Citáty ze semináře 7 návyků skutečně efektivních lidí

Komentáře

Transkript

Citáty ze semináře 7 návyků skutečně efektivních lidí
Citáty ze semináře 7 návyků skutečně efektivních lidí
Nejprve si vytváříme své návyky, pak návyky vytvářejí nás.
—Stephen R. Covey
ysl me si, ze vid me svet tak vy, jaky je, ale ve skutecn sti vid me svet tak vy, jací jsme
my.
—Stephen R. Covey
sem vyznamnym prul mum v lidske cinn sti predchazel
způs bu myšlení.
pr l men ledu stareh
—Thomas Kuhn
azdy cl vek ma vr zen u sch pn st sebeuved men .
ůžeme pr t
pr zk umat a pr věřit naše paradigmata, a je-li t nutné, změnit je.
bjektivně
—Stephen R. Covey
ncept r vn váhy P/PS můžeme zdaleka nejlépe uplatnit ve vztazích.
nejdůležitější, c v živ tě máme.
ztahy js u t
—Stephen R. Covey
Lidé umírají, ale principy ne. Principy přetrvávají.
—Abraham Lincoln
ej cl veku rybu a nasyt s h na jeden den. Nauc h rybarit a nasyt s h na cely ziv t.
—Lao-c’
www.franklincovey.cz | www.franklincovey.sk
as ziv t je vysledkem vasich r zh dnut , ne k ln stí.
—Stephen R. Covey
ezi tím, c se stane, a naší dezv u na t je pr st r.
volby –m žn st zv lit si dezvu.
t mt pr st ru leží naše sv b da
—Viktor E. Frankl
Nezraňuje nás t , c nám lidé dělají. T , c nás vnitřně zraňuje, je v t m pravém sl va
smyslu námi zv lená reakce na ch van druhych.
—Stephen R. Covey
Nikd vám nevezme vaši sebeúctu, p kud mu ji sami nedáte.
— ahátma Gándhí
azdy z nas r zh duje svem vlastn m p cas , určuje barvu bl hy v cit vém vesmíru,
ktery byva.
—Fulton J. Sheen
vejte se na kazdy pr blém jak na příležit st, jak můžete p sílit sv ji kreativní energii.
—Stephen R. Covey
ažd u věc začínejte s jasn u představ u jejím smyslu.
—Stephen R. Covey
Pri jednan s lidmi nemuzete byt vyk nn . S lidmi „rychle“ znamená „p malu“ a „p malu“
znamená „rychle”.
—Stephen R. Covey
Nezalez na t m, jak rychle jdete, p kud jdete spatnym smerem.
—Stephen R. Covey
Planujte svuj tyden, kazdy tyden, ještě dříve, než začne.
—Stephen R. Covey
Budete sch pni říci „ne“ p pulárním činn stem z kvadrantu III, jen p kud ve vás bude
h řet hlubší „an “ vasim snum a c lum, kterych chcete d sahn ut.
—Stephen R. Covey
Organiz vat svůj živ t k lem mn ha r lí, které v něm hrajeme, nám p máhá udrž vat si
živ tní r vn váhu a s ustředit se spíše na klíč vé vztahy než na úk ly a věci.
—Stephen R. Covey
Nemuzete se vylhat z pr blemu, d kterych jste se d stali vlastn m pricinen m.
—Stephen R. Covey
www.franklincovey.cz | www.franklincovey.sk
P kud se chcete ukl nit, ukl ňte se hlub k .
— ych dn pr sl ví
Empatie představuje nejrychlejší f rmu lidské k munikace.
—Stephen R. Covey
Neměli bych m se nechat příliš p hltit jedn u stránk u našeh živ ta. P kud t uděláme,
uzav rame si cestu k n vym zazitkum.
—Zen vá m udr st
Sluzba druhym lidem je cena, kter u platíme za své míst na Zemi.
—Lord Halifax
Začni k pat studnu dřív, než d staneš žízeň.
—Jap nské přísl ví
Čtení je pr vaši mysl t též c cvičení pr vaše těl .
—Joseph Addison
ám rak vinu, ale rak vina nemá mě.
—Neznamy aut r
Je mnohem ušlechtilejší devzdat se plně jedinému čl věku, než se usil vně snažit spasit
masy.
— ag Hammarskjöld
www.franklincovey.cz | www.franklincovey.sk

Podobné dokumenty

důvěra - Franklin Covey

důvěra - Franklin Covey | „Nic nezrychluje věci tak jako důvěra.“ Stephen M. R. Covey

Více

Základem výjimečných organizací jsou lídři

Základem výjimečných organizací jsou lídři Základem výjimečných organizací jsou lídři Leadership - program rozvoje vašich lídrů Efektivní lídři dělají věci jinak zčásti proto, že je jinak vidí. V dnešním světě je třeba reagovat na neustálou...

Více

a ˇ se?

a ˇ se? nım,“ rekl jeden muz, ktery pracoval na no c´ ˇ

Více

Pdf brochure

Pdf brochure Image type unknown Image type unknown Image type unknown http://www.trazimsmjestaj.com/cz/images/w.200/h.200/c.1/mr.1/d.listing_photos/sd.2012-02/i.CropperCapture[10]4.jpg http://www.trazimsmjestaj...

Více