Produktový list Remosil_OM_500_CZ-E-2016

Transkript

Produktový list Remosil_OM_500_CZ-E-2016
ft
prü
Unte
r
ehmen
Ge
es
n
EN ISO 9001
EN ISO 14001
REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich
REMOSIL OM 500
Technický list
Technical Data Sheet
Typ
Type
modifikovaný jednosložkový základ s obsahem
zinkového prachu na bázi ethylsilikátu s
rychlým schnutím. Pro tloušťku vrstvy do 100
µm.
modified one component-zinc dust paint
based on ethyl silicate, with quick drying.
For layers up to 100µm.
Very good corrosion protection
Má velmi dobré antikorozní vlastnosti.
Colour
Odstín
grey
šedý
Předúprava povrchu
Ocel otryskaná dle EN ISO 12944/4,
stupeň Sa2½ drsnost povrchu střední (G) dle ISO
8503-1.
Recommended Substrate
blast cleaning acc. ISO 12944/4
grade Sa 2 ½, roughness medium (G) acc.
ISO 8503-1.
Application
Aplikace
obvykle airless (doporučujeme: tryska větší než
0,35 mm; tlak mezi 100 a 200 bar) nebo tlakový
hrnec.
U menších ploch je možná i aplikace válečkem a
štětcem.
Před aplikací barvu dobře promíchejte ruční
míchačkou. Během přestávky plechovku s
barvou uzavřete krytem, aby se netvořil
škraloup. Vrchní ethylsilikátovou barvu
nanášejte ve dvou krocích. První vrstvu jen
tence naprašte a poté stříkejte požadovanou
vrstvu.
usually by spraying with airless
(recommendation: nozzle > 0.35 mm,
spray pressure between 100 and 200 bar)
or pressure pot.
Smaller surfaces may as well be coated by
roller or brush.
Before application the paint shall be well
mixed with a mechanical agitator. During
application pauses paint receptacle must be
covered to avoid skinning.
Overcoating of ethyl silicate primers should
be done in two steps.
First a thin layer and after short time second
layer to the recommended NDFT.
Repair
Opravné nátěry
Opravy nátěru REMOSIL OM 500 při poškození při
transportu nebo montáži konstrukce doporučujeme
provádět následujícím způsobem:
Remosil_OM_500_CZ+E 2016.doc
for touching up transport or mounting damage
on constructions coated with REMOSIL OM 500
we recommend:
a)
spotblasting Sa 2 ½ and touching up
Strana 1 ze 3
Technisches Merkblatt
Rembrandtin Lack
with REMOSIL OM 500,
a) otryskat na Sa 2 ½ a přelakovat REMOSIL
OM 500
pokud tento způsob není možný:
b) Ručně odstranit rez St 3 a přelakovat s
REMOPLAST EP Zink (do 150°C) nebo
REMOSIL S Zink (150-400°C, tloušťka
vrstvy 20-30 µm)
Technical Data Sheet
if not possible:
b)
manual derusting St 3 and touching up with
REMOPLAST EP Zinc (up to 150°C) or
REMOSIL S Zinc (150-400°C,
DFT 20-30 µm)
Film thickness
Tloušťka vrstvy
according to application method up to100 µm
dle metody aplikace do 100 µm
Spreading rate
Spotřeba
theoretical:
teoretická:
0,31 kg/m²/70 µm
0,31 kg/m²/70 µm
Thinner
Ředidlo
thinner 400
Verdünnung 400
Drying time
Schnutí
(20°C / 65 % r.F. / 50µm)
tack free
approx. 15 min.
to be handled
approx. 30 min
to be overcoated approx. 16 hours
(20°C / 65 % r.F. / 50µm)
prachu nelepivý po 15 minutách
manipulovatelný po 30 minutách
přetíratelný
po 16 hodinách
Nižší teplota nebo nižší vlhkost vzduchu
prodlužuje interval přetíratelnosti.
Neaplikujte při relativní vlhkosti vzduchu pod 50% a
relativní teplotě pod 5°C.
Lesser temperature and/or humidity requires
longer waiting period. Do not use under 5°C
and under 50 % relative humidity
Viscosity
Viskozita
approx. 25 s according ISO 2431 / 4 mm
ca. 25 s ISO 2431 / 4 mm
Specific gravity
Specifická hmotnost
approx. 2,5 g/cm³
ca.. 2,5 g/cm³
Solids content
Sušina
approx. 81% weight (acc.EN ISO 3251)
approx. 57% volume (acc.DIN 53219)
ca. 81% váhově (dle EN ISO 3251)
ca. 57% objemově (dle DIN 53219)
Teplotní odolnost
max. 500°C
VOC
Temperature load
up to 500°C
VOC
(calculated) 473g/l
(počítané) 473g/l
Remark
Omezení použití
minimum application temperature +5°C!
neaplikujte při teplotách pod +5°C !
Remosil_OM_500_CZ+E 2016.doc
Strana 2 ze 3
Technisches Merkblatt
Rembrandtin Lack
Technical Data Sheet
Další obecné technické informace k našim
Further general technical informations at
produktům najedete na www.rembrandtin.com
www.rembrandtin.com
Skladovatelnost
Storability
minimálně 12 měsíců v originálních obalech
at least 12 month in sealed original barrels at
normal temperature
Balení
Packing
Soudky 25 kg netto
25 kg hobbocks net
VbF-klasifikace
VbF class
odpadá
no declaration necessary
Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
A-1210 Wien
www.rembrandtin.com
Mail:
Tel:
Fax:
[email protected]
+43 1 27702-0
+43 1 27702-40
Tyto údaje se zakládají na zkušenostech. Protože nemáme vliv na aplikaci nátěru, můžeme pouze zaručit konstantní
kvalitu našich produktů. Změny vyhrazeny
8/10/14
Remosil_OM_500_CZ+E 2016.doc
Strana 3 ze 3

Podobné dokumenty

Produktový list Rem_Aqua_LAC_DS_Glimmer_CZ+E

Produktový list Rem_Aqua_LAC_DS_Glimmer_CZ+E 1,5 – 1,6 g/cm³ (with micaceous iron oxide)

Více

Loctite® 3090

Loctite® 3090 Doba zpracovatelnosti Manipulační pevnost Úplné vytvrzení

Více

Produktový list Rem_Aqua_GLF_CZ

Produktový list Rem_Aqua_GLF_CZ reached after a drying time of 7 days at room

Více

Produktový list Thermodur_600_AQUA_CZ_E_2014

Produktový list Thermodur_600_AQUA_CZ_E_2014 prachu nelepivý po: 20 min/20 ºC/ ca 30 µm TSV manipulovatelný: 1h /20 ºC/ ca 30 µm TSV

Více

Produktový list Thermodur_600_STAN_CZ_EN

Produktový list Thermodur_600_STAN_CZ_EN solids content, volume-solids content, spec. gravity theoret. spread rate according to the color-shade.

Více

Produktový list Rem_Aqua_415_CZ

Produktový list Rem_Aqua_415_CZ reached after a drying time of 7 days at room temperature, on aluminum and zinc surfaces

Více

Produktový list ES-Lack_wvb_CZ-E

Produktový list ES-Lack_wvb_CZ-E Immediately after processing tools have to be cleaned with water.

Více

Produktový list Remoplast_KS-R_Grund_NOVA_CZ

Produktový list Remoplast_KS-R_Grund_NOVA_CZ on epoxy resin and zinc phosphate. Processing at temperatures down to 0°C possible. Excellent anticorrosive characteristics, high abrasion resistance.

Více

Produktový list Epoxy_41_Universalgrund-CZ-EN

Produktový list Epoxy_41_Universalgrund-CZ-EN Epoxy_41_Universalgrund CZ+EN 2014

Více

Produktový list Thermodur_600_ASS_CZ_EN

Produktový list Thermodur_600_ASS_CZ_EN processing and mixed with the hardener thinner in a mixing rate of 10:1. It is advisable to use an

Více