Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
úterý 20. října 2015
9.00 – 09.10
Zahájení
Přístupové sítě nové generace NGA
moderuje Jiří Vodrážka
9.10 – 09.40
Konsolidace ISP operátorů a vize optiky
Štěpán Beneš, GRAPE SC, a.s.
9.40 – 10.10
Bezdrátové technologie pro datovou komunikaci – poslední míle
Jiří Masopust a Tomáš Kratochvíl, FEL ZČU v Plzni a FEKT VUT v Brně
10.10 – 10.40
Pomůže program dotace NGA sítí také výstavbě optiky?
Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o
10.40 – 11.00
Diskuse k hlavnímu tématu konference - NGA s vláknem nebo bez?
11.00 – 11.30
Přestávka na kávu
Trendy v oblasti optických komunikací
moderuje Pavel Černý
11.30 – 12.00
Pojďme se podívat jinou optikou
Colin James Shea, ředitel odd. strategie,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
12.00 – 12.20
Transceivery 40G , 100 G a WDM
Jaromír Šíma, RLC Praha a.s.
12.20 – 12.40
Softwarově řízená optická infrastruktura pro podporu experimentů
Michal Hažlinský, Josef Vojtěch, Ondřej Havliš, Jan Kundrát, Pavel Škoda;
CESNET, z.s.p.o.
12.40 – 14.00
Přestávka na oběd
Optická vlákna, jejich vlastnosti a aplikace
moderuje Pavel Honzátko
14.00 - 14.20
Stárnutí optických vláken a kabelů a prvků vláknově optických tras
Vladimír Vašinek, Lukáš Hájek, Ondřej Marcinka; VŠB TU Ostrava
14.20 - 14.40
Použití optického kabelu jako senzoru teploty v praxi
Pavel Černý, SITEL, spol. s r.o.
14.40 – 15.00
Optická vlákna v prostředí s nebezpečím výbuchu
Martin Kyselák, Univerzita obrany
Technologie optických sítí
moderuje Jan Brouček
15.00 – 15.30
Co přinášejí vícevláknové konektory a předkonektorované trasy?
Michal PELIKÁN, Bel Stewart, s.r.o.
15.30 – 15.50
Přenos LTE signálu bezdrátovým optickým systémem v turbulentním kanále
Jan Bohata, Stanislav Zvánovec, Tomáš Kořínek, Mojtaba Mansour Abadi, Zabih
Ghsssemlooy; ČVUT v Praze, FEL, Katedra elektromagnetického pole
15.50 – 16.20
Přestávka na kávu
Technologie optických sítí
16.20 – 16.50
moderuje Jan Brouček
Součástky vláknové optiky nejen pro optické komunikace
Zdeněk Zach, SQS Vláknová optika a.s.
16.50 – 17.10
Bezpečnostní rizika NGA sítí
Tomáš Horváth, Petr Münster, Miloslav Filka; Vysoké učení technické v Brně
17.10 – 17.30
FTTC řešení v přístupové síti CETIN
Ivo David, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
17.30 – 17.50
Kalibrácie a presnost meradel pro optické komunikacie
Ján Ďurovka, PROFiber Networking CZ s.r.o
středa 21. října 2015
Aplikovaný výzkum
moderuje Vítězslav Jeřábek
9.00 – 9.25
Možnosti zobrazovacích prvků mobilních zařízení v oblasti Visible Light
Communication
Břetislav Bakala, Vítězslav Jeřábek, ČVUT v Praze, FEL
9.25 – 9.50
Moduly na bázi vláken z měkkých skel pro NIR/MIR vysoko-výkonové lasery,
zdroje superkontinua a detekční využití
Matěj Komanec, Tomáš Martan, Dmytro Suslov, Redwan Ahmad,
Tomáš Němeček, Stanislav Zvánovec; ČVUT v Praze, FEL
9.50 – 10.15
Návrh, simulace a optimalizace stříbrných nanomřížek pro zajištění optimální
SERS odezvy
David Mareš, Vítězslav Jeřábek, ČVUT v Praze, FEL
10.15 – 10.45
Přestávka na kávu
Aplikovaný výzkum
moderuje František Uherek
10.45 – 11.10
Charakterizácia fotonického integrovaného obvodu pre vyhodnocovaciu
jednotku fotonických senzorov
Jozef Chovan, František Uherek, Eduard Koza, Anton Kuzma
Medzinárodné laserové centrum
11.10 – 11.35
Návrh planárneho väzbového člena pracujúceho na báze vybudenia povrchovej
plazmonickej vlny za účelom naväzovania žiarenia v oblasti vlnových dĺžok
optických komunikačných systémov
Anton Kuzma, František Uherek, Jozef Chovan; Medzinárodné laserové centrum
11.35 – 12.00
Spectral and Transmission Characteristics Measurement of the Optical Activ
Planar Waveguides Made by Ion Exchange Ag – Na on the Glass Substrate
Jiří Šmejcký, ČVUT v Praze, FEL
12.00 – 12.10
Zakončení
středa 21. října 2015
VZDĚLÁVACÍ BLOK
9.00 – 09.50
Co je a co není přípojka NGA • Jiří Vodrážka, ČVUT v Praze, FEL
9.50 – 10.40
Metody kódování obrazu a hodnocení jeho kvality • Karel Fliegel, ČVUT v Praze
10.40 – 11.10
11.10 – 12.00
Přestávka na kávu
Aplikace optických spojů v mobilních sítích páté generace (5G)
Václav Žalud, ČVUT v Praze, FEL

Podobné dokumenty

úterý 20. října 2015

úterý 20. října 2015 Bezdrátové technologie pro datovou komunikaci – poslední míle Jiří Masopust a Tomáš Kratochvíl, FEL ZČU v Plzni a FEKT VUT v Brně

Více

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Náchodě č.j. 54 EC 360/2011-5 ze dne 16.08.2011 (exekuční titul) a na základě usnesení Okre...

Více

Microwave and Radio Electronics Week 2013 Call for Paper

Microwave and Radio Electronics Week 2013 Call for Paper Maršálek Roman - Brno University of Technology (CZ) Masopust Jiří - Czech Technical University in Prague (CZ) Mazánek Miloš - Czech Technical University in Prague (CZ) Mazur Jerzy - Gdansk Universi...

Více

Úloha č. 9: Nelineární jevy v ultrarychlé optice

Úloha č. 9: Nelineární jevy v ultrarychlé optice i s malými energiemi v optickém pulsu (typicky např. µJ) dosáhnout velmi vysokých špičkových intenzit a pozorovat řadu nelineárních jevů, které jsou indukovány elektrickým polem záření. Brzy poté, ...

Více

Ucpávkové šňůry

Ucpávkové šňůry Hranice nasazení: tlak 30 MPa; teplota: -30....400°C (většina médií a vzduchů); -200....550°C (pára). G- Spezial S 6565 G- Spezial S je vyráběn z vysoce teplotně odolných, pružných grafitových prame...

Více

Katalogový list ke stažení

Katalogový list ke stažení Kabely jsou dostupné s jednovidovými vlákny typu AllWave® ZWP a AllWave® FLEX ZWP a dále i ve variantách s mnohovidovými vlákny. Kabely lze dodat i předkonektorované dle požadavků zákazníka.

Více

přihlášky Rojení 2012 sobota MASTER – kopie

přihlášky Rojení 2012 sobota MASTER – kopie Mulač Valach Kašpar Šimoník Vurm Vlk Kuneš Doležal Zahradník Zdvořák Lukeš Bareš Kumbera Vozáb Vašek Jeřábek Šafránek Vejšická Kroužek Silovský Šnejdárek Chotěbor Kuchta Roubal Vaněk Prostináková M...

Více