Autonomní zámkový snímač ID1530A - návod na obsluhu - ID

Transkript

Autonomní zámkový snímač ID1530A - návod na obsluhu - ID
Autonomní zámkový snímač ID1530A - návod na obsluhu
Autonomní snímač slouží k ovládání elektrozámku dveří pomocí bezkontaktních identifikačních karet.
K ovládání zámkové jednotky slouží speciálně označená Master karta. Master kartu nelze použít k
otevírání zámku. Tato karta je určena k povolování nových karet, rušení karet již povolených a
nastavení délky otevření zámku.
Obecně:
Po připojení malé zámkové jednotky na 12 V se rozsvítí červená LED dioda. Tím je signalizován
výchozí režim snímače pro běžný provoz. Při přiložení Master karty k jednotce se ozve akustický
signál (pípnutí), rozbliká se červená LED dioda a po uplynutí 3 s se rozsvítí obě LED diody. Během
této doby nesmí být k jednotce přiložena žádná karta. Počátek režimu, ve kterém lze zadávat povolení
nových karet, je signalizován opticky i akusticky - zhasnutím červené diody, rozsvícením zelené LED
diody a dvojitým pípnutím. Po uplynutí 10 s (TimeOut) jednotka 6 x pípne a vrátí se do původního
režimu.
Režim zadávání povolených karet :
1. Přiložit master kartu a vyčkat, dokud se nerozsvítí pouze zelená LED. Červená musí zhasnout.
2. V době, kdy svítí pouze zelená LED přikládat ty karty, které mají být zapsány do paměti a otevírat
zámek.
3. Přiložit master kartu, čímž se potvrdí zadané karty a snímač se uvede do výchozího stavu.
POZOR: Najednou lze zadat maximálně 15 karet. Po zadání 15. karty snímač pípne třikrát a nelze
zadávat do paměti žádné další karty. Chcete-li zadat více než 15 karet, master kartou potvrďte prvních
15 karet a celý postup podle bodů 1. až 3. opakujte pro dalších 1 až 15 karet.
Režim rušení povolených karet :
1. Přiložit master kartu a vyčkat, dokud se nerozsvítí pouze zelená LED.
2. Při rozsvícené zelené LED (červená musí být zhaslá) znovu přiložit master kartu a vyčkat až se
bude znovu pouze svítit zelená LED.
3. Přiložit kartu, kterou chceme zakázat - vymazat z paměti. Toto je potvrzeno dvojitým pípnutím a
probliknutím červené LED. Tímto je karta vymazaná.
4. Znovu přiložit master kartu, která výmaz potvrdí a uvede snímač do výchozího stavu.
Režim zrušení všech povolených karet :
1. Přiložit master kartu a vyčkat, dokud se nerozsvítí pouze zelená LED. (červená musí vždy
zhasnout)
2. Přiložit podruhé master kartu a vyčkat, dokud se nerozsvítí pouze zelená LED.
3. Přiložit potřetí master kartu a vyčkat, dokud se nerozsvítí pouze zelená LED.
4. Přiložit počtvrté master karty a snímač se uvede do výchozího stavu. Tímto jsou všechny karty z
paměti snímače vymazány.
Nastavení délky otevření zámku:
1. Připravíme kartu, která otevírá zámek ( použijeme stávající nebo zadáme novou).
2. Povolenou kartou otevřeme zámek, což je signalizováno blikající zelenou LED.
3. Během doby, kdy bliká zelená LED přiložíme master kartu, což je signalizováno zhasnutím obou
LED diod.
4. Vyčká se tak dlouho, jak má být dlouho otevřen zámek. Tato doba se potvrdí přiložením kterékoliv
karty ( master nebo povolené). Snímač se současně uvede do výchozího stavu a doba otevření
zámku bude shodná s dobou, jak dlouho byly zhasnuté obě LED před potvrzením kartou.

Podobné dokumenty

Elektromechanický pohon (230 v a 24 v)

Elektromechanický pohon (230 v a 24 v) pohon s “in-axis” osovým tlakem. k dispozici ve verzi s nebo bez koncových spínačů. dodáván ve verzi s pístnicí 300 mm (maximální délka křídla 3 m) nebo 400 mm (maximální délka křídla 4 m). komplet...

Více

1. Kreativita – pokus 2. Teorie a výzkum – princip hračky

1. Kreativita – pokus 2. Teorie a výzkum – princip hračky odpovědí. Papír vložíme na pracovní stolek. Jeden konektor spojíme s kontaktem u otázky, druhý konektor spojíme s kontaktem u odpovědi. Pokud jsme odpověděli správně, rozsvítí se žárovka. Pokud ne,...

Více

Elektronický zámek SECU E 4000

Elektronický zámek SECU E 4000 Základní informace o zámku: 1. Zadávání kódu může být kdykoliv přerušeno stiskem klávesy EIN/ON – potom je možno opět začít zadávat správný kód 2. Po 3 násobném špatném zadání kódu se elektronický ...

Více

Něco o CV - DCC koleje

Něco o CV - DCC koleje Programujeme na programovací koleji programem který to umí, třeba TrainProgramer , DecoderPro nebo ovladačem který to umí třeba moje MultiMAUS. Navolíme tam jeden CV a prostě bude měnit hodnoty jed...

Více

katalog 2016 - Animo Bohemia

katalog 2016 - Animo Bohemia Možnost výběru všech barev dle vzorníku RAL Standardní výbava:

Více

Modul BT - KTR-ADEX

Modul BT - KTR-ADEX Regulátor ADEXaComfortaR komunikuje pouze tehdy, je-li otočný přepínač v pracovní poloze 1 až 9.

Více

GD-06 ALLEGRO - GSM komunikátor

GD-06 ALLEGRO - GSM komunikátor výstižných textů bez diakritiky - z důvodu maximální délky SMS. V případě hlášení po dotazu STAV (viz dále), kdy jsou vypsány postupně stavy všech svorek, se celý text musí vejít do 160 znaků. Poku...

Více

Keeley Bassist Compressor

Keeley Bassist Compressor výstup do zesilovače, zástrčku pro napáječ a true bypass spínač efektu. Efekt je doplněn dvěma LED diodami. Horní signalizuje zapnutí efektu, ta uprostřed svítí permanentně a reaguje probliknutím j...

Více