Něco o CV - DCC koleje

Transkript

Něco o CV - DCC koleje
Něco málo o zadáváni CV v dekodéru - PICu na PECO
Pracujte velmi opatrně a dbejte při připojování aby v žádném případě nedošlo ke
zkratům!!
Všechny propojovací práce provádějte jen s vypnutým napájením!!
Veškerou manipulaci s PICi provádějte jen s vypnutým napájením!! Trakce i
trafo na dekodéry musejí být vypnuté!!
Špatné připojení může zapříčinit zničení digitálních komponentů.
Vždy programujeme jen jeden PIC v modulu máster!!!! Ve slave to nejde, musí být
odpojený!!!
Pokud budete chtít programovat PIC ve slave tak ho opatrně přendejte do mastru modulu!!
Pozor na správnou orientaci, a poté ho vraťte zpět.
Programujeme na programovací koleji programem který to umí, třeba TrainProgramer ,
DecoderPro nebo ovladačem který to umí třeba moje MultiMAUS. Navolíme tam jeden CV
a prostě bude měnit hodnoty jednotlivých CV:
Při zapsání hodnoty CV do PICe problikne dioda na dekodéru. Je to takové potvrzení o
přepsání hodnoty.
Bohužel zde není zpětná vazba, potvrzení je probliknutím diody.
U PICe jsou to tato CV co se dají změnit:
CV513 Adresa dekodéru. Rozsah zadání 00 - 3F adresa 1 - 64
CV514 Aktivace výstupů. Rozsah zadání 00 - FF bit 0,1,2,3, musí být na 1,
( zaškrtnuté políčko) Zde se aktivují výstupy 1 až 4. Všechny jsou aktivní.
CV 515 Čas sepnutí výstupu 1. Rozsah zadání 00 – FF, je to po 10ms na PECO stačí
zadat 2= 20ms, 0 = stálé sepnutí
CV 516 Čas sepnutí na výstupu 2 jinak stejné jako u 1
CV 517 Čas sepnutí na výstupu 3 jinak stejné jako u 1
CV 518 Čas sepnutí na výstupu 4 jinak stejné jako u 1
CV 519 Nejde změnit
CV 520 Nejde změnit
CV 521 Vysoké bytové adresy Nic zde neměnit !!!!! Vysvětlím později.

Podobné dokumenty

Návod k bezdrátové centrále ROCO Z21

Návod k bezdrátové centrále ROCO Z21 S vaší Z21čkou je to velice jednoduché: nejprve odstavte lokomotivu na programovací kolej. V aplikaci Z21 přejděte do „CV Programmierung“. Na displeji máte dvě pole, POM a Programiergleis. Jestliže...

Více

periferie ethercat

periferie ethercat Sběrnici EtherCAT obsluhuje program „KPA EtherCAT Master“. Jedná se o úlohu reálného času nad REAL-TIME jádrem „RTX“. Mezi jeho základní vlastnosti patří: „Distribuovaný Clock“ (DC), vstupy a výstu...

Více

RF Master - KIS

RF Master - KIS Adaptabilita RF Master lze využít pro nasazení s libovolným odečtovým terminálem, který je vybaven seriovým rozhraním RS 232 a napájením 5 Vss. Odečítat lze měřidla vybavená radiovým modulem na báz...

Více

Info - duplo.cz

Info - duplo.cz Model DP-460H nabízí bezkonkurenční kapacitu vstupního i výstupního zásobníku 3500 listů papíru (64g/m2). Na výstupu je papír vzduchově separován od tiskového bubnu a pomocí podsávaného pásového do...

Více

Komponenty pro digitální ovládání modelové železnice

Komponenty pro digitální ovládání modelové železnice Nabízím konzultace a rady při přechodu z analogu na digitál DCC Centrála NanoX v.2.5

Více

AS-i DP Controler AC1005 / AC1006

AS-i DP Controler AC1005 / AC1006 AS-i master 1: chyba během nastavení nové adresy AS-i master 1: chyba během vymazání staré adresy AS-i master 1: slave s původní adresou neexistuje AS-i master 1: slave s novou adresou neexistuje A...

Více

Per-net_CommFormat

Per-net_CommFormat 2) Master vyšle paket s adresou Slave a čeká určítý čas (PoolPaceTime) na odpověď 3) pokud z dané adresy Master v daném čase nedostane od Slave odpověď, vyšle paket s adresou následujícího Slave po...

Více

Autonomní zámkový snímač ID1530A - návod na obsluhu - ID

Autonomní zámkový snímač ID1530A - návod na obsluhu - ID Autonomní snímač slouží k ovládání elektrozámku dveří pomocí bezkontaktních identifikačních karet. K ovládání zámkové jednotky slouží speciálně označená Master karta. Master kartu nelze použít k ot...

Více