New Media, Big Data, IoT aneb jak to je?!

Komentáře

Transkript

New Media, Big Data, IoT aneb jak to je?!
New Media, Big Data,
IoT aneb jak to je?!
27. 11. 2015 Josef Šlerka
Socialbakers & Studia nových médií FF UK
Co nas čeká?
1) Nová média
2) Data, Informace a DIKW
3) Big Data vs small data
4) Demokratizace technologií (hw, sw a další havěť)
5) Inforgové, kyborgové a jiná havěť
6) Shrnutí a závěr
1. Nová média
Akademický začátek pro začátek
Manovich
1. Princip číselné reprezentace - Což znamená, že
každé “Novomediální dílo může být vymezeno
formálně, matematicky. Například obraz nebo tvar lze
popsat matematickou funkcí,” a z čehož vyplývá, že
“Novomediální dílo je předmětem algoritmické
manipulace. Uplatněním vhodného algoritmu můžeme
například automaticky odstranit zrnitost z fotografie,
vylepšit její kontrast, rozpoznat tvary nebo změnit
proporce. Řečeno ve zkratce, média se stávají
programovatelnými.”
Manovich
2. Princip modularity, kterou Manovich popisuje
takto: "Jednotlivé prvky médií, obrazy, zvuky, tvary i
jednání jsou reprezentovány jako soubory diskrétních
vzorků, ať již jde o pixely, mnohoúhelníky, voxely,
znaky, skripty. Na vyšší úrovni jsou tyto jednotky
skládány do objektů, ale ponechávají si svojí
oddělenou identitu."
Manovich
3. Princip automatizace jako další z atributů
novomediálního díla vychází z číselného kódování a
modulární struktury, které “umožňují automatizovat
řadu operací při vytváření, manipulaci a přístupu k
novým médiím. Lidská intencionalita proto může být z
tvůrčího procesu alespoň částečně odstraněna.”
Nejvíce viditelným je pro běžného učástníka
mediálního světa efekt prohledávatelnosti obsahu,
který nejlépe reprezentuje vyhledávač Google.
Manovich
4. Princip variability novomediálních artefaktů
vychází z předchozích bodů. “Stará média zahrnovala
lidského tvůrce, který osobně sestavoval prvky textů,
obrazů nebo zvuků do určité kompozice, nebo
sekvence. Tím, že byly uloženy do materiálu, je jejich
souslednost pevně daná. Může být vytvořeno mnoho
kopií původního originálu, které budou v souladu s
logikou industriální společnosti zcela identické. Nová
média jsou naopak charakteristická svou variabilitou.
Manovich
5. Princip překódování kdy “Logika počítačů se
vepisuje hluboko do kulturní úrovně médií již z toho
důvodu, že nová média jsou vytvářena, rozšiřována,
ukládána i archivována díky počítači. Způsoby, kterými
počítače formují náš svět, reprezentují a zpřístupňují
data, klíčové operace ovládající počítačové programy
(…) zkrátka vše, co můžeme označit za ontologii,
epistemologii a pragmatiku počítače, to vše ovlivňuje
kulturní úroveň nových médií, jejich organizaci, nové
žánry, ale také obsah.”
2. Data a informace
A ještě k tom pyramida.
Data a informace
"Informace je nějaká odlišnost, která vytváří
rozdíl." (MacKay, 1969)
"Informace je (...) rozdíl, který dělá rozdíl." (Bateson,
1973)
Data (sémioticky)
“A sign, or representamen, is something which stands
to somebody for something in some respect or
capacity.” (Peirce)
Peirceovská typologie
znak (sign), jeho Objekt a jeho interpretant
sémiosis je činnost, která spojuje Z-O-I
sémiosis je potencionálně nekonečná
komplexní systém znaků
nejznámější ikon, index, symbol
Ikon a index
Ikon je znak, který se vztahuje k Objektu a denotuje ho
jen díky svým vlastním rysům, které má bez ohledu na
to, zda nějaký Objekt skutečně existuje anebo ne.
Index je znak, který se vztahuje na Objekt a denotuje
ho tím, že je jím skutečně ovlivněný. Příkladem indexu
je klepání na dveře.
Ikony ani indexy však nic netvrdí, nýbrž ukazují.
Symbol
Symbol je znak, který se vztahuje k Objektu a
denotuje ho díky zákonu, většinou asociaci všeobecné
ideje a tento zákon způsobuje interpretaci. Jinými
slovy znak tu nemá vztah ani podobnosti a ani faktické
souvislosti, ale jakési značky pravidla, které nám
umožňuje spojení mezi jinak nespojitými věcmi.
Co jsou data
Data jsou symbolická (konvenční) vyjádření indexů
skutečnosti, už obsahují určitý pohled. Ale nic neříkají.
Symboličnost je to, co umožňuje jejich uložení.
Míra konvenčnosti pak to, co umožňuje jejich
komunikaci.
Rozdíl je v tomto případě působení.
Jde jen o doplnění Floridiho.
3. Big data/small data
A popojedeme.
Big Data
pojem pochází z oblasti zpracování digitálních dat
Původně: Termín "Big Data" se vztahuje na soubory
dat, jejichž velikost je za schopností typických
softwarových nástrojů je zachytit, ukládat, spravovat a
analyzovat. (McKinsey, 2011)
Big Data - 3V a 1V
Dnes spíše důraz na jejich komplexnost:
volume (objem) dat narůstá exponenciálně.
velocity (rychlost) Objevují se úlohy vyžadující
okamžité zpracování velkého objemu průběžně
vznikajících dat. (kamery, sociální sítě)
variety (různorodost, variabilnost) kromě obvyklých
strukturovaných dat jde o úlohy pro zpracování
nestrukturovaných textů, ale i různých typů
multimediálních dat.
Big Data - 3V a 1V
veracity (věrohodnost) nejistá věrohodnost dat v
důsledku jejich nekonzistence, neúplnosti, nejasnosti a
podobně. Vhodným příkladem mohou být údaje
čerpané z komunikace na sociálních sítích.
Změna cíle
“small data” - obvykle byly designovány pro odpověď
na nějaké konkrétní otázky, udržovaly se v agregacích
Big Data - obvykle existuje jen rámcová představa o
možnostech využití, důraz je proto kladen na
skladování co nejnižší granularity data
(Berman, Jules J.: Principles of big data : preparing,
sharing, and analyzing complex information. 2013)
Změna cíle
dnes už nemá smysl mluvit o big datech ve smyslu
velikosti pojďme spíše mluvit o tom, že máme data
všechny
explorační analýza je levná, stejně jako úložiště
nikdy nevíš k čemu se to bude hodit
zásadní důsledky pro klasickou statistiku
4. Demokratizace
technologií
Žádnej oběd není zadarmo, ale..
5. Inforgové,
kyborgové a jiná
Několik případových studií. A taky trochu o penězích.
sbíráme wiička
A příklady z obchodu
Tracking
trackování balíčků pomocí měření prostředí v němž se
přepravují
intergrované již v roce 2004 přes WAP
bezdrátové přístupy k zařízení pro kurýry
neustálé vyhodnocování dat
Zavazadla
130 000 000 odbavenách zavazadel ročně v systému
umožňuje cestujícím přímé sledování toho, kde
zavazadla jsou
mobilní aplikace pro sledování má již 11.000.000
stažení
UPS
4 miliardy zásilek s 100.000 automobilů
Díky GPS trackerům v autech a analýze dat
optimalizují trasy dopravy
Do letošního roku ušetřili 39 milionů gallonů pohonu
Zdravotnictví
Quantified Self
Dartmouth-Hitchcock revolutionizes the U.S.
healthcare system
https://www.youtube.com/embed/-wVeHZNn8aU
Chicago
instalace měřáků ve městě pro měření znečištení
ovzduší, intenzity osvětlení, síly zvuku, intenzity
mobilní komunikace a následné lepší plánovaní
investic
6. Závěr
Tohle byl realismus, možná přišel čas na surrealismus.
Všechnu moc
imaginaci!
Děkuji za pozornost!
@josefslerka