1)Připravenost (100%) 0%

Transkript

1)Připravenost (100%) 0%
BONUS ARMÁDY
Hadrabator (2010)
Bonus armády je jeden z nejdůležitějších faktorů na WG. Tudíž by ho měl každý brát v potaz,
nepodceňovat a umět si spočítat. Svůj, tak i soupeřův (alespoň přibližně).
Bonus armády vidíte v menu->válka->útoky - tabulka vpravo
má několik prvků, kde každý má svou roli a je důležitý
1)Připravenost (100%) 0%
- připravenost patří k základu, i samo přísloví říká: Štěstí přeje připraveným! Připravenost se
vám může pohybovat v rozsahu 52%-100%. Přes 100 se nikdy nedostanete a za připravenost
100% máte bonus 0%. TJ. nic neztrácíte a síla armády se vám nesnižuje. Vaše armáda se
může skládat z těchto typů jednotek: Vojáci, Tanky, Stíhačky, Bunkry, Mechové.
Připravenost lze sundávat soupeři několika útoky. To slouží k tomu, aby se soupeři snížila síla
armády - např. 10 000 vojáku po sundání připravenosti bude mít sílu jako 7 000 a to už je
pěkné. Samotné útočení si vysvětlíme později. Pro lepší chápání si otevřete help 6.2.2
Taktické útoky a projeďte si to očima a zkoukněte ty tabulky co tam jsou.
Lze ji sundat (odpřipravit nepřítele) :
- útokem Zaútočit na týl - v tomto útoku používáte TANKY. Svůj počet vidíte ve svých
detailech, nebo i v té tabulce na stránce s útoky dole. Je tam: Tanky 6/4 z 0. První údaj 6/4
znamená samotnou sílu jednoho tanku => tank má útočnou sílu 6 a obranou 4
=> to znamená, že v celkové síle armády (součet jednotlivých sil vašich jednotek co vlastníte)
bude mít jeden tank útok 6 a obranu 4. Tj. vaše armáda má 0 vojáků 1000 tanku a 0 ostatního.
Vaše celková síla armády bude útok – 6000, obrana – 4000.
Ale kam až můžete soupeři bonus sundat? Na -100 to opravdu není. Když útočíte (a taky sami
uvidíte) tak se snižuje připravenost postupně (viz help. 6.2.2 Taktické útoky, až na 68%) Poté
již nemá cenu útok na týl používat, protože tím nijak soupeře neoslabíte (když nepočítám
ztráty jednotek na obou stranách. Takový útok na týl může vypadat následovně:
Naší tankové brigádě se podařilo bleskovým úderem napadnout týl nepřátelské armády Land
of Plague(#10244)[BRO] - Chickkicker a snížit tak její připravenost o 5%. My jsme při tom
přišli o 6544 tanků a nepřítel o 4138 tanků. Získáno 7959 zkušeností
- útokem Partyzánský útok - v tomto útoku používáte VOJÁKY. Jeden voják má status
1/1,což znamená utok i obrana jen 1. Nebudu to už ted tak rozepisovat, je to opět velice
podobné jako u útoku na týl. Jen změna, že soupeře můžete odpřipravit na max. 77% (opět
v helpu je popsáno). Partyzánský útok navíc krom připravenosti ničí soupeřovi i zásoby
energie a zabijí agenty (vysvětlíme později)
Partyzánský útok na dO yOU rEmEmbEr mE At All(#709)[LEFT] - Lord Sesshomaru se
zdařil. Připravenost nepřátelské armády byla snížena o 3%, zabito bylo 276 agentů a
zapálením zásob ropy klesla zásoba energie nepřítele o 1547256 MWh. Při bojích zahynulo
24786 našich a 18717 nepřátelských vojáků. Získáno 15099 zkušeností
- pomocí Konvenční rakety – na WG jsou 4 typy raket – konvenční (alias konev), nukleární
(nuke), biocidní (bio), EMP. Konveční raketa snižuje připravenost, ostatní viz help, příliš se
nepoužívají, jen v tzv. „Totálce“ (později). Jednu raketu vyrobíte za určitý počet kol,
například za 120 kol vytvoříte jednu konev. Tudíž jsou celkem cenné, ale jsou i silné, jednou
raketou soupeři sundáte připravenost na začátku o 12%, což je výhodné,když víte, že byste
soupeře nepřečíslili tankami či vojáky. To jestli projde raketa na zem, na kterou jí vypálíte,
záleží na štěstí. To lze ovšem „zvýšit“ technologiemi Protiraketová obrana (tzv. SDI) –
podobně, jak všichni již víte, jste vyráběli na začátku odorávky technologie stavby (100% v té
kolonce), tak až vám povíme, tak si začnete vyrábět taky jiné technologie a například SDI je
docela důležitá věc.
- a na konec Akcí rozvědky – tohle si necháme na později, zatím to nebudu rozebírat, kdo má
zájem si o tom přečíst – viz help: 6.5.4 Popis operací - Sabotovat armádu (3)
2) Technologie Síla zbraní (0) +0%
- již z názvu je patrné, že se jedná o Technologie (viz jako Rychlost stavby, či Protiraketová
obrana). Síla zbraní patří do Vojenských technologií. Zde bonus, který získáte za určitý počet
technologií tohoto typu, závisí na vládě a některých pokrocích. Nejlepší bonus získá
robokracie (o tom v pozdější fázi věku a pro nadšence☺), dále technokracie, a pak následují
ostatní vlády a zakončuje to fundamentalismus, který má na technologie nejmenší vliv. Tyto
technologie se vyplatí produkovat již od začátku věku (nějake 180-230. kolo) kdy začínají již
války a bez bonusů, které jdou získat nejsnadněji (nákup,výroba) byste byli lehce průchodní
od soupeřů. Všem dáme vědět, kdy by měli začít a jak a kolik nastavit. Nebojte. Nejmenší
bonus za něj je 0%, do záporu se nedostanete.
3) Vojenské základny (54) +7,1%
- jedná se o typ budov. Opět každá vláda bude mít rozdílný bonus. Největší bude mít
fundamentalista, nejmenší technokracie. Viz opět help. Stavět se je vyplatí už od útlého
začátku 120. kolo. Opět se jedná o lehce získaný (i když malý) bonus. Nejmenší bonus za něj
je 0%, do záporu se nedostanete.
4) Zkušenosti (0) -20,0%
- zkušenosti, pro mnohé to bude bod úrazu, ale pokud se budete snažit a nebudete zbrklí,
budete z toho naopak suverénně těžit. Po odehrání 100 kol v protekci na tom budete zřejmě
tak jako v nadpisu - 0 zkušeností. Tyto zkušenosti jsou proměnlivé, útoky, vám porostou,
nákupem jednotek či neutočením zas budou klesat. Nejrychleji ho získáte právě útoky, a to
dobrýma útokama. Lze ho zvyšovat i dotacemi zkušeností, ale to přibývá po 100-400. Což
není mnoho. Za jeden povedený útok můžete získat klidně až 25 000 zkušeností a tím si
bonus zvýšit třeba o 3% najednou. Tento bonus vám roste, i když se bráníte (útočí po vás
někdo jiný), nebo když váš spojenec útočil či se bránil.
5) Spokojenost (100,0%) +0%
- spokojenost je faktor, který ovlivňuje hodně věcí, všichni byste si měli přečíst help - 5.6.1
Efekt. Tam se dozvíte vše potřebné, já bych to jen zbytečně opakoval. Zase závisí na vládách,
některé mají větší efekt, některé menší
== Celkový bonus -12,5%
Zde vidíte váš celkový bonus, kterým se pak násobí vaše celková síla armády a vyjde z toho
všeho skutečná síla armády, s kterou budete dobývat či loupit.
Jak ho spočítat? Zde podrobně vysvětlím: všichni by jste měli být schopni si ho poté spočítat
sami, pamatujte si to jak se to dělá, budete to potřebovat a přinese vám to jen užitek, není to
nic těžkého.
Uvedu to počítání na dvou příkladech a myslím, že to z toho pochopíte nejlépe než z nějaké
teorie.
Takže:
a)
výpis
Připravenost (98%) -2%
Technologie Síla zbraní (7687) 36%
Vojenské základny (123) 13,1%
Zkušenosti (13540) 3,9%
Spokojenost (95,9%) -2%
Celkový bonus??? %
vyčísluje se
0.98
1.36
1.13
1.04
0.98
Počítání: bereme čísla, která jsem vypsal, záporný bonus znamená, že budeme mít číslo menší
než nula. Kladný bonus znamená, že budeme mít číslo větší než jedna s danou hodnotou.
Výjimka – bonus za Sílu zbraní a Voj. Základy se napřed sečte tj. 36 + 13.1 = 47.1
a poté převede na desetinné číslo s číslem 1 => 1.47
Celkový bonus = 0.98 * 1.47 * 1.04 * 0.98 = 1.4692
vidíme, že číslo nám vyšlo větší než jedna, tudíž bonus bude kladný a hodnota se určí
jednoduše, odečtením jedničky => 1.4692 – 1 = 0.4692 a abychom dostali bonus v procentech
tak dané číslo vynásobíme 100 => 0.4692 * 100 = 46.92%
b)
výpis
Připravenost (100%) 0%
Technologie Síla zbraní (21768) 40%
Vojenské základny (23) 3,2%
Zkušenosti (1321) -16,9%
Spokojenost (111,5%) 6%
Celkový bonus ??? %
Celkový bonus = 1.00 * 1.43 * 0.83 * 1.06 = 1.258
=>1.258– 1 = 0.258
=>
0.258 * 100 = 25.8%
vyčísluje se
1.00
1.40
1.03
0.83
1.06
Jako další kolonka v tabulce s bonusy armády je:
Navíc vláda a gen.(út/obr) -20%/0%
Toto číslo co se zde nachází, se opět potom násobí jako hodnota 0.8 * bonus z hlavní
tabulky:) Myslím, že nebude problém. Jeli záporný, dává se číslo menší než 1 s danou
hodnotou, je li bonus kladný, dává se číslo > 1 s danou hodnotou
(např: +35%/+15% => 1.35 / 1.15)

Podobné dokumenty

Odehrávání protekce

Odehrávání protekce Odehrávání protekce

Více

Citáty

Citáty pšenice. Pracovní podmínky byly také dobré. Měli jsme i hodinovou pauzu na oběd a několik přestávek... Jak se pěstuje kiwi? Kiwi je docela náročné. Potřebuje hlavně velice úrodnou půdu a teplo. Tad...

Více

Špagety carbonara

Špagety carbonara Špagety carbonara Špagety carbonara pro vás určitě nejsou žádná novinka, ale ten správný recept se mnohdy špatně hledá. V klasické české restauraci vám většinou předloží místo carbonara tzv. "uhlíř...

Více

Podivuhodný slunovrat

Podivuhodný slunovrat celým kontinentem. Ďábel se blížil a s ním i hordy jeho služebníků a já to věděl. Podobný pocit se nesl každým slunovratem, který provázeli krvavé oběti zvířat a mezi dvěma světy byla hranice nejsl...

Více

22. Hadův týden

22. Hadův týden energii z tepelných zdrojů z hloubi měsíce. Někteří vědci dokonce přirovnávají Europu k Marsu v tom, že jde o místo, kde mohl být, nebo dokonce ještě je život. Studie výše zmíněného Paula Schnecka ...

Více