C(x)

Transkript

C(x)
Úvod do teorie deskripcí
Mgr. Jana Roztočilová
[email protected]
Primární literatura:
RUSSELL, B.: On Denoting. Mind, 14 (1905), 56, 479-493.
RUSSELL, B.: Logika, jazyk a věda. Svoboda, Praha 1967.
Sekundární literatura:
FIALA, J.: Analytická filosofie - Úvod; druhé opravené
vydání. OPS; Plzeň, Nymburk, 2006.
LYCAN, W. G.: Philosophy of Language. Routledge; London
2008.
MARVAN, T.: Otázka významu. Togga; Praha 2010.
MARVAN, T., HVORECKÝ, J.: Základní pojmy filosofie jazyka
a mysli. OPS; Nymburk, 2007.
PEREGRIN, J.: Kapitoly z analytické filosofie. Filosofia;
Praha, 2005.
B. Russell: On Denoting
„Označující fráze“ („denoting phrase“) – označující je pouze na
základě své formy.
Možnosti, co může označující fráze označovat : (1) nic
neoznačuje, (2) označuje jediný určitý objekt, (3) označuje
mnohoznačně.
„Bezprostřední zkušenost“ („immediate acquaintance“)
znamená, že věci jsou pro nás přístupné („we have
presentations of“).
V opačném případě, jsou pro nás věci dosažitelné pomocí
označujících frází – tedy vše, co o věci víme, je získáno z
označení.
Základní pojem proměnné: Výraz „C(x)“ vyjadřuje výrokovou
funkci, proměnná „x“ je zcela neurčena.
„C(x) je vždy pravdivé“
∀xC(x)
„C(x) je někdy pravdivé“
¬∀x¬C(x)
C (cokoliv): „C(x) je vždy pravdivé“
∀xC(x)
C (nic): „»C(x) je nepravdivé« je vždy pravdivé“
∀x¬C(x)
C (něco): „Není pravda, že »C(x) je nepravdivé« je
vždy pravdivé“
¬ ∀x¬C(x)
s. 21: „označující fráze nemá nikdy žádný význam sama o
sobě, ale že význam má jakýkoli výrok, v němž se tyto slovní
výrazy vyskytují v jehož slovním vyjádření se vyskytují“.
„»Potkal jsem x a x je lidská bytost« není vždy nepravdivé.“
¬∀x¬(P(x) & L (x))
∃x (P(x)& L(x))
„C (nějaký člověk) znamená »C(x) a x je lidská bytost«
není vždy nepravdivé.“
¬∀x¬(C(x) & L (x))
„Všichni lidé jsou smrtelní.“ : „»Jestliže x je lidská
bytost, pak x je smrtelný« je vždy pravdivé.“
∀x (L(x) → S (x))
„C (všichni lidé)“: „»Jestliže x je lidská bytost,
pak C(x) je pravdivé« je vždy pravdivé.“
???
„C (žádný člověk)“: „»Jestliže x je lidská bytost,
pak C(x) je nepravdivé« je vždy pravdivé.“
???
„C (nějaký člověk)“ : „Je nepravdivé, že »C(x) a x je
lidská bytost« je vždy nepravdivé.“
???
s. 23: „ »C (nějaký člověk)« znamená »Je pravdivé
nepravdivé…“
„C (všichni lidé)“: „»Jestliže x je lidská bytost,
pak C(x) je pravdivé« je vždy pravdivé.“
∀x (L(x) → C(x))
„C (žádný člověk)“: „»Jestliže x je lidská bytost,
pak C(x) je nepravdivé« je vždy pravdivé.“
???
„C (nějaký člověk)“ : „Je nepravdivé, že »C(x) a x je
lidská bytost« je vždy nepravdivé.“
???
s. 23: „ »C (nějaký člověk)« znamená »Je pravdivé
nepravdivé…“
„C (všichni lidé)“: „»Jestliže x je lidská bytost,
pak C(x) je pravdivé« je vždy pravdivé.“
∀x (L(x) → C(x))
„C (žádný člověk)“: „»Jestliže x je lidská bytost,
pak C(x) je nepravdivé« je vždy pravdivé.“
∀x (L(x) → ¬C(x))
„C (nějaký člověk)“ : „Je nepravdivé, že »C(x) a x je
lidská bytost« je vždy nepravdivé.“
???
s. 23: „ »C (nějaký člověk)« znamená »Je pravdivé
nepravdivé…“
„C (všichni lidé)“: „»Jestliže x je lidská bytost,
pak C(x) je pravdivé« je vždy pravdivé.“
∀x (L(x) → C(x))
„C (žádný člověk)“: „»Jestliže x je lidská bytost,
pak C(x) je nepravdivé« je vždy pravdivé.“
∀x (L(x) → ¬C(x))
„C (nějaký člověk)“ : „Je nepravdivé, že »C(x) a x je
lidská bytost« je vždy nepravdivé.“
¬∀x¬(C(x) & L (x))
∃x (C(x)& L(x))
s. 23: „ »C (nějaký člověk)« znamená »Je pravdivé
nepravdivé…“

Podobné dokumenty

bezpečnostní list

bezpečnostní list Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Více

aktuální soupiska zde

aktuální soupiska zde Lucie Kratochvílová apbt x labrador Ben Miluše Hladíková Čínský chocholatý pes - Family Song´s UNITY Miluše Hladíková Čínský chocholatý pes - Viktorka Aneta Prilová IW – Elizabeth Vlčí píseň Aneta ...

Více

Kompletní výsledky ročníku 2014

Kompletní výsledky ročníku 2014 Vacardová Alice A Remeš Oldřich A Vacardová Ivana A Husáková Naďa A Svoboda Petr A Roztočilová Jana A Ochotný Pavel A Paickr Jaromír A Procházka Petr A Košková Karolína A Tvrzník Eduard A

Více

1. ročník – školní rok 2015/2016 – Informační technologie

1. ročník – školní rok 2015/2016 – Informační technologie LITERATURA: Bláhová, R. a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, učebnice a pracovní sešit, Didaktis, Brno 2008 a novější – budou pro zájemce hromadně objednány školou na začátku školního r...

Více