Estéčko 3/2010

Transkript

Estéčko 3/2010
Estéčko
zpravodaj společnosti ST Consult
3/2010
ÚVODNÍK
Slovo ředitele
Vážené kolegyně, vážení kolegové, obchodní
partneři, dovolte mi, abych Vám v úvodu
poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál
Vám do roku 2011 vše nejlepší, hodně zdraví
a také obchodních úspěchů.
Třetí výtisk pravidelného zpravodaje
společnosti ST Consult Estéčko Vám
přináší, tak jako vždy, připomenutí
těch nejvýznamnějších událostí, které
se staly v naší společnosti za poslední
čtyři měsíce (srpen až prosinec). Letní
měsíce, tedy hlavně konec července
a začátek srpna, byly ve znamení stěhování firmy v Uh. Hradišti do nových
reprezentativních prostor. Celý měsíc
srpen jsme pak připravovali jedinečnou společenskou událost roku 2010,
a to slavnostní otevření nového sídla
firmy spojenou s oslavou šestého výročí založení společnosti ST Consult,
s.r.o. Reportáž z této akce si určitě
nenechejte ujít! Na tomto místě bych
Vám rád poděkoval ještě jednou za
účast na této akci a členům organizačního týmu, jmenovitě Davidu
Hrabovskému, Zuzce Bernatíkové,
Monice Švecové, Haně Lekešové,
rodičům a obchodním partnerům za
skvělou organizaci, pomoc a podporu.
Událostí měsíce října bylo spuštění
nového motivačního programu ST 1,
který se stal součástí BENEFIT programu, jež naznal také určitých změn.
Díky ST 1 se nám podařilo spravedlivě
nastavit nadstandardní odměny
finančním konzultantům a manažerům.
Prezentaci celého programu se věnuje
článek na straně číslo 6.
Podzim 2010 byl také ve znamení realizace řady marketingových materiálů
na podporu prodeje. Podařilo se zavést do praxe šanony Podklady k finanční analýze, Prodejní cyklus,
Produkty a pak hlavně nový šanon
pro klienty Váš osobní finanční plán.
V oblasti vzdělávání jsme zcela ve
vlastní režii uskutečnili školení obchodních dovedností, a tím jsme zefektivnili a zároveň i zkvalitnili adaptační
proces našich nových kolegů. K významným mezníkům historie naší
společnosti bude jistě patřit i spuštění
nového interního informačního portálu, tzv. KLIKu (http://klikni.stconsult.
cz), který nám všem usnadňuje přístup
k informacím 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu a 365 dnů v roce. Pro naše
stávající a potencionální klienty jsme
spustili od ledna 2011 novou verzi
internetových stránek, které obsahují
celou řadu nových vylepšení a hlavně
dávají stávajícím klientům možnost
nahlédnout na své smlouvy a získat
přístup k nejaktuálnějším informacím
z oblasti finančního poradenství.
Abychom mohli lépe naplňovat naši
strategii rozvoje společnosti, připravili
jsme pro manažery prezentační stánek
pro personální průzkum. Ten byl již
využit při několika náborových akcích
v supermarketech.Veškeré tyto výše
zmiňované aktivity jsou podporovány ze strany vedení společnosti jak
po stránce finanční, tak materiálové
a organizační. Závěr roku byl tradičně
ve znamení příprav lednové výroční
konference, která se tento rok
uskutečnila v termínu od 6.1. do 7.1.
2011 na Všemině. Mottem konference
se stal slogan: „Úspěch roste s námi“.
Reportáž z této akce Vám přineseme
v prvním Estéčku roku 2011.
Událostí, které se staly v posledních
čtyřech měsících, je celá řada a jen
na jejich prostý výčet bych určitě
potřeboval více prostoru, než kolik
mám k dispozici. Převážnou část z nich
najdete zde, popřípadě na nových
internetových stránkách či na KLIKu,
který se stává naším významným pomocníkem a informačním centrem.
Ing. Jaroslav Trávníček
výkonný ředitel a jednatel
Z OBSAHU
Slavnostní
otevření
strana č. 3
2l
Adopce na
dálku
strana č. 8
Kancelář
Uh. Hradiště
strana č. 10
STALO SE
Slavnostní otevření nového
sídla v Uherském Hradišti
V sobotu 4. září se uskutečnilo slavnostní otevření nového
sídlla společnosti ST Consult.
Program celé akce, která začala kolem
deváté hodiny ranní a končila až po
desáté večer, byl velmi pestrý a bohatý. Zahájila ho skupina SORY, která
se v dopoledním bloku střídala s DJ
Romanem Kuriálem.Vedle programu,
který probíhal na pódiu, měli hosté
z řad zaměstnanců, klientů společnosti
a obchodních partnerů možnost
prohlédnout si v prostorách firmy
obrazy mladého hradišťského umělce
Pavla Tichoně. Dále se mohli nechat
namalovat karikaturistou, ochutnat
vynikající vína z Vinařství Zaječí od
společnosti Soare sekt. Pro milovníky
míchaných nápojů byly připraveny
alkoholické i nealkoholické drinky
u stánku Skandal baru a exkluzivní
kávu připravovali pracovníci kavárny
Jiné Café. Pro nejmenší pak byl
připraven skákací hrad, nafukovací balonky, nejrůznější hry a soutěže o ceny.
Odpolední část programu byla zahájena slavnostním přivítáním všech přítomných hostů vedením společnosti.
Po krátkém proslovu Michala
Štveráka, Olgy Trávníčkové a Jaroslava
Trávníčka následovala cooking show
kuchařského mistra, šéfkuchaře hotelu
Alcron, pana Romana Pauluse. Ten
ukázal všem přítomným, jak se má
správně vařit rizoto, když připravil dva
druhy rizota (šafránové a sépiové).
K přípravě těchto pokrmů přizval
i jednoho dobrovolníka z publika,
jež si mohl na vlastní kůži vyzkoušet
vaření s profesionálem.V druhé části
l3
STALO SE
Slavnostní přivítání
své cooking show pan Paulus předvedl,
jak je možné pouze s použitím hrnce
a pokličky vyudit krevetu, kterou
potřeboval při přípravě guacamole
s uzenou tygří krevetou. A že všechna
jídla byla vynikající, o tom svědčí
spokojené hlasy všech, na které se při
ochutnávce dostalo.
Po dobrém jídle se pozornost všech
přítomných zaměřila opět na pódium,
kde členové Slováckého divadla sehráli dvě úsměvné scénky ze života finančních konzultantů. No a poté se již
všichni ponořili do rytmů latino kapely
Mezcla (skupina účinkuje v pořadu
Haliny Pawlowské Mamba show),
které se podařilo během dvouhodinového vystoupení roztančit skoro
všechny hosty. Aplaus byl obrovský,
a tak došlo i na přídavky. Po krátké
pauze vyplněné hudbou DJ opanovaly
pódium dvě lehce oděné slečny, které
se staly uměleckou plochou firemního
grafika Pavla Tichoně a dvou dobrovolníků. Došlo totiž na souboj profesionála a amatérů v malování na tělo.
Jejich úkolem bylo přetvořit těla dívek
do podoby firemního dortu. Bohužel
obě práce byly tak kvalitní, že nešlo
vyhlásit vítěze a poražené. S jednadvacátou hodinou se konečně dostala
na program bohatá tombola. Mnozí
návštěvníci totiž již netrpělivě čekali,
zda se na ně usměje štěstí. Nejvíce
štěstí měl pan Vladimír Škrabal, který
vyhrál první cenu v podobě mobilního
telefonu.
Cimbálová muzika Hora
Celý program oslav pak uzavřela
Cimbálová muzika Hora. Nutno
podotknout, že velký podíl na hladkém průběhu a svižném tempu celého
programu měl také moderátor, člen
Slováckého divadla, pan Josef Kubáník,
který program obohatil o celou řadu
vtipných komentářů a vsuvek.
Celkově můžeme hodnotit
akci jako velmi zdařilou, jak
o tom svědčí první ohlasy
a fakt, že někteří z návštěvníků strávili na oslavě celý
den.
První ochutnávači z řad dobrovolníků
Karikaturista Milan Boček
Šéfkuchař Roman Paulus a jeho cooking show
Ze života finančního konzultanta - parodie herců
Slováckého divadla
Manažerská porada očima herců Slováckého
divadla
A tak vzniká obraz „Monča Líza”
4l
STALO SE
Veselská družina
Ta píše...
I pro děti byly připraveny atrakce.
Připíjelo se na spolupráci...
... a taky se debatovalo.
Latino kapela Mezcla
Soutěž v malování na tělo - Pavel Tichoň vs.Vladimír Škrabal a Radek Blažek
Tombola - a kdopak nám vyhrál slivovičku?
Melounové logo ST Consult
Rozjeli jsme to v kubánských rytmech.
l5
STALO SE
BENEFIT program
Benefit program je nadstandardní
odměňování za osobní a týmový výkon, který
poskytuje společnost ST Consult, s.r.o.
Velká
cena
Istanbul
2011!
Vydělej
si
více!
Velká
cena
Kuba
Získej
pro
tým!
Propaguj!
2011!JEZDCŮ
O POHÁR
Vzdělávej!
Doporuč
a
získej!
Odměň
se!
Boduj
a
tankuj!
POVINNÉ
RUČENÍ
NA100PRO
SMART
Označ
se!
Relaxuj
a
sportuj!
O POHÁR KONSTRUKTÉRŮ
IT
free!
INVEST
Podpora
vlastní
kanceláře!
Zajezdi
si
Volvem!
FLEXI
Velká
cena
Istanbul
2011!
O POHÁR KONSTRUKTÉRŮ
Buď
nejlepší
za
týden!
ADRENALIN
DAY II.
Získej
notebook!
Help
box!
ST 1 Rozjeďte to s námi!
Tak jako každoročně, i tentokrát byl
měsíc září ve znamení vyhlašování
nových soutěží a motivací. Po týdnech
přemýšlení spatřila začátkem září
světlo světa nová celoroční soutěž,
která dostala označení ST 1 čili „Esté
jednička“. Duchovním otcem této
soutěže se tentokrát stal Jaroslav
Trávníček. Jak už z názvu vyplývá, jde
o soutěž inspirující se závody formule
1. Hlavním důvodem inspirace byla
dle jeho slov nejen prestiž soutěže
a její jasná pravidla, ale také rozdělení
soutěžících na jezdce a konstruktéry,
což vyhovovalo struktuře naší společnosti. Neméně důležité bylo i to, že na
začátku startovací čáry byly podmínky
6l
O zatraktivnění soutěžních podmínek se postarali také naši obchodní
partneři. Čerpáním v jejich boxech si
lze zvýšit odměnu za přímé sjednání
až o 30% a participaci konstruktérů.
Po dvou kolech, které nám přinesly
nejedno milé překvapení, začínáme
závodit na plný plyn.Věříme, že soutěž
přinese už v dalším kole elán do Vaší
práce a držíme všem palce.V ST1
není důležité každý měsíc vyhrát, ale
pravidelně se kvalifikovat!
Získej
s
týmem!
* podrobné informace pro soutěže naleznete na klikni.stconsult.cz
Odměny, které společnost poskytuje,
získává za celkový objem produkce od
obchodních partnerů a věnuje je ve
100% výši svým finančním konzultantům a manažerům. Součástí BENEFIT
programu je i soutěž ST 1.
Počáteční cíl soutěže byl naplněn.
Začátkem října se na start postavili
konstruktéři i jezdci. Každý z nich měl
a stále má možnost zvýšit si měsíční
odměnu u tankovacího stojanu společnosti ST Consult. Tuto odměnu lze využít jak pro podporu klientů, vlastního
podnikání, rozvoje obchodního týmu,
vzdělávání obchodního týmu, podporu
vlastní pobočky, tak i pro splnění ročního cíle společnosti, což pro nejlepší
konstruktéry přináší odměnu převyšující až 130 % roční platby.
pro všechny zúčastněné stejné, ať už
se jednalo o závod konstruktérů či
jezdců.
Mezi jezdci F1 a jezdci ST 1 je možné
vidět určitou paralelu. Tak jako jezdci
formule 1 musí splňovat určitá kritéria
(vědomostní a dovednostní), tak také
finanční konzultanti ST Consult musí
splňovat kritéria ve formě odborných
znalostí, výkonových předpokladů
a určitých pravidel, jejichž dodržování
je sledováno prostřednictvím tzv. black
listu. Můžeme konstatovat, že velkou
předností soutěže je možnost volby.
Každý spolupracovník společnosti
si totiž může vybrat, zda závodí jako
jezdec pouze za osobní výkon nebo
jako konstruktér za skupinový výkon.
Konstruktérovi se započítávají maximálně tři jezdci, což zrovnoprávňuje
startovací podmínky i pro začínající
obchodní vedoucí. Navíc se konstruktérům započítává 20 % z obratu jejich
obchodních vedoucích, což jim umožňuje stabilitu výkonu.
A jaké odměny jsou pro Vás
připraveny?
Ve společnosti jsou určeny ceny
a benefity jak pro jezdce, tak i pro
konstruktéry a navíc tu jsou odměny,
které mohou získat obě skupiny.
Odměny pro jezdce:
Získej notebook!
Buď nejlepší za týden!
Zajezdi si Volvem!
Boduj a tankuj!
Help box!
Doporuč a získej!
Velká cena Istanbul 2011!
Odměny pro konstruktéry:
Vydělej si více!
Propaguj!
Získej pro tým!
Velká cena Kuba 2011!
Vzdělávej!
Relaxuj a sportuj!
Podpora vlastní kanceláře!
Velká cena Istanbul 2011!
Získej s týmem!
Odměny pro jezdce i konstruktéry:
Odměň se!
IT free!
Označ se!
STALO SE
Manažerka vzdělávání
„Vzdělávání je ve finančním poradenství nutností, vzdělání pak
konkurenční výhodou“,
říká manažerka vzdělávání Mgr. Zuzana
Bernatíková, nový zaměstnanec společnosti ST Consult. Na její zkušenosti, náplň práce a bezprostřední úkoly
jsme se zeptali v krátkém rozhovoru.
Pro většinu manažerů
a konzultantů nebudete asi
až tak neznámým člověkem,
protože je o Vás známo, že
už jste pro společnost ST
Consult pracovala. Při jaké
příležitosti to bylo a jakou
funkci jste dříve zastávala?
To je pravda. Teď v prosinci tomu bylo
už 5 let, co jsem u společnosti nastupovala jako administrativní pracovní
síla, takže jsem zažila začátky většiny
dnešních manažerů. Ze začátku jsem
chodila do práce tak 1x za měsíc, no
a postupně, jak přibývalo finančních
konzultantů a automaticky se zvýšil
i počet smluv, jsem pracovala častěji,
asi 20 hodin týdně. Byla to taková brigáda při studiu na vysoké škole, která
se protáhla na 4 a půl roku.
Co jste studovala, že jste si
mohla dovolit pracovat při
studiu?
Po maturitě na Gymnáziu v Uherském
Hradišti jsem začala studovat v Olomouci na Filozofické fakultě obor:
Sociologie - Andragogika (vzdělávání
dospělých). Měli jsme povinné
přednášky a semináře, ale i volitelné
předměty, které jsme si mohli do
rozvrhu libovolně nakombinovat. A to
byl důvod, proč jsem si mohla dovolit
pracovat v ST Consult. I když musím
přiznat, že občas bylo docela náročné
skloubit školu v Olomouci s prací
v Uherském Hradišti.
V ST Consult jste na plný
úvazek od srpna 2010. Jaké
byly první úkoly, kterými Vás
vedení pověřilo?
První úkoly, které se týkaly mé současné pracovní náplně, začaly už před
rokem, kdy jsem měla vypracovat
systém vzdělávání v ST Consult, což
bylo i téma mojí magisterské diplomové práce. Od srpna jsem vzdělávací
systém začala postupně realizovat, ale
upřímně musím říct, že je to běh na
dlouhou trať. Dále jsem zpracovávala
firemní směrnice týkající se zásad
řízení obchodního týmu a přístupu ke
klientovi, podílela jsem se na organizaci výroční akce ST Consult, kdy jsme
slavnostně otvírali nové sídlo společnosti. Jinak navrhuji, jak zdokonalit
vzdělávání, vypracovávám a připravuji
vzdělávací materiály, organizuji školení,
mám na starosti vstupní pohovory
s novými konzultanty.
l7
STALO SE
Takže, když bych to měla shrnout,
mým úkolem je vymýšlet a aplikovat
takové prostředky, které pomohou
konzultantům v oblasti finančního
poradenství a manažerům při řízení
obchodního týmu.
jestli daný systém přináší výsledky či
ne a pak teprve můžeme navrhovat
jiná řešení. Zkrátka musíme napřed
postupovat podle toho, co momentálně máme k dispozici a pak zjistíme,
jestli jdeme správným směrem.
V čem je vzdělávací systém
dobře propracovaný a co je
potřeba naopak ještě zlepšit?
V čem Vy sama vidíte
rezervy?
Velkým pozitivem našeho vzdělávacího
systému je jeho flexibilita, to znamená, že vzdělávací akce jsme schopni
organizovat podle aktuálních potřeb
klientů i na základě novinek našich
obchodních partnerů. Dále je zde
jasně nastavené, kdo může absolvovat
jednotlivá školení a za jakých podmínek. A především noví konzultanti mají
možnost získat odborné znalosti na
produktových a obchodních školení,
které vedou naši špičkoví školitelé
s patřičnými znalostmi a bohatými
zkušenostmi.
Co je třeba zlepšit a v čem vidím
rezervy? To jsou zapeklité otázky.
Vždycky je totiž co zlepšovat. Spíš
bych řekla, že nejdřív musíme zjistit,
Rezervu momentálně vidím v přístupu
konzultantů. Konzultanti mají k dispozici různé vzdělávací programy, které
by mohli lépe využívat pro svou práci.
Vzdělávání je totiž ve finančním poradenství nutností a vzdělání konkurenční výhodou. A konkurence je v tomto
oboru hodně. Navíc se výrazným způsobem změnil přístup klientů.Vždyť si
vzpomeňme, jací byli před 5 lety a jací
jsou dnes? Dnešní klienti jsou velmi
dobře informováni, vyžadují rychlé
řešení své finanční situace, kladou
velký důraz na kvalitu poskytovaných
služeb a vyžadují pouze jednoho vysoce kvalifikovaného odborníka, který
se komplexně postará o jejich finanční
záležitosti. Proto kladu na vzdělávání
takový důraz.Věřím tomu, že když se
něco pravidelně a správně dělá, výsle-
dek se dostaví. Ale bez dostatečných
znalostí a dovedností to nejde.
Co říkáte na nový interní
informační systém - KLIK?
KLIK považuji za jeden z prostředků,
který pomůže konzultantům i manažerům při jejich práci. Jednak si zjistí
informace o svých klientech, můžou se
podívat na novinky našich obchodních
partnerů, stáhnout si potřebné formuláře.Ví, co je ve společnosti nového,
jaká se pořádají školení, pro koho jsou
určena, mohou se přímo z domu na
ně přihlašovat. Mají okamžitý přístup
k informacím, což je pro jejich práci
nesmírně důležité.
Co byste dodala na závěr?
Na závěr bych chtěla Vám - svým
spolupracovníkům, popřát do nového
roku hodně pracovních a osobních
úspěchů a myslete na to, že budoucnost společnosti sice nevidíme, ale
můžeme ji ovlivnit svým vlastním
přístupem.
Děkuji za rozhovor.
Dáváme šanci druhým
Nadační fond ST Consult působící při společnosti ST Consult se
zapojil do projektu Adopce na dálku, který dává příležitost dětem
v rozvojových zemích na lepší život formou zajištění možnosti
vzdělání.
Nositelem myšlenky projektu Adopce
na dálku je Arcidiecézní charita Praha
(dále jen ADCH).
Můžete nám přiblížit, o co
v projektu Adopce na dálku
jde?
Co projekt Adopce na dálku obnáší
a jakým způsobem funguje, jsme se
zeptali manažera komunikace ST
Consult Davida Hrabovského, který
má celý projekt spolupráce nadace
a ADCH na starosti.
Projekt ADOPCE NA DÁLKU, který
založila v roce 1993 Arcidiecézní
charita Praha, je projektem, jež
umožňuje získat vybraným dětem
z nejchudších vrstev v rozvojových
zemích vzdělání. To jim totiž dává
8l
šanci na lepší budoucnost. Bez této
pomoci by děti nemohly chodit ani do
základní školy. Sponzor, kterým může
být fyzická osoba, občanské sdružení,
škola či firma uhradí určitou částku,
která se odvíjí od země a typu školy
(základní nebo střední). Nejčastěji je
to v rozmezí od 4 900 Kč do 8 000
Kč. Za tyto peníze získá dítě školné,
školní pomůcky, uniformu a základní
STALO SE
zdravotní péči. Určitá částka (zhruba
asi 10% až 15%) jde také na podporu
komunity, v níž sponzorované dítě
vyrůstá. Dle oficiálních informací
z internetu pomáhá ADCH v současné
době více než 17 000 dětem v Indii,
Ugandě, Kongu, Zambii, Ghaně,Thajsku, Bělorusku, Litvě a také v Kazachstánu. ADCH není jedinou organizací,
která podporuje formou sponzoringu
vzdělání dětí v nechudších zemích
světa, těch organizací je daleko více.
Proč tedy byl vybrán zrovna
projekt Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha?
Těch důvodů, proč se nakonec nadační
rada rozhodla obrátit na ADCH a zapojit se do jejich projektu, je několik.
Prvním byla důvěryhodnost partnera, dalším historie tohoto projektu
(funguje již 17 let) a tím nejdůležitějším asi mé doporučení, protože mám
s projektem Adopce na dálku osobní
zkušenosti. Společně s manželkou
jsme se totiž v roce 2006 zapojili do
tohoto projektu, když jsme „adoptovali“ chlapce v Ugandě, takže vím, že
to funguje. Také řada známých má přes
ADCH adoptovány děti a nikdo z nich
zatím nemusel řešit žádný závažný
problém.
A jak tedy projekt funguje?
Znamená to, že sponzor
pošle na účet ADCH peníze,
oni mu poděkují, vystaví
potvrzení a tím jeho aktivita
končí?
Ne, ne, tak to určitě není. Sponzor
si před zaplacením může sám vybrat
dítě, které by chtěl sponzorovat. Na
stránkách ADCH totiž existuje databáze dětí, které je možné sponzorovat.
U každého dítěte je stručná charakteristika, z jaké rodiny pochází, kolik má
sourozenců, co ho zajímá apod., a také
částka, kterou je potřeba uhradit. Po
výběru a zaplacení požadované částky
dostane sponzor dopisem fotografii
dítěte, podrobnější informace o dítěti,
základní informace o zemi, kde dítě
žije, a pak také kontaktní adresu, na
kterou může sponzor zasílat dítěti do-
pisy. Na rozdíl od sponzora má totiž
dítě povinnost dvakrát do roka poslat
svému donátorovi dopis. Tyto dopisy
bývají psány v angličtině a děti je píší
samostatně nebo s pomocí sociálních
pracovníků.Vedle samotného pocitu,
že někomu uhrazením určité částky
dáváme šanci na lepší život, je právě ta
vzájemná komunikace formou dopisů
asi to nejpřínosnější, čím sponzora
tento projekt obohacuje. Komunikace
s dítětem má určitá pravidla, jejímž
výčtem bychom asi zabrali další dvě
stránky. K nim se můžeme vrátit
někdy příště.
A koho vlastně Nadační fond
ST Consult vybral?
Z nabídky dětí jsme nakonec vybrali
desetiletého chlapce ze Zambie - Kelvina Musabulu.Výběr ale nebyl snadný,
protože dětí, jež potřebují pomoc, je
hodně a nebylo tak jednoduché z nich
vybrat jednoho či jednu. Kelvinovi
je deset let, pochází z kmene Swaka
a mluví jazykem Bemba. My si s ním
budeme psát ale v angličtině, které
prý podle profilu rozumí a umí se už
i představit. Chlapec chce být v budoucnu učitelem a má rád fotbal, takže
si s některými našimi konzultanty
a manažery bude určitě rozumět. Momentálně žije jen s prarodiči, protože
otec zemřel a maminka se znovu pro-
vdala a žije ve městě Lukumbi. S ní se
vidí Kelvin jen o prázdninách. Kelvinovi
prarodiče se živí prodejem zeleniny,
bydlí v domku s doškovou střechou,
který nemá elektřinu ani vodu. Pro
vodu si musí chodit k potoku. Rodina
si může dovolit pouze dvě jídla denně.
Protože nemají další prostředky na
školu pro chlapce, byl Kelvin vybrán
sociálními pracovníky v Zambii do
projektu Adopce na dálku. Jeho roční
příspěvek činí 8 000 Kč.
Jak bude probíhat komunikace s chlapcem?
Komunikaci s chlapcem bude mít
na starosti marketingové oddělení
společnosti ST Consult, které bude
připravovat i všechny výstupy z komunikace (internet, Estéčko, prezentace
projektu v prostorách firmy, atd.).
Kontaktní adresu již máme, takže
počítám, že někdy v lednu či únoru by
mohl jít první dopis do Afriky.
Proč se vůbec společnost
ST Consult prostřednictvím
Nadačního fondu ST Consult
rozhodla zapojit do těchto
aktivit?
Domníváme se, že je potřeba, aby se
zvlášť komerční firmy zapojovaly v širším rozsahu do projektů podobného
charakteru (sponzoring dětí, znevýhodněných osob, nemocných apod.)
Je nutné, aby firmy nemyslely jen na
vlastní prospěch, ale snažily se chovat
společensky zodpovědně. Zapojení do
projektu Adopce na dálku je jen jednou částí našich sponzorských aktivit.
Další částí je pokračování v již dříve
započatém sponzoringu mateřských
škol a speciálních mateřských škol,
popřípadě sponzoringu jednorázových aktivit, o nichž se domníváme, že
jsou prospěšné - např. v tomto roce
uvolnění částky 10 000 Kč na pomoc
Haiti. Do budoucna plánujeme jak
v rámci Nadačního fondu ST Consult,
tak i v samotné společnosti ST Consult zapojit se do dalších aktivit, které
budou pomáhat lidem s nejrůznějším
znevýhodněním (zdravotním, sociálním, společenským,..).
Děkuji za rozhovor.
l9
PŘEDSTAVUJEME
Tomáš Pavlica
Kancelář Uherské Hradiště
Je to usměvavý, vysoký, mladý muž, ale
je vnímán jako přísný manažer, ovšem
opak je pravdou. Svou manažerskou
práci dělá srdcem, a důkazem toho je
jeho tým, který patří mezi největší ve
společnosti ST Consult.
Dobrý den, můžete se prosím stručně představit?
Mé jméno už znáte. Jsem ženatý, mám
dvě děti a bydlím ve Starém Městě. Po
absolvování střední zemědělské školy
chodit po lidech a něco nabízet, to
nikdy!“ Nakonec jsem si řekl, proč to
nezkusit, nemám co ztratit. Byla to
pro mě úplně nová zkušenost a hodně
jsem se zde naučil. Práce finančního
poradce mě začala bavit, ale postupem
času se mi společnost OVB vzdalovala
svou vizí a přístupem vedení. Protože
jsem se chtěl práci finančního poradce
věnovat i nadále, začaly mě zajímat
možnosti a podmínky spolupráce
u konkurence.
100% podpořila a v současnosti pracuje jako moje asistentka. Spolupráci
s ST Consult jsem si vybral z několika důvodů, bylo to zázemí, celkové
klima společnosti a v neposlední řadě
i finanční ohodnocení. Protože jsem
nebyl nováčkem v tomto oboru, věděl
jsem, co práce obnáší, proto jsem se
rozhodl k zásadnímu kroku.
Vzal jsem si půjčku ke koupi auta,
notebooku atd. Chtěl jsem si vytvořit
co nejlepší podmínky pro rozjezd.
Bylo to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v mém životě a věděl jsem, že
když budu dělat správné aktivity, tak
úspěch přijde. Dnes vím, že jsem se
rozhodnul správně.
O Vás je známo, že
společně s paní Caudrovou máte nejpočetnější tým
spolupracovníků. Jak jste
to dokázal vybudovat si za
tři roky tým čítající 12 lidí?
Přibližte nám Vaše pracovní
úspěchy.
jsem si povinně prošel základní vojenskou službou a poté jsem nastoupil do
zaměstnání.
Od řidiče, přes skladníka, jsem se propracoval k vedoucímu velkoobchodu.
Práce vedoucího mě bavila a věnoval
jsem se jí 8 let. Postupně se ale stávala
čím dál více stresující a stereotypní,
zkrátka chtělo to změnu.V této době
mě navštívil finanční poradce OVB
a nabídl mi spolupráci. Moje první
myšlenky byly: „Já a finanční poradce,
to není práce pro mě. Přeci nebudu
10 l
Jaké byly počátky ve
společnosti ST Consult?
Ve společnosti ST Consult jsem od
roku 2007. Začátek spolupráce byla
taková souhra náhod. Jednoho dne
jsem potkal svého bývalého kolegu
Jaroslava Trávníčka, dali jsme se do
řeči, znáte to, jak se máš, co děláš
a už jsem byl pozvaný na pohovor. Za
týden seděl u nás doma, aby i manželce představil společnost. Byl jsem
přesvědčen, že tahle nabídka je ta
pravá a velmi důležitou roli v mém
rozhodnutí sehrála manželka, která mě
Odpověď je velmi jednoduchá. Úspěch
je ukryt v pravidelných aktivitách, které každý manažer zná. Zpočátku byla
moje priorita naučit se výborně práci
finančního poradce.Vždy mi záleželo
na kvalitním poradenství vůči klientovi,
a s tím souvisí vzdělávání. Pravidelně
jsem navštěvoval školení. Ty nevynechávám dodnes. Postupem času jsem
začal po vzoru pana Trávníčka budovat
vlastní tým. K úspěšnému budování
týmu mi taky pomáhají manažerská
školení. A pracovní úspěchy? Jsem hrdý
na svůj tým a to především díky kvalitní a skvěle odvedené práci u klientů.
Za to mluví i naše výsledky v číslech.
Náš historicky nejvyšší měsíční výkon
máme 6 648 bodů a nejúspěšnější
poradkyní za nejvyšší měsíční osobní
výkon 2 118 bodů je paní Martina Jurkovičová. Těší mě, že jsou v mém týmu
PŘEDSTAVUJEME
lidé, jako je Radek Blažek a Petr Šedivý, kteří se taky vydali na manažerskou
dráhu. Tímto bych chtěl celému týmu
poděkovat za dosavadní úspěchy.
Co obnáší práce manažera?
Myslím si, že jedna z věcí je, abych
byl svým spolupracovníkům vzorem.
Mám na mysli jak po stránce pracovní, tak i z toho lidského pohledu.
Proto se snažím být víc kamarád než
bezohledný šéf. Součástí mé práce je
i vyhledávání nových spolupracovníků,
a s tím spojené jejich zapracování. Slýchávám otázku: „Kde je bereš?“ Když
se podívám na můj tým, tak jsou to
lidé z řad klientů, na doporučení, od
konkurence a z náhodného oslovení.
Hledám samozřejmě nové možnosti,
nyní je to ještě přímé oslovení díky
promo stánku ST Consult. Důležité
je vytrvat ve všech aktivitách a nenechat se odradit prvotními nezdary. Mé
heslo je: Minulost
neovlivníme,
ale můžeme se z ní poučit.
Jediné, co dokážeme ovlivnit,
je naše budoucnost.
Děkuji za rozhovor.
DRESS CODE
Standardy oblékání
Úspěch a image se odjakživa přitahují.
Oblékání manažerek je snad ještě
důležitější, než oblékání mužů. Podle
průzkumů je až 55% pozornosti
přiřazováno vzhledu ženy, poté teprve
následuje hlas a obsah sdělení. Při
nesprávně zvoleném oblečení žena
nevědomě snižuje své postavení.
MAKE-UP, NEHTY,VLASY
KOSTÝM
DOPLŇKY
• jediná přípustná možnost formálního oděvu
• kvalitní materiál (vlna, bavlna, …)
• jednobarevný
• barva černá, šedá, béžová, modrá,
hnědá
• možné zvolit sukni i kalhoty
• jednoduchý, elegantně působící střih
• správně zvolená délka sukně i kalhot
• sukně bez vysokých rozparků
• blůza s knoflíky či košile
OBUV
• formální je kožená obuv - lodičky
• tmavší barvy než kostým
• příliš vysoké podpatky nejsou
vhodné
• v létě je možné odhalit patu (nikoli
však špičku) nohy
• k sukni vždy silonky (barva přírodní
nebo černá)
• sportovní obuv je nepřípustná
• u manažerky je make-up nezbytný
(jemný, neutrální)
• nehty upravené, decentně nalakované
• dlouhé vlasy sepnuté (nezakrývají
obočí, nepadají do tváře)
• platí zde, že méně znamená více
• náhrdelníky, prsteny, brože, …
• náramky, ale ne hlučné
CO SE NENOSÍ…
• příliš vyzývavé oblečení
• příliš těsné nebo příliš volné střihy
• odhalená ramena či dokonce záda
• nevhodné materiály a vzory
• výrazné a nevkusné doplňky
• viditelné zdobení těla
• výstřední účesy
• nevhodná obuv
• trika (navíc s nápisy či třpytkami)
Shrnutí
Dobrá image Vás nese nahoru a umožňuje Vám cítit se dobře i v nepříjemných situacích. Posiluje Vaše sebevědomí a ovlivňuje dojem, který uděláte na
své okolí.
REKLAMA
VÝROBA A OPRAVA ODĚVŮ
Bc. Ludmila Sahajová
Veselí nad Mor., ul. Ostrožská č. 234
Tel.: 737 738 878
• nabízíme zkracování, zúžování,
přešívání obleků a kostýmků
• šití na zakázku
l 11
RYCHLÉ ZPRÁVY
Veselí získalo nový kávovar
- nové změny
Tým pod vedením Petra Pochylého
získal za výkon 5000 bodů nový
kávovar od firmy De`Longhi.
K slavnostnímu předání došlo v pátek
19.11.2010 ve Veselí nad Moravou.
Celému týmu k zisku kávovaru gratulujeme.
ST Consult
podpořil MŠ
Kostelany
Společnost ST Consult podpořila
sponzorským darem další mateřskou
školu, tentokrát v Kostelanech nad
Moravou. Sponzorský dárek v hodnotě 5 000 Kč předala ředitelce MŠ paní
Daně Janíkové vedoucí správy centrály
a personalistiky Olga Trávníčková.
Získej s týmem
Tomáš Pavlica a jeho tým
bodují v soutěži.
Manažer Tomáš Pavlica získal se svým
týmem bonus 5 000 Kč. Slavnostní
předání poukazu se uskutečnilo v Uh.
Hradišti v pondělí 22.11. během
manažerské porady.
12 l
Flexi 2011
Aby bylo FLEXI životní pojištění
schopno se prosadit ve stále větší
konkurenci, prochází každý rok
novými změnami. Také pro rok 2011
přichystala Pojišťovna České spořitelny celou řadu změn, které FLEXI
posunou dále.
Škola smyku
Dne 15.12.2010 se nejlepší
v produkci Flexi zúčastnili akce
„Škola smyku s PČS“.
Akce se uskutečnila v Brně a byla
rozdělená do dvou částí.V dopoledním
bloku účastníci absolvovali teoretickou
část, kde se dozvěděli základní znalosti
a praktické rady, např. jak správně
držet volant, jak se chovat v kolizních
situacích, jaké máme druhy smyku
apod.V odpolední části si pak mohli
vyzkoušet nově nabyté znalosti v praxi
na brněnském autodromu. Nejprve
si všichni aktéři zkusili své reakce
při brzdění na kluzkém povrchu při
rychlosti 30, 45 a 60 km/hod, pak se
trénovaly tzv. „hodiny“, smyk vyvolaný
zatažením ruční brzdy a jeho vyrovnávání na silnici. Akce byla dle hodnocení
účastníků super. Jak někteří dodali,
je škoda, že takto neprobíhá i výuka
v autoškole. Rada na závěr: při kolizi
vždy vyšlápněte spojku!
Kromě úpravy jednotlivých připojištění je výraznou novinkou zejména
unikátní program InSpiral. Ten umožní klientům, kteří mají starší smlouvy
typu FLEXI, získat výhody nejnovější
verze FLEXI bez nutnosti uzavírání
nové pojistné smlouvy.
Pojištění rizikových rekreačních sportů - ke každé FLEXI
pojistce bude nyní možno čerpat
zdarma až 30 dnů pojištění za jeden
kalendářní rok.Výhodou bude také
snadná aktivace pojištění v daném
termínu pomocí SMS zprávy.
Bonus za bezeškodní průběh
smlouvy - u uzavřených smluv se
od výročního dne automaticky započítá bonus za bezeškodní průběh. Pokud
během sledovaného pětiletého období
nedojde k pojistné události, bude bonus převeden do garantovaného fondu
pro mimořádné pojistné.
Bonus za věrnost - u smluv, které jsou uzavřeny na dobu minimálně
20 let, je od výročního dne automaticky připisován bonus za věrnost. Po
uplynutí 15 let je celý bonus převeden
do garantovaného fondu pro mimořádné pojistné.
Program řízení investic - je
určen pro klienty, kteří mají zájem
o účast v méně konzervativním způsobu investování, avšak nemají čas nebo
zkušenosti se správou investic. Prostředky jsou v průběhu trvání smlouvy
automaticky postupně alokovány do
konzervativnějších fondů, aby získané
výnosy v pozdějších obdobích netrpěly výkyvy na finančních trzích.
RYCHLÉ ZPRÁVY
Zamykání výnosů - účelem je
ochránit část výnosů, které klient
získá při zhodnocení, jež překročí
nastavenou hranici. Takto zabezpečené
prostředky budou poté jednou ročně
převáděny do garantovaného fondu
pro mimořádné pojistné.
Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné
částky - nově bude kromě stávajícího pojištění invalidity z jakýchkoliv
příčin možné sjednat i pojištění invalidity pouze z důvodu úrazu.V rámci
tohoto pojištění se jedná o invaliditu
3. stupně, přičemž je možné připojistit invaliditu následkem úrazu 1. a 2.
stupně.
Pojištění trvalých následků
úrazu s progresí - klientům nově
Pojišťovna České spořitelny nabídne
možnost zvolit si variantu od 0,5 %
nebo 10 % tělesného poškození.
Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci v rámci tohoto pojištění si klient vybere z variant výplaty s progresí od 15.,
29. nebo 57. dne či jejich libovolnou
kombinaci.
FLEXI životní pojištění kromě zabezpečení proti širokému spektru
možných rizik nabízí také investiční
složku, která představuje jeden ze způsobů, jak se zajistit na stáří. Prostředky
uložené na životní pojistce vykazují
zajímavou míru zhodnocení, zároveň
lze pojistné na životní pojištění využít
pro slevu na dani z příjmů. Poměrně
častý je také příspěvek na životní
pojištění od zaměstnavatele.Vzhledem
ke své daňové výhodnosti je tento benefit u zaměstnavatelů velice oblíben.
Díky tomu má spoření na FLEXI řadu
výhod a představuje dobrou volbu pro
umístění finančních prostředků.
K sjednávání a vyřizování formalit
napomáhá nová aplikace SmartClient,
jejíž pomocí je možné sjednávat návrhy smluv elektronicky, čímž se snižuje
chybovost a tím pádem je i přijetí
smluv rychlejší. Zároveň aplikace ob-
sahuje veškeré potřebné dokumenty
na jednom místě a odpadá tak starost
s papírovými formuláři.Výhodou je
také to, že díky SmartClientu je možné mít o smlouvách detailní a aktuální
přehled.
Věříme, že se vám připravované změny
budou líbit. Rovněž doufáme, že budete spokojeni s rychlostí přijetí pojistky
a následné likvidace.Vaši klienti určitě
ocení rychlost pojistného plnění a náš
férový přístup ke všem pojistným
událostem.
(PČS)
Společnosti
ST Consult
a ALFA Finance
uzavřely partnerskou
smlouvu
Renomované poradenské společnosti
ALFA Finance, s.r.o. a ST Consult, s.r.o.
uzavřely v září roku 2010 smlouvu
o partnerské spolupráci. Firma ALFA
Finance, s.r.o. působí na trhu od roku
2002, v roce 2004 vstoupila na trh
také společnost ST Consult, s.r.o. Obě
firmy patří mezi významné zprostředkovatele životního i majetkového
pojištění a úvěrů na bydlení. „Stejné
názory na podnikání, přístupy v jednání s klienty, obdobná produktová portfolia a velmi podobná firemní kultura
nás přivedly k velmi úzké spolupráci“,
říká výkonný ředitel společnosti ST
Consult Ing. Jaroslav Trávníček. „ALFA
Finance a ST Consult se velmi dobře
doplňují v geografickém pokrytí, ALFA
Finance pokrývá spíše Čechy, společnost ST Consult, s.r.o. je převážně na
Moravě“, konstatuje jednatel společnosti ALFA Finance Aleš Menšík.
které jsou vynakládány např. na PR,
marketing, atd.,
»společný Back office - využívání
jednotného databázového systému
a analytického zázemí,
»vzájemné propojení systému vzdělávání konzultantů a manažerů.
Tyto kroky budou mít přímý vliv na
zvýšení stability obou společností, což
pozitivně pocítí poradci těchto firem.
Vzájemné propojení a výměna zkušeností povedou také ke zlepšení kvality
poskytovaných služeb pro klienty.
Tímto deklarovaným partnerstvím
však spolupráce nekončí.V budoucnu
můžeme očekávat i další kroky vedoucí k sbližování, které bude zřejmě
zakončeno vytvořením jedné společné
akciové společnosti.
Aleš Menšík,
jednatel ALFA Finance, s.r.o.
Ing. Jaroslav Trávníček,
jednatel ST Consult, s.r.o.
Katalog reklamních předmětů
Společnost ST Consult má nový
katalog reklamních předmětů, který
obsahuje přes 95 položek. Prohlédnout si ho můžete v elektronické
podobě na KLIKu.
Rekla
předmmění
ty
katalog
Čtyři klíčové důvody, které
tyto dvě společnosti vedou k těmto
krokům, jsou:
»jednotné vystupování vůči finančním
partnerům a sdružení produkce,
»odstranění duplicitních nákladů,
l 13
RYCHLÉ ZPRÁVY
Nové prodejní
materiály
Jak již bylo avizováno v minulém čísle
Estéčka a taktéž v úvodníku dnešního čísla, podařilo se během podzimu
zrealizovat celou řadu marketingových
materiálů na podporu prodeje.
Z pohledu konzultantů se asi jako nejpřínosnější jeví nový šanon „Podklady
k finanční analýze“ a „Vstupní balíček
pro konzultanty“. Šanon „Podklady
k finanční analýze“ obsahuje všechny
základní informace a materiály, které
konzultant či manažer potřebuje při
práci s klientem. Naleznete v něm
např. Balíček slev a výhod, Finanční
analýzu, Finanční teploměr, orientační propočet nemocenské, materiály
k penzi, ke studiu, k hodnotě pracovní
síly a celou řadu dotazníků a formulářů. Šanon je pak také součástí
„Vstupního balíčku pro konzultanty“.
Ten obsahuje mimo výše zmiňovaný
šanon také blok s tvrdými deskami,
kalkulačku, diář, firemní propisku, letáky na povinné ručení, telefonní mapu,
reklamní „ucho“ na povinné ručení,
Knihu doporučení, Strategii do kapsy
a šanony Produkty a Prodejní cyklus.
Jak konzultanti, tak i manažeři jistě
ocení i novou podobu šanonu „Váš
osobní finanční plán“, který je možné
si za cenu 123 Kč objednat v centrále
v Uh. Hradišti či v Ostravě.
Pro manažery, kteří se chtějí v budoucnu věnovat v širší míře náborům,
je určen nový promo stolek. Ten je
možné si bezplatně zapůjčit v centrále
v Uh. Hradišti a také v Ostravě.
SOUTĚŽE
Výherci soutěže Hraj a vyhrávej
Dne 4.9.2010 bylo během slavnostního otevření nového sídla společnosti
ST Consult vylosováno pět šťastných
klientů firmy, kteří získali v rámci
14 l
soutěže Hraj a vyhrávej mobilní telefon Nokia. A kdo byl tím šťastlivcem?
Byla to paní Adéla Koňaříková, Jarmila
Macenauerová, Markéta Mlčáková,
Zuzana Krchňová a pan Milan Wojciuch.Všem srdečně gratulujeme. Od
počátku září do konce roku probíhalo
další kolo soutěže Hraj a vyhrávej,
tentokrát byl hlavní cenou fotoaparát
Canon a 4 mobilní telefony. Bližší
informace o výhercích přineseme
v dalším čísle Estéčka. Zde přinášíme
několik fotografií z předávání cen:
VOLVO 2010
výherci za období
16.8. - 29.8. - Radim Ovsík
30.8. - 12.9. - Pavel Mikeska
13.9. - 26.9. - Dalibor Kočí
27.9. - 10.10. - Dalibor Kočí
11.10. - 24.10. - Dalibor Kočí
25.10. - 7.11. - Vladislava Dalajková
8.11. - 21.11. - Vladislava Dalajková
22.11. - 5.12. - Lenka Bilavčíková
6.12. - 19.12. - Lenka Bilavčíková
20.12. - 2.1.2011 - Antonín Náhlík
Z NAŠICH CEST
Portugalsko - Radim Ovsík
Výlet do Porta
V létě o prázdninách v roce 2008,
kdy jsem nebyl ještě součástí společnosti ST Consult, jsem se účastnil
díky folklornímu souboru 14 denního
zájezdu do Portugalska.
Celý pobyt v Portugalsku byl ve
znamení různých vystoupení a seminářů, trávení volného času koupáním
v Atlantském oceánu u přímořského
města Matosinhos a různých výletů do
okolí.
Jedním z nejlepších zážitků byl
celodenní výlet do známého města PORTO.
Porto je druhé největší portugalské
město, kde žije zhruba 1 750 000 lidí
a spolu s Lisabonem a oblastí Algarve
patří mezi turisticky nejnavštěvovanější oblasti země.
Mezi první zastávku patřila dopolední
návštěva stadionu fotbalového klubu
FC Porto - „Estádio do Dragão“. Fotbalový stadion si lze prohlédnout jak
zvenku, tak i zevnitř a na památku si
každý návštěvník může koupit nějaký
suvenýr s logem FC Porto. Příznivci
a fanoušci fotbalu si zde přijdou na své
a já osobně návštěvu tohoto stadionu
doporučuji. Stojí to za to.
Centrální náměstí s radnicí
Po návštěvě stadionu jsme vyrazili do
historického centra Porta - Ribeira
do Porto. Centrum města je nádherné a je zde co objevovat a navštívit.
I my jsme měli možnost prohlédnout
si toto centrum Porta, kde je nepřeberné množství kaváren, restaurací,
obchodů se suvenýry a historických
památek města.
Porto je známé také svým celosvětovým vývozním artiklem - Portským
vínem. Dodnes se víno sváží po řece
Douro, přes kterou jsme přecházeli
přes jeden z nejznámějších mostů
- přes dvoupatrový most Ludvíka I.,
který je vysoký 45 m. Když jsem viděl
tento most poprvé a jeho architekturu, tak mi připomínal Eiffelovu věž
v Paříži. Pravda je, že stavbu tohoto
mostu, jak jsme se později dozvěděli,
řídil Eiffelův kolega T. Seyring.
Velkým zážitkem je návštěva některého z mnoha sklepů, kde zraje portské
víno značky např. Croft, Sandeman,
Offley nebo třeba Dow’s. Pokud
budete mít tu možnost navštívit tohle
historické centrum, určitě zde můžete
koupit láhev dobrého vína za rozumnou cenu, která je nižší než cena, za
kterou u nás toto víno koupíte. Já
osobně jsem si dovezl asi 10 lahví,
podobně jako moji kamarádi. Taky to
bylo potom znát na váze zavazadel.
Sklep s vínem značky CROFT
Porto může být jednou z destinací
Portugalska, kde je možné strávit
příjemnou letní dovolenou. Odvezete
si z ní určitě krásné vzpomínky.Vřele
doporučuji.
Základní geografické informace:
Hlavní město: Lisabon, 654 477 obyvatel
Počet obyvatel: 10 708 692 obyvatel
Rozloha: 92 391 km²
Jazyk: portugalština
Měna: Euro
Vlajka:
Pohled na sklepy
Lodě s portským vínem
l 15
FLEXI snadno
přizpůsobíte
potřebám
vašeho klienta.
Změny nás baví
Estéčko, čtvrtletník společnosti ST Consult, s.r.o.
Vydavatel: ST Consult, s.r.o., Přívozská 899/22, 702 00 Ostrava, e-mail: [email protected]
Redakční rada: J.Trávníček, O. Trávníčková, M. Štverák, D. Hrabovský, Z. Bernatíková
Grafická úprava: P. Tichoň | Sazba: J.Vaďura | Tisk: NP Agentura

Podobné dokumenty

Estéčko 1/2014

Estéčko 1/2014 Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult

Více