Loreley Loreley

Transkript

Loreley Loreley
Loreley
Loreley
(Capo 3)
Blackmore’s night
Intro:
(×2)
Am G Dm F E Am G Dm E Am
Am
G
Am
G
Dm
F
E
1. Rozjařeně plujem zas vlny bouří jako ďas
Dm
E
Am
zákrutami Rýna dál, píseň vede nás.
Am
G
Dm
Am
1. Merrily we sailed along
Though the waves were plenty strong
Down the twisting river Rhine
following a song.
Legend’s faded storyline
tried to warn us all
Oh, they called her „Loreleyÿ
Careful or you’ll fall . . .
Střípek legend staletých měl nás varovat:
Am
G
Dm
E
2. Oh, the stories we were told
Quite a vision to behold
Mysteries of the seas in her eyes of gold.
Laying on the silver stone,
such a lonely sight
Barnacles become a throne,
my poor Loreley.
Am
Říkají jí Loreley - „pozor, hrozí pádÿ.
2. Zpívá řeka klikatá, vypravěčů sonáta:
Širých moří tajemství v očích ze zlata.
Na stříbrném kameni, srdce zmáhá pláč
Am
G
zasedá se škeblemi
Dm
E
Am Dm E Am
And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow down
to the Loreley (×2)
smutná Loreley.
Dm
Am
Dm
Am
A větry budou vát a muži bojovat
F
C
G
Am
a vlnobití pokloní se krásné Loreley. (×2)
3. You would not believe your eyes,
how a voice could hypnotize
3. Rozpálí tě doběla její slůvka nesmělá
Promises are only lies from the Loreley
místo slibů krásné lži dává Loreley.
In a shade of mossy green,
V stínu mořské zeleně žije na mou čest,
seashell in her hand
navždy říční královnou, zem ji nechce nést.
She was born the river queen,
ne’er to grace the land.
A větry budou vát . . .
4. Oh, the song of Loreley
Charms the moon right from the sky.
4. Její píseň mámivá
She will get inside your mind,
stáhne měsíc z nebe k nám,
lovely Loreley.
vládne snům a myšlenkám, krásná Loreley.
When she cries
Když pak šeptá:
„Be with me until the end of timeÿ
„Pojď se mnou, čeká na nás ráj,ÿ
You know you will ever be
víš, že budeš napořád se svou Loreley.
with your Loreley.
+ A větry budou vát, muži dál bojovat
a zapomnění odnese si krásnou Loreley.
Am
×◦
•
••
Dm
G
×× ◦
◦ ◦◦
◦
•
•
•
•
•
••
F
••
•
••
◦
E
•
••
◦◦
×
C
•
•
◦ ◦
•

Podobné dokumenty