letáček ke stažení

Transkript

letáček ke stažení
100
100
Silage additive
for clamped grass
and legumes
MTD/1
Konzervační přípravek
pro travní, jetelové
a vojtěškové siláže
MTD/1
TM
TM
100
Ecosyl 100 obsahuje speciální kmen bakterií MTD/1,
který pouze obsahují konzervační přípravky řady
Ecosyl. MTD/1 je neobvyklý kmen Lactobacillus
plantarum s charakteristickými rysy, které jsou
zvláště účinné jako inokulant do siláží. Ty produkují
rychle a efektivně velké množství kyseliny
mléčné, při širokém rozpětí pH, teplotě a sušině.
Ty jsou aktivní v rozsahu celého fermentačního
procesu, na rozdíl od ostatních druhů Lactobacillus
plantarum. Dodatečná aplikace pomocných kmenů
není nutná k tomu, aby zahájily fermentaci.
To také znamená, že všechny tyto aplikované
bakterie jsou ihned v siláži aktivní
Silage additive
for clamped grass
and legumes
Nejvíce prověřený inokulant
na světě
MTD/1 je doporučován odborníky na silážování
z celého světa. Byl testován na všech pícninách
a při různých podmínkách silážování, zlepšoval
fermentační proces a užitkovost zvířat
Náš výzkumný tým se zaměřil na zlepšování
formulace produktu s cílem výroby Ecosylu jako
všestranný pro uživatele, a při tom si stále udržuje
všechny klady a účinek. Několik klíčových inovačních
zásadních objevů skončily ve vývoji Ecosyl 100.
Používá se v tekuté nebo sypké formě velké
balení na 100 t píce
Aplikace v tekuté formě – standartně nebo
sytémem ultra nízkých dávek ULV (ultra low
volume)
MTD/1
TM
Nízká dávka sypké formy – vynikající zamíchání
do silážované píce
Přípravek může být aplikován všemi dostupnými
druhy aplikátorů na všech sklízecích strojích
Lepší skladovatelnost (2 roky) na suchém
a chladném místě
Prof. Roger Wilkins
ředitel IGER, North Wyke
Prof. Limin Kung
Universita Delaware
Studie v rámci evropského projektu LEGSIL
při silážování u zavadlých leguminóz
pod sušinu 30 %, pomocí konzervačního
přípravku, který obsahoval kmen MTD/1,
prokázaly lepší fermentační proces než při
aplikaci kys. mravenčí.
Výsledky 14 pokusů s laktujícími dojnicemi
při krmení siláží ošetřených MTD/1 prokázaly průkazné zvýšení užitkovosti o 4,6 %.
Tyto výsledky byly získány na universitě
a byly financovány vládním výzkumným
programem v UK, Evropě a Severní Americe.
Dr. Mike Wilkinson
Universita Nottingham
Dr. Tim Keady, Teagasc, Ireland
Aby byl inokulant účinný musí být dominantní vůči přirozené populaci mléčných
bakterií. V evropských podmínkách je
všeobecně doporučováno, že inokulanty
by měly být používány v dávce 1 milion
na gram silážované píce.
Zvýšení stravitelnosti siláže zvýší příjem
sušiny u býků a dojnic o 1,5 %. U dojnic
bylo zjištěno zvýšení produkce mléka
o 0,37 litrů na dojnici a den a zvýšení přírůstků ve výkrmu býků o 28 g/den.
Poznámka: Ve více než 20 studiích s MTD/1 byla prokázána vyšší
stravitelnost a to v průměru o 3 %.
pH
5.5
5.0
6.5
4.5
6.0
MTD/1
Kontrola
3.5
5.0 0
100
1
2
pH
4.5
6.5
mléka(l/dojnici/den)
MTD/1 MTD/1
Stravitelnost
(%) (%)
pH
/den)
Produkce
mléka(l/dojnici/den)
Stravitelnost
Přírůstek
živé hm.Přírůstek
(kg/den) živé hm. Produkce
Produkce mléka(l/dojnici/den)
MTD/1 Stravitelnost
(%) Stravitelnost (%)
(kg/den)
Produkce mléka(l/dojnici/den)
MTD/1
7
Dny
4.0
6.0
6.5
MTD/1
Kontrola
3.5
5.5
6.0 0
MTD/1
Kontrola
1
2
60
80
Nezávislé pokusy 24 hodin po silážování:
1
2
7
Dny
1
0
2
MTD/1
Kontrola
Dny
55
75
50
70
50
65
55
60
65
70
75
Stravitelnost u kontroly (%)
85
60
80
55
85
75
50
80
50
70
75
65
70
60
65
55
60
40
50
55 50
35
50
50
30
80
40
25
55
60
65
70
75
7
80
Zvýšení stravitelnosti o 3 %
26 krmných pokusů
85
70
75
80
85
75
80
85
Stravitelnost u kontroly (%)
60
65
70
Stravitelnost u kontroly (%)
Více mléka o 1,2 litrů
15 nezávislých pokusů s dojnicemi
MTD/1
Kontrola
MTD/1
Kontrola
35
20
MTD/1 stabilně produkuje více mléka
30
15
15
20
25
30
35
40
45
Sušina (%)
25
40
20
35
40
15
30
35 15
25
30
MTD/1
Kontrola
MTD/1
MTD/1
Kontrola
Kontrola
20
MTD/1
Kontrola
20
25
0,8
20
0,6620
0,8
0,7
0,5
0,6
0,8
0,8
25
V 30 ppl to více než £70/ na dojnici
30
35
40
45
Sušina (%)
25
Vyšší přírůstek u býků
19 nezávislých pokusů s býky
0,17
30 0,16
35
0,160*
40
45
30
35
40
45
Sušina (%)
25
0,76*
0,6
Průměrné zvýšení o 1,2 litrů/dojnici a den
Můžete ošetřit siláž s vyšší sušinou
0,76*
15
0,7
15
15
Pícniny mohou být sklízeny ve stejnou dobu
s vyšší stravitelností, nebo pozdější sklizeň dává
TM
vyšší výnos s obvyklou stravitelností
Zvýšením stravitelnosti zlepšují konverzi krmiva
MTD/1
Kontrola
65
MTD/1 v průměru zvýší stravitelnost o 3 %
MTD/1
MTD/1
Kontrola
60
Výsledky prokázaly mnohem vyšší snížení pH
v tomto kritickém období – viz graf
85
Stravitelnost u kontroly (%)
MTD/1
55
Kontrola
MTD/1
Kontrola
55
100 % těchto bakterií bylo MTD/1
– kompletní dominance
MAFF
MTD/1
Kontrola
Silage additive
for clamped grass
and legumes
15
20
MTD/1 dominuje při fermentaci
200 + fermentačních pokusů
Byl zjištěn 25x vyšší obsah mléčných bakterií
u siláží ošetřených kmenem MTD/1
3.5
4.0
70 0
65
85
3.5
7
Dny
5.0
5.5
85
4.5
5.0
80
4.0
4.5
75
DMI
kg LWG na kg siláže
kgDMI
LWG na kg siláže DMI
pH
4.0
5.5
0,66
0,15
Sušina 0,17
(%)
0,14
0,16
0,146
0,160*
0,13
Neošetřená MTD/1
Neošetřená MTD/1
0,15
0,146
kontrola
kontrola
* Statisticky významný rozdíl
0,76*
0,17
0,14
0,17
0,160*
MTD/1 trvale zajišťuje vyšší produkci hovězího
masa
MTD/1 průkazně zvyšují průměrný přírůstek u býků
(10 pokusů) o 10 % – u travních siláží (15,2 %)
Přírůstek u býků (9 pokusů) zvýší více jak o 9 %.
Podobné výsledky byly zjištěny při zkrmování
kukuřičné a vojtěškové siláže
100
Příprava a aplikace
Použítelný pro aplikaci jak v tekuté tak sypké
(granulát) formě.
Jedna láhev/sáček ošetří 100 t píce
– jakýkoliv aplikátor – standardní nebo,
ultra malé dávky (ULV – ultra low volume)
– lze aplikovat v dávce 20 ml až 2 l.t
Použití aplikačního roztoku: do 48 hod.
Použití v ULV lze koncentrát používat do 10 dnů
Sypká forma je aplikována 200 g/t (neotevřeno):
24 měsíců na studeném a suchém místě.
Otevřený sáček zpracovat do 3 dnů
Neobsahuje GMO a je možné použít
v ekologických farmách.
Silage additive
for clamped grass
and legumes
MTD/1 je přírodní bakteriální kmen
poprvé izolován v UK britskými vědci.
Je vyráběn a balen v UK.
MTD/1
TM
Konzervační přípravky řady ECOSYL jsou
vyváženy do celého světa. V roce 2011
výrobky řady ECOSYL Ltd. Obdržely cenu
Queen´s Award pro cenu za inovaci.
Výrobek garantuje: Volac International Limited garantuje, že aplikací přípravku ECOSYL 100 docílíte 1 milion živých bakterií kmene
MTD/1 Lactobacillus plantarum (NCIMB 40027) na gram ošetřené píce pokud budete skladovat a používat výrobek v souladu s
instrukcemi , nebo nebo tento výrobek bude nahrazený bezplatně. Tyto garance budou zabezpečeny pokud výrobek bude distribuován
autorizovaní distributory a bude aplikován před vypršením doby expirace. Metody pro kontrolu počtů bakterií jsou používány v souladu
s metodami National Collections of Industrial and Marine Bacteria (NCIMB) a firmy Volac Ltd. Vaše zákonná práva nejsou ovlivněná
zárukou. Použití konzervačního přípravku na siláže nemůže nahradit špatné podmínky provozní praxe při výrobě siláží, velmi nepříznivé
povětrnostní podmínky a špatné technologické postupy při krmení.
0214 1060
Další informace:
Freephone | 0800 590440 Email | [email protected] Visit | www.ecosyl.com
Ecosyl a MTD/1 je registrován ochrannou známkou Volac Imternational Limited.

Podobné dokumenty

Vliv aditiv na kvalitu kukuřičných siláží

Vliv aditiv na kvalitu kukuřičných siláží aerobní stability (dle patentu VÚŽV 303098) bylo od každého vzorku naváženo 300 g siláže do speciálních nádob (izolovaných 10cm polystyrénem) s Thermochron čidlem (nastaveným na měření každých 15 ...

Více

VÝPRODEJOVÝ SKLAD - MPL TRADING, spol. s ro

VÝPRODEJOVÝ SKLAD - MPL TRADING, spol. s ro AUDACIO s.r.o. 43104200 Rychlozávěs pružinový na dřevo ZD 1 SAH ks

Více

DA Ecostable

DA Ecostable (granulátu) Jedním balením ošetříte 50 t píce Kapalná forma aplikace 2 l/t Životaschopnost v nádrži: 48 hod. Aplikace ve formě prášku: 500 g/t Životaschopnost v uzavřeném balení: 30 měsíců na stude...

Více

Stabilizátor TMR

Stabilizátor TMR Dovoluje sníženou četnost krmení a umožňuje více flexibilního krmení jako v běžné praxi Zvyšuje produkci mléka z potenciálu siláží

Více

Ke stažení ZDE - Agroprogres Servis

Ke stažení ZDE - Agroprogres Servis 4.500,- /bal. 4.500,- / bal. 38, -/ l t 25, -/ l t 60, -/ l t 50,- / l t 15,- / l t

Více

Kompletní program silážních inokulantů SILA-BAC

Kompletní program silážních inokulantů SILA-BAC fázi fermentačního procesu. Díky použití silážních aditiv Pioneer® dochází k výrazně nižším ztrátám živin, zejména cenné energie a bílkovin, než je tomu u spontánní fermentace.

Více

Biomax® Premium

Biomax® Premium Biomax® Premium je vhodný zejména pro plodiny s nízkým podílem sušiny a plodiny s vysokou tlumicí kapacitou, ztěžující snížení pH bez patřičného silážního aditiva. Plodina

Více

UltraSorb - Volac.cz

UltraSorb - Volac.cz Micron Bio-Systems Ltd. • 17B Wireworks Estate • Bristol Road • Bridgwater • Somerset TA6 4AP • UK Email: [email protected] • Tel: +44 (0)1278 427272

Více