325
Palaèinky se zavaøeninou a šlehaèkou, poleva
55,- Kè
347
Palaèinky s brusinkami, mandle, šlehaèka,
poleva
70,- Kè
321
Palaèinky se zmrzlinou a šlehaèkou, poleva
65,- Kè
328
Palaèinky s ovocem, zmrzlinou a šlehaèkou,
poleva
70,- Kè
349
Bananasplit
60,- Kè
883
Medový dort Marlenka
40,- Kè
396
Jahody se šlehaèkou
50,- Kè
397
250 g
Bramborové noky s mákem, smetana
90,- Kè
398
250 g
Bramborové noky s tvarohem a cukrem, šlehaèka, máslo
80,- Kè
Zmrzlinové poháry
341
Zmrzlinový pohár s oplatkou
40,- Kè
342
Zmrzlinový pohár se šlehaèkou, oplatkou
45,- Kè
399
Zmrzlinový pohár s horkými malinami,
oplatka
55,- Kè
344
346
Zmrzlinový pohár s ovocem, šlehaèkou,
oplatkou, 0,02 l Lady Griotte nebo vajeèného cognacu
60,- Kè
Nápojový lístek
Aperitivy
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
Campari, citron
Cinzano Bianco, citron
Cinzano Rosso, citron
Martini Extra Dry, oliva
80,- Kè
50,- Kè
50,- Kè
50,- Kè
Osborne Ruby
Osborne White
40,- Kè
40,- Kè
Müller Thurgau
Veltlínské zelené
Roèníková vína lze vybírat z vinného lístku.
38,- Kè
38,- Kè
Portské
0,05 l
0,05 l
Bílá vína
0,2 l
0,2 l
Èervená vína
0,2 l
0,2 l
Svatovavøinecké
Frankovka
Roèníková vína lze vybírat z vinného lístku.
38,- Kè
38,- Kè
Šumivá vína
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
Bohemia sekt – demi sec
Bohemia sekt – rosé demi sec
Bohemia Regia – brut
Champagne Moët Chandon Imperial Brut
210,- Kè
210,- Kè
210,- Kè
1500,- Kè
Pivo
toèené 0,5 l
0,3 l
lahvové 0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
Plzeòský Prazdroj 12°
Plzeòský Prazdroj 12°
Plzeòský Prazdroj 12°
Plzeòský Gambrinus 12°
Tmavé pivo
Radegast Birrell
35,- Kè
21,- Kè
35,- Kè
30,- Kè
30,- Kè
30,- Kè
Nápojový lístek
Likéry
0,04 l
Jägermeister
Ramazzotti
Baileys Cream
Malibu
Berentzen Saurer Apfel
Puschkin Gold
Becherovka
Fernet
Fernet Citrus
Peprmint ,,Zelená“
Vajeèný likér
55,- Kè
50,- Kè
50,- Kè
45,- Kè
40,- Kè
40,- Kè
40,- Kè
35,- Kè
35,- Kè
30,- Kè
25,- Kè
Destiláty
0,04 l
Tequila Sierra silver
Tequila Sierra gold
Bacardi Rum Superior
Rum tuzemský
Gin Beefeater
Vodka Smirnoff
Vodka Finlandia
Vodka Absolut
Slivovice Jelínek
Metaxa*******
Remy Martin v.s.o.p.
Chivas Regal (12tilétá whiska)
Jack Daniel‘s
William Grant‘s
Johnnie Walker
Ballantine‘s
Tullamore Dew
Jamesson
Jim Beam
60,- Kè
60,- Kè
50,- Kè
25,- Kè
50,- Kè
45,- Kè
45,- Kè
45,- Kè
40,- Kè
75,- Kè
150,- Kè
100,- Kè
75,- Kè
60,- Kè
60,- Kè
60,- Kè
60,- Kè
60,- Kè
60,- Kè
Koktejlový lístek
Caipirinha
Cachaca rum
Hnìdý cukr
Ledová tøíšĈ
Limety
Sex on the Beach
Vodka Finlandia
Monin peach
Pomeranèový džus
Grenadine sirup
Piòa Colada
Bacardi rum
Ananasový džus
Kokos sirup
Smetana
80,- Kè
110,- Kè
90,- Kè
Long Island Ice Tea
Gin
Vodka Finlandia
Bacardi rum
Tequila
Triple Sec Curacao
Coca Cola
Tequila Sunrise
Tequila white
Pomeranèový džus
Grenadine sirup
150,- Kè
95,- Kè
The High Society
Gin
Monin peach
Martini
Grepový džus
Mojito
Bacardi rum
Máta
Limety
Soda
Hnìdý cukr
Ledová tøíšĈ
110,- Kè
95,- Kè
Victoria Cocktail
Bacardi rum
Vodka Finlandia
Ananasový džus
Kokosový sirup
Smetana
Cuba Libre
Bacardi rum
Coca Cola
Limety
115,- Kè
80,- Kè
Woodoo
Bacardi rum
Monin banana
Malibu
Pomeranèový džus
Smetana
115,- Kè
Kávové speciality
Cafe La Bouquet
Monin peach liquer
Monin irish
Šlehaèka
Espresso
Chocolat Bandit
Peach vodka
Monin chocolate
Mléèná pìna
Espresso
Cafe Grande
Vodka
Monin white chocolate
Mléko
Espresso
75,- Kè
60,- Kè
Cafe Colombina
Monin white chocolate
Espresso
Šlehaèka
65,- Kè
Vídeòská káva
Pøekapávaná káva
Šlehaèka
30,- Kè
45,- Kè
Alžírská káva
Pøekapávaná káva
Vajeèný likér
Šlehaèka
Cafe Pierot
Monin chocolate mint
Horká èokoláda
Mléko
Espresso
Kávové zrno
50,- Kè
55,- Kè
Latte Chestnut
Monin kaštan
Èokoláda
Mléko
Espresso
55,- Kè
Caffe Punch
Monin skoøice
Jableèný juice
Espresso
Skoøice
Latte Macchiato
Espresso
Horké mléko
Mléèná pìna
70,- Kè
40,- Kè
Nápojový lístek
Nealkoholické nápoje
0,33 l
0,33 l 0,33 l
0,25 l 0,25 l 0,75 l
0,2 l 0,2 l
0,25 l
Coca-Cola, Coca-Cola light
Sprite
Fanta pomeranč
Kinley Tonic Water, Kinley Ginger Ale (zázvor.limonáda) Bonaqua neperlivá / jemně perlivá / perlivá Römerquelle minerální voda perlivá / neperlivá
Cappy pomeranč, multivitamín, jahoda, hruška,
meruňka, jablko, ananas, černý rybíz
Nestea citrón / Nestea broskev (ledový čaj)
Red Bull 34,- Kč
34,- Kč
34,- Kč
28,- Kč
25,- Kč
70,- Kč
25,- Kč
25,- Kč
60,- Kč
Teplé nápoje
7 g
7 g
7 g
7g
7 g
7 g
7 g 0,2 l
Překapávaná káva Turecká káva Espresso
Vídeňská káva Latte Macchiato
Mocca Macchiato Překapávaná káva se zmrzlinou Alžírská kava (0,04 l vaječný likér) Irská káva (0,04 l Tullamore Dew) Cappuccino
Čaj Pickwick leafs dle výběru Horká čokoláda Grog, citron, (0,04 l rum tuzemský)
Svařené víno červené 20,- Kč
20,- Kč
33,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
45,- Kč
40,- Kč
50,- Kč
90,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
Nabídka k vínu
100 g
100 g
100 g
Slané brambůrky Slané oříšky Slané tyčinky Pistácie
Pražené mandle Balkán, olivy
Balkán, papričky
Cigarety
Dle nabídky
Ze širokého sortimentu doutníků je možno si vybrat v recepci.
30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
35,- Kč

Podobné dokumenty

sekty šampaňské

sekty šampaňské získá delikátní vyváženou chutí s typickým naleželým buketem a bohatým obsahem extraktivních látek. Tento skvost mezi sekty v kategorii „extra brut“ (do 6 g cukru na litr) je vhodný pro výjimeèné c...

Více

Menu - Hotel Victoria

Menu - Hotel Victoria Bohemia sekt – demi sec Bohemia sekt – rosé demi sec Bohemia Regia – brut Champagne Moët Chandon Imperial Brut

Více

Jídelní ístek česky / english menu

Jídelní ístek česky / english menu sauce, cheese, mushrooms, ham, pepperoni salami and olives | Hawaii – domácí rajèatová omáèka, šunka, sýr, ananas Hawaii – homemade tomato sauce, ham, pineapple, cheese

Více

Jednoduchý jídelní lístek pro tisk - Pizzerie

Jednoduchý jídelní lístek pro tisk - Pizzerie 440 g (drcená rajèata, sýr Hermelín, salám, žampiony, paprika) 1,7

Více

Chcete týden v Alpách

Chcete týden v Alpách Skipas je platný od nedìle 13.03. do pátku 18.03.2011 a je poskytován zdarma. Malebné mìsteèka Kössen a Walchsee na rakousko-nìmeckých hranicích jsou vzdáleny z ÈR 500550 km, ubytování je zde v kom...

Více

Dominus Millennium

Dominus Millennium DOMINUS MILLENNIUM (dále jen DM). Èást systému ACCESS je rozšíøena o terminály pro kontrolu docházky s návazností na pøíslušný program pro její další zpracování. DM jako nástroj pro integraci bezpe...

Více