Endoskopie v urologii, MUDr. Petr Holý

Komentáře

Transkript

Endoskopie v urologii, MUDr. Petr Holý
Endoskopie v urologii
Petr Holý, Urologické odd. FTN, Praha
Obsah presentace
Co je to endoskopie?
Historie endoskopie
Druhy endoskopie
Druhy endoskopů
Endoskopické výkony v urologii
Co je to ENDOSKOPIE?
Minimálně invazivní diagnostická nebo léčebná metoda
Zjištění stavu tělních dutin nebo hlouběji uložených orgánů těla
Využívá se buď přirozených tělních otvorů nebo nepřímé cesty
K vyšetření je třeba speciálně upravených tubusů nebo
ohebných nástrojů s optickým vláknem
Odstraňují se tak cizí tělesa z dutin, provádí se výplachy, menší
chirurgické zákroky, odebírání vzorků tkání k histologii
Historie
1806 - P. Bozzini. "einer Lichtleiter", vyšetření uretry, měchýře a vaginy.
1826 - Salomon-Segalas "urethro-cystické speculum", považovano za první
endoskop v praktickém užití pro diagnostiku.
1853 - A. J. Désormeaux, K osvětlení použil lihový kahan
1868 - První "opravdový" gastroskop sestrojil německý lékař A. Kussmaul.
1879 - J. Leiter, 1. cystoskop. Osvětlení platinovou smyčkou chlazené vodou.
1881 - J. von Mikulicz-Radecki, gastroskop s úhlem v dist. části.
1923 - 1957 - Velkou postavou endoskopie třicátých let minulého století byl R.
Schindler, který provedl stovky gastroskopií a vydal "Lehrbuch und Atlas der
Gastroskopie". Schindler s výrobcem nástrojů G. Wolfem zkonstruovali ohebný
optický gastroskop se soustavou padesáti čoček, který kraloval v endoskopii
Historie
1957 - Hirschowitz fibroskop, použito 200 000 skleněných vláken v délce 1 m.
1960 – 1. vyrobený fibroskop s použitím videoendoskopie.
1984 – 1. videoendoskop představen firmou Welch Allyn Inc.
Myšlenka o miniaturizaci kamery a jejího užití v endoskopii je připisována
Demlingovi, Hagelovi a Classenovi a spolupracovníkům.
2000 – Rozvoj nové generace - Video Information Systems, the “EXERA”
system.
Druhy ENDOSKOPIE
Podle cíle:
Diagnostické
Léčebné
Podle způsobu provedení:
Vedené fyziologickými cestami (tělními otvory)
Vedené uměle vytvořenými cestami (otvory a kanály
vytvořené uměle v tkáních)
Endoskopie vedené fyziologickými cestami
Uretrální (močovou trubicí)
Uretroskopie (vyšetření močové roury)
Cystoskopie (vyšetření močového měchýře)
Ureteroskopie (vyšetření močovodu)
Pyeloskpie (vyšetření ledvinové pánvičky)
Druhy endoskopů
Pevné endoskopy (rigidní)
Flexibilní endoskopy (fibroskopické)
Endoskop
Vybavení k endoskopu
Pevné endoskopy
Z kovových tubusů a pomocných nástrojů
Proximální (horní konec) konec tubusu tvoří
rozšířená trubice, kde je rukojeť a nástavec pro
připojení světlovodného kabelu
Užívají se již přes 100 let
Do padesátých let 20.století pouze nedokonalé
osvětlení miniaturní žárovkou v distálním konci – nyní
studené světlo
Další součástí jsou optiky + optický systém
Princip studeného osvětlení v endoskopii
- dříve nedokonalé osvětlení
slabou žárovkou
-studené světlo – velký pokrok
- princip: zdroj intenzivního světla
(100-500 W) je umístěn mimo
endoskop a odtud je světlo
odráženo parabolickým zrcadlem a
vedeno k tubusu světlovodným
kabelem, který je sestaven z více
jak 100 000 skleněných vláken o
síle nekolikanásobně menší než
lidský vlas. Tato vlákna jsou
spojena ve svazky obalené
reflexivní vrstvou. Tento kabel má
průměr okolo 1cm a je připojen k
hlavici. Odtud je světlo převáděno
do pevné světlovodivé tyčinky (až k
distálnímu konci)
- prakticky bezdrátový přívod světla
Průřez optickým vláknem
Flexibilní endoskopy
Spojují funkci rigidních tubusů, optik a světlovodného systému
Optika je rozdílná než u pevných endoskopů (paralelní uložení skleněných
vláken v celé délce konduktoru, jejich struktura je podobná struktuře na TV
obrazovce
Přístroje k manipulaci, operativním výkonům i k odebírání vzorků jsou
ohebné – lze je zavést do větší vzdálenosti než je délka konduktoru –
optická kontrola manipulace
Flexibilní Endoskop
Endoskopické výkony v urologii
Diagnostické:
Uretroskopie
Cystoskopie
Ureteroskopie
Léčebné:
Lithiasa
PEK
Flexibilní URS
Rigidní URS, dormia
Laserová Fragmentace
Endoskopická chir.
TURP
Urethrotomie
TURM
Děkuji za pozornost.

Podobné dokumenty

Seznam informovaných souhlasů-1.3.2013

Seznam informovaných souhlasů-1.3.2013 044URO Revize skrota při torzu varlete 045URO Revize ureteru 046URO Transvesikální prostatektomie 047URO TUIP (transurethrální incize prostaty), TUPE (transurethrální prostatektomie), TURP (transur...

Více

Sborník - Exopetvet

Sborník - Exopetvet předpokládat obrovský přínos CT/MRI pro diagnostiku zvláště u želv, u kterých činí kostěný krunýř značné omezení konvenčními diagnostickými metodami (RAITI & HARAMATI 1997, GUMPENBERGER 2004, ARENC...

Více

soubor ke stažení - Modularizace a modernizace studijního

soubor ke stažení - Modularizace a modernizace studijního nedokonalosti lidských smyslů a nepřesností měřicích přístrojů. Fyzikální měření je také ovlivněno vnějšími vlivy, např. otřesy, magnetickým polem, nebo nestálou teplotou, tlakem, či vlhkostí v lab...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint první fotografie, gumový nástavec mikrofotokamera,přesný plán první vláknová optika první gastrokamera první světlovod první sériově vyráběná gastrokamera první videoendoskop

Více

olympus

olympus h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaven i danoveho a ucetnfho dokladu, i) seznam pi'iloh , j) dalsi nalezitosti , pokud je stanovi obecne zavazny pi'edpis, V pripade, ze danovy utetnl doklad...

Více

katalog zbraní a příslušenství 2013 - 14

katalog zbraní a příslušenství 2013 - 14 provést změny, které považuje za nezbytné pro vylepšení svých modelů nebo aby vyhověl požadavkům výrobní nebo obchodní povahy.

Více

Endoskopie

Endoskopie zmenšuje počet komplikací.

Více