Oznameni o vylouceni - BUZZ MONKEY ENERGY

Transkript

Oznameni o vylouceni - BUZZ MONKEY ENERGY
Ing. Ivana
Schafferová
Digitálně podepsal Ing.
Ivana Schafferová
DN: c=CZ, o=Vojenské lesy a
statky ČR,s.p. [IČ 00000205],
ou=910787, cn=Ing. Ivana
Schafferová,
serialNumber=P251514,
title=Správce zakázek
Datum: 2013.12.03 09:36:37
+01'00'

Podobné dokumenty

Ballantines 0,7l GB na zip

Ballantines 0,7l GB na zip 1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla vyrobena mimo území České republiky IČO, bylo-li přiděleno:

Více

zpráva zadavatele k veřejné zakázce lidar pro atmosférickou stanici

zpráva zadavatele k veřejné zakázce lidar pro atmosférickou stanici Zadavatel obdržel oznámení od vybraného uchazeče, jehož obsahem bylo sdělení informace o úmyslu nepodepsat smlouvu s nabídkou k dané zakázce, čímž došlo k neposkytnutí řádné součinnosti při podpisu...

Více