skladba 01 pvc detail osazení střešní vpusti

Transkript

skladba 01 pvc detail osazení střešní vpusti
SKLADBA 01 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ KOŠ
TW 75 - 125 PVC S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S
SKLADBA 02 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ KOŠ
TOPNÝ KABEL S
NAPOJENÍM NA 230V
TWE 75 - 125 PVC S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWE 110 PVC S
SKLADBA 03 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ
KOŠ
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI
MECHANICKY
KOTVENO
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ
VPUST TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC
SKLADBA 04 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ
KOŠ
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ
VPUST TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC
SKLADBA 05 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ
KOŠ
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI
MECHANICKY
KOTVENO
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TOPNÝ KABEL S
NAPOJENÍM NA 230V
TWE 75 - 125 BIT S
SVISLÁ VYHŘÍVANÁ
STŘEŠNÍ VPUST TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA S VYHŘÍVÁNÍM
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWE 110 BIT S, TWN 220 PVC
SKLADBA 06 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ
KOŠ
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TOPNÝ KABEL S
NAPOJENÍM NA 230V
TWE 75 - 125 BIT S
SVISLÁ VYHŘÍVANÁ
STŘEŠNÍ VPUST TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA S VYHŘÍVÁNÍM
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWE 110 BIT S, TWN 220 PVC
SKLADBA 07 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNÝ KOŠ
TW 75 - 110 PVC V
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ
VPUST
NAPOJENÍ NA
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 110
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V
SKLADBA 08 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
-­ DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- PODHLED
OCHRANNÝ KOŠ
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TW 110 - 125 BIT V
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ
VPUST
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
MECHANICKY KOTVENO
NAPOJENÍ NA
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 110 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK S NÁSTAVCEM
NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO
MĚŘÍTKO: 1:5
WWW.TOPWET.CZ
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC
INFO: +420 777 701 241
SKLADBA 09 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ KOŠ
TW 75 - 110 PVC V
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ
VPUST
NAPOJENÍ NA POTRUBÍ
DN 75 - 110
MECHANICKY KOTVENO
KOTLÍK S NAPOJENÍM NA
SVODOVÉ POTRUBÍ
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V
SKLADBA 10 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNÝ KOŠ
TW 75 - 110 PVC V
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ
VPUST
NAPOJENÍ NA
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 110
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V
SKLADBA 11 PVC
-­ KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWOK v100
PERFOROVANÝ
NEREZOVÝ KOŠ PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZATÍŽENÁ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v100
SKLADBA 12 PVC
-­ KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE XPS
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWOK v250 ATYP
PERFOROVANÝ
NEREZOVÝ KOŠ PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM
TW 75 - 125 PVC S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD DN
75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA S OBRÁCENÝM POŘADÍM VRSTEV
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWOK v250 (ATYP)
SKLADBA 13 BIT
-­ KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE XPS
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 2x ASFALTOVÝ PÁS
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWOK v200 ATYP
PERFOROVANÝ
NEREZOVÝ KOŠ PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM
TWN 160 - 500 BIT
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, SKLADBA DUO
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 BIT, TWOK v200 (ATYP)
SKLADBA 14 PVC
-­ KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNK 25x25x10
NEREZOVÁ ŠACHTA PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM
OCHRANNÝ KOŠ
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZATÍŽENÁ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWNK 25x25x10
SKLADBA 15 PVC
-­ DLAŽBA
-­ MALTOVÉ LOŽE
-­ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR TER 100 - 150
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWNR TER 100
SKLADBA 16 PVC
-­ DLAŽBA
-­ MALTOVÉ LOŽE
-­ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR TER 100 - 150
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWNR TER 100
SKLADBA 17 PVC
-­ DLAŽBA
-­ MALTOVÉ LOŽE
-­ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ DRENÁŽNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR TER 100 - 150 D
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI, DLAŽBA DO
BETONU
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWNR TER 100 D
SKLADBA 18 PVC
-­ DLAŽBA
-­ MALTOVÉ LOŽE
-­ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ DRENÁŽNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR TER 100 - 150 D
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI, DLAŽBA DO
BETONU
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWNR TER 100 D
SKLADBA 19 PVC
-­ DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR TER 100 - 150 P
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI, DLAŽBA DO
BETONU
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO PODSYPU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWNR TER 100 P
SKLADBA 20 PVC
-­ DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR TER 100 - 150 P
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI, DLAŽBA DO
BETONU
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO PODSYPU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWNR TER 100 P
SKLADBA 21 STE
-­ DLAŽBA
-­ LEPIDLO POD DLAŽBU
- VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR TER 50 P
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI, DLAŽBA DO
BETONU
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 STE, TWNR TER 50 P
SKLADBA 22 STE
-­ DLAŽBA
-­ LEPIDLO POD DLAŽBU
-­ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
-­ BETONOVÁ MAZANINA
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE XPS
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR TER 50 P
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO
STŘEŠNÍ VPUSTI, DLAŽBA DO
BETONU
TWN 160 - 500 STE
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 STE, TWNR TER 50 P
SKLADBA 23 PVC
-­ DLAŽBA NA TERČÍCH
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC
SKLADBA 24 PVC
-­ DLAŽBA NA TERČÍCH
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC
SKLADBA 25 PVC
-­ DLAŽBA NA TERČÍCH
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWZU KL
MECHANICKÁ
ZÁPACHOVÁ KLAPKA
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC
SKLADBA 26 PVC
-­ DLAŽBA NA TERČÍCH
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWZU KL
MECHANICKÁ
ZÁPACHOVÁ KLAPKA
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD DN
75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC
SKLADBA 27 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA, PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
-­ BETONOVÁ MAZANINA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA, KERAMZIT
-­ PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ KOŠ
TW SAN 50 - 125 PVC
SANAČNÍ VPUST
SANAČNÍ TĚSNĚNÍ
MECHANICKY KOTVENO
PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ VTOK
PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ SVOD
DETAIL OSAZENÍ SANAČNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC
SKLADBA 28 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA, PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
-­ BETONOVÁ MAZANINA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA, KERAMZIT
-­ PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ KOŠ
TW SAN 50 - 125 PVC
SANAČNÍ VPUST
SANAČNÍ TĚSNĚNÍ
PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ VTOK
PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ SVOD
DETAIL OSAZENÍ SANAČNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC
SKLADBA 29 PVC
-­ KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA, PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
-­ BETONOVÁ MAZANINA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA, KERAMZIT
-­ PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWOK v20 - 1000
TW SAN 50 - 125 PVC
SANAČNÍ VPUST
SANAČNÍ TĚSNĚNÍ
PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ VTOK
PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ SVOD
DETAIL OSAZENÍ SANAČNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC, TWOK v100
SKLADBA 30 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ PAROZÁBRANA, PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
-­ PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
OCHRANNÝ KOŠ
TWJ SAN BZ 50 - 125 PVC
SANAČNÍ VPUST
PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ VTOK
SANAČNÍ TĚSNĚNÍ
PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ SVOD
DETAIL OSAZENÍ SANAČNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW SAN BZ 110 PVC
SKLADBA 31 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA,
PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
-­ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWOP SAN 110 PVC
DEŠŤOVÁ KRYTKA
TWOP SAN 110 PVC
SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ PRO
NAPOJENÍ NA POTRUBÍ
SANAČNÍ TĚSNĚNÍ
PŮVODNÍ ODVĚTRÁNÍ
DETAIL OSAZENÍ SANAČNÍHO ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWOP SAN 110 PVC
SKLADBA 32 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
- PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY
OCHRANNÝ KOŠ
TWJ 50-125 PVC
PRODLOUŽENÁ
STŘEŠNÍ VPUST
JEDNOSTĚNNÁ
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 50 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWJ 110 PVC
SKLADBA 33 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
- PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY
OCHRANNÝ KOŠ
TWJE 50-125 PVC
PRODLOUŽENÁ STŘEŠNÍ
VPUST JEDNOSTĚNNÁ
TOPNÝ KABEL S
NAPOJENÍM NA 230V
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 50 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S VYHŘÍVÁNÍM
NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWJE 110 PVC
SKLADBA 34 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNÁ MŘÍŽKA
TWC 50-125 PVC
CHRLIČ KULATÝ
DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC
SKLADBA 35 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNÁ MŘÍŽKA
TWC 50-125 PVC
CHRLIČ KULATÝ
NAPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ SVOD
DN 50 - 125
DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE S NAPOJENÍM
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC
SKLADBA 36 PVC
-­ KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNÁ MŘÍŽKA
TWNK C 25x15x10
NEREZOVÁ ŠACHTA PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM
TWC 50-125 PVC
CHRLIČ KULATÝ
KOTLÍK S NAPOJENÍM NA
SVODOVÉ POTRUBÍ
DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE DO KOTLÍKU
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC, TWNK C 25x15x10
SKLADBA 37 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNÁ MŘÍŽKA
TWPP 50-125 PVC
POJISTNÝ PŘEPAD
DETAIL OSAZENÍ POJISTNÉHO PŘEPADU
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, POJISTNÝ PŘEPAD
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWPP 110 PVC
SKLADBA 38 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNÁ MŘÍŽKA
TWC 50-125 PVC x0
CHRLIČ KULATÝ
NAPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ SVOD
DN 50 - 125
DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE S NAPOJENÍM
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC x0
SKLADBA 39 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, STĚRKA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
TWC 40 PVC MINI
CHRLIČ MINI
DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE MINI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ POCHOZÍ TERASA
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWC 40 PVC MINI
SKLADBA 40 PVC
-­ ZELEŇ
-­ STŘEŠNÍ SUBSTRÁT
-­ FILTRAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA
-­ OCHRANNÁ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWZ 30x30x_ _
ŠACHTA PRO ZELENÉ
STŘECHY S POCHŮZÍM
ROŠTEM
OCHRANNÝ KOŠ
TWN 160 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VPUSTI
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZELENÁ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWZ 40x40x33
SKLADBA 41 PVC
-­ ZELEŇ
-­ STŘEŠNÍ SUBSTRÁT
-­ FILTRAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA
-­ OCHRANNÁ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWZ 30x30x_ _
ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY S
POCHŮZÍM ROŠTEM
MECHANICKY KOTVENO
OCHRANNÁ MŘÍŽKA
TWC 50-125 PVC
CHRLIČ KULATÝ
DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZELENÁ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC, TWZ 40x40x33
SKLADBA 42 PVC
-­ DLAŽBA
-­ MALTOVÉ LOŽE
-­ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR BAL v10 - 1000
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO
BALKÓNOVÉ VPUSTI
TWB 75 PVC S
BALKÓNOVÁ VPUST
SVISLÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100
SKLADBA 43 PVC
-­ DLAŽBA
-­ MALTOVÉ LOŽE
-­ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ DRENÁŽNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR BAL v10 - 1000 D
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO
BALKÓNOVÉ VPUSTI
TWB 75 PVC S
BALKÓNOVÁ VPUST
SVISLÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100 D
SKLADBA 44 PVC
-­ DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR BAL v10 - 1000 P
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO
BALKÓNOVÉ VPUSTI
TWB 75 PVC S
BALKÓNOVÁ VPUST
SVISLÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO PODSYPU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100 P
SKLADBA 45 PVC
-­ DLAŽBA NA TERČÍCH
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWB 75 PVC S
BALKÓNOVÁ VPUST
SVISLÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S
SKLADBA 46 PVC
-­ DLAŽBA NA TERČÍCH
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWZU BAL
MECHANICKÁ ZÁPACHOVÁ
UZÁVĚRA PRO
BAKLKÓNOVÉ VPUSTI
TWB 75 PVC S
BALKÓNOVÁ VPUST
SVISLÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S
SKLADBA 47 PVC
-­ DLAŽBA
-­ MALTOVÉ LOŽE
-­ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ SPÁDOVÁ VRSTVA
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR BAL v10 - 1000
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO
BALKÓNOVÉ VPUSTI
TWB 75 PVC V
BALKÓNOVÁ VPUST
VODOROVNÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100
SKLADBA 48 PVC
-­ DLAŽBA
-­ MALTOVÉ LOŽE
-­ BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ DRENÁŽNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR BAL v10 - 1000 D
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO
BALKÓNOVÉ VPUSTI
TWB 75 PVC V
BALKÓNOVÁ VPUST
VODOROVNÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100 D
SKLADBA 49 PVC
-­ DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWNR BAL v10 - 1000 P
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO
BALKÓNOVÉ VPUSTI
TWB 75 PVC V
BALKÓNOVÁ VPUST
VODOROVNÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO PODSYPU
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100 P
SKLADBA 50 PVC
-­ DLAŽBA NA TERČÍCH
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
TWB 75 PVC V
BALKÓNOVÁ VPUST
VODOROVNÁ
DEŠŤOVÝ SVOD DN 75
DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH
NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON
WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5
INFO: +420 777 701 241
UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V
SKLADBA 51 PVC
-­ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
-­ SEPARAČNÍ VRSTVA
-­ TEPELNÁ IZOLACE
-­ PAROZÁBRANA
-­ DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
-­ DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- PODHLED
TWOP 75 - 125 PVC
DEŠŤOVÁ KRYTKA
TWOP 75 - 125 PVC
ODVĚTRÁNÍ PRO NAPOJENÍ
NA POTRUBÍ
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TWOD 75 - 125 BIT
ZÁKLADOVÁ DESKA PRO
NAPOJENÍ TWOP
TĚSNÍCÍ KROUŽEK
ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
DN 75 - 125
DETAIL OSAZENÍ ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ
JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA
NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO
MĚŘÍTKO: 1:5
WWW.TOPWET.CZ
UŽITÉ PRVKY: TWOP 110 PVC, TWOD 110 BIT
INFO: +420 777 701 241

Podobné dokumenty

Cenik vyprodej VT

Cenik vyprodej VT C E N Í K - VÝPRODEJ VODO - TOPO Na uvedené ceny je platná sleva ve vyši 40 - 70% dle odběru platnost od 1.10.2013

Více

Romeo a Julie

Romeo a Julie listopad 2006 – prosinec 2006

Více

Katalog 2013

Katalog 2013 Dvoustupňová vpust se skládá ze střešní vpusti osazené na parozábraně a nástavce napojeného na hlavní hydroizolaci. Střešní vpusti musí být osazeny vždy jako spodní díl, protože díky druhé stěně ne...

Více

Ceník a katalog TOPWET - INTEG

Ceník a katalog TOPWET - INTEG Dvoustupňová vpust se skládá ze střešní vpusti osazené na parozábraně a nástavce napojeného na hlavní hydroizolaci. Střešní vpusti musí být osazeny vždy jako spodní díl, protože díky druhé stěně ne...

Více