Anaerobní vyhnívání Výroba bioplynu

Transkript

Anaerobní vyhnívání Výroba bioplynu
Anaerobní vyhnívání
Výroba bioplynu
hmota se mění na bioplyn, převážně bez přístupu vzduchu. A přidáváním
mikroorganismů. Hadicová čerpadla Verderflex se ukázala jako vynikající
čerpadla pro anaerobní vyhnívání. Přečtěte si zde dva příklady:
“Využití odpadních potravin” a “Výroba bioplynu”.
Využití potravinářského odpadu
a výroba bioplynu
Prestižní pivovar založený v Norfolk,
který produkuje kvalitní jemné pivo,
instaloval zařízení pro anaerobní
vyhnívání pro výrobu bioplynu. Ten
dále putuje do národní sítě plynu.
Zařízení pro anaerobní vyhnívání
je zásobeno komunálním
bioodpadem, prošlými potravinami ze
supermarketů a odpadem z pivovaru.
Organická hmota je dopravována
do zásobníku, ve kterém je pomocí
nožového zařízení rozřezána.
Verderflex čerpadla přesouvají
nakrájenou hmotu ze zásobníku do
tepelného výměníku, kde dojde ke
zvýšení teploty a dále putuje do
Verderflex Dura anorganický tlumící
přepojené sestavou potrubí na
hlavního vyhnívacího zařízení.
roztok pH (buffer) na urychlení a
maximalizaci plochy povrchu a další
maximalizování rozkladu materiálu.
zrychlení vyhnívacího procesu a tím
Když horký organický materiál
získání maxima tepla a bioplynu.
vstoupí do hlavního vyhnívacího
Velké množství organického
zařízení je do něho spolehlivě
materiálu je rozvířeno čerpadly
Teplo je zpětně recyklované ve
a přesně dávkován čerpadlem
Verderflex v technické místnosti
výměníku tepla.
>>
AD Biogas
Anaerobní vyhnívání poskytuje energii z obnovitelných zdrojů. Organická
Po dokončení procesu anaerobní
Příklady využití čerpadel Verderflex
fermentace je digestát a odpadní
v anaerobní fermentaci:
voda čerpaná z nádrží čerpadlem
Nařezaný studený organický materiál
Verderflex pro další využití jako
Teplý organický materiál
hnojivo. Výsledným produktem je
Teplý vyhnívací kal
bioplyn, který je filtrován a dále
Odpadní voda
připraven pro vpuštění do národní
Enzymy a chemické roztoky
rozvodné sítě zemního plynu. <<
Další druhy čerpadel při výrobě bioplynu
Spirálová čerpadla HUS
Spirálová čerpadla HUS jsou díky své konstrukci vynikajícím řešením pro
čerpání odpadu s obsahem pevných látek, jako jsou např. kosti. Podíl pevných
částic může být až 10-13 %.
K dostání jsou jak ve standardním provedení s mechanickou ucpávkou, tak
se s ucpávkou šňůrovou. Mohou být instalována v horizontální či vertikální
poloze, monobloková či na společném rámu, dodávají se také s pohonem
pomocí klínového řemene.
Max. Průtok: až 1030 m3 / h
Verderpro vřetenová čerpadla
Na výrobu bioplynu z odpadu z ryb je čerpadlo
App_AD_Biogas_FEB2012_(cz)
Verderpro používané jako skutečně „zelený“ pokrok.
www.bia-verder.cz
AT Wien BE Aartselaar BG Sofia CH Basel CN Shanghai CZ Praha DE Haan FR Eragny s/Oise
GB Castleford/London HU Budapest IT Torre Boldone JP Tokyo NL Groningen/Vleuten PL Katowice
RO Bucuresti/Sibiu SK Bratislava RU St Petersburg US Newtown/Macon ZA Northriding

Podobné dokumenty

Literatura - Goftegu.cz

Literatura - Goftegu.cz Čech, Libor, Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu, Univerzita Pardubice 2010; Bijankhan, M., „The Role of the Corpus in Writing a Grammar: An Introduction to a Software“, ...

Více

Prospekt

Prospekt The new series of Verderair AODD pumps is standard executed with overmolded diaphragms: The heavy duty PTFE diaphragms. Verderair is now offering new Heavy Duty PTFE Diaphragms for the new Sanitary...

Více

Stop pěstírnám marihuany

Stop pěstírnám marihuany Do domu se často vstupuje přes garáž nebo zadním vchodem, aby se zakryla skutečná činnost. Je patrná manipulace s přívodem elektriky buď v rozvodné skříni či v místě přívodu do domu. Okna jsou zatl...

Více

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ Chladicí a mrazicí stoly společně s chladicími a mrazicími skříněmi jsou určeny do jednotlivých prostorů v gastronomických provozech pro usnadnění práce zaměstnanců. Zvýšují produktivitu dodržování...

Více

Chladící a mrazící zařízení

Chladící a mrazící zařízení 24 hodin u jednotlivých typů jsou podmíněny teplotou přívodní vody 15°C a teplotou okolního vzduchu 21°C. Při odchylce těchto hodnot směrem vzhůru klesá výrobní kapacita u všech modelů. Chlazení vý...

Více

Čerpadla pro zemědělství Katalog

Čerpadla pro zemědělství Katalog JEDNOVŘETENOVÁ ČERPADLA POUŽITÍ: Univerzální pro abrazivní a vysoce viskózní kapaliny.

Více

Provozní předpisy

Provozní předpisy Dávkovací čerpadla ProMinent nesmí být kombinována s díly, které nejsou odzkoušeny a schváleny firmou ProMinent. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění a poškození, za něž firma ProMinent nenese...

Více