Parazitičtí ploštěnci Hlístice Vířnící Břichobrvky

Transkript

Parazitičtí ploštěnci Hlístice Vířnící Břichobrvky
Pitva žížaly
trochu jinak
- spermatogeneze
Jan Mourek
Úlohy
• Vlastní pitva
• Mikrokopické preparáty
• buňky chloragogenního epitelu s odpadními
látkami - nativní
• roztlak semenných váčků (stádia
spermatogeneze, parazitické hromadinky r.
Monocystis) a semenných schránek (zralé
spermie) – nativní + roztěr barvený podle
Giemsa-Romanowski
Žížalovití (Lumbricidae)
• Kroužkovci (Annelida)
¾Opaskovci (Clitelata)
¾Máloštětinatci (Oligochaeta)
• pro pitvu je nejlepší žížala obecná (Lumbricus
terrestris)
• vybíráme dospělé jedince s výrazným opaskem a
výraznými pohlavními otvory
• smrcení – 10-20% ethanol alespoň 15 min před
pitvou, těsně před pitvou na 2-3 min do 70%
ethanolu (zpevnění tělní stěny)
Vnější morfologie
• čelní lalok - prostomium
• ústní otvor
• řitní otvor
• hřbetní x břišní strana
• na hřbetě prosvítá hřbetní
céva
• opasek (32-36. článek),
tvar „sedla“
• 4 páry štětinek na článek
prostomium
•
vývody semenných
schránek: rýhy mezi 9.-10.
a 10.-11. článkem
• samičí vývody: 14. článek
• samčí vývody: 15. článek
• žlaznatá políčka
• pubertální valy zespoda
opasku (tubercula
pubertatis)
Podélný řez - články s pohlavním
ústrojím
vaječníky
(1 pár)
semenné
váčky (3 páry)
vejcovody
varlata (2 páry)
semenné
chámovody
schránky (2 páry)
Kopulace, oplození vajíček
• proterandričtí hermafroditi
• sperma druhého jedince se uchovává v
semenných schránkách
• opasek produkuje obal kokonu, kokon se
posunuje směrem k hlavové části
• k oplození vajíček dochází při kladení do kokonu
kopulace
průřez
kokonem
Vnitřní anatomie
•
•
•
•
•
•
•
V celém těle
coelomová dutina
přepážky (septa)
závěsy střeva
(mesenteria)
hřbetní (dorsální)
céva
střevo
– chloragogenní
epitel
– typhlosolis
nefridie
nervová soustava
(pár ganglií v
každém článku)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V přední části
ústní dutina
nadjícnové
ganglium
podjícnové g.
hltan
jícen
postranní
(pomocná) srdce
vole (žlaznatý
žaludek)
svalnatý žaludek
semenné váčky
(3 páry)
semenné schránky
(2 páry)
Nervová soustava
(po odstranění střeva)
nadjícnové („mozkové“) g.
• konektivy
• komisury
• ganglia
podjícnové g.
Roztěr ze semenných váčků žížaly
(Lumbricus sp.)
• odmastit podložní sklo
• kousek semenného váčku rozetřít na podložním
skle do tenké vrstvy
• nechat zaschnout
• fixace methanolem - 5 min
• barvit podle Giemsa-Romanowski (ředění 1:20 –
1:40 vodovodní vodou), 10-20 min
• omýt vodovodní vodou
• osušit, pozorovat bez krycího skla
Meióza x mitóza
Spermatogeneze + spermiogeneze
na příkladu lidských
buněk
Oogeneze
Spermatogeneze
(roztlak semenných váčků)
spermatogonie
sekundární
spermatocyty
spermie
skupina stejně starých buněk = spermatocysta
Výtrusovci - Apicomplexa (Sporozoa) > Hromadinky - Gregarinia
hromadinka - Monocystis sp.
•
•
•
•
•
parazit v semenných váčcích žížal
trofozoiti nerozdělení na 2 části
různá encystovaná stádia
kulovité sporocysty – obsahují citrónkovité spóry
každá spóra z 8 rohlíčkovitých sporozoitů
trofozoit
spóra

Podobné dokumenty

vylučovací soustava živočichů a člověka - Studijni

vylučovací soustava živočichů a člověka - Studijni ledvinný oběh (vstupuje sem a. renalis (led. tepna) → krátká odbočka břišní aorty → dostává se sem díky tomu hodně krve) základní fuknce:

Více

Agaricomycotina: Agaricales

Agaricomycotina: Agaricales •Tvorba plodnic nesouvisí s tvorbou ECM, nemusí ovlivňovat dominanci druhu na kořenech dané dřeviny •Na základě biologické specifičnosti druhu (metabolity, biochemické aktivity, morfologie) je ekto...

Více

Životní cykly parazitů

Životní cykly parazitů mohou p ežívat n kolik m síc ve studené vod a odolávají i b žným dezinfek ním prost edk m. K infekci dochází po ingesci cyst obsažených v kontaminované vod , jídle nebo fekáln -orálním p enosem . V...

Více

Protozoa (Prvoci)

Protozoa (Prvoci) Protozoa (PRVOCI) tělo = jediná buňka » všechny funkce (někdy kolonie) velikost 3µm-5mm organely (pohybové, smyslové, potravní, osmoregulační, oporné, ochranné) endosymbióza Typy tělní stavby

Více

04 zajic

04 zajic system of post-orogenic extensional/transitional basins which formed in the Bohemian Massif (Fig. 1) in the early post-orogenic phase (Martínek et al. 2006). Northern and southern regions of the ba...

Více