ministerstvo_obrany_ukrajiny_test_multifunkčního aditiva

Komentáře

Transkript

ministerstvo_obrany_ukrajiny_test_multifunkčního aditiva
Zpráva o výsledcích testu a aplikaci aditiva XXX XXX a XXX XXX, které
provedlo 10. Chemotologické Centrum Ministerstva obrany Ukrajiny
MULTIFUNKČNÍ ADITIVA XXX XXX (v tabletách) a XXX XXX (kapalina)
Popis produktu
Multifunkční aditiva XXX XXX a XXX XXX jsou 100% organické směsi pro
spalovací motory, které zajišťují opravdové úspory paliva, nárůst síly motoru a zároveň
snižují škodlivé výfukové emise. Tato aditiva vytváří 0,01 μ mikroskopický katalytický
povlak ve spalovací komoře, na ventilech, pístech a zapalovacích svíčkách, čistí motor od
uhlíku a redukují vytváření sazí na zapalovacích svíčkách, pístech, kroužcích a ventilech.
Aplikace aditiva XXX XXX a XXX XXX
XXX XXX se používá pro všechny typy aut se spalovacím motorem, včetně těch,
které používají organické palivo, do osobních aut a nákladních aut, letadel a helikoptér, které
používají benzínové palivo, do motorů lodí, říčních a mořských plavidel, železničních
lokomotiv, off-roadů, generátorů, čerpadel, motocyklů, sněžných skútrů, motorových kol,
sekaček atd. Optimální koncentrace pro motorová paliva je 0,5 gramů na 50 litrů nebo 0,010 g
na litr (jedna tableta na 50 litrů benzínu nebo nafty).
XXX XXX se používá s benzínovými nebo naftovými spalovacími motory při
optimální koncentraci 0,295 ml na 1 litr, což je standardní balíček 236 ml na 800 litrů paliva.
Dávkování doporučené výrobcem musí být přísně dodrženo. (Dávkování může být
uvedeno v uncích nebo galonech).
1 unce odpovídá 28,4 ml
1 galon odpovídá 3,785 l
Charakteristika aditiva XXX XXX a XXX XXX
XXX XXX a XXX XXX podle oficiálních údajů zajišťují:
- biologický nárůst oktanového čísla paliva až o 1,0 jednotku, nárůst cetanového
čísla paliva až o 1,5 jednotky;
- urychlení spalování paliva na začátku při kompresním zdvihu a nárůst síly
motoru;
- odstranění nespáleného palivového přebytku ze spalovací komory vhledem
k efektivitě spalování;
- zlepšení a prodloužení životnosti zapalovacích svíček a vstřikovacích trysek;
- prodloužení životnosti výfukového systému motoru a katalyzátoru;
- snížení klepání motoru;
- snížení rozdílného mechanického hluku a usnadnění zlepšení kvality řízení;
- zlepšení funkčnosti zážehového systému při extrémních teplotách v zimě
a v létě, stejně tak jako nárůst síly motoru při vyšší rychlosti a ostrém stoupání;
- skutečná úspora paliva o 7 – 14%;
- prodloužení životnosti motoru;
- snížení škodlivého CO - emisí výfukového plynu až o 75%.
Metody aplikace palivových aditiv
Jedna tableta XXX XXX se používá na 50 litrů jakéhokoliv paliva. XXX XXX se
používá na 40 – 75 litrů motorového paliva a naftového paliva. V případě, že kapacita
palivové nádrže je 4 – 75 litrů může se doplnit adekvátně 12 – 22 ml aditiva.
Aditiva se vkládají do palivové nádrže přímo před natankování a používají se při
každém tankování. Po použití přibližně 150 litrů paliva, je vytvořena katalytická vrstva ve
spalovací komoře.
XXX XXX a XXX XXX jsou účinná jak na starších tak na nových vozech; nicméně
v některých případech je nutné u osobních aut a nákladních aut třikrát až sedmkrát
natankovat, než se úspora paliva projeví. Pokud ukončíte používání produktu, vrstva posléze
zmizí, ale bude znovu obnovena, jakmile bude přidán produkt XXX XXX nebo XXX XXX
v požadovaném množství.
Tablety se úplně rozpustí v palivu motoru do 2,5 až 3 hodin. Pro urychlení procesu
rozpouštění je vhodné předem rozdrtit nebo rozpustit tablety v malém množství paliva.
Výsledky testu adivita XXX XXX (v tabletách) a XXX XXX (kapalina) používaných pro
všechny druhy paliva: benzín, nafta, bionafta a ethanol
10. Chemotologické Centrum v období od 3. března do 4. května 2007 rozpracovalo
a provedlo řadu testů s výše zmíněnými aditivy pro zajištění katalytického efektu:
- zvýšení oktanového čísla u benzínu typu A-80, A-92 a A-95 vyrobeného podle ДСТУ
(Státní standarty Ukrajiny) 4063-2001 pro automobilové motory až o 1,6 jednotek
oktanového čísla;
- zvýšení cetanového čísla u naftového paliva Л-0,2-62 vyrobeného dle ДСТУ 3868-99
až o 2,0 jednotek cetanového čísla;
- nárůst síly motoru vhledem k efektivitě spalování;
- zlepšení čištění nespálených palivových přebytků ve spalovací komoře;
- zlepšení funkčnosti zapalovacích svíček a vstřikovacích trysek;
- prodloužení životnosti výfukového systému motoru a katalyzátoru;
- snížení klepání a hrubého chodu motoru;
- skutečná úspora paliva;
- prodloužení životnosti motoru;
- snížení vypouštění škodlivého výfukového plynu do atmosféry.
Test výše zmíněných charakteristik byl proveden na УИТ-85 vybavení pro určení
oktanového čísla podle standardů ГОСТ 511-82 a na ИДТ-69 pro určení cetanového čísla
podle standardů ГОСТ 3122-67, stejně tak jako test na současném vozidle – osobní automobil
Opel Astra, rok výroby 2005, 1,4 litrů; Honda Accord, 1997, 2,0 litrů; Mercedes E220, 1999,
2,2 litrů.
Celková dojezdová vzdálenost Opelu Astra a Hondy Accord s benzinovým motorem
během období testů byla 6 552 km. Celková dojezdová vzdálenost Mercedesu E220
s naftovým motorem byla 4 500 km.
Aditiva mohou být použita pro nová vozidla po ujetí více než 2 500 km.
УИТ-85 vybavení bylo použito při testu pro určení motorového oktanového
ohodnocení 70:30% referenční směsi isooktanu a heptanu bez aditiv a s různým množstvím
aditiva XXX XXX v m/l; celkem čtyři vzorky. Oktanové ohodnocení výše zmíněného
referenčního paliva vzrostlo o 4,7 jednotku.
Bylo zde také provedeno šest testů se vzorky komerčních motorových benzínů A-80,
A-92 a 95 od rafinérie Lukoil oil. Stanovení motorového oktanového ohodnocení bylo
provedeno u tři vzorků bez aditiv a tří vzorků s aditivem XXX XXX v množství 0,125 g/l.
УИТ-85 zařízení pracovalo celkem 60 motohodin: 30 hodin s A-80, A-92 a A-95
benzínem bez XXX XXX a 30 hodin se stejným typem benzínu s aditivem XXX XXX.
Monitorování spalovacího procesu paliva bez aditiva bylo provedeno pomocí detonačního
senzoru a vybavení zapalovací svíčky, které bylo umístěno přímo ve spalovací komoře
motoru. Monitorování zanášení na senzoru a zapalovací svíčky bylo prováděno po každých
deseti hodinách běhu motoru.
Výsledkem monitorování za použití zapalovacích svíček a detonačního senzoru bylo,
že na nových (vyčištěných) zapalovacích svíčkách a senzorech se utvořila lesklá žlutá
mikroskopická vrstva, zatímco na zapalovacích svíčkách a senzorech po 10 hodinách práce
motoru bez aditiva byla vytvořena tmavá usazenina sazí.
Po deseti hodinách práce na senzorech a zapalovacích svíčkách s tmavou usazeninou
sazí bylo vysledováno postupné odstranění spolu s utvořením lesklé mikroskopické vrstvy.
Popsané výsledky jsou ilustrovány na fotografiích.:
-
fotografie č. 1 - detonační senzor УИТ-85 vybavení a zapalovací svíčky vyčištěné od
usazenin;
-
fotografie č. 2 – detonační senzor УИТ-85 vybavení a zapalovací svíčky po deseti
hodinách chodu motoru za použití A-95 benzínu bez použití aditiva XXX XXX;
-
fotografie č. 3 - detonační senzor УИТ-85 vybavení a zapalovací svíčky – předem
očištěny od usazenin - po deseti hodinách chodu motoru za použití A-95 benzínu za
použití aditiva XXX XXX v množství 0,5 gramů na 50 litrů;
-
fotografie č. 4 - detonační senzor УИТ-85 vybavení a zapalovací svíčky - předem
neočištěny od usazenin - po deseti hodinách chodu motoru za použití A-95 benzínu
bez použití aditiva XXX XXX v množství 0,5 gramů na 50 litrů;
-
fotografie č. 5 – komparační analýza senzorů:
5. nalevo - předem očištěný senzor
1. nalevo – očištěný senzor po 10-ti motorových hodinách bez aplikovaného aditiva;
2. nalevo – předem neočištěný senzor po 5-ti motorových hodinách s aditivem;
3. nalevo – předem neočištěný senzor po 10-ti motorových hodinách s aditivem;
4. nalevo – předem neočištěný senzor po 20-ti motorových hodinách s aditivem.
ИДТ-69 zařízení pracovalo celkem 20 motohodin za použití naftového paliva Л-0,262: deset hodin bez aditiva XXX XXX a deset hodin s aditivem. Monitorování usazování bylo
provedeno za použití pístů pro změnu úrovně komprese motoru vybavení.
Výsledkem monitorování pístu bylo určení, že na očištěném dnu válce bez použití
aditiva se vytvořila tmavá usazenina sazí. Po deseti hodinách chodu pístů s tmavou
usazeninou bylo vysledováno postupné odstranění spolu s utvořením lesklé mikroskopické
vrstvy.
Když běžel motor na naftové palivo s aditivem na pístech, které byly předem očištěny,
vytvořila se lesklá žlutá mikroskopická vrstva.Vzhledem k efektu aditiva došlo ke zvýšení
cetanového ohodnocení spalování paliva a snížení hrubého chodu motoru.
U Opelu Astra a Hondy Accord na začátku aplikace aditiv, došlo k odstranění
usazenin ve spalovací komoře a pístu, což je možné na některých vozidlech kvůli
předchozímu používá paliv nižší kvality. To vedlo ke kontaminaci palivového systému a také
k poruše motorových operací, což je důkaz efektu aditiva.
Pro vyřešení této situace je nezbytné pokračovat v aplikaci aditiva a, pokud to bude
nezbytné, vyčistit palivový systém vozidla.
Během aplikace aditiva XXX XXX došlo k poklesu vyprodukovaných škodlivých
výfukových plynů do atmosféry od 0,5 do 0,2% a zvýšil se volnoběh motoru, což se měřilo
pomocí digitálního tachometru. Když se kontrolovala spalovací komora za pomoci zařízení
pro úpravu přívodu paliva do spalovací komory, změna barvy plamene ze světle červené do
světle modré odhalila důkazy zrychlení spalování paliva na začátku kompresního zdvihu,
stejně tak jako nárůst síly motoru.
U Mercedesu E220 na začátku aplikace XXX XXX byla zlepšena efektivita spalování
a spotřeba paliva byla snížena o 0,5 l na 100 km.
Majitelé vozů, které se zúčastnily pokusu, mají dojem, že došlo k nárůstu síly motoru
a k hladšímu chodu naftových motorů v případě studeného startu.
Závěry:
Aditiva XXX XXX a XXX XXX zajišťují:
- chemický nárůst oktanového ohodnocení paliva až o 4,7 jednotku a nárůst
cetanového ohodnocení paliva až o 2,0 jednotky;
- urychlení spalování paliva na začátku při kompresním zdvihu a nárůst síly
motoru;
- zlepšení odstraňování nespáleného palivového přebytku ze spalovací komory;
- zlepšení funkčnosti zapalovacích svíček a vstřikovacích trysek;
- prodloužení životnosti výfukového systému motoru a katalyzátoru;
- snížení klepání motoru;
- snížení rozdílného mechanického hluku, což usnadní zlepšení kvality řízení;
- zlepšení funkčnosti zážehového systému při extrémních teplotách v zimě
a v létě, stejně tak jako nárůst síly motoru při vyšší rychlosti a ostrém stoupání;
- skutečná úspora paliva o 6 – 23% a více: podívej se na zápis;
- prodloužení životnosti motoru;
- snížení o více než 60% škodlivého CO výfukového plynu vypouštěného do
atmosféry.
Testy byly provedeny vyššími badateli 10. Chemotologického Centra.
P.I. Zvyagin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPIS
charakteristiky vozidel, která se zúčastnila zkoušky aplikace aditiva XXX XXX během
období od 23. března do 4. května 2007.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESTOVACÍ CENTRUM PRO NAFTOVÉ PRODUKTY, „10. CHEMOTOLOGICKÉ
CENTRUM“
03115, Kyjev, Otdiha 9A, telfon 452-34-01, fax 424-23-39
ZÁZNAM O TESTU
25. dubna 2007
Akreditované Testovací Centrum „10. Chemotologické Centrum“ (registrační číslo
2H389 od 17. září 2004 do 16. září 2007) provedlo test směsi isooktanu a n-heptanu v poměru
70:30% při dodání aditiva XXX XXX v množství 0,0125 g/l, 0,025 g/l a 0,0375 f/l
a motorového benzínu A-80, A-92 a A-95 při dodání aditiva XXX XXX v množství 0,0125
g/l a naftového paliva Л-0,2-62 při dodání aditiva XXX XXX v množství 0,295 ml/l.
Test byl objednán „ XXX XXX.
Test byl proveden na základě Smlouvy č. 30 ze dne 23. 3. 2007.
1. CHARAKTERISTIKA TESTOVANÝCH VZORKŮ
1.1
Jména a typy vzorků: referenční isooktan v souladu se standardy ГОСТ 1243383 a referenční n-heptan v souladu se standardy ГОСТ 25828-83.
Vzorky motorového benzínu typu: A-80, A-92 a A-95 v souladu se standardy ДСТУ
4063-2001 a naftového paliva Л-0,2-62 v souladu se standardy ДСТУ 3868-99 v množství 20
l každý; palivová aditiva XXX XXX a XXX XXX byla dodána do 10. Chemotologického
Centra obchodním zástupcem XXX XXX.
3. CHARAKTERISTIKA TESTU
3.1
Test proběhl v období od 23. března do 25. května 2007.
3.2
Test proběhl s doručenými vzorky za dodání aditiva XXX XXX v množství
0125 g/l, 0,025 g/l a 0,0375 f/l do směsi isooktanu a n-heptanu v poměru 70:30%,
motorového benzínu typu A-80, A-92 a A-95 při dodání aditiva XXX XXX v množství
0,0125 g/l a naftového paliva Л-0,2-62 při dodání aditiva XXX XXX v množství 0,295 ml/l.
Během testů oktanové ohodnocení, v souladu se standardem ГОСТ 511-82 „Palivo pro
motor. Motorová metoda pro určení oktanového čísla“ a cetanové ohodnocení v souladu se
standardem ГОСТ 3122-67 „Naftové palivo. Metoda pro určení cetanového čísla“
v doručených vzorcích, pro stanovení vlivu aditiva na oktanové a cetanové ohodnocení.
3.3
Příprava vzorků proběhla objemovou metodou.
3.4
Test proběhl za použití УИТ-85 vybavení, výrobní číslo 329 (certifikovaný test
měřícího vybavení č. 36-1/1863, platnost do 5. 10. 2007) a ИДТ-69 vybavení pro určení
cetanového čísla (certifikovaný test měřícího vybavení č. 36-1/2009, platnost do 5. 10. 2007).

Podobné dokumenty

61-0-0295 Obecná pravidla pro seřízení

61-0-0295 Obecná pravidla pro seřízení Pokud chce (potřebuje) zákazník provozovat motor v nastavení jiném, než předepisuje technická specifikace motoru, je potřeba aby toto nastavení splňovalo legislativní požadavky země, kde je motor p...

Více

Informační leták VERVA Diesel

Informační leták VERVA Diesel norem na ochranu ovzduší. Jsou plně kompatibilní s  novými trendy v  konstrukci vozidel, například s extrémně vysokými vstřikovacími tlaky u dieselových motorů či přímým vstřikováním a spalováním v...

Více

Rozměry Instalace studená udená ená á tep lá plá á Vysvětlení

Rozměry Instalace studená udená ená á tep lá plá á Vysvětlení spojku , poté nasaďte podložku se sítkem  do spojovacího šroubení  směšovače , poté našroubujte  do ohnuté spojky . Klíčem spojku pevně utáhněte a nasuňte dekorativní kryt  až ke stěně.

Více

AVAST Internet Security 6 s programem DUEL

AVAST Internet Security 6 s programem DUEL Běžně není potřeba program Avast nijak nastavovat, protože jeho koncepce je v základním nastavení velmi přívětivá (tedy pokud v průběhu instalace ponecháte defaultní nastavení). Veškeré procesy pro...

Více

DESÁTÉHO VÝROČÍ ZALOŽENÍ CENTRA PRO INTEGRACI CIZINCŮ

DESÁTÉHO VÝROČÍ ZALOŽENÍ CENTRA PRO INTEGRACI CIZINCŮ Další podrobnosti a letáčky v různých jazycích jsou také k dispozici na www.cicpraha.org v sekci AKTUALITY. Těšíme se na Vás i Vaše blízké! Budeme rádi pokud zprávu o této akci předáte dál.

Více