ZDE - Physiodog

Transkript

ZDE - Physiodog
Fyzioterapie
Fyzikální metody v rehabilitaci zvířat
Fyzikální metody v rehabilitaci zvířat
Fyzikální metody v rehabilitaci zvířat
Elektroterapie za účelem podpory osvalení
V některých případech je elektroterapie jedinou možností, jak přimět sval
k aktivitě.
6. díl
Magnetoterapie
Elektroterapie
je terapie elektrickým proudem. Disponuje
širokou variabilitou použití různých druhů
proudů od střídavých, vysokofrekvenčních
s mnoha tvary impulzů až po použití proudu stejnosměrného. Přestože elektroterapie
není ve veterinární rehabilitaci příliš rozšířená, jistě má své opodstatnění a v některých
případech je nepostradatelnou metodou
při práci vyškoleného terapeuta. Při použití elektrického proudu dochází v mozku
ke tvorbě endorfinu, a tím k analgetickému
efektu na ovlivňovanou tkáň. Toho se využívá k léčbě bolesti – s úspěchem řeší bolestivé stavy při úrazech nebo po operacích
pohybového aparátu, při bolestech zad nebo
kloubů. Některé typy proudů pomáhají prokrvovat danou oblast a působí proti svalovým spazmům, podporují látkovou výměnu
a tlumí záněty.
Fyzioterapie
Stimulační typy proudů se hojně využívají
u psích pacientů, kteří mají částečně či úplně
vymizelou schopnost pohybovat končetinou.
Použití elektrické stimulace u ochrnutých psů
snižuje postup svalové atrofie, a tím přispívá
k rychlejší rekonvalescenci imobilních pacientů. V některých případech je elektroterapie
jedinou možností, jak přimět sval k aktivitě.
U psích pacientů se volí intenzita elektrického proudu podle individuální snášenlivosti.
Při elektroterapii pociťují psi mírné brnění,
mravenčení. Terapie není bolestivá. Nevýhodou elektroterapie je nutnost častých aplikací – pro ideální výsledek je třeba docházet
na terapii obden. Počet procedur je individuální v závislosti na indikaci. Podle použitého typu proudu se doba aplikace pohybuje
v rozmezí od 5 – 20 minut.
Pro své široké pole působnosti a velmi dobré výsledky se stává magnetoterapie další
terapeutickou metodou, která je ve veterinární rehabilitaci stále oblíbenější. Při magnetoterapii je organismus psa vystaven nízkofrekvenčnímu pulzujícímu magnetickému
poli, které ovlivňuje propustnost buněčných
membrán. Pulzování magnetické energie podporuje v buňkách látkovou výměnu, dochází
k výrazně vyššímu okysličení organismu, a tím
i k jeho lepšímu prokrvení. Výhodou této metody je, že magnetické pole proniká naprosto
všemi částmi těla psa rovnoměrně – měkkými
tkáněmi i kostmi. Fixace končetiny do sád-
pole působí na nervová vlákna a tlumí přenos
bolestivých impulzů do centrální nervové soustavy. Díky svému silně protizánětlivému účinku se využívá při hojení akutních zánětlivých
stavů, ale i při chronických zánětech. Magnetoterapie má široké využití ve veterinární
ortopedii – při léčbě a odstranění bolesti u artróz, při úrazech a poškození vazů a šlach, při
hojení zlomenin. V neurologii a revmatologii
má magnetoterapie dobré výsledky u revmatoidní artritidy, kde se snižuje zánětlivá aktivita
a bolestivost kloubu. U postižení periferní nervové soustavy se uvádí rychlejší progres a regenerace až o třetinu vůči běžné rehabilitaci.
Biostimulační laserová terapie
Světlo hraje zásadní roli pro živé organismy
a pro správné fungování buněk – pro správný
vývoj organismu má nezastupitelný význam.
U rostlin o tomto faktu nikdo nepochybuje,
ale ani živočichové se bez světla neobejdou. Laserová terapie je pro své prokázané
dobré výsledky velmi oblíbenou metodou,
v praxi často využívanou. Je to metoda neinvazivní, bez vedlejších účinků, založená
na tzv. buněčné fotoaktivaci. Průchodem
polarizovaného světla skrze tkáň dochází
k absorpci energie pomocí chromatických
buněk. V buňkách se při průchodu laserového paprsku zvyšuje propustnost buněčných
membrán, tím dochází nejen k podpoře dě-
Laserová terapie při poranění tlapky
Laserová terapie je vhodná při léčbě
bolesti svalů, šlach a kloubů. Výborných výsledků dosahuje při odstraňování bolesti u artrotických pacientů či
při bolestech páteře.
2
lení buněk, ale i k rychlejší látkové výměně
a efektivnější výživě buňky. Dochází k biostimulačnímu efektu, který podporuje růst buněk, a tím urychluje hojení poškozené tkáně
a přispívá k rychlejší regeneraci.
Laserový paprsek aktivuje ve tkáních buňky zodpovědné za hojivé procesy v těle
a za tvorbu buněk, které pohlcují škodliviny.
Zvýšením tvorby buněčné energie se zvyšuje tvorba enzymů, buňka efektivněji využívá
glukózu i kyslík. Dokonce dochází k rychlejší
tvorbě kolagenu, což je významné pro regeneraci poškozených šlach a vazů. Působením paprsku na nervová zakončení
dochází k analgetickému efektu,
který se využívá při bolestivých
stavech svalů a kloubů. V neposlední řadě se biostimulační
laser využívá i při stimulaci akupunkturních bodů
jako neinvazivní forma
akupunktury. Použití
laserové terapie je
vhodné při léčbě
bolesti svalů, šlach
a kloubů. Výborných
výsledků dosahuje při
odstraňování bolesti u artrotických pacientů či při bolestech páteře. Vzhledem k výraz-
nému biostimulačnímu efektu laserové
terapie jsou kontraindikací všichni
onkologičtí pacienti.
Magn
Magnetické
pole proniká naprosto všemi částmi těla psa rovnoměrn
měrně – měkkými tkáněmi i kostmi. Fixace končetiny do sádry
tedy není pro použití magnetoterapie limitující.
Léčba pohybových obtíží psů přináší
v současné době častokrát ohromující
výsledky!
ry tedy není pro použití
magnetoterapie limitující.
Právě u hojení kostí dochází k výraznému urychlení rekonvalescence.
Metoda se používá při
léčbě bolesti. Magnetické
V dermatologii se využívá magnetoterapie při
hojení zánětlivých procesů i při léčbě proleženin. V žádném případě však není použitelná
u březích fen. Další kontraindikací jsou onkologičtí pacienti i psi se zvýšenou funkcí štítné
žlázy. U kardiologických psích pacientů může
dojít z počátku léčby k výkyvům tlaku.
Fyzikální metody ve veterinární rehabilitaci
rehabilita byly dosud vnímány spíše jako okrajová záležitost a jejich využití bylo velm
velmi malé. Se stoupajícím zájmem majitelů
i veterinárních lékařů o rehabilitaci zvířa
zvířat se ale zvyšuje komplexnost péče a fyzikální rehabilitační metody se využívají ččastěji.
www.pespritelcloveka.cz
www.pe
p sp
sprriit
ite
telc
clo
love
veka
ka..ccz
cz
www.pespritelcloveka.cz
3
Fyzioterapie
Fyzikální metody v rehabilitaci zvířat
Fyzikální terapie disponuje většinou známých
druhů energií a využívá je k léčebným účinkům.
Dnes vám představujeme elektroterapii, laserovou terapii a magnetoterapii. V příštím čísle budeme pokračovat hydroterapií a léčbou teplem
i chladem. Všechny tyto metody hrají významnou roli při rehabilitaci psích pacientů.
Jedna metoda sama o sobě je jako
výkřik do tmy
Je ale důležité si uvědomit, že dokonalého výsledku rehabilitace není možné dosáhnout pouze
jednou jedinou metodou. Magnetoterapie, stejně jako ostatní fyzikální metody rehabilitace, by
měly být začleněny do individuálního rehabilitačního plánu. Žádná metoda, aplikovaná odděleně, nemůže přinést optimální léčebný výsledek.
Dobře sestavený rehabilitační plán, individuálně
přizpůsobený psímu pacientovi, může být nápovědou pro majitele o kvalitách a zkušenostech
zvoleného terapeuta. Ať už jde o jakoukoliv
metodu, varuji před paušálním používáním bez
předchozí konzultace s veterinárním lékařem,
i před aplikací terapie bez stanovené diagnózy!
Pozor na léčení „samo domo“
Pořizovací náklady na kvalitní přístroje jsou
velmi vysoké, na trhu je ale i mnoho přístrojů
s dobrou finanční dostupností. Je však třeba
zvážit, zda přístroje pro „domácí použití“ splní
očekávání a budou pro rekonvalescenci smysluplné. V neposlední řadě je vždy rozumnější volit
aplikaci přístroje proškoleným a zkušeným terapeutem. Aplikace fyzikálních metod bez odpovídajících zkušeností, znalostí indikací a kontraindikací a s nastavením nevhodných parametrů
může vést až k poškození psího pacienta.
Bc. Kateřina Plačková ■
Foto: autorka, D. Ranglová
Elektroterapie zachránila „rotvíkovi“ nohu!
Rotvajler Artur byl sražen autem. Místo střetu bylo přímo na levou lopatku. Bohužel došlo k trvalému poškození inervace celé hrudní
končetiny. Noha byla a stále je bez hluboké citlivosti, bez spojení s míchou a mozkem. V ta-
Pravidelným používáním elektroterapie došlo
během dvou měsíců k nárůstu svalové hmoty
o 2,5 cm.
kových případech se téměř vždy přistupuje
k amputaci končetiny, protože hrozí riziko poranění či utržení. Majitelé chtěli zkusit vše, aby
se Arturovi noha zachránila. Byl to můj první
případ tohoto druhu, a tak jsem se snažila
konzultovat situaci nejen s veterinárními lékaři
ve Vetcentru, ale i s lidskými fyzioterapeuty,
kteří mají s elektroterapií větší zkušenosti.
Šance na dobrý výsledek nám nikdo nedával –
rehabilitace se takzvaně vařila z vody.
Nakonec jsme se rozhodli, že se budeme snažit o zachování svalů, které jsou zodpovědné
za stabilizaci lokte, aby se o nohu mohl Artur
v budoucnu opřít. Pravidelným používáním
elektroterapie došlo během dvou měsíců
k nárůstu svalové hmoty o 2,5 cm, což jsme
považovali za obrovský úspěch. V rehabilitačním plánu Artura byla zahrnuta i laserová
terapie, masáže a hydroterapie. Pohyb hrudní
končetiny je samozřejmě řízen mnoha svaly,
a tak jsme zkoušeli Artura naučit „podat pac“.
Tento povel dobře uměl a postupem času byly
na ochrnuté končetině znát známky pohybu.
Časem jsme se vypracovali k perfektnímu podání hrudní končetiny. Majitelé nechali Arturovi vyrobit speciální ortézu, která stabilizovala
prsty a zápěstí, abychom mohli začít trénovat
opírání o nohu. Po rehabilitaci, která trvala
zhruba jeden rok, se podařilo vyhnout se amputaci a přimět Artura, aby se opíral o něco,
co si trvale neuvědomuje a necítí. Tento skvělý
a unikátní výsledek mohl být dosažen pouze
s použitím elektrické stimulace, která podporovala růst svalu.
Po roční rehabilitaci se Artur začal opírat o nohu,
kterou si trvale neuvědomuje a necítí!
Ochrnutá agama na laserterapii
Agama vousatá utrpěla úraz, jehož následkem ztratila
pohyblivost. Ve spolupráci s veterinárním lékařem, který se specializuje na péči o plazy, jsme zkusili podpořit
rekonvalescenci rehabilitací. Ještěrka podstoupila biostimulační laserovou terapii, jejíž parametry byly nastaveny
tak, aby působily proti bolesti a otokům, ale zároveň aby
i podporovaly regeneraci tkání. Rehabilitace agamy byla
pro mě premiérou – kombinovala jsem jemnou manuální
stimulaci, hydroterapii v teplé vodě a laserovou terapii.
Zhruba za týden byly znát první výsledky a ještěrka se
začala samostatně pohybovat. Brzy se zotavila natolik,
že ještě v době rekonvalescence nakladla snůšku vejec.
Bohužel to pro ni ale bylo osudné – velmi se tím vyčerpala, dostala zápal plic a dnes již není mezi námi...
4
www.pespritelcloveka.cz

Podobné dokumenty

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog masíruje a prokrvuje tělo psího pacienta po celou dobu pobytu ve vaně. Rychlost podvodního pásu lze plynule regulovat, proto se přizpůsobí všem pacientům různých velikostí.

Více

Nitrolební hypertenze

Nitrolební hypertenze Druhy edému mozku - Vazogenní edém - provází mozkové tumory, abscesy, krvácení do mozku, infarkty, kontuze a jiná poranění. Jde o nejběžnější formu mozkového edému; vzniká poškozením funkce mozkov...

Více

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog po rehabilitační péči je ze strany majitelů psů čím dál tím větší, a tak se snad i veterinární lékaři budou o rehabilitaci více zajímat a nebudou mít zábrany doporučovat své pacienty do profesionál...

Více

Inhalační analgezie v porodnictví

Inhalační analgezie v porodnictví (pneumotorax apod.). Při dlouhodobé expozici ovlivňuje metabolismus vitaminu B12 a kyseliny listové. Podání oxidu dusného je kontraindikováno v I. a II. trimestru těhotenství vzhledem k jeho vlivu ...

Více

Na psa, jako je Extreme Orex Aykmar, jsem čekal celý život

Na psa, jako je Extreme Orex Aykmar, jsem čekal celý život již nebylo se pouze na MS kvalifikovat a skončit v polovině startovního pole, ale ta meta se posunula: Chci jet na MS se psem, který tam udělá vynikající výsledek a zapíše se tak do povědomí všech. ...

Více

Harvey B. Milkman, Stanley G. Sunderwirth: Craving for ecstasy and

Harvey B. Milkman, Stanley G. Sunderwirth: Craving for ecstasy and Za odměnu následuje divoká návštěva putyky s barvitým popisem všech stupidních zvyklostí (poučí se zde i český profesionál, například o tom, že hra na zubaře může být drastičtější než posezení v mu...

Více

Aptus® SentrX EYE GEL Aptus® SentrX SPRAY

Aptus® SentrX EYE GEL Aptus® SentrX SPRAY Tyto biopolymery vytvoří v poraněné tkáni matrici, která v součinnosti s obrannými mechanismy organismu napomáhá k tvorbě nové mezibuněčné hmoty a urychluje hojení.

Více