POV´YSTAVNÍ KATALOG sobota - 14.9.2013 KRUH ˇCÍSLO 1

Transkript

POV´YSTAVNÍ KATALOG sobota - 14.9.2013 KRUH ˇCÍSLO 1
POVÝSTAVNÍ KATALOG
sobota - 14.9.2013
KRUH ČÍSLO
1
Anglický buldok
pes
58
FIDO Srdce Hané - V1,VT,KV
ch: Lucie Nováková maj: Milutin Perič
sk. FCI 2
Třı́da otevřená
sk. FCI 2
Argentinská doga
pes
59
Uran Blanský les - V1,VTM
ch: Jana Haldová maj: Ludmila Švecová
fena
60
Angee Smutné povodı́ - V1
ch: Libor Vošahlı́k maj: Sandra Schnurrerová
Třı́da mladých
Třı́da mladých
Bordeauxská doga
sk. FCI 2
fena
68
DELIRA Rex regis - V1,VTM
ch: Ján Mesiar maj: Bc. Helena Muzikářová
Třı́da mladých
sk. FCI 2
Bullmastif
pes
69
ARROW z Kloubského dvora - V1,VT,KV
ch: Vojtěch Sobolčı́k maj: Lenka Svášková
fena
70
SCARLET Ha-Szani Vendy - V1,VT,KV
ch: Attila Szaniszló maj: Vladimı́r Truksa
Třı́da otevřená
Třı́da otevřená
Italský corso pes
sk. FCI 2
pes
84
Cliff Ivamir - V1,VT,KV
ch: Miroslav Kuchař maj: Michaela Makošová
85
ROOSTER Černý Šaolin - V2
ch: Ing. Kateřina Riedlová maj: Milada Nováková
fena
86
BUFFY QUEEN Černý Šaolin - V1,VT,KV
ch: Ing. Kateřina Riedlová maj: Milada Nováková
Německý boxer zlatý
pes
97
Car Maraneto - VTM
ch: Marek Okleštěk maj: Lucie Šarešová
Třı́da otevřená
Třı́da otevřená
sk. FCI 2
Třı́da mladých
Německý boxer žı́haný
sk. FCI 2
pes
98
TARAS Indiánský brloh - ODSTOUPIL ZDR.DUV.
ch: Ladislav Kužma maj: Václava Mildorfová
pes
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da otevřená
Třı́da veteránů
PK/1
99
fena
100
Bard od Semechňáku - V1,BOV
ch: Karel Franc maj: Petra Violová
Třı́da mladých
Debbie z Dybohůrky - V1,VTM
ch: Antonı́n Karban maj: Rudolf Hybner
Rotvajler
sk. FCI 2
pes
103
Lexus von der Pulvermühle - V1,VT,KV
ch: Wilhelm a Edith Schäfer maj: Jiřı́ Čermák
Třı́da otevřená
Americký stafordširský terier
sk. FCI 3
pes
106
XTREME D.TORO Amazonka - VTM
ch: Kateřina Fridrichová maj: Nikola Matějı́čková/Šutoriková
pes
107
BOREAS Hardy Workaholic - V1
ch: Marija Piteková maj: Marie Hnátı́ková
fena
108
IX Chel Domino Toro Odbenga - VN1
ch: Pavlı́na Šafranová maj: Jana Polášková
fena
109
Abby PyramidśIvory - VD1
ch: Veronika Sisáková maj: Miroslav Macura
Třı́da mladých
Mezitřı́da
Třı́da štěňat
Mezitřı́da
Border terier
sk. FCI 3
pes
110
Atos z Kňovického vršku - VD2
ch: Ing.Libor Křı́ž maj: Andrea Uhrová
111
Olan Lukovec Bohemia - V1,VT,KV
ch: Stanislav Čech maj: Oto Šavel
fena
112
Unfree Ultra Kuburumba - V1
ch: Ing. Alena Divišová maj: Dagmar Fojtı́ková
fena
113
Bora Soběšické lesy - V1,VT,KV
ch: Václav Pikeš maj: Bohuslav Šeda
Cairn Terier
fena
114
Dejna z Klče - V1,VT,KV
ch: MVDr.Jitka Drozdová
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
sk. FCI 3
Mezitřı́da
maj: Irena Palková
Jack Russell Teriér
pes
115
Eagle Speed z Falkenštejna - VN1
ch: Martin Záliš maj: Martin Záliš
pes
116
Jan Redkaja Schtuchka - V1,VT,KV
ch: Turkevich Nina maj: Martin Záliš
fena
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Mezitřı́da
sk. FCI 3
Třı́da štěňat
Třı́da pracovnı́
Třı́da mladých
PK/2
117
fena
118
119
fena
120
Charmin od Bobřı́ řeky - V1,VTM
ch: Robert Walter maj: Lucie Markusková Walter Robert
Mezitřı́da
Connie z Falkenštejna - V1,VT,KV
ch: Martin Záliš maj: Martin Záliš
Hello Dolly od Bobřı́ řeky - V2
ch: Robert Walter maj: Robert Walter
Třı́da otevřená
Carmen z Falkenštejna - VD
ch: Martin Záliš maj: Luboš Holota
sk. FCI 3
Manchester terier
fena
121
Angela Hak Ami - V1,VT,KV
ch: Anna Kot’átková maj: Alena Durišová
Německý lovecký terier
pes
122
Bor z Krilisova - V1,VT,KV
ch: Antonı́n Šála maj: Přemysl Paroubek
Parson Russell Teriér
fena
123
Fergie Ťapka - V1,VT,KV
ch: Hana Polcarová maj: Hana Polcarová
Třı́da otevřená
sk. FCI 3
Mezitřı́da
sk. FCI 3
Mezitřı́da
sk. FCI 3
Skotský terier
pes
124
Cliff od Petrovických kamenů - V1,VT,KV
ch: MVDr.Tat’ána Šı́mová maj: Štěpáka Pokorná
Mezitřı́da
sk. FCI 3
Stafordšı́rský bullterier
pes
125
AMANT GRIS Chesway - VN2
ch: Aneta Kuncová maj: Martina Štemberová
126
Geronimo Black Nurox - VN1
ch: Jana Němcová maj: Jana Rožková
pes
127
ALIANCE OF POWER Waldmona - V1,VTM
ch: Mgr. Monika Waldmannová maj: Tomáš Krhounek
128
Bonifacio Karbitzbull - VD3
ch: Kamila Doušová maj: Nikola Totzauerová
129
C-CHUMMY DOBBY Kavalı́řı́ kvarteto - VD2
ch: Marta Bůžková maj: Michal Zeman
pes
130
ÁRÉS Nadepa - VD1
ch: Pavlı́na Tancibudková maj: Josef Novohradský
fena
131
GORGOFONA Dark Element - VN1
ch: Alena Havlı́čková maj: Šárka Vaněčková
132
ISIS LADY Eso Bonatom - VN2
ch: Nad’a Tomešková maj: Nad’a Tomešková
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da štěňat
Třı́da mladých
Mezitřı́da
Třı́da štěňat
PK/3
fena
133
134
135
136
fena
137
fena
138
Třı́da mladých
BEA Červené eso - V1,VTM
ch: Jaroslav Eberl maj: Becková Jana Plaček Tomáš
BEST BRIGITTE Karbitzbull - VD2
ch: Kamila Doušová maj: Miloslava Spěváková
FUNNY GIRL Fransimo Bohemia - VD3
ch: Simona Lahodová maj: Jana Jabůrková
NANCY R.A.C.-Popelka - VD4
ch: Zdeňka Stejskalová maj: Luboš Matějček
Mezitřı́da
ALTHAIA Nadepa - V1,VT,KV
ch: Pavlı́na Tancibudková maj: Zuzana Sekalová
Třı́da otevřená
DARK JENOVELA Dark Element - NENASTOUPILA
ch: Alena Havlı́čková maj: Alena Havlı́čková
sk. FCI 3
Welsh terier
fena
139
G-Hylarry WT of Aldergate - V1,VT,KV
ch: Václav Krajsa maj: Václav Krajsa
Třı́da otevřená
Yorkšı́rský terier
sk. FCI 3
pes
140
Barney William Střı́brný palouček - VN2
ch: Iveta Štolová maj: Lenka Guzaničová
141
Biscuit Blake Střı́brný palouček - VN1
ch: Iveta Štolová maj: Ludmila Vovsová
pes
142
Vendelı́n Chomutovská Krása - VN1
ch: Martina Bašeová maj: Danuše Řeháčková
pes
143
Elvis Azzaro Mabonda - V1,VT
ch: Ing. Dagmar Mašková maj: Ing. Dagmar Mašková
pes
144
Leopold Chomutovská krása - V2
ch: Martina Bašeová maj: Marie Korecká
145
Phar Lap Chomutovská krása - V1,VT,KV
ch: Martina Bašeová maj: Zdenka Spurná
pes
146
CH Kardinál Nové Kasio - V1,VT
ch: Věra Kosařová maj: Martina Bašeová
fena
147
Dája Bohemia Pelpet - VN2
ch: Petr Peller maj: Naděžda Pillmayerová
148
Klementine Nové Kasio - VN1
ch: Věra Kosařová maj: Zdenka Spurná
fena
149
Felicie z Údolı́ Liberku - VN1
ch: Lenka Zemková maj: Václava Sudová
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da štěňat
Třı́da dorostu
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
Třı́da vı́tězů
Třı́da štěňat
Třı́da dorostu
PK/4
fena
150
151
Třı́da mladých
Holly Girl Zlatý Kavyl - V1
ch: Marie Korecká maj: Marie Korecká
Olympia z Dvora Fonovic - NENASTOUPILA
ch: Iva Halfarová maj: Věra Mikulová
sk. FCI 9
Francouzský buldoček
pes
268
DONATTELO Flat Devils - NENASTOUPIL
ch: Kateřina Pejšová maj: Pavel Voves
Třı́da otevřená
Japan-chin
sk. FCI 9
fena
269
CHICHI CHANEL z Podhájské chaloupky - V1
ch: Jana Pechanová maj: Jana Jelı́nková
fena
270
CHARLIE od Kapradiny - V1
ch: Roman Zelenka maj: Jana Jelı́nková
Kavalı́r King Charles španěl - blenheim
fena
271
JULIET z Vrchu králů - V1,VT,KV
ch: Daniela Špačková maj: Eva Štětinová
King Charles španěl
pes
272
ALAN Twisty Baby - D
ch: Ing.Danuše Nedělová
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
sk. FCI 9
Třı́da otevřená
sk. FCI 9
Třı́da otevřená
maj: Anna Medrová
sk. FCI 9
Mops béžový
fena
274
CH REMI-STAR ANGELIKA - V1,BOV
ch: S. Boitsova maj: MVDr. Jana Šikulová
Třı́da veteránů
Mops černý
sk. FCI 9
pes
275
CH Monty jr. de Lamico - V1,VT,KV
ch: Norbert Tibortz maj: MVDr. Jana Šikulová
fena
276
Lolly Boop Black Hejakral - V1,VT,KV
ch: MVDr. Jana Šikulová maj: MVDr. Jana Šikulová
Třı́da vı́tězů
Třı́da otevřená
Shih-tzu
sk. FCI 9
pes
286
CHOCOLATTE z Úpatı́ hor - V1,VTM
ch: Petra Hellerová maj: Petra Hellerová
pes
287
ETIEN Bohemia King - V1,VT,KV
ch: Eva Papežı́ková maj: Mgr. Zdeňka Kratochvı́lová
288
X-TREME CHA CHA Premium Bohemia - V2
ch: Lenka Bejčková maj: Petra Hellerová
fena
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da mladých
Třı́da vı́tězů
Třı́da mladých
PK/5
289
CHARLOTTE z Úpatı́ hor - V1,VTM
ch: Petra Hellerová maj: Petra Hellerová
sk. FCI 9
Tibetský španěl
pes
290
ÁMOS Kežur - VD1
ch: Ivana Nováková maj: Rosvita Šantorová
pes
291
ANDREJ Kežur - V1,VT,KV
ch: Ivana Nováková maj: Ivana Nováková
fena
292
TABEA Perla mahagon - V1,VT,KV
ch: Eva Hájková maj: Ivana Nováková
Třı́da otevřená
Búrský buldok
sk. FCI –
fena
300
Eleanor Ballotada - NENASTOUPILA
ch: Magda Moravcová maj: Ing. Martina Kynclová
Třı́da otevřená
sk. FCI –
Patterdale terier
fena
309
ASI ’ MBA FOR AGILITY Rose Speedlight - VN1
ch: Ing. Juraj Ruža maj: Štěpánka Vostrá
Třı́da dorostu
KRUH ČÍSLO
Třı́da mladých
Třı́da vı́tězů
2
Australská kelpie
sk. FCI 1
pes
1
C’CHEESE Dai Muratori - VN1
ch: Jitka Kubištová maj: Karolı́na Šujanová
pes
2
ATTRACTIVE DIOR Te Salutant - V1,VT,KV
ch: Lenka Fuksová maj: Karolı́na Šujanová
pes
3
ATTACK BLACK Mount Mckinkey - V1,VT
ch: Marcela Nováková maj: Lucie Zochová
Belgický ovčák - Groenendael
pes
22
EDWARD BLACK z JBonda - VD1
ch: Monika Tihelková maj: Milutin Perič
Bı́lý švýcarský ovčák
fena
23
ASSET ACLESIA Janiyca - V1,VT,KV
ch: Martin Janoušek maj: Jana Tittelová
Briard - plavý
fena
44
Ozziana Gasaron - V1,VT
ch: Alice Bendová maj: Petr Višněvský
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da dorostu
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
sk. FCI 1
Třı́da otevřená
sk. FCI 1
Třı́da otevřená
sk. FCI 1
Třı́da mladých
PK/6
Československý vlčák
sk. FCI 1
pes
45
Drago Nanuk Tawy - VN1
ch: Lenka Brzobohatá maj: Radek Otradovský
fena
46
Connie Arnaq Šedý poklad - V1,VT,KV
ch: Radek Kunc maj: Radek Otradovský
Třı́da dorostu
Třı́da mladých
sk. FCI 2
Anatolský pastevecký pes
fena
57
Cakir’s Zana - NENASTOUPILA
ch: Helena Neubauerová maj: Helena Neubauerová
Třı́da otevřená
sk. FCI 2
Bernský salašnický pes
pes
61
FALCO Záře démantů - VN1
ch: Markéta Paslerová maj: Šárka Havelková
pes
62
GARP od Zlatého Roxe - V1,VT,KV
ch: Marie Kulhavá maj: Petr Křivánek
fena
63
A’VICTORY z Milevských lesů - VD1
ch: Žaneta Šnajdrová maj: Žaneta Šnajdrová
64
ANETTE z Milevských lesů - V1,VT
ch: Žaneta Šnajdrová maj: Žaneta Šnajdrová
fena
65
Alisa od Břehu Úslavy - V1,VT
ch: Iva Turnerová maj: Iva Turnerová
fena
66
AFFINITY FOLLY Shaggyuard - V1,VT,KV
ch: Jana Kratochvı́lová maj: Žaneta Šnajdrová
67
AGA pod Křı́bem - NENASTOUPILA
ch: Milan Kozubı́k maj: Petra Tomšejová
Třı́da dorostu
Třı́da otevřená
Třı́da mladých
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
Dobrman
sk. FCI 2
fena
71
Beata Montana Fay - NENASTOUPILA
ch: Soňa Háková maj: Jitka Kovářová
fena
72
Bibi z Pampy - V1,VT,KV
ch: Jan Musil maj: Barbora Žd’árská
fena
73
Afrodité z Vladařského údolı́ - NEPOSOUZENA
ch: Jindra Lehká maj: Jindra Lehká
fena
74
Eiko od Dvou lvů - VT VERERÁNŮ
ch: Kateřina Stohrová maj: Šárka Hájková
Estrelský pastevecký pes
pes
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
Třı́da vı́tězů
Třı́da veteránů
sk. FCI 2
Třı́da otevřená
PK/7
75
fena
76
BAZAFIO Ha-La-Mü - V1,VT,KV
ch: Hana Podzemská maj: Vladimı́r Čı́žek
Třı́da otevřená
BALEIA Ha-La-Mü - V1
ch: Hana Podzemská maj: Vladimı́r Čı́žek
Hovawart
sk. FCI 2
pes
77
Adam Regis Moravia - VN1
ch: Renata Králová maj: Soňa Malá
pes
78
Largo Královská stráž - VD1
ch: Iveta Simková maj: Anna a Zdeněk Pečenkovi
pes
79
Crosby Kesidy - V1,VT,KV
ch: Mgr.Jana Baudyšová maj: Mgr. Miroslava Kurcová
80
Qwenn z Budské samoty - VD
ch: Lidmila Černá maj: Věra Füsslová
pes
81
Black Jack Queen Elsa - V1,VT
ch: Markéta Sojková maj: Anna a Zdeněk Pečenkovi
fena
82
Angelina z Kraslické doliny - VD
ch: Soňa Malá maj: Jurij Pěchov
83
Atara Fai-Fai Lemu - V1,VT,KV
ch: Markéta Staňková maj: Hana Báčová
Třı́da štěňat
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
Třı́da veteránů
Třı́da otevřená
Knı́rač malý bı́lý
sk. FCI 2
fena
87
Denny Anibi - VN1
ch: Vlastislav Koutný maj: Vlastislav Koutný
fena
88
Adina Anibı́ - V1,VT,KV
ch: Vlastislav Koutný maj: Vlastislav Koutný
89
Andra of Bianco Olgas - VD2
ch: Olga Snı́žková maj: Zuzana Nosková
fena
90
Arabela Cinda z Malé Štěpánské - V1,VT
ch: Ing. Hana Kovařı́ková maj: Zuzana Nosková
Knı́rač malý černostřı́břitý
fena
91
LA DOLCE VITA Z DIXIE - V1,VT,KV
ch: Michala Šindelářová maj: Klára Matušová
Knı́rač malý pepř a sůl
fena
92
Debra z Kopce Vı́tkova - V2
ch: Lenka Jakubův maj: Jana Becková
93
Hey Jude z Kopce Vı́tkova - V1,VT,KV
ch: Lenka Jakubův maj: Jana Becková
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da dorostu
Třı́da otevřená
Třı́da veteránů
sk. FCI 2
Třı́da otevřená
sk. FCI 2
Třı́da otevřená
PK/8
Knı́rač velký černý
pes
94
Orson Věčný rival - V1,VT,KV
ch: Fialová Věra maj: Lukáš Straka
fena
95
Yori Zdestru - V1
ch: Strusková Zdeňka maj: Jan Struska
sk. FCI 2
Třı́da otevřená
Třı́da vı́tězů
sk. FCI 2
Německá doga modrá
pes
96
PRIM od Řeky Ondřejnice - VD1
ch: Helana Kovalová maj: Jana Matějı́čková
Třı́da otevřená
sk. FCI 2
Novofundlandský pes
pes
101
Buckingham Cancrimo - VN1
ch: Maja Pawlowska maj: Maja Pawlowska
pes
102
XENTO GOLD od Jihlavské brány - V1,VT,KV
ch: Rudolf Macek maj: Petra Rysová
Třı́da štěňat
Mezitřı́da
Tibetská doga
sk. FCI 2
pes
104
DOR-JEE od Dolanského jezu - VN1
ch: Marta Šalamová maj: Jaroslava Šůsová
fena
105
CO-CO od Dolanského jezu - V1,VT,KV
ch: Marta Šalomová maj: Ivana Mináriková
Třı́da dorostu
Třı́da otevřená
Aljašský malamut
sk. FCI 5
pes
154
ROYAL BLADE Inditarod - DISKVALIFIKOVÁN
ch: Ivana Lysáková maj: Jiřı́ Weiss
pes
155
CH AGO Polárnı́ úsvit - V1,VT,KV
ch: Jana Hynková maj: Tadeáš Walerii
pes
156
ANOOP Star of Yukon - V1,VT
ch: Kateřina Chrásková maj: Tadeáš Walerii
fena
157
FRANCES Star of Yukon - V1,VT,KV
ch: Kateřina Doubravová maj: Tadeáš Walerii
Třı́da otevřená
Třı́da vı́tězů
Třı́da veteránů
Mezitřı́da
Americká Akita
sk. FCI 5
fena
158
AFRODITA Czech Lion’s - V1,VT,KV
ch: Drahomı́ra Hebrová maj: Ladislav Kučera
Třı́da otevřená
Basenji
sk. FCI 5
pes
159
E’Kongo Kwami Lady Congo - V1,VT,KV
ch: Markéta Horáková maj: Jan Gvarda
Třı́da otevřená
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
PK/9
fena
160
Třı́da otevřená
Jua Hanáček - V1,VT,KV
ch: František Juřica maj: Markéta Horáková
sk. FCI 9
Boloňský psı́k
pes
232
HAFÍK Harmonie tlapek - VD1
ch: Věra Schmidtová maj: LIdmila Honzı́ková
Třı́da otevřená
Brabantı́k
sk. FCI 9
fena
233
Ája od Fifinky - VN1
ch: Jitka Turková maj: Jitka Turková
234
Amálka od Fifinky - VN
ch: Jitka Turková maj: Jitka Turková
Třı́da štěňat
sk. FCI 9
Maltézský psı́k
pes
273
ADAGIO ANGELO Silk Darling - VN1
ch: Jana Mihalı́ková maj: Jana Mihalı́ková
Pudl toy červenoplavý
pes
277
JCH QUERY Greka Nova - V1,VT,KV
ch: Jitka Gregorová maj: Bc. Pavel Zeman
Třı́da štěňat
sk. FCI 9
Třı́da otevřená
Pudl toy střı́brný
sk. FCI 9
pes
278
Ibérr ze Střı́brné galaxie - VD1
ch: Miroslava Náglová maj: Miroslava Náglová
Třı́da mladých
sk. FCI 9
Pudl trpasličı́ černý
pes
279
ARCHICO Alien Life Form - VN1
ch: Mgr.Jana Šedivá maj: Věra Trnová
fena
280
GPS WHERE I AM Earl’ s Legend - V1
ch: Petra Ulrichová maj: Veronika Nováčková
Třı́da dorostu
Mezitřı́da
Pudl trpasličı́ hnědý
sk. FCI 9
fena
281
ELEANOR Bar-Bar Beskydy - NENASTOUPILA
ch: MVDr. Barbora Zapletalová maj: Markéta Polanecká
Třı́da mladých
Pudl trpasličı́ střı́brný
sk. FCI 9
fena
282
Inddy ze Střı́brné galaxie - VD
ch: Miroslava Náglová maj: Miroslava Náglová
fena
283
BORN AS A STAR Top Narcis - V
ch: Zuzana Větvinská maj: Miroslava Náglová
Pudl trpasličı́ vı́cebarevný
fena
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
sk. FCI 9
Třı́da otevřená
PK/10
284
CH Cammi Deleware - V1,VT,KV
ch: Jitka Vlasáková maj: Miroslava Náglová
Pudl velký střı́brný
sk. FCI 9
fena
285
STELLAGRAZIA AUREA FARFALLINA - V1,VT,KV
ch: K.Lang maj: Miroslava Náglová
Třı́da otevřená
Afgánský chrt
sk. FCI 10
fena
293
Damira Sahda Al-Fayed - V1,VT
ch: Ing. Martina Frolı́ková maj: Eva Sojková
Třı́da mladých
Barzoj - ruský chrt
pes
294
Timur Fi-It - V1,VT,KV
ch: Jitka Šı́rová maj: Věra Hejtı́ková
fena
295
Akira Nevasca - VD1
ch: Marie Králı́ková maj: Věra Hejtı́ková
sk. FCI 10
Třı́da vı́tězů
Třı́da vı́tězů
sk. FCI 10
Irský vlkodav
fena
296
Vitaminchen vom Elsengrund - V1,VT,KV
ch: Susanne Bensmann maj: Martina Šedivá
Třı́da otevřená
sk. FCI –
Chodský pes
pes
301
Charles z Letinské kovárny - VN1
ch: Karel Peroutka maj: Petr Křivánek
pes
302
Antares Eimiporti - NENASTOUPIL
ch: Daniela Červenková maj: Tat’ána Doležalová
pes
303
Couly Preberry - V1,VT,KV
ch: Ing.Jiřı́ Traške maj: Lucie Nováková
pes
304
Garp z Dávné země - V1,VT
ch: Jaroslava Kapustová maj: Hana Řı́hová
fena
305
Cira Gaviro - V2
ch: Adrijana Vildová maj: Marie Ondrejková
306
Ebby z Janiny - V1,VT
ch: Jana Košt’álová maj: Radek Seman
fena
307
Glancia Regenia Bohemia - V1
ch: Jitka Žáková maj: Matěj Bock
fena
308
Angie Gaviro - V1,VT,KV
ch: Adrijana Vildová maj: Marie Ondrejková
Pražský krysařı́k
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da štěňat
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
Třı́da veteránů
Třı́da mladých
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
sk. FCI –
PK/11
fena
310
Třı́da dorostu
CHAKIRA Alimak - VN1
ch: Kamila Břenková maj: Kamila Burešová
KRUH ČÍSLO
3
Australský honácký pes
pes
4
ARCHIE Brave Drover - V1,VT,KV
ch: Ing.Milan Joura maj: Milan Joura
5
CORSAIR Moravia Valley - V2
ch: Vladan Zoula maj: František Lukas
sk. FCI 1
Třı́da otevřená
Australský ovčák
sk. FCI 1
pes
6
Ever or Never Carcassonne Tolugo - V,VT
ch: Lucie Gogolová maj: Markéta Ballá
pes
7
ARCHIE from Princess’s smile - V1,VT,KV
ch: Kristýna Stejskalová maj: Kristýna Stejskalová
fena
8
BELLA Kogito Easter - VN
ch: Bc.Helena Muzikářová maj: Věra Šebestová
fena
9
AMOROUS DANCER Pearl of the Moon - VN
ch: Šárka Hájková maj: Michaela Kunová
fena
10
BAYLIES IN BLACK Perla mahagon - V1,VT,KV
ch: Eva Hájková maj: Markéta Ballá
fena
11
AQUILA Černý kondor - VD
ch: Hana Černochová maj: Regina Zenkerová
12
DASCHA Mladá Živa - VT,KV
ch: MVDr.Veronika Živnová maj: Kristýna Stejskalová
Třı́da mladých
Mezitřı́da
Třı́da štěňat
Třı́da dorostu
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
Beauceron
sk. FCI 1
pes
17
Sauron Warrior Soul - VN
ch: Ooms Laila maj: Marcela Somrová
pes
18
Havel Yzar de la Bonhardiesse - V,VT
ch: P.M.Douma maj: Veronika Bejčková
pes
19
Bystr z Ajysyt - V2
ch: Světlana Ungermanová maj: Milan Ráž
20
Ethan Kalong - V1,VT,KV
ch: Wisniewska Agnieszka maj: Lenka Doležalová
fena
21
Centa Bosa Ostroga - V1,VT,KV
ch: Kozlowsi Arkadiusz maj: Lenka Doležalová
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da štěňat
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
Třı́da otevřená
PK/12
Jezevčı́k standard drsnosrstý
pes
152
Andy od Pstružı́ řı́čky - V1,VT,KV
ch: Jana Šmı́dová maj: Michaela Návorková
sk. FCI 4
Jezevčı́k trpasličı́/králičı́ hladkosrstý
pes
153
Alex Tomandr - V1,VT,KV
ch: Andrea Havránková maj: Ivana Hechtová
Třı́da otevřená
sk. FCI 4
Třı́da pracovnı́
Beagle
sk. FCI 6
pes
169
Bombay Sapphire Tergy - V1,VT,KV
ch: Ing. Anna Krejzková maj: Bc. Eva Ošt’ádalová
fena
170
Brandy Tergy - V1,VT,KV
ch: Ing. Anna Krejzková maj: Bc. Eva Ošt’ádalová
Mezitřı́da
Mezitřı́da
Dalmatin
sk. FCI 6
pes
171
Gery Petrovický vı́tr - V1,VT,KV
ch: Zuzana Hejtı́ková maj: Eva Krausová
fena
172
ESSENTIAL EDITION SUNSET DALMATIAN - VN
ch: Eva Dragovič maj: Lucie Herrmannová
Třı́da otevřená
Třı́da dorostu
sk. FCI 6
Rhodézský ridgeback
pes
173
BABUKAR IKIMBA KwaNyoni - VN1
ch: Danuše Netušilová maj: Lukáš Smı́šek
174
BRUK KITANGI RI KwaNyoni - VN
ch: Danuše Netušilová maj: Bc. Alena Hájková
pes
175
ASLAN Irsania - V2
ch: Dana Valentová maj: Bc. Alena Hájková
176
Azizi Nille KwaNyoni - V1,VT,KV
ch: Danuše Netušilová maj: Jana a Lucie Šimkovy
fena
177
BASHIRA KWANIA KwaNyoni - VN3
ch: Danuše Netušilová maj: Danuše Netušilová
178
BECCA TANGANIKA KwaNyoni - VN2
ch: Danuše Netušilová maj: Pavla Žáčková
179
Berry Radimovský statek - VN4
ch: Ivana Trubačoı́vá maj: Petr Markof
180
Bonny Radimovský statek - VN1
ch: Ivana Trubačová maj: Kateřina Jelı́nková
fena
181
Barbara z Valdštejnských lip - V,VT
ch: Markéta Nováková maj: Danuše Netušilová
Štýrský brakýř
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da štěňat
Třı́da otevřená
Třı́da štěňat
Třı́da veteránů
sk. FCI 6
PK/13
fena
182
Třı́da otevřená
LISA spod Peháčky - V1,VT,KV
ch: Radoslav Jánošı́k maj: Miroslav Anderle
sk. FCI 6
Švýcarský honič - Bernský honič
fena
183
Briggita z Hulı́nského lesa - V,VTM
ch: Jiřı́ Němec maj: Blanka Roubalová
fena
184
Arleta z Heraltické stráně - V,VT,KV
ch: Ing.Ladislav Nováček maj: Blanka Roubalová
Bretaňský ohař dlouhosrstý
fena
185
Corra Daisy Du Chateau Jencenstejn - V,VTM
ch: Agáta Štveráčková maj: Markéta Smolová
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
sk. FCI 7
Třı́da dorostu
Český fousek
sk. FCI 7
pes
186
Brit z Malého a Velkého vrchu - V,VT,KV
ch: Lukáš Šubert maj: Marek Rak
Třı́da otevřená
Gordonsetr
sk. FCI 7
pes
187
Cink Pexeso - V,VT
ch: Šárka Pexová maj: Šárka Machová
pes
188
NV Dasty z Dešenických lesů - V,VT,KV
ch: Kamil Neumayer maj: Jana Šedová
Třı́da pracovnı́
Třı́da vı́tězů
Irský červenobı́lý setr
sk. FCI 7
fena
189
Caispern Tuscanora - VN
ch: Gaye Ó Connor maj: Mgr. Renáta Rokůsková
fena
190
CH Artemis Bohemia Thalset - V,VT,KV
ch: Vojtěch Lněnička maj: Mgr. Renáta Rokůsková
Třı́da dorostu
Třı́da pracovnı́
Irský setr
sk. FCI 7
pes
191
Dustin od Rakovské tůně - V,VT,KV
ch: MVDr. Miloš Vávra maj: Ing. Josef Šı́stek
Mezitřı́da
Mad’arský ohař krátkosrstý
sk. FCI 7
pes
192
Auron ze Zlaté stráně - NENASTOUPIL
ch: MUDr. Petra Řı́hová maj: Ing. Tereza Stehlı́ková
pes
193
Alan z Hýskovy fořtovny - V,VT,KV
ch: Hýsek Jaroslav maj: Jitka Šı́mová
fena
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
Třı́da otevřená
PK/14
194
195
fena
196
California Bell od Křemence - V,VT,KV
maj: Kamila Orlichová
Effi Carmel Gudau - V2
ch: Pavel Unverdorben maj: Ctirad Soukup
Třı́da pracovnı́
Berry Zlatý Kámen - V,VT
ch: Martin Batista maj: Ctirad Soukup
Malý münsterlandský ohař
pes
197
Dag z Prosecké stráně - V,VT,KV
ch: Jaromı́r Lux maj: Jaroslav Málek
198
DOG z Prosecké stráně - tisková chyba
ch: Jaromı́r Lux maj: Jaroslav Málek
fena
199
Bella Isabellental - VN
ch: Jakub Umprecht maj: Tomáš Würdinger
fena
200
Arka od Pramene Rokytky - V,VT,KV
ch: Stanislav Coufal maj: Jiřı́ Singer
sk. FCI 7
Třı́da pracovnı́
Třı́da dorostu
Třı́da pracovnı́
sk. FCI 7
Německý ohař krátkosrstý
pes
201
Alf ze Staré Vody - V,VTM
ch: Miroslav Hradský maj: Josef Samek
fena
202
Filla ze Slavonic - VN
ch: Ing.Ladislav Fanta maj: Karolı́na Hájková
fena
203
Alma ze Staré Vody - VD
ch: Miroslav Hradský maj: František Doležal
fena
204
Dášenka z Holubı́ skály - NENASTOUPILA
ch: Ladislav Petržı́lka maj: Ladislav Petržı́lka
fena
205
Bora z Čimelických stránı́ - V,VT,KV
ch: Vratislav Sýkora maj: Ing. Lenka Kolmanová
Výmarský ohař krátkosrstý
fena
206
Mimmtrix Torsten - VN
ch: Mimmi Erixon maj: Lucie Bı́lková
Třı́da mladých
Třı́da štěňat
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
Třı́da pracovnı́
sk. FCI 7
Třı́da štěňat
Anglický kokršpaněl
sk. FCI 8
pes
207
Chip z Klapaček - V,VT,KV
ch: Dagmar Sýkorová maj: Lenka Fricová
fena
208
Tammi z Chalupecké louky - VN
ch: Milada Kubı́ková maj: Jana Tomanová
Flat Coated Retriever
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da otevřená
Třı́da dorostu
sk. FCI 8
PK/15
pes
209
fena
210
211
fena
212
fena
213
fena
214
Třı́da štěňat
QUENTIN Bonny Dux - VN
ch: Alena Fantová maj: Denisa Wood
Třı́da štěňat
Egregio Finky od Ivanského jezera - VN2
ch: Jindřiška Klı́chová maj: Monika Zenkerová
QUINCY Bonny Dux - VN1
ch: Alena Fantová maj: Hana Turková
Třı́da dorostu
Africana z Ostrovského kláštera - NENASTOUPILA
ch: Markéta Vopičková-Cipprová maj: Kristýna Kodetová
Třı́da mladých
Aurélie Cannelle Reglissé d’Elisabeth - V,VTM
ch: Mgr.Alena Králová maj: Hana Lerchová
Třı́da otevřená
Pearl Maiden Bonny Dux - V,VT,KV
ch: Alena Fantová maj: Hana Švejdová
sk. FCI 8
Chesapeake Bay Retriever
fena
215
One More Chance For Kelečský poklad - V,VT,KV
ch: Soňa Sehnalı́ková maj: Marie Vaňousková
Třı́da otevřená
Labradorský retriever
sk. FCI 8
pes
216
Nick Ronald Artemis Gold - VD
ch: Pavel Mı́šek maj: Lenka Hanzová
217
X’ZACHARY Jr. z Havlovy dvora - V,VT,KV
ch: Jana Havlová maj: Ing. Pavlı́na Bréttová
fena
218
Qwina z Vinice - VN
ch: Marie Průšová maj: Stanislav Št’astný
fena
219
Dolores Pear Barton - V1,VTM
ch: Šárka Milostná maj: Veronika Pokorná
220
Katy Perry z Temné jeskyně - V2
ch: Josef Řı́ha maj: Barbora Hornová
221
Tenenet z Českomoravské vysočiny - V3
ch: Michaela Horká maj: Zdeňka Altmanová
Mezitřı́da
Třı́da dorostu
Třı́da mladých
Zlatý retriever
sk. FCI 8
pes
222
Armóns Golden Hevanar - VN
ch: Ing. Helena Chvalovská maj: Ing. Helena Chvalovská
pes
223
Dutch Dynamite Estrella de Oro - V1,VT,KV
ch: Roman Vodička maj: Naděžda Podracká
pes
224
Brit Gold Luck - V,VT
ch: Lenka Rohanová maj: František Hampl
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da dorostu
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
PK/16
fena
225
fena
226
fena
227
fena
228
229
230
231
Třı́da štěňat
BUMBLE-BE Neposlušné štěně - VN
ch: Lucie Laurenčı́ková maj: David Kosmák
Třı́da dorostu
Celeste Broock ’ s Angel - VN
ch: Jaromı́r Antoš maj: Monika Svobodová
Mezitřı́da
Dream To Be Astral Sky - V,VT
ch: Milena Blaháková maj: Alena Fialová
Třı́da otevřená
Aisha Rock Point - V3
ch: Libuše Holečková maj: Libuše Holečková
Audrey Essential Beauty - V1,VT,KV
ch: Martina Suková maj: Helena Lišková
Candy Gold Luck - V2
ch: Lenka Rohanová maj: Lucie Laurenčı́ková, DiS.
Chanel z Klapských lad - NENASTOUPILA
ch: Miloš Holub maj: Romana Šedivá
KRUH ČÍSLO
4
Bearded kolie
sk. FCI 1
pes
13
ARÉS CORTAGO - VN1
ch: Michaela Dušková maj: Michaela Dušková
fena
14
Cairo Black Wilwarin - V1,VT,KV
ch: M. Vlasová maj: Hana Tomášková
fena
15
BE MY JOY Anarinya - V1,VT
ch: Lucie Náplavová maj: Michaela Dušková Lucie Náplavová +
fena
16
AFFAIR OF HEART Kiaora - V1,VT,BOV
ch: Lenka Folget-Klı́mová maj: Michaela Vlasová
Border kolie
sk. FCI 1
pes
24
Barbanas Breeeyk Fast and Foolish - VN1
ch: Michaela Nováková maj: Marcela Dotzauerová
pes
25
ARCTIC PRINC Nica Bohemica - VN1
ch: Monika Panznerová maj: Lenka Szewieczková
pes
26
ACRYLIC DOG Anne ’ s Dream - V1,VT
ch: Anna Švejková maj: Helena Muzikářová Kateřina Koutná +
27
Jack z Bengasu - V2
ch: Veronika Vostrá maj: Hana Kejaková
pes
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
PK/17
Třı́da štěňat
Třı́da otevřená
Třı́da pracovnı́
Třı́da veteránů
Třı́da štěňat
Třı́da dorostu
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
28
29
30
31
32
pes
33
fena
34
fena
35
36
37
38
39
fena
40
41
fena
42
fena
43
GREMLIN GARDY Tennant - V1,VT,KV
ch: Šárka Vajcová maj: Eliška Singerová
CHERRISTO LEE z Bengasu - V4
ch: Veronika Vostrá maj: Veronika Vostrá
IGGY z Bengasu - V3
ch: Veronika Vostrá maj: Petr Müller
Keep Smiling z Černobı́lých - V2
ch: Monika Švarcová maj: Lenka Skljarenková
ULTRASPEEDY Foxy Fox - VD
ch: Helena Půlpánová maj: Michaela Parolková
Třı́da vı́tězů
JCH DIAMOND OF WHITECASTLE CASPER - V1,VT
ch: Marosán Györgyi maj: Bc. Helena Muzikářová
Třı́da štěňat
GALIA Kogito Easter - VN1
ch: Bc. Helena Muzikářová maj: Michaela Bedrnı́ková
Třı́da mladých
AWESOME KIRA Crazy Fellow - V3
ch: Bc. Daniela Šišková maj: Alena Smolı́ková
BEIMI BLUE KUKY Borderhaste - V2
ch: Ivana Fuksová maj: Ivana Fuksová
FANTAGIRO Kogito Easter - V1,VT
ch: Bc. Helena Muzikářová maj: Michaela Dušková
ILARI Haliba - V
ch: Hana Babová maj: Věra Dlouhá
JULIE z Bengasu - V4
ch: Veronika Vostrá maj: Veronika Vostrá
Třı́da otevřená
HIP HOP Tennant - V1,VT
ch: Šárka Vajcová maj: Eva Vlasatá
CHITTA FOR LUCKY z Černobı́lých - V2
ch: Monika Švarcová maj: Veronika Vostrá
Třı́da pracovnı́
ASTUTE WITCH Bohemia Patrix - V1,VT,KV
ch: Patricie Doškářová maj: Monika Panznerová
Třı́da vı́tězů
CH. AYMEE Plush Berry - V1,VT
ch: Hana Konı́čková maj: Ivana Fuksová
Kolie dlouhosrstá
sk. FCI 1
pes
47
JOCKER GOLD Modrý Iris - V2
ch: Miroslava Kratochvı́lová maj: Milan Koloušek
48
MERLIN GOLD Nellago - V1,VT,BOV
ch: Iveta Stiepanitzová maj: Zuzana Veverková
fena
49
YANNA FOX AT African Gold - V1,VT,KV
ch: Bc.Jitka Reslerová maj: Eva Šrámková
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da veteránů
Mezitřı́da
PK/18
Kolie krátkosrstá
pes
50
CH. BALAVAN z Tau’ Ri - V1,VT,KV
ch: Dana Zimová maj: Jana Kolářová
sk. FCI 1
Třı́da vı́tězů
sk. FCI 1
Sheltie
pes
51
DUPY ze Stehelčevského statku - V1,VT
ch: Romana Novosádová maj: Monika Mayerová
pes
52
BÁJINBÁN Malý pasáček - V1,VT,KV
ch: Iva Simoněnková maj: Eva Kleistnerová
fena
53
ELLIŠKA BLACK Malý pasáček - V1,VT
ch: Iva Simoněnková maj: Iva Simoněnková
fena
54
CESTOVATELKA Malý pasáček - V1,VT
ch: Iva Simoněnková maj: Monika Jandová
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
Slovenský čuvač
sk. FCI 1
pes
55
Kenny Bı́lé královstvı́ - V1,VT,KV
ch: Miroslava Dobešová maj: Jana Havlová
Mezitřı́da
Welsh Corgi Pembroke
sk. FCI 1
pes
56
Any Time At All Foxy Fellow - VN1
ch: Vendula Bauerová maj: Lucie Doksanská
Třı́da štěňat
sk. FCI 5
Německý špic malý
pes
161
ŽULLY z Lejancu - V1,VT
ch: Leoš Jančı́k maj: Stanislava Kobylková
pes
162
AMAURI PENGI Chlupatá radost - V1,VT,KV
ch: Romana Kalášková maj: Romana Kalášková
fena
163
Bellisa Black z Lostického údolı́ - V1
ch: Zdenka Němcová maj: Lenka Doležalová
fena
164
ANNIE Vinická Liška - V1,VT,KV
ch: Michal Žebro maj: Alena Hojáková
Německý špic vlčı́
pes
165
JUMBO ELEPHANT Palumar - V1,VT,KV
ch: Luboš Pečenka maj: Jan Pakosta
Třı́da mladých
Mezitřı́da
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
sk. FCI 5
Třı́da otevřená
Peruánský naháč
sk. FCI 5
fena
166
ARALLIA CATLEA Rokoli - VN1
ch: Zdeňka Kotoučová maj: Zdeňka Kotoučová
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da štěňat
PK/19
Samojed
sk. FCI 5
pes
167
CAEZARE CRIS Sněhový zázrak - V1,VT
ch: Alena Vlčková maj: Karel Čı́žek
fena
168
AHLEY ze Seilinino údolı́ - NENASTOUPILA
ch: Petra Skorková maj: Julia Zadorojnaia
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
Čı́nský chocholatý pes - bez srsti
sk. FCI 9
pes
Třı́da mladých
235
CARTIER Santa la Vida - NENASTOUPIL
ch: Žaneta Trávnı́čková maj: Martina Hrdličková
pes
Třı́da otevřená
236
BRIXIE Charlie Jane - V2
ch: Alena Siváňová maj: Alena Siváňová
237
EMIR z Půlnočnı́ho dvora - V1,VT,KV
ch: Lenka Šulcová maj: Lenka Buttová-Lopourová
fena
Třı́da štěňat
238
CAIRA Tibetská noc - VN1
ch: Olga Havlı́čková maj: Olga Havlı́čková
fena
Třı́da dorostu
239
NADDJA Dandy Mate - VN1
ch: Ivana Šubı́nová maj: Ivana Šubı́nová Denisovovi Jiřina a Jaroslav
fena
Třı́da otevřená
240
AN BU AGLAYA Tibetská noc - V2
ch: Olga Havlı́čková maj: Olga Havlı́čková
241
PRODIGY Ankadi - V1,VT,KV
ch: Kateřina Procházková maj: Eva Sojková
Čı́nský chocholatý pes - osrstěný
sk. FCI 9
pes
242
BELLAGIO Clary-Aldrigen - VN1
ch: Lenka Butová-Lopourová maj: Lenka Buttová-Lopourová
pes
243
EGBERT od Sv.Linharta - V1,VT
ch: Renata Pištěková maj: Johana Bělohlávková
pes
244
BOTTICELI ALESSANDRO Maytay’s Minng - V1,VT
ch: Jarmila Jurová maj: Ing. Monika Bejčková
pes
245
Ch. ALFY -FILIP Rodinná pouta - V1,VT,BOV
ch: Renata Brabencová maj: Ing. Monika Bejčková
fena
246
RINA POWDER Ankadi - V1,VT
ch: Kateřina Procházková maj: Venuše Mikulášková
fena
247
BEATRISH Charlie Jane - V2
ch: Alena Siváňová maj: Alena Siváňová
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da dorostu
Třı́da otevřená
Třı́da vı́tězů
Třı́da veteránů
Třı́da mladých
Třı́da otevřená
PK/20
248
249
fena
250
251
FRENCIS Čechovo Kvı́tko - V3
ch: Květa Čechová maj: Eva Sojková
HANNY Cool Lady - V1,VT
ch: Jiřina Salátová maj: Lenka Buttová-Lopourová
Třı́da vı́tězů
EMMA od Sv.Linharta - V1,VT,KV
ch: Renata Pištěková maj: Miroslav , Renata Tvrdý ,Pištěková
PANCY POWDER Ankadi - V2
ch: Kateřina Procházková maj: Kateřina Procházková
sk. FCI 9
Čivava dlouhosrstá
pes
252
CASTIEL Twisty Baby - V2
ch: Ing.Danuše Nedělová maj: Anna Medrová
253
OSMANY LAFFITA Bohemia Kevin - V1,VT,KV
ch: Hana Pertlová maj: Hana Jágrová
pes
254
ADIS San Wali - V3
ch: Kamila Jebavá maj: Jana Tučková
255
OLIVER Talovı́n - V1,VT
ch: Rajfovi maj: Václav Fürst
256
Small is Beautifuls Lazyhazycrazy - V2
ch: Samuel Carlid maj: Mgr. Zdena Kučerová
pes
257
CH. G-MUSUKO Mavi Papatya Dan - V1,VT
ch: Jiřı́ Fait maj: Jitka a Jiřı́ Faitovi
fena
258
POCAHONTAS Bohemia Kevin - V1,VT
ch: Hana Pertlová maj: Hana Pertlová
fena
259
JCH. Zorra Talovı́n - V1,VT,KV
ch: Marcela Rajfová maj: Mgr. Zdena Kučerová
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
Třı́da vı́tězů
Mezitřı́da
Třı́da otevřená
Čivava krátkosrstá
sk. FCI 9
pes
260
NEPTUN Happy Gang - V2
ch: Dis. Marian Mitrega maj: Jitka a Jiřı́ Faitovi
261
OSCAR WILDE Happy Gang - V1,VT
ch: Dis. Marian Mitrega maj: Jitka a Jiřı́ Faitovi
fena
262
ARROGANT GIRL Sari Papatya dan - VN1
ch: Jitka Faitová maj: Jitka a Jiřı́ Faitovi
fena
263
CHICKY Talovı́n - NENASTOUPILA
ch: Marcela Rajfová maj: Marcela Rajfová
264
Princess of China Ni-No Friend - V1,VT
ch: Jaroslava Sališová maj: Mgr. Zdena Kučerová
fena
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da mladých
Třı́da štěňat
Třı́da mladých
Mezitřı́da
PK/21
265
fena
266
267
HAIDEÉ Talovı́n - V1,VT
ch: Marcela Rajfová maj: Hana Pertlová
Třı́da otevřená
AIDA AVE BENGAL - V1,VT,KV
ch: Mgr. Zdena Kučerová maj: Mgr. Zdena Kučerová
NICE NELLIE Ave Bengal - V2
ch: Mgr. Zdena Kučerová maj: Hana Pertlová
Saluki - Perský chrt
pes
297
JCH BASTIEN Al Zahra - V1,VT,KV
ch: Petra Pudová maj: Žaneta Šulcová
sk. FCI 10
Třı́da otevřená
sk. FCI 10
Whippet
pes
298
Atilla Jitka - Miki - V1,VT,KV
ch: Jitka Lászlóová maj: Jitka Lászlóová
fena
299
Priscila Vlapan - VN1
ch: Vlastimila Ronovská maj: Jitka Lászlóová
c Základnı́ kynologická organizace č. 437
Třı́da otevřená
Třı́da dorostu
PK/22

Podobné dokumenty

06A_Baroko_a_klasicismus_evr_a_ces_lit,charakteris

06A_Baroko_a_klasicismus_evr_a_ces_lit,charakteris např. Matyáš Braun, Ferdinand Brokoff • v malı́řstvı́: šerosvit (kontrast světla a stı́nu) např. Rembrandt, Rubens, Karel Škréta, ... • v hudbě: varhannı́ hudba, fuga, opera např. J.S. B...

Více

100000 Olomouc

100000 Olomouc Reka-Luca JANI (HUN)

Více

POV´YSTAVNÍ KATALOG nedele - 12.7.2015 KRUH ˇCÍSLO 1 Akita

POV´YSTAVNÍ KATALOG nedele - 12.7.2015 KRUH ˇCÍSLO 1 Akita ch: MVRr., Ph.D. Alex. Gorošová maj: Alena Lukas František Lukas fena

Více

Zbraslavské noviny 1/2011

Zbraslavské noviny 1/2011 uklízí zrovna ten váš chodník nebo ulici, rovněž na webu najdete. Zde je máte k dispozici přehledně. A samozřejmě můžete volat přímo na úřad. Není vaše ulici v seznamu uvedena? Pak spadá pod správu...

Více

Výsledková listina - absolutní pořadí

Výsledková listina - absolutní pořadí Vysledkova listina - absolutnı poradı Datum kona nı:

Více