DA Ecostable

Transkript

DA Ecostable
DA Ecostable
TM
Konzervační přípravek
pro travní a leguminózní
siláže v silážních žlabech,
kde hrozí aerobní
nestabilita
DA – double
action
MTD/1
TM
DA Ecostable
Ecosyl s dvojím účinkem
Technologie dvojího účinku kombinuje biologický
účinek kmene MTD/1 s chemickým účinkem
sorbátu draselného, který je bezpečný, není
korozivní, jeho účinek je ověřený na potravinách.
Dodává se v jednoduchém balení.
Chemický účinek
Sorbát draselný je velmi účinná konzervační látka
inhibující kvasinky a plísně, které způsobují aerobní
ztráty.
Pokus s travní siláží o sušině 38 % v AFBI
Hillsborough, ukazuje jak Ecostable může redukovat
ztráty u siláží s vysokou sušinou.
60
Neošetřeno
Hybrid
Ambient
Teplota (°C)
50
Silage additive
for clamped grass
and legumes at risk
of aerobic spoilage
40
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bacteria numbers in tank mix (millions)
Dny
800
Pokus
v AFBI:
700
600
Both time to start heating and the maximum
500
temperature reached, were reduced with DA
400
treatment.
DoubleAction formulation
300
Typical formation
200
Neošetřená
100
10
20
Doba 0do začátku
zahřívání (dny)
Bacteria numbers in tank mix (millions)
DA Ecostable
0
30
4,040
50
60
Hours
800 teplota (°C)
Max.
5,870
57,3
46,8
86,6
26,9
700
Akumulace
600
teploty
za 8 dní
(°C)
500
400
Podobné
výsledky byly zjištěny u extenzivního
DoubleAction formulation
300
Typical formation
pokusu
a
pokusech
na
farmách
v
UK.
DA Ecosyl
200
prodlouží
stabilitu siláže ve žlabu.
100
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Double
Vliv dvojího účinku ECOSTABLE
na travní siláž o sušině 38 %
Action
„Je prokázáno, že aditivum průkazně zvýší
aerobní stabilitu siláží“ Dr. D Patterson AFBI,
Hillborough (2000).
Contains
MTD/1
Energy loss %
10
8
6
4
2
DA Ecostable
0
15
19
23
27
31
35
39
43
% DM at harvest
Dvojí účinek
MTD/1 je unikátní kmen Lactobacillus plantarum
s vysokou účinností, která byla prokázána
při ošetření všech druhů pícnin a při různých
podmínkách silážování. Zlepšuje fermentační
proces siláží a zvyšuje produkční účinnost u zvířat.
Pícniny s vysokou sušinou nad 40 % jsou náchylnější
na aerobní ztráty, speciálně během fáze krmení, což
má za následek průkazné snížení potenciálu k výrobě
mléka. Sorbát draselný je velmi efektivní inhibitor
kvasinek a plísní, které způsobují vysoké aerobní
ztráty50u konzervovaných krmiv, ale protože může
45
Untreated
také inhibovat
bakterie, nemůže být normální jej
Treated
40
35
kombinovat
s inokulantem mléčných bakterií. Vývoj
30
unikátních technik umožnil použít kombinaci bakterií
25
kmene
20 MTD/1 a sorbátu draselného v přípravku
15 účinkem (Double action) DA Ecostable jako
s dvojím
10
jeden výrobek.
5
o 5 % vyšší příjem sušiny
o 3 % vyšší stravitelnost organických živin
zvyšuje produkci mléka o 1,2 l
Spolehlivost účinku je prokázána na
200 pokusech hodnotících fermentační proces
40 pokusech hodnotících příjem/stravitelnost a
33 pokusech se zvířaty
Silage additive
for
clamped
MTD/1
průkazně
zvyšuje produkcegrass
mléka o 1,3
litrů/dojnici/den v sedmi nezávislých pokusech,
legumes
at risk
kdeand
byla zkrmována
siláž s vysokou sušinou.
of aerobic spoilage
Konzervační přípravek zvyšuje příjem sušiny siláže
u dojnic a zabezpečí vyšší produkci mléka ze siláží,
více farmářů vyrábí siláže o vyšší sušině.
0
Jak ukazuje
graf60, bez
této96speciální
0
12 spodní
24 36 48
72 84
108 120 132aplikace
144 156 168 180
byla téměř polovina mléčnýchHours
bakterií zabitá sorbátem
během 4 hodin dělání nahoru směsi v nádrži, zatímco
počty bakterií v DA formulaci jsou stejné.
Double
Počty bakterií v nádrži (milionů)
Zlepšení účinnosti
Temperature (°C)
Biologický účinek
Action
800
700
600
Contains
500
MTD/1
400
Aplikace Dvojí účinek (DA)
Typická aplikace
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Hodiny
Pokusy byly uskutečněny smícháním bakterií
kmene MTD/1 se sorbátem. Výsledky neukazují
na redukci počtu inokulantu bez rozdílu
na koncentraci kyseliny mléčné a změn pH.
Neošetřená
MTD/1
MTD/1+
sorbát
pH
4,5
4,0
3,9
Kyselina
mléčná
(g/kg sušiny)
7,6
16,5
16,3
DA Ecostable
Míchání a aplikace
Možná aplikace ve formě kapaliny nebo prášku
(granulátu)
Jedním balením ošetříte 50 t píce
Kapalná forma aplikace 2 l/t
Životaschopnost v nádrži: 48 hod.
Aplikace ve formě prášku: 500 g/t
Životaschopnost v uzavřeném balení: 30 měsíců
na studeném a suchém místě. Otevřené balení
zpracovat do 3 dnů
Neobsahuje GMO mikroorganismy, možno
aplikovat v ekologickém zemědělství
Double
Action
Silage additive
for clamped grass
and legumes at risk
of aerobic spoilage
MTD/1 je přirozený bakteriální
kmen poprvé izolovaný v UK
britskými vědci. Je vyroben
a balen v UK.
Contains
MTD/1
Ecosyl konzervační přípravek je
vyvážen do celého světa. V roce 2011
firma Ecosyl products s.r.o obdržela
cenu Queen´s Award pro inovaci.
0214 1057
Ecosyl is a Registered Trade Mark of Volac International Limited.
Více informací:
Nutrivet s.r.o., Vídeňská 1023, Pohořelice, 691 23, tel./fax.: +420 519 424 247,
mobil: +420 606 764 260, e-mail: [email protected], www.nutrivet.cz

Podobné dokumenty

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008)

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008) pod nimi jde primo do zahiavi. Zbyvajld opefenl je v syte barYe, na pflklad; stejnomerne modre. Pruhy jsou zretelne, protazene a ciste barvy. f) m n i s i ; blla je hlava nekolik milimetru pod oc...

Více

Stabilizátor TMR

Stabilizátor TMR Dovoluje sníženou četnost krmení a umožňuje více flexibilního krmení jako v běžné praxi Zvyšuje produkci mléka z potenciálu siláží

Více

Vliv aditiv na kvalitu kukuřičných siláží

Vliv aditiv na kvalitu kukuřičných siláží uvědomit a podle toho potřebnou technologii silážování zajistit, i když třeba s vynaložením

Více

Silážní přípravky, Krmivářství 2/2015

Silážní přípravky, Krmivářství 2/2015 kvasinek a plísní. Další velmi důležité uplatnění nacházejí při ošetřování horní vrstvy naskladněné silážované hmoty. Jsou velice vhodné i v případě, že bude siláž zkrmována v teplém letním období ...

Více

UltraSorb - Volac.cz

UltraSorb - Volac.cz Czech republic Tel. / Fax: +420 465 471 763 E-mail: [email protected] www.agrobest.cz Micron Bio-Systems Ltd. • 17B Wireworks Estate • Bristol Road • Bridgwater • Somerset TA6 4AP • UK Email: in...

Více

Blazkova_Comparison of in vivo and in vitro digestibility in horses

Blazkova_Comparison of in vivo and in vitro digestibility in horses In vitro stravitelnost sušiny vyhodnocená po 72h inkubaci v DaisyII činila pro krmnou dávku LSO 62,84 %, tato hodnota je vyšší než zjištění Earing et al. (2010), kteří po stejné délce inkubace stan...

Více

Ke stažení ZDE - Agroprogres Servis

Ke stažení ZDE - Agroprogres Servis AGROPROGRES - SERVIS s. r. o. - C E N Í K 2 0 1 6 DUBICKO, Družstevní 276, PSČ 789 72 , tel. 583 449 374, fax: 583 413 589 Ing. Petr Křížek - 602 203 322, Ing. Josef Křížek,CSc. - 602 573 748 Ing. ...

Více

letáček ke stažení

letáček ke stažení Sypká forma je aplikována 200 g/t (neotevřeno): 24 měsíců na studeném a suchém místě. Otevřený sáček zpracovat do 3 dnů Neobsahuje GMO a je možné použít v ekologických farmách.

Více

Pícninářská sekce ESA 2016 - příspěvek Cagaš

Pícninářská sekce ESA 2016 - příspěvek Cagaš ESA nadále monitoruje politické diskuze k této problematice v Evropském parlamentu a Evropské komisi. Zaznamenává rostoucí lobistický tlak na zjednodušení obchodování s organickými odrůdami a propa...

Více