kroužky 13_14

Transkript

kroužky 13_14
Seznam kroužků - školní rok 2013/14
Den Kroužek
Po
Út
St
Čt
Pá
Čas
Aj - First Explorers
13:30-14:00
Aj - First Explorers
14:10-14:40
Logopedie
11:50-12:50
Keramika (1x za 14 dní)
14:00-17:00
Sborový zpěv
13:00-14:00
Výtvarně kreativní (1x za 14 dní) 14:00-15:30
Flétna
13:15-14:00
Pohybové hry
14:00-14:45
Kytara
12:00-13:00
13:30-14:30
Aj – Starters A
Badminton C
14:45-15:45
Badminton A
15:45-17:00
Učitel
Určeno pro
Štočková
Štočková
Henzlová
Kocmanová
Králová
Obručová
Koníčková
Vacková, Cittová
Králová
Slavkovská
Vacková, Cittová
Vacková, Cittová
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.- 9.roč.
2.- 5.roč.
2.-6.roč.
3.ročník
3.ročník
3.- 4.roč.
4.- 5.roč.
Cena
Dětí
za pololetí
pokročilí
500
500
600
500
500
500
500
500
700
500
500/h
500/h
500
500
700
700
700
600
500
500/h
zač.+mírně pokročilí
Aerobic
Aerobic
Aj – Starters B
Aj – Starters B
Aj – Starters B
Flétna (1x za 14 dní)
Aj - Movers + rod.mluvčí
Badminton B, (A)
13:30-14:15
14:30-15:15
12:15-13:00
13:10-13:55
14:00-14:45
14:45-15:30
15:30-16:30
15:30- 17:00
Kubínová
Kubínová
Štočková
Štočková
Štočková
Koníčková
Melicharová, rod.mluvčí
Blažková, Doskočilová
1.- 3.roč.
1.- 3.roč.
2.a 3.roč.
2.a 3.roč.
2.a 3.roč.
4.ročník
6.ročník
pokročilí
Aj - First Explorers
Výtvarná výchova
Flétna
Práce s počítačem
Práce s počítačem
Divadelní kr.
Florbal
Florbal
Badminton B + C
Badminton A+
14:10-14:40
11:50-12:50
14:15-15:00
14:00-15:00
14:00-15:01
14:00-15:30
13:00-14:15
14:15-15:30
15:30-17:00
17:00-18:30
Štočková
Henzlová
Koníčková
Zemanová
Lupačová
Tomková
Sýkora
Sýkora
Vacková, Cittová
Titěrová, Vacková, Teller
1.ročník
1.ročník
2.ročník
3.- 5.roč.
3.- 5.roč.
5.- 9.roč.
4.- 5.roč.
6.- 9.roč.
pokročilí
závodní hráči
Aj – Starters B
Aj – Starters B
Aj – Starters B
Kytara
Věda nás baví
Badminton A
12:15-13:00
13:10-13:55
14:00-14:45
13:00-14:00
15:00-16:00
15:30-17:00
Štočková
Štočková
Štočková
Králová
nepořádá škola
Turoň
2.a 3.roč.
2.a 3.roč.
2.a 3.roč.
3.- 4.roč.
2.- 5.roč.
pokročilí - výběr
Tenis
Flétna
Aj - First Explorers
Aj – Starters B
14:00-16:15
12:45-13:30
13:20-13:50
13:55-14:40
Kůlová+pomocník
Koníčková
Štočková
Štočková
1.- 5.roč.
700
1.r.- začátečníci
500
1.ročník
viz. pondělí
2.a 3.roč.
viz.úterý
viz. pondělí
500
500
500
500
600
500
500
500/h
500/h
viz.úterý
viz.úterý
viz.úterý
700
26
(2 x týdně po 30 min.)
7
46 (2 sk. po 90 min.)
20
28 (2 sk., každá 1x za 14 dní)
8
14 (ve 2.polol. - 2.ročník)
6
11
20
18
20
56 (2 x týdně)
3
11
16
10
8
34
11
32
26
8
17
500/h
Celkem:
MŠ: angličtina (Šebková, Nováková, Antošová), výtvarný kroužek (Laubová, Hněvkovská, Řeháková, Poslušná, Kopejsková),
pohybový kr. (Matúzová), sportovně taneční (Kopejsková,Nováková), zumba (Laubová), příprava na ZŠ (Kubíčková,
Drmotová) - blíže odkaz MŠ
Celkem ZŠ: účastní se 496 dětí ze 441 v 35 skupinách kroužků – každý žák je započítán tolikrát, kolika kroužků se zúčastňuje
(v badmintonu a angličtině ale jen 1x, i když někteří chodí 2x i 3x týdně).
30 (3 sk. po 45 min.)
10
496