mygreenlifestyle

Transkript

mygreenlifestyle
Zelené potraviny
Z NEJČISTŠÍCH ZDROJŮ NA ZEMI
Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan, Ekvádor,
Kalifornie a Brazílie
Když pro stromy nevidíme les
KVINTESENCE
PŘÍRODY
Slovo „kvintesence“ vychází
z Aristotelovy přírodní filozofie
a je odvozeno od latinského sousloví
„quinta essentia“, tj. pátá podstata,
esence, v alchymistické tradici pátý,
nebeský živel…
Kvintesencí dnešní doby jsou bezesporu
zelené potraviny, někdy označované
jako superpotraviny. Pocházejí z čistě
přírodních zdrojů s minimální mírou
úpravy a jejich význam spočívá v obsahu
rozmanitých nutričních prvků. Jsou
zdrojem nezbytných vitaminů, minerálů,
enzymů, antioxidantů, aminokyselin
a dalších látek důležitých pro náš
organismus.
Zatímco syntetické přípravky jsou
souborem izolovaných látek, jednotlivé
účinné složky zelených potravin pracují
ve složitých a přesně definovaných
vazbách. Fungují na principu synergie,
vzájemného působení většího počtu
látek, jejichž výsledný efekt se násobí.
Všechny účinné složky jsou navíc
obsažené v ideálních poměrech, které
zajišťují jejich správné vstřebávání
a optimální využití.
Naším posláním je hledání těch
nejlepších kvintesencí, které se ještě
nacházejí v zapadlých koutech naší
planety, na ostrůvcích čistého životního
prostředí. Pouze tam, v panenské přírodě,
získáváme biologicky nejkvalitnější
zdroje, které šetrně zpracováváme,
důkladně kontrolujeme a čerstvé
je balíme.
Stejně jako Aristoteles můžete
i vy zkoumat energie, účinky a chutě
našich kvintesencí a s pomocí našich
alchymistických receptů pootevřít dveře
své vlastní kreativitě a kulinářským
dovednostem.
Mygreenlife produkty, kvintesence
dnešní doby, mohou být tam, kde jste vy.
Zkoumejte, zkoušejte a experimentujte.
Žijte svůj MYGREENLIFESTYLE!
Staré úsloví vyjadřuje situaci, kdy se soustředíme na detaily a jednotlivosti, zatímco podstata a nadhled
nám uniká. Vypůjčením Ovidiovy moudrosti chceme poukázat na fakt, že zatímco na straně jedné jsme
zahlceni informacemi o nepřeberné nabídce, cenách, slevách, počtech, procentech a blahodárných
účincích, to opravdu důležité – ona skutečná podstata těchto produktů – nám bohužel uniká.
Zelené potraviny, nebo chcete-li
superpotraviny, jsou dokonalou esencí,
která do sebe věrně beze zbytku otiskne
prostředí, ve kterém vyrůstá a sílí. Většina
z nich však vešla ve známost a jejich
účinky začaly být seriózně zkoumány
v době, než průmyslová revoluce a prudká
industrializace změnila pravidla hry.
Míra znečištění životního prostředí
ve většině lokalit dnes prakticky vylučuje
jejich využití. Dosažení a zachování
prémiových kvalitativních parametrů
v těchto oblastech je v podstatě nemožné.
Ona úžasná otevřenost zelených potravin
se zde mění v jejich prokletí, protože
samy ze své podstaty již nedokážou
zabránit absorpci nežádoucích látek
ze znečištěného životního prostředí, které
je obklopuje. Z půdy, vody a ovzduší.
Typickým příkladem takto kritického
znečištění je převážná část Indie,
v podstatě celá oblast Číny a severní
Afriky. Naopak místa, která si zachovávají
své životní prostředí v rovnováze,
najdeme v odlehlých částech Jižní
a Severní Ameriky, Austrálie, Ruska
a na vzdálených ostrovech bez rozsáhlé
průmyslové výroby. Podíváme-li se na
onen příslovečný les trochu z výšky,
spatříme další stromy, které předtím
nebyly vidět. Zjistíme, že většina všech
nabízených produktů má své místo
původu v Číně, v případě chlorely,
spiruliny nebo zeleného ječmene je
to dokonce přes 90 %. Přitom mnohé
laboratorní analýzy jasně prokazují, že
se vzrůstajícím znečištěním prostředí
dané lokality zřetelně a jasně vzrůstají
hodnoty měřených nežádoucích,
v mnoha případech přímo toxických látek
v těchto produktech. Ani označení bio
nebo organic zde mnoho nepomůže.
Zohledňuje pouze technologicky přidané
látky a procesy, nikoliv okolní prostředí.
Z toho důvodu nejlepší laboratorní
výsledky bio/organic produktů z Číny
jsou kvalitou hluboko za běžnými ne-bio/
organic produkty z environmentálně
výhodnějších lokalit. S vědomím těchto
skutečností jsme nastavili ta nejpřísnější
kritéria nejen pro zpracování, ale
vyhledali jsme pro každý produkt ony
téměř zapomenuté kouty naší planety,
kde půda, voda a vzduch existují ve
vzájemné čisté harmonii. Skutečnou
podstatou, duší těchto produktů je jejich
rodný list, místo původu, jejich energie
a dotek lidí, kteří se podílejí na tom, aby
tyto úžasné esence byly opravdovou
kvintesencí přírody.
Zelený elixír
Většina literatury datuje počátek užívání šťávy mladého zeleného
ječmene do 70. let a Spojených států. Překvapivě se nejednalo
o jeden z projevů kulminující éry hippies a jejich posedlosti vším
zeleným, ale především o jeden z prvních příznaků přicházející
módy vegetariánství, ekologie a skutečné přírodní terapie.
Hlubším zkoumáním se však dostaneme
do doby mnohem mnohem starší.
Ve 4. století před naším letopočtem,
ve vrcholném období řecké filozofie
a lékařství, byl prokazatelně využíván
extrakt mladého ječmene Nikomachem,
otcem Aristotela a dvorním lékařem
makedonského krále Amynta II.
V té době se také poprvé hovoří
o „zelené krvi“ a jejím účinku na lidský
organismus. Dodnes není jasné,
zdali označení „zelená krev“ vzniklo
náhodně, nebo na základě tehdejších
znalostí. Nicméně když v roce 1915
byla objevena chemická struktura
chlorofylu, významné obsahové látky
šťávy ze zeleného ječmene, a poté v roce
1930 struktury hemoglobinu, nezbytné
součásti lidské krve, nastalo velké
překvapení. Oba objevy, mimochodem
honorované Nobelovou cenou, ukázaly,
že tyto dvě látky jsou po chemické
stránce totožné. Liší se pouze jedním
jediným atomem.
Označení „zelená krev“ navíc sedí
i z medicínského hlediska. Pozitivní
účinky chlorofylu na krev a její
nedostatečnost byly totiž skutečně
prokázány. Chlorofyl zvyšuje schopnost
těla produkovat hemoglobin, a tím se
zvyšuje i transport kyslíku. V konečném
důsledku má proto chlorofyl vliv na
regeneraci organismu a zpomalení
procesu stárnutí. Tyto závěry jsou
podpořeny například klinickou studií
Hughse a Latnera z Liverpoolské
univerzity, při které bylo dosaženo
50% zvýšení rychlosti obnovy
hemoglobinu podáváním chlorofylu
ze zelených rostlin.
Ale zpět k současnosti, kdy extrakt ze
zeleného ječmene patří mezi nejznámější
zelené potraviny. Podstata jeho
účinnosti spočívá v jeho použití v raném
růstu, době, kdy dosahuje velikosti
pouhých 12–18 cm, předtím než projde
reprodukčním procesem. Právě v tomto
období ječmen intenzivně koncentruje
nutriční složky, které později slouží
pro růst celé rostliny. Ječmen sklizený
v raném stadiu se vysuší a připraví
jemným mletím na prášek – tato forma je
označována jako „grass“. Obsahuje vyšší
množství vlákniny, ale méně nutrientů.
Účinnější forma, nazývaná „juice“, vzniká
lisováním mladých rostlinek. Získaná
šťáva se pomalu a šetrně suší tak, aby v ní
byly zachovány všechny důležité látky.
Všechny Energy produkty: Organic Barley
Juice, Barley Juice a Spirulina Barley
obsahují výhradně nejúčinnější formu
zeleného ječmene, juice.
Extrakt ze zeleného ječmene obsahuje
také velké množství vitaminů
a dokonalý výběr minerálů a stopových
prvků v organické, dobře využitelné
kvalitě. Velmi důležitou součástí
mladého ječmene jsou enzymy, bez
nichž by nemohly fungovat žádné
biochemické procesy v lidském
organismu. Při narození naše tělo
dostává určité množství endogenních
(vnitřních, vlastních) enzymů, se
kterými později hospodaří, a které
přirozeně vyčerpává. Pravidelným
doplňováním exogenních (vnějších,
dodaných) enzymů však můžeme tento
proces udržet v rovnovážném stavu.
V teoretické rovině je jejich nejlepším
zdrojem vyvážená a nutričně bohatá
strava v tepelně nezpracovaném stavu,
neboť enzymy jsou silně termolabilní
a s teplotou podléhají zkáze. Nejvíce
enzymů je v obilných zrnech,
fermentované zelenině, luštěninách
nebo tykvi. Prakticky je však syrová
strava na denní bázi z kvalitních zdrojů
obtížně realizovatelná. Proto je extrakt
ze zeleného ječmene v kvalitě organic
komfortním a účinným řešením. Svým
šetrným a kontrolovaným zpracováním
zachovává více než 20 aktivních enzymů
(cytochromoxidázu, superoxiddismutázu,
transhydrogenázu a další).
ORGANIC BARLEY
JUICE POWDER
Úchvatné scenérie Jižní Kalifornie
jsou místem, kde z rostlinek mladého
ječmene v období jeho raného růstu
připravujeme jeden z nejhodnotnějších
extraktů. Přípravek v podobě prášku
je určen k přípravě nápojů, které ještě
více prohlubují jeho účinky. Působí již
od prvního kontaktu s ústy a následně
v průběhu celého trávicího traktu.
BARLEY JUICE TABS
Tibetská náhorní plošina, země
ledovcových vod, křišťálových bystřin
a čistého horského vzduchu je místem,
kde z rostlinek mladého ječmene v období
jeho raného růstu připravujeme jeden
z nejhodnotnějších extraktů. Přípravek
v podobě tablet se snadno užívá a je
určen pro všechny, kteří hledají rychlé
a komfortní řešení.
PRÁŠEK
TABLETY
POUŽITÍ
Zelené smoothie s ječmenem
INGREDIENCE:
» 1 lžička Organic Barley Juice
» 1 hrníček vody
» 1 chlazený banán
» 5–6 snítek petrželky
POSTUP:
Vhoďte všechny ingredience do
mixéru a nechte běžet, dokud
nebudete mít smoothie perfektní
konzistence.
Pak už jen ozdobit a vypít!
» příznivě působí na jemnou detoxikaci organismu
» podporuje metabolismus, snižuje kyselost
vnitřního prostředí
» snižuje riziko vzniku civilizačních chorob
» pomáhá u poruch trávení a zažívacích obtíží
» působí proti vnitřním a vnějším zánětům
» vylepšuje kvalitu krve a krevní obraz, podporuje
tvorbu krevních buněk a zlepšuje zásobení tkání
kyslíkem
» normalizuje hladinu cukru v krvi
(vhodný pro diabetiky)
» působí příznivě na hormonální systém, je vhodný
v klimakteriu i pro přípravu těla na těhotenství
» uplatňuje se u řady kožních onemocnění (akné,
alergické vyrážky, skvrny) a poranění (popáleniny)
» urychluje hojení ran, podporuje regeneraci
kůže a sliznic, chrání pokožku před škodlivými
druhy záření
» zpomaluje stárnutí buněk
» dlouhodobě zlepšuje psychiku a rychlost reakcí
» povzbuzuje a osvěžuje organismus, celkově
zlepšuje kondici
» snižuje tělesné pachy, osvěžuje dech
To je Havaj
Havaj, původním názvem Sandwichovy ostrovy, je 50. spolkovým
státem USA, rozkládajícím se daleko od kontinentu v Tichém
oceánu. Byla vytvořena splynutím dvou velkých vulkánů – Mauna
Kea (4 200 m) a Mauna Loa (4 160 m). Se svým úpatím, které
spočívá na mořském dnu 5 500 m pod hladinou moře, je Mauna
Kea dokonce nejvyšší horou světa; výškový rozdíl mezi základnou
a vrcholem je větší než výška Mount Everestu nad mořskou hladinou.
Tato výjimečná geografie, kde se snoubí hned několik významných
faktorů, dává vzniknout té skutečně nejlepší spirulině na světě.
Tisíce kilometrů od nejbližší pevniny a bez vlastního průmyslového
znečištění se jedná o jednu z nejkvalitnějších lokalit naší planety.
Zalitá silným rovníkovým sluncem a prolévaná nadprůměrným
množstvím dešťových srážek představuje téměř ideální prostředí.
Kuličky se spirulinou
INGREDIENCE:
» 1 hrnek pekanových ořechů
» 1 hrnek vypeckovaných datlí
» 2 lžíce konopných semínek
» 2 lžíce čerstvé citronové šťávy
» 2 lžíce kokosového mléka
» 1 lžička Hawaii Spirulina
POSTUP:
Vložte do mixéru pekanové ořechy
a datle, mixujte na malé kousky.
Přidejte všechny zbývající suroviny
a mixujte do hladké konzistence.
Výslednou směs dejte do mísy,
přikryjte potravinovou fólií a uložte
do lednice na 1–2 hodiny. Potom
s pomocí lžičky vytvořte ze
směsi malé kuličky. Uložte je do
vzduchotěsné misky zpět do lednice.
Za chvíli jsou připraveny k podávání.
Prima colada
INGREDIENCE:
» 2 hrnky čerstvého ananasu
» 1 hrnek kokosového mléka
» 1 lžička Hawaii Spirulina
» špetka stévie v případě potřeby
slazení
» 6 kostek ledu
POSTUP:
Vložte všechny ingredience do
mixéru a mixováním vytvořte
jemnou texturu připomínající
váš oblíbený nápoj.
Proces pěstování spiruliny využívá
nejen přírodní pramenité vody, která se
hledáním cesty do údolí sytí stopami
vulkanických prvků, ale i absolutně
čistou hlubokomořskou vodu. Ta svým
obsahem zajišťuje dalších 94 minerálů.
Dohromady tak spirulina přináší
kvintesenci, jež vyniká mezi všemi
ostatními. Patentovaná technologie,
kterou je spirulina po vypěstování
sušena, využívá chladnou mořskou
vodu z hloubky větší než 600 metrů.
Na principu tepelného čerpadla
umožňuje její ekologické a šetrné sušení.
Tato metoda je nejen velmi ohleduplná
k životnímu prostředí, ale udržuje ve
fázi sušení hladinu kyslíku na minimu,
čímž naopak zachovává v řase maximum
antioxidantů. Ty při běžném procesu
sušení oxidují a stávají se neúčinnými.
Jejich ztráta může činit až 50% úbytek.
Havajská spirulina obsahuje téměř
dvojnásobné množství biologicky
prospěšných látek než jakákoliv jiná
spirulina a přibližně 30 nutrientů,
které v ostatních spirulinách vůbec
nenajdeme. Je nejlepším zdrojem
rostlinných, dobře vstřebatelných
bílkovin (až 70 % obsahu při
80% vstřebatelnosti).
HAWAII SPIRULINA
POWDER/TABS
V čisté mořské vodě, uprostřed panenské
přírody Havajských ostrovů, získáváme
tu nejlepší spirulinu na světě. Její naprostá
výjimečnost spočívá v jedinečném
prostředí, ve kterém zalitá sluncem
pomalu roste a sílí, aby načerpanou energií
a svým unikátním složením napomáhala
zdraví a vitalitě našeho těla.
PRÁŠEK
TABLETY
POUŽITÍ
» optimalizuje pohyb stravy trávicím traktem,
zlepšuje pocit sytosti
» pomáhá kontrolovat tělesnou váhu, budovat
přirozený svalový potenciál
» je dokonalou výživou při vysoké pracovní zátěži,
stresu a sportovním výkonu
» stabilizuje hladinu krevního cukru
» dodává potřebné minerály, vitaminy a živiny
» zvyšuje tvorbu laktobacilů, a zlepšuje tím střevní
mikroflóru
» významně podporuje obranyschopnost organismu
» stimuluje lymfatický systém
» je bohatá na nukleové kyseliny (RNA/DNA), které
jsou důležité pro buněčnou regeneraci a mají vliv
na proces stárnutí a opotřebení organismu
» urychluje hojení ran
» obsahuje železo, které má vliv na tvorbu červených
krvinek a hemoglobinu – příznivě tak působí na
transport kyslíku, snižuje únavu a pocit vyčerpání
» efektivně odbourává nežádoucí toxické látky
a přirozenými cestami je odvádí z těla
» podporuje mozkovou činnost a schopnost
soustředit se
Andská spirulina
Spirulina je výjimečnou mikrořasou a úžasným zdrojem
koncentrovaných a dobře vstřebatelných živin. Obsahuje lehce
zpracovatelné bílkoviny, kompletní esenciální aminokyseliny,
vitaminy, minerální látky, významné množství betakarotenu
a přírodního barviva chlorofylu.
TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Spirulina z vysokohorských oblastí
jihoamerických And patří mezi
nejobtížněji získávané zelené potraviny.
Nadmořská výška přes 3 000 metrů spolu
s těžkou dostupností, rychle se měnícím
počasím a velkými rozsahy denních
a nočních teplot tvoří směs okolností,
které umožňují jen velmi omezenou
roční produkci této unikátní esence.
Je pěstována ve zvláštních sklenících,
které ji chrání před nepřízní počasí
a využívají čistou ledovcovou vodu.
Faktorem, jenž se nejvíce podepisuje
na ojedinělosti této spiruliny, je
Často slýcháme frázi „trvale udržitelný rozvoj“, ale nikdo nám již neříká,
kam se vlastně chceme tak hrozně rozvíjet, a co vše chceme ještě jako
homo sapiens stačit zničit. K „něčemu udržitelnému“ chceme jako
firma samozřejmě přispět i my, nicméně „trvale udržitelný život“ nám
zní jako lepší nápad. Náš závazek je zachování – řekněme výrobní
rovnováhy. Ta začíná prvotním výběrem surovin. Ať již je naším
partnerem velká společnost, nebo drobný farmář, snažíme se vždy
najít oboustranně férové ceny. Používáme vždy takové suroviny,
u nichž je zajištěna přirozená obnova, a je tak zachován neměnný
cyklus. Z půdy si energii bereme a do půdy ji chceme také vracet. Naše
obaly neobsahují žádný papír, pouze snadno recyklovatelný hliník,
a jen 5 % plastu v porovnání s běžnou lahvičkou.
plné a intenzivní světelné spektrum.
Ve vysokých výškách nedochází
k filtrování záření skrze spodní vrstvy
atmosféry, a paprsky se tak zde
dotýkají země ve své plné síle a kráse.
Spouštějí jinde nemožné biochemické
reakce, jejichž výsledkem je vysoké
množství pigmentových barev.
Červené, smaragdově zelené a hlavně
modré. Zelená je reprezentována
chlorofylem, červená karotenoidy
a modrá fykokyaninem. Především jeho
výjimečná, až 10% koncentrace dává
andské spirulině její jedinečnost.
SPIRULINA BARLEY TABS
Dva rozdílné světy spojené v jeden
mimořádný přípravek.
Západ: Vysokohorská jezera v Andách jsou
místem, kde ve velké výšce pod silným
sluncem získáváme a šetrně zpracováváme
naprosto čistou a hodnotnou spirulinu.
Východ: Tibetská náhorní plošina,
země ledovcových vod, křišťálových
bystřin a čistého horského vzduchu, kde
z rostlinek mladého ječmene v období
jeho raného růstu připravujeme jeden
z nejhodnotnějších extraktů.
TABLETY
POUŽITÍ
» příznivě působí na jemnou detoxikaci organismu,
čistí krev, játra a ledviny a obnovuje rovnováhu
vnitřního prostředí
» je bohatým zdrojem pro tělo lehce využitelných
vitaminů, minerálů, enzymů, aminokyselin,
bílkovin a nenasycených mastných kyselin
» chrání tělo před nežádoucími účinky znečištěného
životního prostředí a škodlivého záření, zpomaluje
stárnutí organismu
» zlepšuje obranyschopnost proti akutním zánětům
a chronickým infekcím
» snižuje hladinu cholesterolu a tuků v krvi,
zabraňuje tvorbě krevních sraženin (prevence
trombózy, infarktu a mrtvice)
» podporuje funkce oběhového systému a snižuje
vysoký krevní tlak
» je vhodným doplňkem při léčbě cukrovky
– normalizuje hladinu cukru v krvi
» vylepšuje krevní obraz, podporuje tvorbu
červených i bílých krvinek a zlepšuje zásobení tkání
kyslíkem, používá se při anémii a ztrátách krve
» regeneruje poškozené buňky kůže a sliznic,
podporuje hojení ran
» reguluje imunitní odpověď, snižuje alergické
projevy a alergické kožní vyrážky, lze ji využít také
při léčbě autoimunitních chorob
» pomáhá v boji proti nadváze
» povzbuzuje při únavě, dodává energii, vitalitu
a celkově zlepšuje kondici
» slouží k doplnění sil vyčerpaných osob, duševně
či fyzicky pracujících, v dospívání a ve stáří
Co možná ještě
o chlorele nevíte?
Na světě najdeme několik stovek druhů řas, z nichž však lze na
prstech jedné ruky spočítat ty, které jsou našemu tělu prospěšné.
Kromě řasy Nori, známé především milovníkům sushi, je nejznámější
řasou chlorela. Rádi bychom osvětlili důležité skutečnosti týkající se
dvou odlišných způsobů jejího zpracování. Ty totiž zásadně ovlivňují
její samotnou podstatu.
První možností úspěšného pěstování
chlorely je heterotrofní metoda, jejíž
produkt je často označován jako
Japan Chlorella. Její výhodou je, že
neroste ve volném prostředí, ale
v uzavřeném bioreaktoru, je tedy imunní
vůči znečištění životního prostředí.
Katalyzátorem růstu je zde obvykle
přidávaná sacharóza nebo glukóza a oxid
uhličitý. Řasa roste kratší dobu a obsahuje
větší podíl celkových tuků. Poznáme ji
podle méně syté zelené barvy, protože
vlivem absence přirozeného slunečního
záření téměř postrádá veškerý chlorofyl.
Druhým způsobem, který jsme si pro
Energy Chlorellu vybrali i my, je metoda
autotrofní. Řasa při ní roste v otevřeném
prostředí a přijímá vše ze svého okolí.
Pokud jde o lokalitu s harmonickým
životním prostředím a dostatkem kvalitní
přírodní vody, výhody této metody již jen
převažují. Růst řasy zde umožňuje slunce,
nejlepší zdroj energie, který pohání
fotosyntetickou reakci. Nejdůležitější roli
hraje jeho intenzita, proto je ideálním
prostředím rovníková oblast, kde
sluneční paprsky dosahují optimálních
hodnot a chlorela může v klidu sílit.
Získává tak vysoké množství chlorofylu,
růstového faktoru CGF, vitaminů, prvků
a aminokyselin jako žádný jiný přírodní
zdroj na světě.
Green cream
Nejedná se ani tak o recept na jídlo, jako návod na výrobu přísady, kterou
můžete libovolně a kreativně používat na mnoho dalších jídel.
INGREDIENCE:
» 1/2 hrnku tekutého medu nebo
javorového sirupu
» 1–3 lžičky Organic Chlorella
(začněte jednou lžičkou, a pokud
vám recept vyhovuje, můžete
později postupně přidávat)
» 2–4 lžíce tahiny (tahina je
mírně ředěná sezamová pasta
vyrobená z drcených loupaných
nebo neloupaných sezamových
semínek a mořské soli)
POSTUP:
Nalijte med do misky a důkladně
promíchejte s chlorelou. Přidejte
jednu lžíci tahini a opět dobře
promíchejte. Postupně přidávejte
zbývající tahinu tak, aby
konzistence zůstala stále mírně
tekutá. Vzniklý krém uchovávejte
v lednici, nejlépe v obalu, ze
kterého jej lze snadno vytlačit
(prázdný obal od medu, balsamico
krému…).
LÉČIT NEBO NIČIT
Už vám někdo nabízel jeden nebo dva produkty
s doporučením jejich neustálého užívání?
Věřte, že více než o vaše dobro jde o dobrý business!
Z pohledu času funguje lidský
organismus podle biorytmických
vzorců. Tyto vzorce jsou pravidelně se
opakující cykly, které řídí a ovlivňují
základní pochody v našem těle.
V přírodě patří tyto cykly k přirozeným
atributům všech živých soustav. Vznikly
evolucí jako výraz adaptace organismu
na cyklující změny prostředí, které je
obklopuje.
Mezi kratší patří biorytmus cirkadiánní,
který řídí cyklický, střídající se nástup
funkce a odpočinku jednotlivých soustav
našeho těla v průběhu jednoho dne,
tedy 24 hodin. Střední, infradiánní,
rytmy jsou typické například pro
cyklické změny v ženském organismu
během reprodukčního období. Nejdelší,
cirkanuální (circa – okolo, během), náleží
především sezonním rytmům, tedy
střídání ročních období: jaro, léto, podzim
a zima.
Sezonní rytmy umožňují organismu
adaptovat se na změny, které nadcházejí.
Jde o soubor jemných opatření na
fyzickém těle, která se navenek projevují
přirozenou změnou chování a návyků.
Všechny tyto změny znamenají specifické
potřeby organismu, které jsou pro každé
roční období odlišné.
Jaro a léto, čas aktivity a výkonů, vyžaduje
zvyšování energie a posilování vitality
organismu. Doporučené jsou typicky
zelené listy salátů a divokých bylinek,
jídla lehká, studená nebo mírně tepelně
upravená. Jarní období je také vhodné
pro detoxikaci, kdy organismus vyžaduje
celkovou očistu po období zimní
akumulace, především těžších potravin
a náročnějších stravovacích návyků.
Podzim a zima je období ukládání
zásob a regenerace. Doporučené jsou
především „zahřívající“ potraviny, jídla
delší dobu vařená, bohatší na energii.
Nevhodné jsou naopak všechny druhy
tropického ovoce, zelenina a všechny
potraviny, které organismus ochlazují.
Stejným způsobem fungují i zelené
potraviny. Některé jsou vhodné na jaře,
některé v létě, jiné zase v podzimním
a zimním období. Důležité je mít možnost
volby. Mnohdy stačí použít vlastní intuici,
moudrost tradiční čínské medicíny nebo
využít rady lékaře či terapeuta.
ORGANIC CHLORELLA
POWDER/TABS
Tichomořský ostrov Tchaj-wan je
jedinou lokalitou na světě, která nabízí
tu nejkvalitnější chlorelu. V naprosto
unikátním prostředí, napájena přírodní
pramenitou vodou, vyniká svou čistotou
a účinností.
PRÁŠEK
TABLETY
POUŽITÍ
» pročišťuje trávicí trakt a pomáhá detoxikovat tělo
od jedů, těžkých kovů a chemikálií
» podporuje přirozenou obranyschopnost
organismu, posiluje vitalitu
» napomáhá rozvoji užitečné střevní mikroflóry,
zlepšuje trávení, funkci střev a jejich peristaltiku,
působí proti chronické zácpě
» působí příznivě při léčbě zánětů střev (Crohnova
choroba tenkého střeva, ulcerózní kolitida
tlustého střeva) a vředovém onemocnění žaludku
» příznivě ovlivňuje kvalitu krve, tvorbu a aktivitu
červených i bílých krvinek
» snižuje hladinu cholesterolu v krvi a stabilizuje
hladinu krevního cukru
» má mimořádný účinek na regeneraci tkání,
dělení a růst buněk, napomáhá hojení
» zlepšuje kvalitu a zdravotní stav pokožky,
pomáhá při léčbě akné, vyrážek, zánětů, ekzémů,
ale i při ošetřování špatně se hojících ran
a popálenin
» snižuje kyselost vnitřního prostředí
» neutralizuje volné radikály a výrazně zpomaluje
stárnutí organismu
» předchází rozvoji virů, bakterií a plísní
v organismu
» podporuje regeneraci a rekonvalescenci
organismu vystaveného dlouhotrvajícímu stresu
nebo zátěži, zlepšuje psychickou kondici
» podporuje vytváření energetických rezerv
v játrech
Kořen života
Ať již o mace hovoříme jako o peruánském ženšenu, nebo použijeme
překlad významu domorodého označení Ma-ca: „z výšin pocházející
dobrá strava, která posiluje“, vždy se dopátráme nesmírně
povzbuzujícího efektu této tradiční jihoamerické rostliny. Najdeme
ji v Andách, zpravidla ve výškách mezi 3 500 a 4 500 metry. Patří
k nejstarším a nejvýše rostoucím rostlinám na světě.
Legenda praví, že maca byla darem
boha Virakoči lidem žijícím v extrémně
nepříznivých podmínkách. Po dva
tisíce let byla součástí stravy a zdrojem
cenných složek, zaručujícím dokonalé
zdraví a dlouhověkost. Chránila lidi
před náhlými změnami počasí i při
nedostatku kyslíku souvisejícím
s nadmořskou výškou. Byla prostředkem
ke zvýšení fyzického výkonu i duševní
kondice. V době rozkvětu Incké říše
dokonce sloužila pro svou hodnotu jako
místní platidlo.
Maca je důležitou součástí života
místních obyvatel dodnes, jen legendu
vystřídalo důkladné vědecké zkoumání.
V laboratořích byl prokázán obsah
mnoha stopových prvků (železo, vápník,
měď, zinek, hořčík, draslík, sodík a jód),
vitaminů (A, B1, B2, B6, B12, C a E) a velkého
množství aminokyselin. Objeveny byly
glykosidy, steroly, třísloviny, saponiny,
terpenoidy a mnohé další látky.
Přesto, že dnes již maca dávno není
platidlem, její hodnota přetrvává.
Spočívá v její účinnosti a vlastnostech,
které ji činí opravdu výjimečnou.
Vysoká nadmořská výška, pouze
ruční práce bez možnosti jakékoliv
mechanizace a půda, která musí čtyři
roky odpočívat a sílit. Teprve poté je
připravena na to, aby se mohla stát
vhodným místem pro další úrodu této
mimořádné rostliny.
ORGANIC MACA POWDER
Maca smoothie s mandlí
INGREDIENCE:
» 2 chlazené banány
» 1 hrnek mandlového mléka
» 1 lžíce mandlového másla
» 1 lžička Organic Maca
» 1/2 lžičky vanilkového extraktu
» 6 kostek ledu
POSTUP:
Do mixéru vložte všechny
ingredience na 2–3 minuty, nebo
dokud nedocílíte jemné krémové
textury nápoje.
Maca je legendární rostlinou
peruánských And používanou po
staletí v tradičním léčitelství. Rozsáhlé
plošiny zde obklopují vysoká pohoří,
složená z vápence, dolomitu a dalších
minerálů. Vítr a déšť je rozpouštějí
a sytí jimi půdu v nížinách, která čtyři
roky odpočívá a sílí. Maca má úžasnou
schopnost všechny tyto látky vstřebávat
a uchovávat v čisté, přirozené formě.
PRÁŠEK
Maca lívanečky
s banánem a jahodami
INGREDIENCE:
» 2 banány
» 6 jahod
» 2 vejce
» javorový sirup
» 1 lžička Organic Maca
» kokosový olej (na vaření)
POSTUP:
Do mixéru vložte oloupaný
banán, vejce a macu, dobře
rozmixujte. Předehřejte troubu
na 100 °C. Připravte velkou pánev
na střední teplotu a vlijte na
ni polovinu lžíce kokosového
oleje. Krouživým pohybem olej
rovnoměrně rozprostřete po celé
pánvi. Jakmile je nádoba horká,
přeneste na ni polévkovou lžíci těsta,
které rozetřete na plochu 6–7 cm.
Pokračujte, dokud nezaplníte celou
plochu malými lívanečky. Poté,
co prasknou první bublinky na
povrchu vrchní strany lívanečků
(za 2–3 minuty), otočte je a nechte
péci další asi 2 minuty, dokud spodní
strana krásně nezhnědne.
Hotové lívanečky přesunujte na talíř
do předehřáté trouby a vyrovnávejte
do komínku.
Před samotným servírováním
lívanečky polijte dle chuti javorovým
sirupem a poklaďte plátky banánu
a jahod.
POUŽITÍ
» navrací sílu a posiluje vitalitu
» zvyšuje odolnost organismu a jeho adaptační
schopnosti
» zvyšuje fyzickou zdatnost a odolnost při zátěži
» rychle navrací síly při stavech fyzického vyčerpání
» posiluje mozkovou činnost a zlepšuje paměť
» snižuje vliv stresových faktorů
» mírní psychické vyčerpání a chronickou únavu
» zmírňuje následky nadměrného užití alkoholu
» udržuje pevnost kostí a sílu svalů
» urychluje regenerační procesy
» napomáhá udržet hormonální rovnováhu
» stimuluje sexuální aktivitu
» má pozitivní vliv na tvorbu a jakost spermií
Palma
z brazilské džungle
Využití plodů palmy acai je pro většinu světa relativně novým
objevem, ačkoli je známé po staletí. Acai pokrývá rozlehlé plochy
pralesů napříč celou Amazonií a pro domorodé obyvatele dodnes
představuje díky lahodné chuti svých plodů oblíbenou součást
jejich stravy. Tmavé modrofialové bobule, svým vzhledem vzdáleně
připomínající kanadské borůvky, si v západním světě jako první
oblíbili sportovci, především hráči fotbalu a vyznavači surfingu.
Oceňovali rychlé dodání energie a zvýšení obranyschopnosti
organismu. Moderní civilizaci se plody acai ve velkém stylu
představily až v 90. letech 20. století díky talkshow známé americké
moderátorky Oprah. V průběhu hodiny se tak do nich zamilovaly
miliony Američanů a poté i zbytek světa.
Typickým místem pro palmu acai je
hluboký amazonský deštný prales,
uprostřed doposud nedotčeného
ekosystému. Úžasná biodiverzita,
která svou pestrostí není srovnatelná
s žádným jiným místem na světě,
vytváří naprosto unikátní prostředí.
Na jeden akr půdy zde v symbióze roste
750 různých stromů a 1 500 druhů
vyšších rostlin. Vzduch se vyznačuje
mimořádně vysokým obsahem kyslíku,
kterým z 20 % zásobuje celou naši
planetu. Pravidelné záplavy, vnímané
v našich zeměpisných šířkách spíše
jako negativní jev, zde naopak přinášejí
úrodnou půdu, která se tak neustále
vyživuje a obnovuje.
Palma roste na březích řek a její plody
jsou sklízeny od června do prosince
místními farmáři (říkají si „ribeirinhos“)
výhradně ručně, s použitím mačet.
Potom jsou ukládány do loděk
a plaveny do nejbližšího místa
zpracování. Plody acai jsou asi 2–3 cm
velké a rostou ve svazcích podobných
vinným hroznům. Každá bobule
obsahuje jedno velké semeno, které
představuje až 90 % hmotnosti. Zbytek
tvoří slupka a nejdůležitější část rostliny
– dužina.
Vzhledem ke krátké vegetační aktivitě
je možnost transportu čerstvých
plodů do jiných částí světa v podstatě
nemožná. Proto mezi běžně dostupné
produkty patří nejčastěji šťáva, která je
ale vzhledem ke své nízké koncentraci
vhodná spíše jako běžný nápoj. Vrchol
nabídky potom tvoří extrakt, který
ve formě prášku obsahuje vysoce
koncentrované účinné látky. Vyrábí se
lyofilizací čerstvě sklizených bobulí,
které si tak zachovávají téměř 100 %
všech nutričních látek.
Acai obsahuje významné množství
pro tělo důležitých biologických
látek. Vitaminy B1, B2, B3, A, C a E,
minerály, nenasycené mastné kyseliny,
aminokyseliny, flavonoidy, bílkoviny,
vlákninu a především antioxidanty.
Podle stupnice ORAC mají nejvyšší
hladinu ze všech druhů ovoce. Klinické
studie prokázaly trojnásobné zvýšení
aktivity antioxidačních mechanismů již
při jednorázovém užití extraktu z acai.
ORGANIC ACAI POWDER
Hluboká brazilská džungle je domovem
štíhlé palmy Euterpe oleracea. Její plody,
nápadně podobné svým tvarem i barvou
borůvkám, obsahují významné množství
pro tělo nezbytných biologických látek.
PRÁŠEK
Acai „cheesecake“
POUŽITÍ
INGREDIENCE:
» 1 hrnek mandlí
» 1 hrnek vypeckovaných datlí
(3 kusy ponecháme zvlášť)
» 1 hrnek sušených fíků
» 1 lžička skořice
» 1 hrnek borůvek
» 1/2 hrnku borůvek (na ozdobení)
» 1/4 hrnku javorového sirupu
» 2 hrnky kešu oříšků (namočených
2 hodiny v čisté vodě, nejlépe
přes noc)
» 1/2 hrnku vody
» 1 vymačkaný citron
» 2 lžičky Organic Acai
» špetka soli
POSTUP:
Nejprve smíchejte mandle, datle,
fíky a skořici v kuchyňském robotu,
dokud nevznikne hustá a lepkavá
hmota. Připravte si dortovou formu
s odnímatelným dnem, vyloženou
ozdobným potravinářským
kruhovým papírem. Hmotu vložte
do formy a vytvarujte prsty tak, aby
byl její povrch rovnoměrný. Ujistěte
se, že doléhá ke stranám, aby dobře
držela tvar. Dejte chladit do lednice.
Mezitím nechte odkapat vodu
z kešu oříšků a vložte je do robotu.
Přidejte 3 odložené datle,
javorový sirup, vodu, borůvky,
citronovou šťávu, Organic Acai
a sůl. Mixujte 2–3 minuty, abyste
získali krémově hladkou náplň,
strukturou podobnou jogurtu.
Můžete přidat trochu vody, pokud
bude náplň příliš hustá. Nalijte ji
do formy na hmotu a umístěte zpět
do lednice. Ponechte hotový dort
2 hodiny odpočinout.
» má hluboký vliv na snížení oxidačního stresu
» podporuje funkci imunitního systému
» zpomaluje známky stárnutí a tvorbu vrásek
» zlepšuje a rozjasňuje vzhled pokožky
» úspěšně doplňuje léčebnou terapii chronických
nemocí, např. artritidy, účinně tlumí aktivitu
enzymů podílejících se na zánětlivých procesech
» pomáhá udržovat zdraví oběhového systému
i zažívacího traktu
» je přínosem u diabetu – snižuje glykemii na lačno,
hladinu cirkulujícího inzulinu i celkového
a LDL cholesterolu
» doporučuje se při zvýšené fyzické i psychické
aktivitě
» má schopnost přirozenou cestou spalovat
nadměrné tukové zásoby
» pomáhá při podávání sportovních výkonů,
pracovním stresu nebo v období zkoušek
» v kombinaci správné výživy s dostatkem pohybu
může dojít při užívání acai k váhovému úbytku,
způsobenému pravděpodobně odstraněním
stresového účinku volných radikálů
a povzbuzením metabolismu
www.mygreenlife.info
www.energy.cz