Základní umělecká škola J. Suka v Základní umělecká škola J. Suka

Transkript

Základní umělecká škola J. Suka v Základní umělecká škola J. Suka
Základní umělecká škola J. Suka v Benešově
pořádá
25.
25. listopad 2010,
2010, 18 hod. - Koncertní sál ZUŠ
1. Lidová : Maličká su...
2. K.Hába: Pod našín okýnkem, Zajíček
3. Francouzská píseň: Avignon
F.Beyer(úpr.): Ovčáci, čtveráci
Lidová: Na tom pražským mostě
4. R.Hennderson: Černý pták
5. M.Kormunda: Valčík
6. F.Emonts: Listen please!
Merrily We Roll Along
7. P.Malhotský: Píseň malé velbloudice
8. F.Sládek: Koulelo se koulelo
K.Bendl: Košiláček
9. A.Lieskovský: Santa Lucia
10. J.Novotný: Pidlimadla č.1
Zuzana HOLŠÁNOVÁ,
HOLŠÁNOVÁ, PHV - klavír
Michaela VENEROVÁ, 1.roč. - pěv.hlas.výchova
Johanka RADOVÁ, 1.roč. - klavír
11. S.Chudoba: Jeřabinka
12. C.Süsser: Tango
13. E.Hradecký: Veselé Boogie
14. M.David: Teď královnou jsem já
15. J.Kř.Vaňhal: Andante
J.Haydn: Menuet
16. J.K.Mertz: Allegretto
17. F.Sládek: Dívča, dívča
L.Janáček: Dobrá rada
18. W.A.Mozart: Koncert A- dur,2.-3.věta
19. Z.Fibich: Nálada
20. Z.Fibich: Sonatina, 1.věta
21. B.Bláha: Ragtime
22. A.Dvořák: Sonatina G- dur, 3.věta
23. B.Mintzer: Relaxed
24. J.Rich: Yakety Sax
Alžběta FALTEJSKOVÁ, 4.roč. - pěv.hlas.výchova
Štěpánka HURDÁLKOVÁ, 4.roč. - kytara
Jakub ŠIMEK, 3.roč. - klavír
Karolína FOŘTOVÁ, 3.roč. - zobcová flétna
L.BABKA, D.BUDIL, V.DÁN, V.KUBIAS - klarinety
Romana KRCHOVÁ, 1.roč. - trubka
Tereza POLESNÁ, 2.roč. - kytara
Adéla RENDOVÁ, 2.roč. - klavír
Jan KUBÁNEK, 3.roč. - kytara
Anna HEROUTOVÁ, 4.roč. - pěv.hlas.výchova
Ondřej MAŠEK, 4.roč. - akordeon
E.ČERVENKOVÁ, A.MRAVCOVÁ,
A.MRAVCOVÁ, K.PAPÍRNÍKOVÁ, 2.roč.-zobc. fl.
D.BARTOŠOVÁ, N.BARTOŠOVÁ, A.MRHOVÁ, 2.roč. - příčná fl.
Kristýna SEKALOVÁ, 5.roč. - kytara
Anna RABIŇÁKOVÁ, 6.roč. - pěv.hlas.výchova
Jiří TŮMA, 4.roč. - A-klarinet
Veronika HNILIČKOVÁ,
HNILIČKOVÁ, 1/II. - klavír
František KUBIŠ, 6.roč. - housle
Markéta TYLINGROVÁ, 5.roč. - akordeon
Karolína STRÁNSKÁ, 3/II. - housle
Petr HLOM, 4/II. - saxofon
Jakub FALTEJSEK, 2/II.- saxofon
Klavírní doprovod : Zdeněk HAVLÍČEK, Vlastimil KVÍDA, Emil PLUTA, Anna KUBIŠOVÁ j.h., Jiří TŮMA
Flétnový doprovod : Daniela SEIFERTOVÁ
Účinkující jsou ze
ze tříd učitelů : J.Gernertové (2,8,17), P.Hladíkové (5,7,16), J.Klimoviče (12), V.Kvídy(4,13,14),K.Majerské(9,21),
V.Müllerové(19), E.Nacházelové (11), L.Nedvěda(20,22), E.Pluty (15,18,23,24), M.Rezkové (3,6),D.Seifertové (10), I.Válkové (1)