- Graessner GmbH

Komentáře

Transkript

- Graessner GmbH
GRAESSNER GmbHTHE GEAR COMPANY
PŘEVODOVKY V
ROBOTICE A
AUTOMATIZACI
www.GRAESSNER.at
OTOČNÉ NÁPRAVY
V robotice a automatizační technice existuje
množství různých aplikací, které musí provádět
horizontální nebo vertikální otočné pohyby. Promyšlené a elektronicky
řízené překrývání více os umožňuje harmonický a elegantní pohyb os s
mnoha stupni volnosti. Tyto pohyby lze srovnat s pohyby lidské paže, a proto
je nastavení v extrémním zatížení, které vzniká při “natažené ruce robota”,
velmi náročné. Také enormní síla, pevnost systému a přesnost při nastavení
polohy, aby se rameno robotu dostalo rychle a bez „třesení“ do požadované
pozice, jsou znakem otočných os. Bohužel však není možné v praxi vyloučit také
kolizní situace, kdy dojde k přetížení všech prvků, které přenáší sílu, jako jsou např.
čepy a převodovky. Proto jsou tyto komponenty rozhodujícím faktorem při dimenzování.
Používání převodovky DYNAGEARTS – stabilní robotické převodovky kombinované s úhlovou převodovkou s
nízkou vůlí – poskytuje konstruktérovi enormní výhody. Splňuje všechny požadavky na odolnost proti přetáčení,
převrácení a přesnost umístění, a nabízí uživateli vysokou odolnost proti přetížení. Pomocí osvědčené spojovací
příruby robotu na pohonu vyvíjí svůj výkon na nejmenším konstrukčním prostoru.
POJEZDOVÉ OSY
Pohyb těžkých břemen na středních až dlouhých zdvizích je hlavním úkolem moderních pojezdových os. Se
stavebnicovou konstrukcí, stabilitou a přesností je pojezdová osa současně vodicí prvek, hnací jednotka a dodavatel
výkonu. Jako prvek na přenos síly slouží většinou ozubená tyč, protože umožňuje modulární a dlouhé dráhy pohybu.
Převodovka DYNAGEAR zvyšuje díky své úhlové konstrukci volný pohyblivý prostor robotu a nabízí, mimo příjímání
vysoké radiální síly, enormní rozsah výkonu. Prostřednictvím nízké vůle a vysoké odolnosti proti přetáčení lze splnit
přesné požadavky nastavení polohy.
www.GRAESSNER.at
Dynamikou a přesností při nejnižší hmotnosti se vyznačují
manipulační osy v dnešním průmyslu. Odběr vstřikovaných
odlitků, obsazení konstrukčních skupin, montáž součástek a také
umístění stavebních modulů jsou pouze jedním z nespočetných úkolů.
K dodržení krátkých taktovacích dob představují vysoké rychlosti jízdy a přesné
pohyby absolutní nezbytnost.
Jako hnací prvky se používají často vřetena, ozubené tyče nebo ozubené řemeny. Vysoké
radiální a axiální zatížení, která z toho rezultují, jsou výzvou pro používané součástky.
GRAESSNER
Konstrukční řada DYNAGEAR byla vyvinuta přesně pro tyto požadavky. Převody
převodovky od 3:1 do 30:1 v jednom stupni umožňují maximální koncové
rychlosti. Použitá kuželíková ložiska, integrovaná v hliníkovém pouzdru, přitom
nabízí základ k zvládnutí enormní síly při současně nízké vlastní hmotnosti.
Díky důslednému snížení setrvačných momentů byla vytvořena dynamika, která
umožňuje extrémně krátké taktovací doby strojů. Úhlová konstrukce této série
převodovek umožňuje kromě toho ergonomickou montáž požadovaného
servomotoru v axiálním směru a dělá tuto převodovku optimálním
produktem pro manipulační osy.
A U T O M AT I Z A C E A R O B O T I K A
MANIPULAČNÍ OSY
-3-
PŘEVODOVKA S ROZDĚLOVAČEM A
SYNCHRONNÍ POHONY
Pokud spočívá úkol strojního systému v synchronizaci lineárních
os nebo rozdělení síly a momentů na více hřídelí, pak mimo
kloubových hřídelí a převodovek se zdvihovým vřetenem, hrají
ústřední roli úhlové převodovky. Představují základní kámen pro
zvedací plošiny, nákladní výtahy, bezpečnostní zařízení a mnoho dalších
aplikací. Točivé momenty a síly centrálního zdroje energie se přitom
rozdělují na prvky hnacího řetězce.
Aby se zaručil bezpečný a rovnoměrný zdvih, jsou bezpodmínečně potřebné stabilní ozubení a nízké vůle
přetáčení. Pouze při použití velmi kvalitních a přesných součástek lze optimálně realizovat synchronní pohon
nebo systém rozdělování.
Kuželové převodovky firmy Graessner skvěle projevují své výhody při těchto požadavcích:
- univerzální standardní program
- zpevněná konstrukční řada POWERGEAR X
dvojitý moment při stejném konstrukčním prostoru
- rychlá verze SPEEDGEAR
- maximální tuhost převodovky
- možné plné hřídele, duté hřídele, spojky a zvláštní řešení
- přímá montáž motoru
- stabilní uložení ložisek pohonu prostřednictvím kuželíkových ložisek
- nízká vůle přetáčení
- nehlučná verze
www.GRAESSNER.at
A U T O M AT I Z A C E A R O B O T I K A
OTOČNÝ MODUL
Náš tým Graessner vám také ochotně poradí
při konstrukci vlastních zařízení a strojů. Pro vývoj
otočného modulu nebo otočného stolu má konstruktér
k dispozici množství různých standardních sad kol, které
usnadňují individuální úpravu a konstrukci a urychlují vývojový
proces. Jako montážní sady nabízí firma Graessner osvědčená spirálová
ozubená kuželová kola s převody 1:1 až 5:1, a také moderní a nově vyvinuté
hypoidní ozubení s poměrem převodů od 3:1 do 30:1 v pouze jednom stupni. Vaší
originalitě se tak nekladou žádné meze.
RAMENO ROBOTU
GRAESSNER
Také komplexní ramena robotů patří k typickým oblastem používání
produktů firmy Graessner. Kuželová ozubení se vyrábí podle
našich standardů nebo speciálně podle vašeho přání. Aby se
umožnila co nejjednodušší volba pro konstruktéra, jsme vám
samozřejmě ochotni kdykoli poradit. Dotazy k správné montáži,
vzniklým reakčním sílám v ozubení nebo správným rozměrům
nepředstavují také pro nezkušené použivatele žádnou
překážku. Firma Graessner sází na dlouholeté a úspěšné
partnerské vztahy a výměnu know-how.
-5-
MANIPULACE OBECNĚ
Kuželová kola se nachází v různých aplikacích, především tehdy,
když se hledá vysoký stupeň účinnosti a nízká vůle přetáčení
při úhlu 90 stupňů. Spirálová a hypoidní ozubení firmy Graessner
umožňují pružný a individuální design vašich strojů.
Stojíme při vás nejen s poradenstvím, ale na přání převezmeme také
společně s vámi kompletní proces inženýrských služeb. Je přitom jedno,
zda se rozhodnete pro vlastní vývoj, nebo vývoj s pomocí firmy Graessner.
Nabízíme v případě potřeby také montáž kompletních konstrukčních skupin.
SPECIÁLNÍ PRODUKTY
Aplikace Swingloader zobrazuje bezproblémové splynutí vývoje strojů a
převodovek. Pouze intenzivní spoluprací, již v konstrukční fázi, lze
vytvořit energeticky efektivní a trvalý konečný
produkt. Kombinací kuželové převodovky
s čelním kolem a další speciální
převodovkou lze vytvořit zvláštní,
sinusový způsob pohybu, který provádí
na obou hnacích hřídelích přesně stejný
úhlový pohyb. Otočný materiál přitom
udržuje neustále přesný vertikální směr.
www.GRAESSNER.at
Všechny interní procesy se zakládají na
systému managementu pro workflow, který
umožňuje výrazné snížení tradiční doby vývoje. Při
současném úzkém spojení se zákazníkem a včasným
a nízkonákladovým respektováním požadavků na změny
lze také tímto způsobem optimálně provádět individuální
inženýrské zakázky.
DYNAGEARSYSTEM
Jako doplněk k známým převodovkám nabízí firma Graessner systémová řešení pro stavbu strojů a zařízení. Cíl
přitom spočívá v podpoře našich zákazníků a přípravě kompletních hnacích systémů. DYNAGEARSYSTEM se skládá
z excelentních a osvědčených produktů, které poskytují množství různých výhod.
FLEXXPUMP
- Centrální mazací jednotka
- 2 separátní transportní množství, až do 16 mazacích bodů
- Impulsní řízení přímo přes PLC
- Provozní tlak 70bar pro vedení do délky 10m
RACK & PIN
POLYPIN
- Přesné ozubené tyče a čelní kola
- S rovným a šikmým ozubením (do 4 m v jednom kusu)
- S povrchovým tvrzením, indukčním tvrzením nebo nitridací
- Standardní nebo podle výkresu zákazníka
- Mazací pastorek PU pro tuky do třídy NLGI 3
- S rovným nebo šikmým ozubením
- 90% objemu k nanášení tuku
- Optimální pro otevřená ozubení
GRAESSNER
DYNAGEAR
- Kompaktní a robustní při extrémním rozsahu výkonů
- Převodovka s pastorkem, který je fixován svěrným spojem
- Kuželíková ložiska pro maximální zatížení
- Převody od 3:1 do 30:1 v jednom stupni
A U T O M AT I Z A C E A R O B O T I K A
GRAESSNER-WORKFLOW
-7-
NAŠE PRODUKTY NA JEDEN POHLED
DYNAGEAR – elegantní, lehká a přesná
Hypoidní převodovka byla vyvinutá speciálně k používání pro servomotory.
- Verze s plnými hřídeli, dutými hřídeli nebo přírubou robotu
- Vysoký počet hnacích otáček až do 8.000 min-1
- 8 konstrukčních velikostí, T2B= 53Nm až T2B = 2.160Nm
- Vůle přetáčení do < 2arcmin
- Velmi kvalitní kuželíková ložiska k přijímání maximální síly
- Účinnost ozubení až do 98%
- Převody od 3:1 do 30:1 v jednom stupni
- DYNAGEARHighRatio až do 150:1 ve dvou stupních
- Jednodílné hliníkové těleso pro maximální stabilitu při nízké hmotnosti
- Montážní příruby a spojky lze zakoupit pro všechny běžné servomotory
DYNAGEAREconomy – perfektně úsporná
Úhlová servopřevodovka s optimálními náklady.
- 4 konstrukční velikosti DE-DG 55 až DE-DG115
s osvědčenou hnací přírubou DYNAGEAR
- 3 konstrukční velikosti DE-PL 55 až DE-PL90
s planetovou hnací přírubou
- 4 jednostupňové převody od 5:1 do 15:1
- Vůle přetáčení <7 arcmin
- Osvědčená technologie skupiny produktů DYNAGEAR
KS TWINGEAR - kompaktní, silná a přesná
Naše kuželová převodovka s hnacím kolem je vhodná díky extrémně úzké konstrukci
prakticky do každého konstrukčního prostoru!
- Maximální přesnost přenosu
- Nízká vůle přetáčení <5 arcmin
- 8 konstrukčních velikostí KS10 do KS70
- Točivé momenty až do T2B = 11.250Nm
- Počet otáček vždy podle konstrukční velikosti až do 8,000 min-1
Používejte jí tam, kde jsou potřebné výkonné úhlové převodovky v
kombinaci s přesným polohováním.
POWERGEAR – silná, rychlá, efektivní
Naše klasická kuželová převodovka pro enormní požadavky na výkon při
velmi klidném chodu.
- 11 konstrukčních velikostí od P54 do P450
- 9 konstrukčních velikostí ve vyztužené verzi od X54 do X280
- Rozsah převodů od 1:1 do 5:1
- Točivé momenty až do T2B = 9.900 Nm
- Vstupní počet otáček do 7.500min-1
- Stupeň účinnosti <98%
- Dutý nebo plný hřídel na pohonu
- Velmi kvalitní kuželíková ložiska k přijímání externí síly
- Se standardní přírubou k montáži pro běžné asynchronní motory
- Se spojkou a přírubou k montáži pro servomotory
www.GRAESSNER.at
A U T O M AT I Z A C E A R O B O T I K A
NAŠE PRODUKTY NA JEDEN POHLED
BEVELGEAR – přesná, robustní a osvědčená
Téměř nikdo nezná komplexní konstrukci ozubení tak dobře jako firma
Graessner, protože naši inženýři a technici čerpají ze svých bohatých
zkušeností již více než 50 let.
Vyvíjíme a vyrábíme velmi kvalitní spirálová, hypoidní a zerolová ozubení
podle osvědčeného procesu Gleason. K dimenzování a nastavení
kuželového ozubení jsou k dispozici našim technikům různé balíky
softwaru, pro samotnou výrobu pak množství nejnovějších CNC strojů.
Již celá léta sází firma Graessner při mimořádně kritických aplikacích na
technologii UMCTM, kde jsme již získali veliké a bohaté zkušenosti.
- Standardní program s více než 130 katalogizovanými ozubeními
- Vývoj a výroba podle vašich zadání
- Kvalita 7 podle DIN 3965 ve frézované verzi
- Kvalita 4 podle DIN 3965 v broušené verzi
- Přední modul od 0,5 do 12mm
- Průměr do 410mm
- Úhel os od 10° do 170°
- Zdokumentovaná kvalita ozubení
Technologie Universal Motion Concept - UMCTM
- Optimalizace přenášeného obrazu a Ease-Off
- Snížení citlivosti zásahu zubů
- Ozubení s optimalizovaným hlukem
DYNAGEARTS – úzká, energická a přesná
Tato symbióza robotické a úhlové převodovky sjednocuje obě výhody
maximálně elegantním způsobem. Robotická převodovka v přesné
verzi, odolná proti přetáčení, a úhlová převodovka s jejím velmi vysokým
počtem hnacích otáček a robustním ozubením, vytváří základ pro
individuální konstrukční řadu DYNAGEARTS.
- Přijímání vysokého zatížení, kroutící momenty až do 12.000 Nm
- 6 konstrukčních velikosti do T2B = 7.200Nm
- Moment přetížení až do T2NOT = 14.700Nm
- Lostmotion <1arcmin
- Přenosová chyba otočného úhlu ±18arcsec
- Robustní konstrukce
PLANETGEAR - dynamická, solidní a masivní
Naše planetové převodovky konkurují narůstajícímu tlaku na náklady
silným výkonem a vysokou spolehlivostí.
GRAESSNER
- Osvědčené konstrukční formy
- Hnací pohony do 16.000Nm
- Vůle přetáčení do <1arcmin
- Stabilní uložení ložisek pohonu
- Extrémní odolnost proti přetáčení
-9-
INŽENÝRSKÉ SLUŽBY U FIRMY GRAESSNER
Dlouholeté zkušenosti, stejně tak i obsáhlý know-how nám umožňují vývoj
a výrobu inovovaných a optimalizovaných ozubení s kuželovým kolem.
Ale také kompletní řešení převodovek jsou součástí výrobního programu
firmy Graessner. Naše standardní konstrukční řady jsou již desetiletí
úspěšně etablovány na trhu a používají se v různých aplikacích na
celém světě. Naši technici neustále vylepšují naše osvědčené systémy,
aby odpovídaly nejnovějšímu stavu techniky, a vyvíjí permanentně
nové produkty. Dalším významným úkolem vývojového oddělení firmy
Graessner je zpracování a prosazení specifických požadavků zákazníka.
Pokud v našem sortimentu nenaleznete vhodný
produkt, těšíme se na vaše úkoly a společně s vámi
vytvoříme optimální řešení. Nechte se překvapit skvělými nápady a koncepty s
optimalizací nákladů našeho vývojového oddělení.
Naše motto nás neustále provází:
„Jsme nejlepší kuželové kolo a proto stavíme excelentní převodovky“
NÁŠ SERVIS
Neustále kontrolujeme naší kvalitu. Na vlastních vyvinutých zkušebních
stanovištích se provádí kontroly zatížení, vůle přetáčení a třecích
momentů, jakož i zakreslení vývoje teploty. Dále nabízíme:
- Poradenství k volbě a
dimenzování
- Kontrolní protokoly
- Podklady ke kalkulacím
- Opravy převodovek
- Nástroje
- Školení
- Náhradní díly
www.GRAESSNER.at
K správné volbě a dimenzování vaší převodovky.
Hnací technika podléhá již mnoho let neustálým změnám,
které jsou poháněny technickým vývojem a inovacemi. K
splnění komplexních technických úkolů v průmyslu se musí
kompletní koncepty strojů rychle a bezpečně adaptovat
a nově vykalkulovat. Pouze s vhodnými řešeními pomocí
softwaru jsou dnes technici schopní spravovat toto množství
parametrů, aby z nich vyvinuli solidní řešení.
Vlastní projektový software Gearfox, vyvinutý firmou
Graessner a založený na bázi internetu, umožňuje uživatelům
nadstandardní analýzy až po podrobné kalkulace součástek.
Cíl přitom spočívá v jednoduché, bezpečné a rychlé kalkulaci
aplikací v hnací technice a v správném dimenzování zvolených
součástek.
GRAESSNER
PLUSY FIRMY GEARFOX
- Není potřebná instalace
- Software na bázi internetu
- Životnost ložisek
- Síly ozubení
- Stupně účinnosti
- Aplikační momenty a počty otáček
- Setrvačné momenty
- Axiální a radiální síly
- Pohybové cykly
kvadratické, kubické, kvartové a kvintové
- Master-Slave kalkulace
- Výpočet tepla
- Asistence při volbě převodovky
- Doplnění úrovní transmise
- Definice nových motorů
A U T O M AT I Z A C E A R O B O T I K A
GEARFOX – jednoduchá, rychlá a bezpečná
-11-
NAŠE ZÁKLADNÍ PRODUKTY V KOSTCE
GRAESSNER – CELOSVĚTOVÉ ZASTOUPENÍ
POTĚŠÍME SE TAKÉ VAŠÍ OSOBNÍ NÁVŠTĚVOU
www.graessner.at
[email protected]
GRAESSNER GmbH
[email protected]
1230 Wien,
Perfektastraße 61/6/2
Tel: +43 1 6992430-0
Fax: +43 1 6992430- 20
[email protected]

Podobné dokumenty

Fiat Punto ..........................................................

Fiat Punto .......................................................... Snímače a ovladače vstřikovacího systému ...... 185 Volnoběžné otáčky, předstih a obsah CO — kontrola a seřízení ............................................... 186 Vstřikování benzinu — základní k...

Více

Thonauer illustriert 29

Thonauer illustriert 29 Smutn˘ závûr úspû‰ného roku Rok 2014 pro nás byl rokem pln˘m práce a takto téÏ plnû úspû‰n˘, ale jeho konec znamenal tûÏkou ránu, kdyÏ dlouholetá jednatelka na‰í spoleãnosti v Maìarsku paní Gabriel...

Více

Thonauer Kundenzeitung 26

Thonauer Kundenzeitung 26 hydraulick˘ lis, systém vytlaãuje materiál z nádoby, místo aby jej ãerpal, jako je tomu u bûÏn˘ch systémÛ s pístem nebo u plunÏru. Kromû toho má jednotka jen jeden O-krouÏek, kter˘ se musí pravidel...

Více

KS TWINGEAR

KS TWINGEAR Šrouby uzávěrů výpustí oleje jsou k dispozici na všech stranách převodovky, s výjimkou strany „pohon“. Před plněním zajistěte, aby všechny uzavírací šrouby, s výjimkou šroubu plnícího otvoru, byly ...

Více

Momentová technika

Momentová technika Seřízení/kalibrace • Momentový klíč HAZET je nutné pravidelně kontrolovat a seřizovat. Kontrola a seřízení jsou doporučeny po cca 5 000 šroubovacích cyklech, nejpozději však po dvanácti měsících. ...

Více

Projekt INTEGRAL - Akademie věd České republiky

Projekt INTEGRAL - Akademie věd České republiky gamma záření neproniká pozemskou atmosférou

Více

Sekery generace

Sekery generace testům, a tak může Fiskars garantovat jeho vysokou kvalitu.

Více

Fiskars Katalog Zahrada EXPort 2014

Fiskars Katalog Zahrada EXPort 2014 s naší značkou od počátku její existence. Duch a tradice Fiskars stále pokračují ve stejnojmenné finské vesnici. Nedaleko od ní se navíc stále vyrábí velká většina našeho zahradního nářadí. Lehké, ...

Více