Seminární práce do předmětu CC3

Transkript

Seminární práce do předmětu CC3
Seminární práce do předmětu CC3
IOS - bootování, správa
CCNA2 (kap. 5)
Marek Čevelíček (x cev el03)
J osef Strap áč (x strap00)
04 | 2007
Obsah
Obsah.................................................................................................................................................................... 2
1
Úvod ............................................................................................................................................................. 3
1.1 Co je IOS a jak jej lze použít .................................................................................................................. 3
1.2 Uživatelská rozhraní ............................................................................................................................... 3
IOS ( Internetwork Operating System ) ....................................................................................................... 4
2
2.1 Typy pamětí............................................................................................................................................. 4
2.1.1
Paměť ROM...................................................................................................................................... 4
2.1.2
Paměť Flash ..................................................................................................................................... 4
2.1.3
Paměť NVRAM................................................................................................................................. 5
2.1.4
Paměť RAM ...................................................................................................................................... 5
2.1.5
Externí paměť TFTP ........................................................................................................................ 5
2.2 Fáze načítání IOSu při bootování routeru.............................................................................................. 6
3
Práce s IOS .................................................................................................................................................. 7
3.1 Zadávání příkazů .................................................................................................................................... 7
3.2 Příkazové módy ...................................................................................................................................... 8
3.3 Základní informační příkazy ................................................................................................................... 9
3.3.1
Obecné příkazy ................................................................................................................................ 9
3.3.2
Připojení............................................................................................................................................ 9
3.3.3
Interface ............................................................................................................................................ 9
3.4 Záloha IOS ............................................................................................................................................ 10
3.5 Záloha konfigurace ............................................................................................................................... 11
3.6 Upgrade IOSu ....................................................................................................................................... 11
3.7 Konfigurační registr ............................................................................................................................... 11
4
Konvence pojmenovávání souborů ........................................................................................................... 13
4.1 Popis...................................................................................................................................................... 13
4.2 Vydávané verze Cisco IOS................................................................................................................... 14
4.3 Zjištění verze IOSu ............................................................................................................................... 15
5
Otázky k procvičení.................................................................................................................................... 16
Bibliografie .......................................................................................................................................................... 17
2
17
1 Úvod
1.1 Co je IOS a jak jej lze použít
IOS (Internetwork Operating System) je operační systém, který používá většina switchů a
routerů firmy Cisco. Celý IOS je uložen v jednom image souboru s příponou .bin a v aktuálních
switchích má velikost kolem 5 MB. Ve flash paměti switche může být ještě uloženo webové
rozhraní, které bývá ve složce HTML.
IOS je propracovaný systém, který nabízí velké množství možností pro konfiguraci.
Obsluha IOSu je založena na CLI – Command Line Interface, tedy na příkazové řádce.
1.2 Uživatelská rozhraní
§
Uživatel může spouštět příkazy IOS na uživatelské úrovni nebo na privilegované úrovni.
Na uživatelské úrovni jsou k dispozici základní systémové informace a příkazy pro
vzdálený přístup. Na privilegované úrovni je možný přístup ke všem informacím
směrovače, k úpravě konfigurace a k diagnostickým příkazům. Směrovač nabízí řadu
úrovní konfiguračních režimů, takže je možné měnit konfigurace různých subsystémů
směrovače.
§
Kontextová nápověda v kterémkoliv okamžiku nabízí syntaxi příkazů a přehled příkazů,
které jsou k dispozici.
§
Lze udržovat historii prováděných příkazů. Lze také upravovat a opakovaně použít
příkazový řádek.
§
Výstup příkazu lze prohledávat a filtrovat, takže lze snadno najít potřebné informace.
§
Parametry řádkového rozhraní směrovače je možné upravit na požadované hodnoty.
§
Asynchronní porty směrovače lze připojit k jiným zařízením se sériovým rozhraním. Je
možné použít vzdálený přístup k externím zařízením prostřednictvím reverzního
telnetového spojení.
§
3
17
Pro různé úrovně přihlašovacího procesu je možné definovat různá vítací hlášení.
§
Je možné definovat nabídky, takže lze při terminálovém připojení snadno poskytnout
volbu dalších funkcí nebo přístupu ke vzdáleným systémům. Přístup ke směrovači je
možný také protokolem SSH verze 1.
2 IOS ( Internetwork Operating System )
2.1 Typy pamětí
Cisco switche a routery používají pět různých pamětí.
2.1.1 Paměť ROM
ROM paměť je možno pouze číst a je nezávislá na napájení. Obsahuje procesy, které se
provádí při bootování (startování) switche. Ve starých verzích switchů obsahovala i IOS. V ROM
paměti je uloženo několik základních funkcí:
•
POST (Power-on Self Test) - po zapnutí switche provede tento mikrokód test funkčnosti
hlavních částí (paměť, CPU, interfaces)
•
Bootstrap Program - inicializace bootování, nahrává IOS
•
ROM monitor - speciální diagnostický mód pro řešení problémů
•
RxBoot - pokud se nenalezne funkční IOS, tak se načte tato omezená verze IOSu, která
umožní instalovat správný IOS image
2.1.2 Paměť Flash
Flash je paměť typu NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory), do které je
možno zapisovat a při odpojení napájení od zařízení zůstane obsah zachován. Ve flash paměti je
primárně uložen IOS (může zde být i více verzí), dále kopie startup-config v souboru
config.text a informace o VLANech se nachází ve vlan.dat. Teoreticky zde můžeme uložit
cokoliv. Výpis paměti se provede pomocí nasledujícími příkazy:
dir flash:
nebo
show flash:
4
17
2.1.3 Paměť NVRAM
Non-volatile Random Access Memory (NVRAM) je obdobně jako Flash zapisovatelná
paměť nezávislá na napájení. Je použita pro uložení startup-config. Výpis paměti se provede
pomocí
dir nvram:
2.1.4 Paměť RAM
Random Access Memory (RAM) je operační paměť. Jedná se o rychlou zapisovatelnou
paměť, která je ovšem závislá na napájení a při restartu switche se vymaže. Standardně je tato
paměť rozdělena na dvě části - hlavní paměť procesoru a sdílenou paměť I/O. V hlavní části je
uložena běžící konfigurace (running-config), běžící IOS, routovací a ARP tabulky. Sdílená
paměť je použita jako buffer pro uložení aktuálně zpracovávaných paketů. Zobrazit její obsah
můžeme pomocí příkazu
show memory
2.1.5 Externí paměť TFT P
Poslední typ paměti není součástí zařízení, ale využívá se pro řadu činností. Používá se
zde TFTP (Trivial FTP) server, který můžeme rozběhnout na libovolném počítači. Nejčastěji jej
využijeme při provádění zálohy či upgradu IOSu, ale je možné i zavádět IOS přímo z TFTP
serveru.
Pro správné používání/konfiguraci switche/routeru je nutné se orientovat v pamětech,
které se používají a vědět jak s nimi dané zařízení pracuje. Typy pamětí jsou popsány v
následující kapitole. Důležitý je také postup, jakým probíhá startování switche:
•
zapojení napájení do switche, spustí se mikrokód z ROM paměti
•
pokud není nalezena validní verze IOSu, nastartuje se do omezené funkce RxBoot
•
je-li nalezen IOS image (implicitně ve Flash paměti), zavede se
•
načte se a aplikuje startup-config z NVRAM (tento textový soubor obsahuje sekvenci
příkazů IOSu, která se vykonává stejně, jako při zadávání přes CLI)
5
17
•
pokud není nalezen, tak se vyvolá express setup
•
pokud existuje, tak se z Flash paměti načte vlan.dat
Konfigurační příkazy IOSu se okamžitě se provádějí, ale ukládají se pouze do runningconfig, který je uložen v RAM (při startu se do něj kopíruje obsah startup-config). To znamená,
že aktuálně jsou platné, ale po restartování switche se vymažou. Pokud bychom tedy provedli
nějakou konfiguraci, kterou bychom nemohli vrátit zpět, stačí restartovat switch a ten je v
takovém stavu, jako při posledním uložení konfigurace. Pokud chceme zachovat změny, je třeba
vždy překopírovat běžící konfiguraci do startovací.
2.2 Fáze načítání IOSu při bootování routeru
V podstatě se dá bootování Cisco routeru rozdělit do následujících kroků:
§
test hardwaru (POST – Power-On Self-Test)
§
načtení bootstrap
§
nalezení a načtení Cisco IOS
§
nalezení a načtení konfiguračního souboru routeru
ROM
Bootstrap
ROM
Flash
Cisco
Internetwork
Opearting
System
Hledá a načítá
operační systém
Konfigurační
soubor
Hledá a načítá
konfigurační soubor
nebo vstupuje do
„setup“ módu
TFTP Server
ROM
NVRAM
TFTP Server
Konzola
6
17
3 Práce s IOS
Aby bylo možné pracovat v CLI, je potřeba připojit se ke switchi/routeru. Lze tak učinit
pomocí sériového kabelu nebo přes speciální port na zařízení. Pokud již je provedena základní
konfigurace, lze využít i připojení přes telnet či ssh. Aby fungovala tato připojení, musí být vždy
nastaveno přihlašovací heslo. Pro některé úkony, třeba i základní konfiguraci, lze využít připojení
přes webové rohranní či užitečný program Cisco Network Assistant, ačkoliv někdy je jednodušší
provádět většinu nastavení přes CLI. Pro připojení přes konzoli lze použít program
hyperterminál nebo putty.
3.1 Zadávání příkazů
Veškeré příkazy IOSu mohou být zadávány zkráceně. Stačí zadat první znaky, které
jednoznačně určí příkaz (tedy, aby v daném kontextu neexistoval jiný příkaz, začínající těmito
znaky).
Klávesa tabulátor doplňuje příkaz. Zadáním prvních pár písmen příkazu a následným
stisknutím klávesy TAB se příkaz doplní celý (je-li jednoznačný), nebo pouze část, která je pro
více příkazů společná.
Zadáním ? (otazník) se zobrazí seznam příkazů s krátkým popiskem, které můžeme na
aktuálním místě použít. Také lze zadat prvních pár písmen příkazu a otazník, a tak vypsat seznam
takto začínajících příkazů. Většina příkazů se skládá z posloupnosti klíčových slov, pokud
zadáme ? (otazník), vypíše se seznam argumentů či klíčových slov, která lze na příslušném
místě použít.
SWITCH#?
Exec commands:
<1-99>
access-enable
access-template
archive
--More-SWITCH#co?
configure connect
7
17
Session number to resume
Create a temporary Access-List entry
Create a temporary Access-List entry
manage archive files
copy
Klávesa šipka nahoru a šipka dolu slouží k procházení historie zadaných příkazů.
Pokud se na obrazovku vypisují údaje, listují se po stránkách. Při vypsání stránky se výpis
zastaví. Klávesou SPACE se zobrazí další stránka, klávesou ENTER se zobrazí další řádek.
U příkazů, které generují nějaký informační výstup, můžeme použít výstupní modifikátor
| (svislá čára) a pomocí něj omezovat výstup.
Zobrazení MAC adres na portu 16
SWITCH#show mac-address-table | include Fa0/16
3.2 Příkazové módy
Uživatelské rozhranní IOSu je děleno do řady různých módů, které nám umožňují
provádět specifické činnosti. Hlavní módy jsou:
•
uživatelský mód (EXEC) – user EXEC – SWITCH>
v tomto módu je uživatel po přihlášení a má pouze omezené příkazy
•
privilegovaný mód (EXEC) – privileged EXEC – SWITCH#
výchozí mód pro přestup do dalších konfigurací, umožňuje zobrazovat různé údaje
•
globální konfigurační mód – global configuration – SWITCH(config)#
zde se konfigurují funkce, které ovlivní celý systém
•
konfigurace interface – interface configuration – SWITCH(config-if)#
v tomto módu se konfigurují vlastnosti určitého interface
Podobných módů jako konfigurace interfacu je celá řada. Módy jsou od sebe odlišeny
různým označením na příkazové řádce.
SWITCH>
SWITCH>enable
SWITCH#configure terminal
SWITCH(config)#interface {jméno}
SWITCH(config-if)#
// uživatelský mód
// přepnutí do privilegovaného modu
// přepnutí do globální konfigurace
// přepnutí do konfigurace interface
// konfigurace interface
Pro přestup z vyšší urovně do nižší slouží příkaz exit, pokud chceme přejít z několika
nadřazených úrovní do privilegovaného módu, použijeme Ctrl+Z.
SWITCH(config-if)#exit
SWITCH(config)#
8
17
3.3 Základní informační příkazy
Tyto příkazy slouží k výpisu nastavení a informací o aktuální položce. Většina z nich se
zadává v privilegovaném módu pomocí příkazu show, který zobrazuje informace z běžící
konfigurace.
3.3.1 Obecné příkazy
Výpis obsahu flash paměti (dva
SWITCH#show flash:
SWITCH#dir
shodné příkazy)
Informace o switchi a verzi IOSu
SWITCH#show version
Vypsání běžící konfigurace
SWITCH#show running-config
Vypsání startovací konfigurace
SWITCH#show startup-config
Informace o loggování a poslední záznamy
SWITCH#show logging
Seznam naposled zadaných příkazů
SWITCH#show history
Zobrazení informací o okolních Cisco
SWITCH#show cdp neighbors
SWITCH#show cdp neighbors detail
switchích pomocí protokolu CDP
3.3.2 Přip ojení
Informace o aktuálních telnetových
SWITCH#show sessions
Informace o aktuálních ssh spojeních
SWITCH#show ssh
Informace o přihlášených uživatelích
SWITCH#show users
Informace o linkách
SWITCH#show line
3.3.3 Interface
Podrobný výpis informací o interface
SWITCH#show interfaces
9
17
spojeních
Podrobný výpis informací o jednom
SWITCH#show interfaces {jméno-interfacu}
SWITCH#show interfaces f0/1
interface
Interface – rozhranní jsou hlavně fyzické porty na switchi a VLANy. Porty se adresují
typem, dnes hlavně fastEthernet (stačí f) a gigabitEthernet (stačí g), a číslem portu (může jít o
kombinaci čísel, kde je například pořadí v zásobníku, ale poslední je vždy číslo portu).
Informace o portu s podrobnostmi o VLAN
SWITCH#show interfaces {jméno-interfacu} switchport
Vypsání seznam fyzických interfaců
formě
SWITCH#show interfaces status
Stručný seznam všech interfaců se
SWITCH#show interfaces summary
s popisem a stavem v přehledné
statistikou přenosů
Seznam statistik pro interfacy
SWITCH#show interfaces stats
Stručné informace o VLANech a
SWITCH#show vlan
přiřazení portů
Informace o existujících truncích
SWITCH#show interfaces trunk
Zobrazení CAM tabulky – MAC adresy a
SWITCH#show mac-address-table
porty komunikujících zařízení
Zobrazení ARP tabulky
SWITCH#show arp
Zobrazení informací o ACL a routování na interface
SWITCH#show ip interface
Zobrazení směrovací tabulky
SWITCH#show ip route
3.4 Záloha IOS
Pro kopírování dat z/na switch/router slouží standardně TFTP server. Po připojení ke
switchi se následujícím způsobem zkopíruje aktuální IOS.
SWITCH#show version
// vypíšeme informace o verzi
SWITCH#show flash
// vypíšeme obsah
SWITCH#cd c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4
// občas musíme do podadresáře
SWITCH#copy flash tftp
// začneme kopírovat
Source filename []?c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4.bin // jméno souboru
Address or name of remote host []?192.168.190.12
// adresa TFTP serveru
10
17
3.5 Záloha konfigurace
Zálohu konfigurace lze provést stejným způsobem jako zálohu IOS, pouze se změní
jméno kopírovaného souboru.
SWITCH#copy running-config tftp
Startup konfigurace je uložena v souboru flash:config.text. Informace o VLANech je
uložena v souboru flash:vlan.dat
3.6 Upgrade IOSu
Pro provedení upgradu IOSu je třeba nakopírovat nový obraz a všechny potřebné soubory
do Flash paměti switche a provést jeho restart. Teoreticky může být na switchi uloženo více verzí
IOSu, pokud je dostatek místa. Není-li na switchi dostatek místa, musí se nejprve smazat starý
image (běžící systém je v RAM).
SWITCH#del c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4 // smazání souboru
Druhou možností je provést vše ručně. Kopírování souborů provedeme obdobně jako u
zálohy IOSu. Následně vyvoláme restart switche.
SWITCH#reload
// restart switche
3.7 Konfigurační registr
Příkaz show version ukazuje, jak jsou registry konfigurovány:
11
17
§
0x0000 systém nabootuje do do „ROM Monitor“ módu
§
0x0001 systém nabootuje do do „RXBoot“ módu
§
0x0002 systém zkontroluje NVRAM pro spouštěcí příkazy
Obvyklý význam bitů konfiguračního registru:
12
17
Bity číslo
Šestnáctková hodnota
Význam
00 až 03
04
05
06
07
08
09
10
0x0000 až 0x000F
0x0010
0x0020
0x0040
0x0080
0x0100
0x0200
0x0400
11 a 12
13
0x0800 až 0x1800
0x2000
14
0x4000
15
0x8000
režim bootování
nedefinováno
nedefinováno nebo rychlost konzoly (závisí na platformě)
systémový software bude ignorovat obsah paměti NVRAM
OEM bit zapnutý
Break vypnutý
nedefinováno
IP broadcast nepoužívá síťovou část adresy, spolupracuje
s bitem 10
rychlost konzolového portu
nabootování výchozí software z ROM pokud selže
bootování ze sítě
IP broadcast nepoužívá síťovou část adresy, spolupracuje
s bitem 10
zapíná diagnostická hlášení a ignoruje obsah NVRAM
4 Konvence pojmenovávání souborů
4.1 Popis
Pro pojmenovávání všech typů IOSu používá Cisco standardizovanou konvenci, kterou
znázorňuje následující obrázek. Tato reference je užitečná v případe, že máte k dispozici soubor
s IOSem (ať už v paměti Flash nebo na serveru TFTP) a potřebujete zjistit, jakou platformu a
funkce daný IOS podporuje.
PPPPP-FFFF-MM-VVVV
Číslo revize
Kód
Popis
c1400
c1600
c1700
c2500
c25fx
c2600
c29atm
c3620
c3640
c3660
c4500
c4gwy
c5300
c5400
c5800
c5rsm
c7100
c7200
c800
c805
ics7700
mc3810
regen
rpm
rsp
ubr7200
směrovače série 1400
směrovače série 1600
směrovače série 1700
směrovače série 2500
směrovače 2500 FRAD
směrovače série 2600
ATM modul 2900XL
směrovač 3620
směrovač 3640
směrovače série 3660
směrovač 4500/4700
modul přístupové brány Catalyst 4000
přístupový server AS5300
přístupový server AS5400
přístupový server AS5800
Catalyst 5000RSM/VIP
směrovače série 7100
směrovače série 7200
směrovače série 800
směrovače série 805
ICS7700
přístupový koncentrátor MC3810
optický síťový systém 15104
MGX8850RPM
směrovače série 7500
univerzální širokopásmový směrovač
UBR7200
univerzální širokopásmový směrovač
UBR910
univerzální širokopásmový směrovač
U6R920
hlasová brána VG2000
ubr910
ubr920
vg200
13
17
Kód
a
a2
a3
b
boot
c
d
f
f2
g
g5
k8
k9
i
i3
i5
i6
j
n
o
o3
p
p4
p5
r2
r4
s
ss7
t
v3
w3
v
v5
x
x2
x3
Popis
Kód
Místo spuštění
APPN
ATM
SNA přepínač (náhrada APPN)
Appletalk
bootovací obraz
Remote Access Server (RAS)
desktop (IP, IPX, AppleTalk, DECnet)
FRAD
FRAD s OSPF
ISDN
Wireless
IPSec 56
IPSec 3DES
IP
redukované IP (bez BGP, EGP, NHRP)
IP s VoFR
MGCP a hlasová brána H.323 VoIP
enterprise
IP/IPX
firewall
fírewall s IDS, SSH
plus
service provider
service provider s PT/TARP
IBM
IBM
IP Plus (NAT, IBM, VPDN, VoIP)
signalizace SS7
telco
hlas
distribuovaný direktor
VIP
VoIP
H.323
MCM
hlas
f
m
r
l
Flash
RAM
ROM
relokuje se za běhu
Kód
Komprimace obrazu
z
x
w
ZIP
MZIP
„STAC“
První skupina znaků, PPPPP, udává hardwarovou platformu. Druhá skupina, FFFF,
představuje řetězec, v němž každý znak (nebo znak a číslo) definuje určitou skupinu funkcí, které
IOS zahrnuje. Dvojice znaků MM popisuje formát souboru s IOSem. První znak udává paměť
směrovače, v níž IOS běží. Druhý znak definuje, jak je IOS komprimován. Poslední skupina
znaků, VVVV, definuje číslo verze IOSu. Soubor s IOSem může mít i příponu (.bin nebo .tar).
4.2 Vydávané verze Cisco IOS
Cisco IOS pro použiti ve směrovačích a přístupových serverech se uvolňuje následujícími
způsoby:
First Commercial Shipment (FCS) – Verze Cisco IOSu komerčně dostupná zákazníkům
společnosti Cisco.
Major release – Hlavní verze Cisco IOSu. Obsahuje nové možnosti a funkce.
Uvolňovaná verze začíná jako FCS, projde stádiem Limited Deployment (LD) a končí jako
General Deployment (GD).
Maintenance release – Revize hlavní verze, opravující chyby. Nejsou doplněny nové
funkce nebo platformy. Tyto verze jsou uvolňovány pravidelně a jsou plně zpětně testovány.
Interim build release – Opravy k revizní verzi vydávané ve speciálních případech. Není
zpětně testována.
14
17
Early Deployment (ED) release – Zavádí nové funkce a funkce pro nové hardwarové
platformy k okamžitému použití. K ED verzím rovněž vycházejí pravidelné revize.
ED Technology („T") release – Skupina ED verzí, která obsahuje nové funkce pro
novou hardwarovou platformu. Vychází z hlavní verze a pravidelných revizí. Jedna vybraná
verze „T" se stane příští hlavní verzí.
General Deployment (GD) release – Verze považovaná za dostatečně stabilní, široce
rozšířená a v praxi otestovaná. GD verze není nikdy založena na ED verzi.
4.3 Zjiš tění verze IOSu
Router#show flash
-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen –length- -----date/time-----name
L
.. image
F2859862
FE7F74
22 16547572 May 30 2001 02:39:27
rsp-jo3sv-mz.122-1.bin
4030604 bytes available (16547700 bytes used)
Router#
UKHospH28Dlb#show ver
Cisco Internetwork Operating System Software
I0S (tm) RSP Software (RSP-J03SV-M). Version 12.2(1), RELEASE
SOFTWARE (fc2)
Copyright 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 27-Apr-01 03:19 by cmong
Image text-base: 0x60010968. data-base: 0x6196E000
ROM: System Bootstrap. Version 11.1(8)CA1, EARLY DEPL0YMENT RELEASE
SOFTWARE (fcl)
B00TFLASH: GS Software (RSP-B00T-M), Version 11.1(29)CC1, EARLY
DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fcl)
UKHospH28Dlb uptime is 11 weeks, 1 day, 1 hour, 12 minutes
System returned to ROM by reload at 14:43:04 UTC Tue May 29 2001
System image file is "slot0:rsp-jo3sv-mz.122-1. bin"
Z názvu obrazu rsp-jo3sv-mz.l22-l.bin vidíme, že jde o směrovač série Cisco 7500.
Řetězec jo3sv označuje verzi Enterprise (j), firewall s IDS (o3), IP Plus s NAT/VoIP (s) a
podporu VIP (Versatile Interface Processor) (v). Podle přípony mz poznáme že obraz běží v
paměti RAM a je komprimován algoritmem ZIP. 122-1 znamená IC verze 12(2)1, tedy první
revizní verzi hlavní verze 12(2).
15
17
5 Otázky k procvičení
Který režim zobrazí nastavený router při spuštění?
a) globální konfigurační režim
b) setup mód
c) mód ROM monitor
d) uživatelský EXEC režim
Které informace mohou být získány zadáním příkazu show version?
a) název souboru IOS
b) hostname routeru
c) stav každého rozhraní
d) IP adresy všech rozhraní
Které možnosti jsou součástí konvence pojmenovávání Cisco IOS? (Vyberte tři možnosti)
a) platforma
b) množství požadované paměti
c) podporované speciální vlastnosti
d) datum vydání
e) na čem obraz na routeru běží a zda je zazipován nebo nějak zkomprimován
Který z Cisco IOS režimů umožňuje pouze prohlížení?
a) enable režim
b) globální konfigurační režim
c) privilegovaný režim
d) uživatelský režim
Jaký způsob připojení může být proveden pro prvotní inicializaci routeru?
a) použít seriové spojení počítače připojeného ke console portu routeru
b) telnetnout se na router přes seriový port
c) použít vty port přes Ethernetové rozhraní
d) použít modem připojený přes AUX port routeru
16
17
Bibliografie
1. HUCABY, David, MCQUERRY, Steve. Konfigurace směrovačů Cisco. Jiří Veselský.
1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6951-8.
2. COULIBALY, Mack M. Cisco IOS releases : The complete reference. [s.l.] : Cisco Press,
2000. 336 s. Dostupný z WWW: <http://proquest.safaribooksonline.com/1578701791>.
ISBN 1-57870-179-1.
3. Bootstrapping [online]. [2007] , 20 March 2007 [cit. 2007-03-31]. Dostupný z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_%28computing%29>.
4. Studijní materiály CCNA [online]. Dostupný z WWW: <http://cisco.netacad.net>.
17
17

Podobné dokumenty

Sborník abstraktů konference Vysokorychlostní sítě 2004

Sborník abstraktů konference Vysokorychlostní sítě 2004 zesilovačů představují i zesilovače typu EDWA, využívající planární vlnovody, které jsou realizovány jako součást planárních světlovodných obvodů (PLC). Tyto obvody integrují často funkce zesilovač...

Více

CCNA_Exploration_1_1_CZ

CCNA_Exploration_1_1_CZ Při nastavování na reálných zařízeních v učebně i pro PacketTracer používejte stále stejná následující hesla:

Více

Úloha č. 5 Konfigurace NAT a PAT Úkol: a) Použijte

Úloha č. 5 Konfigurace NAT a PAT Úkol: a) Použijte Outside local – IP adresa z vnitřní sítě, pod kterou je viditelný venkovní počítač Outside global – veřejná IP adresa vzdáleného serveru v Internetu

Více

Projektování distribuovaných systémů

Projektování distribuovaných systémů ○ v ATM neexistují broadcasty: řešeno ATMARP serverem, který obsahuje tabulku IP a ATM adres pro jednu síť ○ libovolný klient může získat ATM adresu zařízení a navázat tak přímo spojení ○ v každé L...

Více

Publication

Publication Pracovní čas (23 °C)

Více

4 - CentraLine

4 - CentraLine Výše uvedené hodnoty jsou platné v případě, že je ochranný uzemňovací vodič vyroben ze stejného kovu jako vodiče fází. Není-li tomu tak, musí být průřez ochranného uzemňovacího vodiče určen s ohled...

Více

VACON 100 HVAC Application Manual

VACON 100 HVAC Application Manual Průvodcem spouštěním budete požádáni o zadání základních informací, které jsou potřeba pro provedení celým procesem. V průvodci budete potřebovat následující tlačítka ovládacího panelu: Šipky vlevo...

Více

Metodika k modulu 12 - část 2 - Vyšší odborná škola ekonomická a

Metodika k modulu 12 - část 2 - Vyšší odborná škola ekonomická a Výuka tohoto modulu bude realizována prezenční formou a svým rozsahem postihuje a rozšiřuje oblast předmětu Počítačové sítě. Výuka bude probíhat ve specializované učebně výpočetní techniky, kde kaž...

Více