p-prvky - Gymnázium, Lipník nad Bečvou

Transkript

p-prvky - Gymnázium, Lipník nad Bečvou
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_01
Název DUM
Periodická soustava prvků
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
listopad 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace obsahuje stručný přehled historie periodické
tabulky prvků. Studenti si zopakují rozdělení tabulky a
dokáží některé zákonitosti tabulky v rámci skupiny nebo
periody.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti shrnou historii periodické tabulky prvků.
Studenti vytvoří obecné závěry o zákonitostech
periodické tabulky prvků a vysvětlí vlastnosti prvků
v rámci skupiny a periody. Prvky přiřadí mezi kovy,
polokovy a nekovy.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Mendělejev, periodická tabulka prvků, oxidační číslo,
elektronegativita, atomový poloměr
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Obecné zákonitosti studenti vysvětlí na základě
informací získaných z tabulek. Odpovědi na interaktivní
otázky se zobrazí po kliknutí myší.
Zdroje informací
1. Wikipedie.org. Dmitrij Ivanovič Mendělejev. [online]. [cit. 2013-11-18]. Dostupné z
WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mend%C4%9Blejev>.
2. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
3. MIKULČÁK, J., KLIMEŠ, B., ŠIROKÝ, J., ŠŮLA, V., ZEMÁNEK, F. Matematické
fyzikální a chemické tabulky pro střední školy – 3. vyd. Praha: Prometheus 2006. 206 s.
ISBN 8085849844.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: HALLDIN MATS. Mendelejev.jpg [online]. [cit. 2013-11-18]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons 3.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mendelejev.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 2: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 21. 11. 2013.
Obrázek 3: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 21. 11. 2013.
Obrázek 4: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
18. 11. 2013.
Obrázek 5: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
18. 11. 2013.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 6: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
18. 11. 2013.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_01_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_02
Název DUM
Vzácné plyny
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Studenti popíší a zdůvodní významné vlastnosti
vzácných plynů, vysvětlí jejich výrobu a použití.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti si zopakují vlastnosti vzácných plynů. Popíší
jeho přípravu a výrobu. Navrhnou některé reakce a
využití dusíku.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, W. Ramsay,
dublet, oktet
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16let
Metodické pokyny
Interaktivní prezentace může být využita pro zopakování
učiva nebo jako soutěž. Otázky jsou barevně rozděleny.
Otázky 1-6 jsou nejlehčí, 7-12 jsou těžší a posledních 6
(13-18) nejtěžší. Po kliknutí na dané číslo se zobrazí
otázka. Řešení je vždy na stejném snímku a zobrazí se po
kliknutí myší. Pro návrat použijte zelené šipky dole
v rohu. Zodpovězené otázky změní barvu, takže jsou
snadno poznat.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
3. Lázně Jáchymov. Čím léčíme. [online]. [cit. 2013-10-25]. Dostupné z WWW:
<http://www.laznejachymov.cz/o-laznich/cim-lecime/>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_02_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.
Vzdělávací oblast
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací obor
Člověk a příroda
Tematická oblast
Chemie
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_03
Název DUM
Halogeny
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
leden 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
tercie
Anotace
Prezentace udává základní informace o halogenech.
V tabulce jsou shrnuty základní informace a pomocí obrázků
studenti vidí použití halogenů v běžném životě. Na konci
prezentace jsou 3 jednoduché úkoly pro praktická laboratorní
cvičení. Studenti v praxi uvidí a dokáží některé významné
vlastnosti halogenů. Vyzkouší si práci v laboratoři. Návod na
vypracování protokolu je přiložen v pracovním listu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti přiřadí k obrázkům halogen a jeho využití. Studenti
prokáží některé vlastnosti halogenů, které jsou uvedeny
v prezentaci pomocí laboratorního cvičení. Vytváří obecné
závěry a svá zjištění vyjádří vlastními slovy v závěru
laboratorního protokolu. Teoretické znalosti převedou do
praxe.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
vlastnosti halogenů, využití halogenů, chlor, brom, jod,
škrobový maz, Lugolův roztok, laboratorní cvičení
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16let
Metodické pokyny
Prezentace shrne základní vlastnosti halogenů. Využití
halogenů v praxi studenti vidí na obrázcích z běžného života.
Po kliknutí myší se zobrazí popisky obrázků. Na konci
prezentace je text, ze kterého studenti sestavují laboratorní
protokol. Součástí textu jsou obrázky sestavení aparatury. Po
provedení úkolu studenti vypracují laboratorní protokol,
který může učitel zhodnotit. Pro provedení úkolů je zapotřebí
průměrně vybavená školní chemická laboratoř. Úkoly nejsou
časově ani materiálově nijak náročné. Cvičení dokazuje
teoretické znalosti získané v hodinách v praxi.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. KLEČKOVÁ, M., ŠINDELÁŘ, Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 119 s. ISBN 9788024416687.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: BENJAH-BMM27. Chlorine-sample-flip.jpg [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorine-sample-flip.jpg>.
Obrázek 2: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3: NAMORNIK PEPEK. Jodisol.jpg [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jodisol.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 4: BONEKAMP. Purpur-mit-Ausfaerbung.png [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpur-mit-Ausfaerbung.png?uselang=cs>.
Obrázek 5: O' REAR Charles. Cropduster spraying pesticides.jpg [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cropduster_spraying_pesticides.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 6: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 7: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 8: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 9: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 10: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 11: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 12: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne 22.
1. 2014.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_03_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_03_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p - prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_04
Název DUM
Bezkyslíkaté sloučeniny halogenů
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
leden 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace představuje některé základní chloridy. Studenti dle
jejich vlastností a použití poznají, o který chlorid se jedná.
Pracovní list se zaměřuje na opakování názvosloví s důrazem
na sloučeniny halogenů. Součástí listu je cvičení na doplnění
textu a rovnic. Studenti si připomenou přípravy některých
sloučenin halogenů.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti porovnají sílu bezkyslíkatých kyselin halogenů a
popíší přípravu některých významných sloučenin. Jednotlivé
sloučeniny halogenů studenti pojmenují a vysvětlí použití
některých sloučenin. Studenti doplní rovnice. Dle
předložených informací a obrázku studenti pojmenují
významné chloridy
Speciální vzdělávací potřeby
žádné
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
halogenvodíky, halogenidy, interhalogeny, názvosloví,
chloridy
Druh učebního materiálu
pracovní list, prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
14–16 let
Metodické pokyny
Pracovní list obsahuje cvičení pro zopakování názvosloví
sloučenin halogenů. Některá cvičení se zaměřují na přípravu
některých sloučenin. Správné řešení je na konci pracovního
listu. V prezentaci studenti podle vlastností, použití a obrázku
pojmenují významné chloridy. Správná odpověď se zobrazí
po kliknutí myši.
Zdroje informací
1. Wikipedie.org. Chlorid amonný [online]. [cit. 2014-01-08]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_amonn%C3%BD>.
2. KAMENÍČEK, J., ŠIDELÁŘ, Z., PASTOREK, R., KAŠPÁREK, F. Anorganická chemie – 3.
vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 315 s. ISBN 802441290.
3. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
4. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: DULYAN, Aram. Halite crystal.jpg [online]. [cit. 2014-01-08]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Halite_crystal.jpg>.
Obrázek 2: MANGL, Ondřej. Chlorid měďnatý.JPG [online]. [cit. 2014-01-08]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chlorid_m%C4%9B%C4%8Fnat%C3%BD.JPG>.
Obrázek 3: BENJAH-BMM27. Aluminium-trichloride-hexahydrate-sample.jpg [online]. [cit.
2014-01-08]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aluminium-trichloride-hexahydrate-sample.jpg>.
Obrázek 4: BENJAH-BMM27. Cobalt(II)-chloride-hexahydrate-sample.jpg [online]. [cit. 2014-0108]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cobalt(II)-chloride-hexahydrate-sample.jpg>.
Obrázek 5: MANGL, Ondřej. Chlorid amonný.JPG [online]. [cit. 2014-01-08]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chlorid_amonn%C3%BD.JPG>.
Obrázek 6: MINERALLAD. Mercury Chloride.jpg [online]. [cit. 2014-01-08]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mercury_Chloride.jpg>.
Obrázek 7: MANGL, Ondřej. Chlorid železitý.JPG [online]. [cit. 2014-01-08]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chlorid_%C5%BEelezit%C3%BD.JPG>.
Obrázek 8: WALKERMA. Zinc chloride.jpg [online]. [cit. 2014-01-08]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zinc_chloride.jpg>.
Seznam příloh
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_04_PRACOVNILIST
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_04_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_05
Název DUM
Kyslíkaté sloučeniny halogenů
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
leden 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace popisuje významné kyslíkaté sloučeniny
halogenů. Studenti pojmenují jednotlivé sloučeniny
(oxidy, kyseliny). Prezentace uvádí použití některých
sloučenin. Na konci prezentace jsou interaktivní otázky
pro procvičení.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti napíší kyslíkaté sloučeniny halogenů. Porovnají
jejich vlastnosti a doplní použití významných sloučenin.
Studenti vysvětlí možnosti vzniku kladných oxidačních
čísel halogenů.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
oxidy halogenů, kyseliny halogenů, kyselina chlorná,
kyselina chlorečná, kyselina chloristá, difluorid kyslíku
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Na konci prezentace jsou otázky na zopakování učiva.
Správné odpovědi se zobrazí po kliknutí myší.
Zdroje informací
1.
MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd.
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2.
ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: JURII. Bromine-ampoule.jpg [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bromine-ampoule.jpg>.
Obrázek 2: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 3: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 4: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 22. 1. 2014.
Obrázek 5: PASTORIUS. Sirky.jpg [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sirky.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 6: OLEEN W. Perchloric acid 60 percent.jpg [online]. [cit. 2014-01-22].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported
na WWW:
<http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Perchloric_acid_60_percent.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 7: AKTRON. Praha, Holešovice, Štvanice, Novoroční ohňostroj 2010 (04).JPG
[online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Hole%C5%A1ovice,_%C5%A0tvanice,_
Novoro%C4%8Dn%C3%AD_oh%C5%88ostroj_2010_(04).JPG?uselang=cs>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_05_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p - prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_06
Název DUM
Kyslík
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta, tercie
Anotace
Prezentace se zabývá vlastnostmi, výrobou a použitím
kyslíku. Studenti se naučí rozdělovat oxidy do skupin,
dle jejich vlastností a seznámí se s peroxidem vodíku. Na
konci prezentace jsou uvedeny demonstrační pokusy.
Součástí dumu je pracovní list, který slouží k procvičení.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti porovnají vlastnosti všech forem kyslíku a
rozdíly zdůvodní. Popíší přípravu výrobu a použití
kyslíku. Jednotlivé sloučeniny kyslíku studenti
pojmenují a vysvětlí jejich význačné vlastnosti.
Jednotlivé oxidy přiřadí do skupin.
Speciální vzdělávací potřeby
žádné
Klíčová slova
kyslík, ozon, peroxid vodíku, oxidy
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
14–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Na konci prezentace je uveden pokus, který lze se
studenty provést v laboratoři. Součástí je pracovní list,
kde si žáci ověří své získané vědomosti.
Zdroje informací
1.
MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd.
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2.
ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
3.
KLEČKOVÁ, M., ŠINDELÁŘ, Z. Školní pokusy z anorganické a organické
chemie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 119 s. ISBN 9788024416687.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
25. 9. 2013.
Obrázek 2: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
25. 9. 2013.
Obrázek 3: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 9. 9. 2013.
Obrázek 4: FLORIAN THILLMANN. Sauerstoffflasche.jpg [online]. [cit. 2013-09-26].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 2.5 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sauerstoffflasche.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 5: BUNDESARCHIV, B 145 Bild-F078960-0029 / CC-BY-SA. Bundesarchiv B
145 Bild-F078960-0029, Stuttgart-Untertürkheim, Mercedes Autowerk.jpg
[online]. [cit. 2013-09-26]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0
Německo na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F0789600029,_Stuttgart-Untert%C3%BCrkheim,_Mercedes_Autowerk.jpg>.
Obrázek 6: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
25. 9. 2013.
Obrázek 7: NIEMITALO OLLI. Hydrogen peroxide 35 percent on skin.jpg [online]. [cit.
2013-09-26].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydrogen_peroxide_35_percent_on_skin.jpg>.
Obrázek 8: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 9. 9. 2013.
Obrázek 9: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 9. 9. 2013.
Obrázek 10: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 9. 9. 2013.
Obrázek 11: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 9. 9. 2013.
Obrázek 12: MATERIALSCIENTIST. HgOpowder.jpg [online]. [cit. 2013-09-26].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HgOpowder.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 13: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 9. 9. 2013.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_06_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_06_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_07
Název DUM
Voda
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
září 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta, tercie
Anotace
Prezentace obsahuje základní informace o nejběžnější
sloučenině na Zemi – vodě. Studenti se dozví, co způsobuje
tvrdost vody a jakým způsobem probíhá její odstranění.
Součástí prezentace jsou otázky na zopakování učiva. Na
konci prezentace jsou uvedeny praktické úkoly do
laboratorního cvičení.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Student popíše vlastnosti vody, porovná přechodnou a
trvalou tvrdost vody a navrhne způsob jejího odstranění.
Student objasní různé začlenění vody do sloučenin.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
voda, přechodná tvrdost vody, trvalá tvrdost vody, úprava
vody, klathrát, zeolit, krystalová voda
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
14–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu učitele
nebo jako materiál pro samostatné studium žáků. Otázkou
na začátku prezentace žáky navodíme na téma, spoustu
informací znají z jiných předmětů. Součástí prezentace jsou
otázky na opakování. Na konci prezentace je návod do
laboratorních cvičení. Pracovní list obsahuje protokoly pro
vypracování praktických úkolů.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 10. 6. 2013.
Obrázek 2: VIATOUR, LUC. Dew_on_a_Equisetum_fluviatile_Luc_Viatour.jpg [online]. [cit.
2013-06-03]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported , na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dew_on_a_Equisetum_fluviatile_Luc_Viatour.jpg>.
Obrázek 3: IIYAHAYKINSON. Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg [online]. [cit. 2013-06-03].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 2.0 Generic, na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg>.
Obrázek 4: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 10. 6. 2013.
Obrázek 5: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 10. 6. 2013.
Obrázek 6: HUSTVEDT. Hard_water_and_drop.jpg [online]. [cit. 2013-06-10]. Dostupný
pod licencí: Public Domain, na WWW:
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hard_water_and_drop.jpg>.
Obrázek 7: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 6. 2013.
Obrázek 8: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 6. 2013.
Obrázek 9: BENJAH-BMM27. Zeolite-ZSM-5-3D-vdW.png [online]. [cit. 2013-06-10].
Dostupný pod licencí: Public Domain, na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zeolite-ZSM-5-3D-vdW.png>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_07_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_07_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_08
Název DUM
Síra
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
Květen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace uvádí základní informace o výskytu,
vlastnostech a využití síry. Jsou zde také uvedeny
základní modifikace síry. Prezentace obsahuje
demonstrační pokus. K prezentaci je přiložen test, kde si
student může ověřit své znalosti
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Student pojmenuje základní vlastnosti síry, shrne
informace o jejím výskytu a popíše její modifikace.
Student u jednoduchých rovnic odhadne jejich průběh a
uvede klady a zápory využití síry.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
síra, plastická síra, sirný květ, sulfidy, kyselina sírová
Druh učebního materiálu
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Prezentace obsahuje interaktivní úkoly, správné
odpovědi se zobrazí po kliknutí myši. Na ověření
znalostí studentů lze též využít interaktivní test.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd.
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
3. KLEČKOVÁ, M., ŠINDELÁŘ, Z. Školní pokusy z anorganické a organické
chemie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 119 s. ISBN 9788024416687.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 2: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 3: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 4: LAVINSKY, Rob. Anhydrite-199471.jpg?uselang=cs [online]. [cit. 2013 0413]. Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anhydrite-199471.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 5: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 6: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 7: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 8: KARELJ. Sfalerit_1.jpg?uselang=cs [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sfalerit_1.jpg?uselang=cs>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 9: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 10: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 11: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 12: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_08_PREZENTACE
•
Test – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_08_TEST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_09
Název DUM
Sloučeniny síry
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
květen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
V prezentaci jsou uvedeny základní informace o
nejběžnějších sloučeninách síry. Prezentace obsahuje také
jejich význačné vlastnosti a typické reakce. Na konci
prezentace jsou uvedeny demonstrační pokusy.
K prezentaci je vytvořen interaktivní test, kde si žáci
mohou ověřit své získané znalosti.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti pojmenují sloučeniny síry. Vysvětlí význačné
vlastnosti sloučenin a některé vlastnosti demonstrují na
pokuse. Student shrne nejběžnější použití sloučenin. U
chemických reakcí určí jejich průběh.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
sulfan, sulfidy, oxid siřičitý, oxid sírový, kyselina siřičitá,
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
kyselina sírová, kyselina thiosírová, kyselina disiřičitá,
kyselina disírová
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15-16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Součástí prezentace jsou interaktivní úkoly. Jejich správné
řešení se zobrazí po kliknutí myší. Na ověření znalostí
studentů lze též využít interaktivní test.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
3. KLEČKOVÁ, M., ŠINDELÁŘ, Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie.–
Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 119 s. ISBN 9788024416687.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 2: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 3: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 4: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 5: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 6: MANGL, Ondřej. Sulfid_sodn%C3%BD.PNG?uselang=cs [online]. [cit. 201304-26]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW :
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfid_sodn%C3%BD.PNG?uselang=cs>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 7: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 8: NIPIK. Acid_rain_woods1.JPG [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW :
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPG>.
Obrázek 9: HILLER, H. Schefeltrioxid.jpg [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schefeltrioxid.jpg>.
Obrázek 10: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 10. 4. 2013.
Obrázek 11: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 12: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 10. 4. 2013.
Obrázek 14: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 15: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Obrázek 16: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 10. 4. 2013.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_09_PREZENTACE
•
Test – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_09_TEST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_10
Název DUM
Kyselina sírová
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
Únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace popisuje vlastnosti, výrobu a použití kyseliny
sírové. Jsou zde uvedeny základní informace o jejích
solích. Prezentace objasňuje použití některých
významných solí.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti popíší vlastnosti kyseliny sírové. Vysvětlí a
porovnají způsoby její výroby. Studenti objasní možnosti
jejího využití. Napíší a pojmenují jednotlivé její soli a
odvodí průběh jednotlivých reakcí.
Speciální vzdělávací potřeby
žádné
Klíčová slova
kyselina sírová, hydrogensírany, sírany, kamence
Druh učebního materiálu
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci lze použít jako podklad při výkladu učitele
nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Prezentace obsahuje interaktivní otázky. Správné řešení
se zobrazí po kliknutí myší. Na konci prezentace jsou
otázky a úkoly na zopakování. Po kliknutí myší se
zobrazí správné řešení.
Zdroje informací
1.
MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 2: PALICKAP. Přerov, Precheza.jpg [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99erov,_Precheza.jpg>.
Obrázek 3: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 4: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
28. 1. 2014.
Obrázek 5: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 6: STEPHANB. Copper sulfate.jpg [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copper_sulfate.jpg>.
Obrázek 7: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 8: WALKERMA. Alum.jpg [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alum.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 9: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 10: ADAM. Temazepam 10mg tablets-1.jpg [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temazepam_10mg_tablets-1.jpg>.
Obrázek 11: SHADDACK. Photo-CarBattery.jpg [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photo-CarBattery.jpg>.
Obrázek 12: STROE David. Indigo cake.jpg [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indigo_cake.jpg>.
Obrázek 13: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_10_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_11
Název DUM
Selen, tellur, polonium
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
květen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace obsahuje základní informace (vlastnosti,
výskyt, využití, výroba) o selenu, telluru a poloniu. Jsou
zde uvedeny základní reakce a významné sloučeniny a
jejich využití. Na konci prezentace jsou otázky
k zopakování učiva.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti objasní základní informace o selenu, telluru a
poloniu. Popíší jejich výskyt a použití. Sloučeniny
selenu, telluru a polonia studenti pojmenují a shrnou
jejich význačné vlastnosti.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
selen, tellur, polonium, selan, tellan, polan, oxid
seleničitý, oxid teluričitý, oxid selenový, kyselina
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
selenová, kyselina hexahydrogentellurová
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Studenti si mohou získané informace procvičit na konci
prezentace. Správné odpovědi se zobrazí po kliknutí
myší.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: RTC. Se,34.jpg?uselang=cs [online]. [cit. 2013-05-14]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Se,34.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 2: DSCHWEN. Tellurium_crystal.jpg?uselang=cs [online]. [cit. 2013-05-14].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tellurium_crystal.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 3: KUEBI. Pierre_and_Marie_Curie.jpg [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pierre_and_Marie_Curie.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 4: SILVER, Andrew. Uraniumore.jpg [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uraniumore.jpg>.
Obrázek 5: SVDMOLEN. ChipScaleClock2_HR.jpg [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ChipScaleClock2_HR.jpg>.
Obrázek 6: BIDGEE. Lexmark_T644_laser_printer.jpg [online]. [cit. 2013-05-15].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Australia
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lexmark_T644_laser_printer.jpg>.
Obrázek 7: TOMIHAHNDORF. Selen_1.jpg [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Selen_1.jpg>.
Obrázek 8: MATERIALSCIENTIST. TeO2powder.jpg [online]. [cit. 2013-05-15].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TeO2powder.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_11_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_12
Název DUM
Dusík
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
červen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace obsahuje základní informace o dusíku, jeho
vlastnostech, použití, výrobě a reakcích. Informace jsou
studentům předávány zábavnou interaktivní formou.
Prezentaci je také možné využít jako soutěžní klání.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti si zopakují význačné vlastnosti dusíku. Popíší
jeho přípravu a výrobu. Navrhnou některé reakce a
využití dusíku.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
vlastnosti dusíku, výskyt dusíku, reakce dusíku
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16let
Metodické pokyny
Interaktivní prezentace může být využita pro zopakování
učiva nebo jako soutěž. Prvních šest otázek je nejlehčích,
doporučuji je ohodnotit 1 bodem, dalších šest je
náročnějších (2 body) a posledních šest je nejtěžších (3
body). Po kliknutí na dané číslo se zobrazí otázka.
Řešení je vždy na stejném snímku a zobrazí se po
kliknutí myší. Pro návrat použijte zelené šipky dole
v rohu.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
5. 6. 2013.
Obrázek 2: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
5. 6. 2013.
Obrázek 3: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování dne
5. 6. 2013.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_12_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_13
Název DUM
Sloučeniny dusíku
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
květen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Pracovní list slouží jako návod pro praktická laboratorní
cvičení. Studenti v praxi uvidí a dokáží některé
významné vlastnosti sloučenin dusíku. Vyzkouší si práci
v laboratoři.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti prokáží některé vlastnosti sloučenin dusíku. U
některých cvičení navrhují postup práce a vytváří obecné
závěry. Svá zjištění vyjádří vlastními slovy v závěru
laboratorního protokolu. Teoretické znalosti převedou do
praxe.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
amoniak, nitrid hořečnatý, kyselina dusičná, reakce
kyseliny dusičné, laboratorní cvičení
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
pracovní list
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15-16 let
Metodické pokyny
Úvodem ke každému cvičení je text, ze kterého studenti
sestavují laboratorní protokol. Součástí textu jsou
obrázky sestavení aparatury. Po provedení úkolu studenti
vypracují laboratorní protokol, který může učitel
zhodnotit. Pro provedení úkolů je zapotřebí průměrně
vybavená školní chemická laboratoř. Úkoly nejsou
časově ani materiálově nijak náročné. Cvičení dokazuje
teoretické znalosti získané v hodinách v praxi.
Zdroje informací
1. KLEČKOVÁ, M., ŠINDELÁŘ, Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 119 s. ISBN 9788024416687.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 15. 4. 2013.
Obrázek 2: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 15. 4. 2013.
Obrázek 3: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 15. 4. 2013.
Obrázek 4: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Program Malování. 15. 4. 2013.
Seznam příloh
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_13_PRACOVNI LIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_14
Název DUM
Fosfor a jeho sloučeniny
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace obsahuje základní informace o fosforu a jeho
sloučeninách. Je zde uveden výskyt, použití a vlastnosti
jednotlivých modifikací fosforu. Studenti se dozví
vlastnosti a použití sloučenin fosforu. Na konci
prezentace jsou interaktivní otázky pro procvičení.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti popíší výskyt a použití fosforu. Vysvětlí rozdíly
mezi jednotlivými modifikacemi fosforu a navrhnou
průběh některých reakcí. Studenti zdůvodní některé
vlastnosti sloučenin fosforu a jednotlivé sloučeniny
pojmenují. Napíší použití některých sloučenin.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
bílý fosfor, červený fosfor, černý fosfor, fosfan, oxid
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
fosforitý, oxid fosforečný, kyselina fosforná, kyselina
fosforitá, kyselina fosforečná
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
V prezentaci jsou interaktivní otázky, odpovědi se
zobrazí po kliknutí myši. Opakování a shrnutí učiva je na
konci prezentace. Správné odpovědi se zobrazí po
kliknutí myší.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 2: LAVINSKY ROB. Apatite-(CaF)-225234.jpg [online]. [cit. 2014-01-29].
Dostupný pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apatite-(CaF)225234.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 3: DOZENIST. MandibularLeftFirstMolar08-15-06.jpg [online]. [cit. 2014-0129]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MandibularLeftFirstMolar08-15-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
06.jpg>.
Obrázek 4: BXXXD. Weißer Phosphor.JPG [online]. [cit. 2014-01-29]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wei%C3%9Fer_Phosphor.JPG>.
Obrázek 5: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 6: BXXXD. PhosphComby.jpg [online]. [cit. 2014-01-29]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PhosphComby.jpg>.
Obrázek 7: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 8: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 9: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 10: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování
dne 29. 1. 2014.
Obrázek 11: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování
dne 29. 1. 2014.
Obrázek 12: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 28. 1. 2014.
Obrázek 13: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu Malování
dne 29. 1. 2014.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_14_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_15
Název DUM
Arsen, antimon, bismut
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
červen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace poskytuje studentům základní informace o
arsenu, antimonu, bismutu a jejich nejběžnějších
sloučeninách. Na konci prezentace je uveden demonstrační
pokus. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v
přiloženém testu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Student popíše vlastnosti jednotlivých kovů, vysvětlí jejich
výrobu a shrne jejich nejběžnější použití v praxi.
Nejběžnější sloučeniny student pojmenuje a srovná jejich
význačné vlastnosti.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
arsen, antimon, bismut, oxid arsenitý, oxid arseničný, oxid
antimonitý, oxid bizmutitý, kyselina arseničná, arsan,
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
stiban, bismutan
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu učitele
nebo jako materiál pro samostatné studium žáků. Na konci
prezentace jsou otázky na zopakování učiva na závěr
hodiny. Na ověření znalostí studentů lze též využít
interaktivní test.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: TOMIHAHNDORF. Arsen_1.jpg [online]. [cit. 2013-06-05]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arsen_1.jpg>.
Obrázek 2: MANGL, Ondřej. Antimon.PNG [online]. [cit. 2013-06-05]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antimon.PNG>.
Obrázek 3: DULYAN, Aram. Antimony_massive.jpg [online]. [cit. 2013-06-05]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antimony_massive.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 4: ALCHEMIST-HP. Bismuth_crystals_and_1cm3_cube.jpg?uselang=cs [online].
[cit. 2013-06-05]. Dostupný pod licencí: Creative Commons AttributionNonCommercial-NonDerivative 3.0 , na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bismuth_crystals_and_1cm3_cube.jpg?us
elang=cs>.
Obrázek 5: LAVINSKY ROB. Arsenopyrite-117874.jpg [online]. [cit. 2013-06-05]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arsenopyrite-117874.jpg >.
Obrázek 6: DBLAY. Bismuth(III)_oxide_2.jpg?uselang=cs [online]. [cit. 2013-06-05].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bismuth(III)_oxide_2.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 7: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 29. 5. 2013.
Obrázek 8: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 29. 5. 2013.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_15_PREZENTACE
•
Test – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_15_TEST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_16
Název DUM
Uhlík a jeho anorganické sloučeniny
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
tercie
Anotace
Prezentace uvádí hlavní výskyt uhlíku a rozdílné vlastnosti
jednotlivých forem uhlíku. Prezentace názorně popisuje
vlastnosti jednotlivých oxidů uhlíku. Studenti v praxi
uvidí a dokáží významnou vlastnost aktivního uhlí.
Potvrdí oxid uhličitý ve vydechovaném vzduchu a
vyzkouší si práci v laboratoři. Návod na vypracování
protokolu je přiložen v pracovním listu.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti popíší základní vlastnosti a výskyt uhlíku.
Srovnají vlastnosti a využití jednotlivých forem uhlíku.
Studenti rozhodnou, které vlastnosti patří oxidu uhličitému
a které uhelnatému. Vytváří obecné závěry a svá zjištění
vyjádří vlastními slovy v závěru laboratorního protokolu.
Teoretické znalosti převedou do praxe.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
uhlík, grafit, diamant, aktivní uhlí, saze, koks, oxid
uhličitý, oxid uhelnatý
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16let
Metodické pokyny
Prezentace popisuje výskyt a jednotlivé formy uhlíku.
Oxidy uhlíku a jejich význačné vlastnosti se zobrazí po
kliknutí myši. Na konci prezentace je text, ze kterého
studenti sestavují laboratorní protokol. Po provedení úkolu
studenti vypracují laboratorní protokol, který může učitel
ohodnotit. Pro provedení úkolů je zapotřebí průměrně
vybavená školní chemická laboratoř. Úkoly nejsou časově
ani materiálově nijak náročné. Cvičení dokazuje teoretické
znalosti získané v hodinách v praxi.
Zdroje informací
prezentace
1. BENEŠ, P., PUMPR, V., BANÝR, J. Základy chemie – 1. díl. 3. vyd. Praha:
Nakladatelství Fortuna, 2005. 143 s. ISBN 8071687200.
2. KLEČKOVÁ, M., ŠINDELÁŘ, Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 119 s. ISBN 9788024416687.
pracovní list
1. KLEČKOVÁ, M., ŠINDELÁŘ, Z. Školní pokusy z anorganické a organické chemie.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 119 s. ISBN 9788024416687.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: WILFREDOR. Charolais cattle, Sierra Nevada, Venezuela.jpg [online]. [cit.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
2014-01-30]. Dostupný pod licencí: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public
Domain Dedication na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charolais_cattle,_Sierra_Nevada,_Venezuela.jpg>.
Obrázek 2: SARTO, Mario. Brillanten.jpg [online]. [cit. 2014-01-30]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brillanten.jpg>.
Obrázek 3: LAVINSKY ROB. Graphite-tn19a.jpg [online]. [cit. 2014-01-30]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graphite-tn19a.jpg>.
Obrázek 4: GROH, Honza. Živočišné uhlí (Carbocit).jpg [online]. [cit. 2014-01-30].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDivo%C4%8Di%C5%A1n%C3%A9
uhl%C3%AD_(Carbocit).jpg>.
Obrázek 5: LOMBROSO. Studless tire 2.jpg [online]. [cit. 2014-01-30]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Studless_tire_2.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_16_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_16_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_17
Název DUM
Křemík
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace uvádí základní informace o křemíku –
vlastnosti, výskyt, výrobu a použití. Jsou zde
pojmenovány některé sloučeniny křemíku a objasněno
jejich použití. Na konci prezentace jsou interaktivní
otázky pro zopakování učiva.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti popíší základní vlastnosti křemíku, vysvětlí jeho
výrobu a pojmenují jednotlivé odrůdy křemene. Napíší
použití křemíku. Studenti pojmenují jednotlivé
sloučeniny křemíku a porovnají jejich vlastnosti.
K jednotlivým sloučeninám přiřadí jejich použití.
Vysvětlí výrobu a použití skla.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
křemík, oxid křemičitý, křemičitany, hlinitokřemičitany,
silikagel, sklo, silikony, silany, silicidy
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Prezentace obsahuje interaktivní otázky, odpovědi se
zobrazí po kliknutí myši. Opakování a shrnutí učiva je na
konci prezentace. Správné odpovědi se zobrazí po
kliknutí myší.
Zdroje informací
1.
MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: STAHLKOCHER. Polykristalines Silizium.jpg [online]. [cit. 2014-02-11].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polykristalines_Silizium.jpg>.
Obrázek 2: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 11. 02. 2014.
Obrázek 3: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 11. 02. 2014.
Obrázek 4: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 11. 02. 2014.
Obrázek 5: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 11. 02. 2014.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 12: OIMEL. Bleikristall nachtmann karaffen.jpg [online]. [cit. 2014-02-11].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bleikristall_nachtmann_karaffen.jpg>.
Obrázek 13: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 11. 02. 2014.
Obrázek 14: KLUKA. Granat, Madagaskar.JPG [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granat,_Madagaskar.JPG>.
Obrázek 15: KARELJ. Augit 1.jpg [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augit_1.jpg>.
Obrázek 16: DESCOUENS, Didier. MeroxeneSomma.png [online]. [cit. 2014-02-11].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0
Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MeroxeneSomma.png>.
Obrázek 17: VSMITH. Peridot in basalt.jpg [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peridot_in_basalt.jpg>.
Obrázek 18: SANAO. Talc block.jpg [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talc_block.jpg>.
Obrázek 19: Vlastní tvorba. Valentová, Kateřina. Vyfotografováno dne 11. 02. 2014.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_17_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_18
Název DUM
Germanium, cín, olovo
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
sexta
Anotace
Pracovní list procvičuje základní informace o germaniu,
cínu a olovu. Zaměřuje se na opakování výskytu a
výroby germania, cínu a olova.Studenti s využitím
internetu (učebnice) vyhledají informace a doplní
tabulku zaměřenou na barevné sloučeniny – pigmenty.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti prokáží pravdivost výroků o germaniu, cínu a
olovu a napíší minerály výskytu jednotlivých prvků.
Popíší výrobu olova a jednotlivé modifikace cínu.
Pomocí internetu vysvětlí cínový mor a rozdíly mezi
modifikacemi cínu. Doplní tabulku pigmentů.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
olovo, cín, germanium, pigment, výroba olova
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
pracovní list
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Pracovní list je možné použít na zopakování učiva,
případně na rozšíření probíraného učiva. Pracovní list
obsahuje obrázek významné sloučeniny olova. Pro
vypracování pracovního listu doporučuji využít
počítačovou učebnu s přístupem na internet. Správné
řešení je na konci pracovního listu.
Zdroje informací
1.
MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2.
ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
3.
Geologie.vsb. Minerální pigmenty a barviva [online]. [cit. 2014-02-12]. Dostupné z
WWW:
<http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/pigmenty_barviva.html>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: BXXXD. Red lead.jpg [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_lead.jpg>.
Seznam příloh
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_18_PRACOVNILIST
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_19
Název DUM
Bor, galium indium, thalium a jejich sloučeniny
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
říjen 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace poskytuje studentům základní informace o
boru, galiu, indiu a thaliu a jejich nejběžnějších
sloučeninách. Opakování probrané látky je na konci
prezentace.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Student popíše vlastnosti jednotlivých prvků, vysvětlí
výrobu boru a shrne nejběžnější použití boru, galia, india
a thalia v praxi. Student objasní vlastnosti a použití
vybraných sloučenin boru. Nejběžnější sloučeniny
student pojmenuje.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
bor, galium, indium, thalium, oxid boritý, kyselina
boritá, borax, koridy, borany
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Součástí prezentace jsou interaktivní otázky, kdy správná
odpověď se zobrazí po kliknutí myší. Na konci
prezentace jsou otázky na procvičení učiva, správné
odpovědi se zobrazí po kliknutí myši.
Zdroje informací
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 262 s. ISBN 8071820032.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: JURII. Boron.jpg [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boron.jpg>.
Obrázek 2: NEZNÁMÝ. Aluminium-4.jpg [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aluminium-4.jpg>.
Obrázek 3: FOOBAR. Gallium crystals.jpg [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gallium_crystals.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 4: OELLER KARL-HEINZ Dr. 7 Ikosaeder.jpg [online]. [cit. 2013-10-24].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_Ikosaeder.jpg>.
Obrázek 5: CURRIER ROCK. Borax2 - Kramer Borate deposit, Boron, Kern Co,
California, USA.jpg [online]. [cit. 2013-10-18]. Dostupný pod licencí: Creative
Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borax2__Kramer_Borate_deposit,_Boron,_Kern_Co,_California,_USA.jpg>.
Obrázek 6: JAEGER5432. Beakers.jpg [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons 2.5 Generic na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beakers.jpg>.
Obrázek 7: NASA. Ksc-69pc-442.jpg [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ksc-69pc-442.jpg>.
Obrázek 8: UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY. Three Mile Island
(color).jpg [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod licencí: Public Domain na
WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Three_Mile_Island_(color).jpg>.
Obrázek 9: PRESLAV. Boron carbide.JPG [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boron_carbide.JPG>.
Obrázek 10: MILLS BEN. Diborane-3D-balls.png [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diborane-3D-balls.png>.
Obrázek 11: MANGL, Ondřej. Kyselina trihydrogenboritá.PNG [online]. [cit. 2013-10-18].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyselina_trihydrogenborit%C3%A1.
PNG>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 12: JURII. Liquid-indium.jpg [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liquid-indium.jpg>.
Obrázek 13: TOMIHAHNDORF. Thallium.jpg [online]. [cit. 2013-10-24]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thallium.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_19_PREZENTACE
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Chemie
Tematická oblast
p-prvky
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_20
Název DUM
Hliník a jeho sloučeniny
Autor
Mgr. Kateřina Valentová
Vytvořeno
únor 2014
Učivo v návaznosti na ŠVP
Anorganická chemie
Ročník
kvinta
Anotace
Prezentace obsahuje vlastnosti, výskyt a použití hliníku.
Jsou zde popsány amfoterní vlastnosti hliníku a jeho
výroba. Součástí prezentace jsou nejdůležitější
sloučeniny hliníku, jejich vlastnosti a použití.
K prezentaci je přiložen pracovní list s otázkami na
zopakování.
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Studenti popíší vlastnosti a výskyt hliníku. Vysvětlí
výrobu a porovnají výrobu hliníku s výrobou dalších
kovů. Studenti shrnou použití hliníku. Pojmenují
jednotlivé sloučeniny hliníku a přiřadí k nim jejich
vlastnosti a použití.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Klíčová slova
hliník, oxid hlinitý, korund, bauxit, síran hlinitý,
hydroxid hlinitý, aluminotermie
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
kombinované
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
15–16 let
Metodické pokyny
Prezentaci je možné použít jako podklad při výkladu
učitele nebo jako materiál pro samostatné studium žáků.
Prezentace obsahuje interaktivní otázky, odpovědi se
zobrazí po kliknutí myši. Opakování a shrnutí učiva je na
samostatném pracovním listu. Řešení je na konci
pracovního listu.
Zdroje informací
Prezentace:
1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. 3. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2002. 240 s. ISBN 8071820555.
2. ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Chemie obecná a anorganická. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1996. 260 s. ISBN 8071820032.
Pracovní list:
1. Wikipedie.org. Bauxit [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Bauxit>.
2. Wikipedie.org. Korund [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Korund>.
3. Wikipedie.org. Kryolit [online]. [cit. 2014-02-17]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryolit>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Zdroje obrázků
Obrázek 1: MATERIALSCIENTIST. Aluminium-4.jpg [online]. [cit. 2014-02-14].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aluminium-4.jpg>.
Obrázek 2: ADAMBERG, Taavi. Aluminotermia.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aluminotermia.jpg?uselang=cs>.
Obrázek 3: RAIKE. Several corundum crystals.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons 3.0 Unported na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Several_corundum_crystals.jpg>.
Obrázek 4: LIGAR. Star-Saphire.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star-Saphire.jpg>.
Obrázek 5: BKELL. Cut ruby.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cut_Ruby.jpg>.
Obrázek 6: SVDMOLEN. Bauxite.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bauxite.jpg>.
Obrázek 7: ARPINGSTONE. Jal.747.newcolours.arp.750pix.jpg [online]. [cit. 2014-0214]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jal.747.newcolours.arp.750pix.jpg>.
Obrázek 8:WONGX. Alufolie1.jpg [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alufolie1.jpg>.
Obrázek 9: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu
ACD/ChemSketch dne
14. 02. 2014.
Obrázek 10: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu
ACD/ChemSketch dne
14. 02. 2014.
Obrázek 11: Mgr. Kateřina Valentová. Vlastní tvorba. Vytvořeno v programu
ACD/ChemSketch dne
14. 02. 2014.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 12: HA TE. Schmirgel.009607.png [online]. [cit. 2014-02-14]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution Share – Alike 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schmirgel.009607.png>.
Obrázek 13: DORONENKO, Stanislav. Sapphire ring.jpg [online]. [cit. 2014-02-14].
Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sapphire_ring.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_20_PREZENTACE
•
Pracovní list – VY_32_INOVACE_SADA.07.KN.CHE_20_PRACOVNILIST

Podobné dokumenty

chemie šternberk - Střední škola logistiky a chemie

chemie šternberk - Střední škola logistiky a chemie Helium - plnění balonků, vzducholodí, chladivo k dosažení velmi nízkých teplot, ochranný plyn při speciálním hutnictví (výroba titanu) (ukázka na http://www.youtube.com/watch?v=FMhrCoyeRVI)

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Z polovodičů se vyrábějí polovodičové součástky. Např. LED dioda, tranzistor, tyristor. Bez polovodičů by nebyly televize, počítače, mobilní telefony, kalkulačky.

Více

Ceník letadel

Ceník letadel Supermarine Spitfire Mk XIV Contra RM784 CP SEP

Více

III.2 8.5 a

III.2 8.5 a kapalina rozptýlená v pevné látce • Černý fosfor Soda Springs, Idaho

Více

286 - EU Šablony

286 - EU Šablony Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám "Inovace výuky" registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0585 Škola: Adresa: Autor:

Více

Algebra (Wikipedie).

Algebra (Wikipedie). staletích slavný nevyřešený problém. Riemannova geometrie našla později uplatnění v Einsteinově obecné teorii relativity, kde se fyzikální čas a časoprostor popisuje jako (pseudo)Riemannovská varie...

Více

Biologie živočichů - Gymnázium, Lipník nad Bečvou

Biologie živočichů - Gymnázium, Lipník nad Bečvou zapíše toto slovo a vysvětlí jeho význam. Pracovní list obsahuje i řešení pro učitele.

Více