Produktový list Remoplast_KS-R_Grund_NOVA_CZ

Transkript

Produktový list Remoplast_KS-R_Grund_NOVA_CZ
es
Unte
r
n
ft
EN ISO 9001
Ge
prü
ehmen
EN ISO 14001
REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich
REMOPLAST KS-R GRUND NOVA
Technický list
Technical Data Sheet
Typ
Type
2-složkový základní nátěr na bázi epoxidové
pryskyřice s obsahem zinkfosfátu s rychlým
zaschnutím a rychlým prosycháním. Aplikace
možná při teplotě do 0°C. Vynikající
antikorozní vlastnosti a mechanická odolnost.
quick drying two-component primer, based
on epoxy resin and zinc phosphate.
Processing at temperatures down to 0°C
possible.
Excellent anticorrosive characteristics, high
abrasion resistance.
Odstíny
Colour
Světle šedá, červenohnědá
light-grey, red-brown
Připravený podklad
Recommended Substrate
- Ocel: tryskaná Sa 2 ½
podle EN ISO 12944/4
- steel: blast cleaning (grade Sa 2 ½)
acc.ISO 12944/4
Způsob aplikace
Application
natíráním, stříkáním, nebo airless-stříkáním
by brushing, spraying or airless-spraying
Doporučená tlouštˇka vrstvy
Film thickness
40 - 120 µm, dle aplikační metody
40 - 120 µm, acc. to application method
Poměr mísení složek
Mixing ratio
15 váhových dílů Remoplast KS-R-Grund
NOVA
1 váhový díl Remoplast Rapid Härter
Doba zpracovatelnosti
6 hodin při 20°C
Pot life
6 hours at 20°C
Vydatnost
teoretická:
15 parts by weight Remoplast KS-R Grund
NOVA
1 part by weight Remoplast Rapid
hardener
0,23 g/m²/80 µm
Consumption
Ředění
theoretical:
Materiál je po smíchání obou složek bez
předreakční doby připraven k použití. Pro
ředění a čištění nástrojů používejte ředidlo
Verdünnung 400.
Thinner
Schnutí (80 µm TSD)
prachu nelepivý TG1 – po 15 min/23°C/50%r.v.
- po 30 Min/ 0°C/85% r.v.
přetíratelný TG6 - po 75 Min/23°C/50% r.v.
po 6 Std / 0°C/85% r.v.
Remoplast_KS-R_Grund_NOVA_CZ+E
0,23 kg/m²/ 80 µm
after mixing of components, material is
ready to apply without any pre-reaction
time.
For thinning and cleaning use thinner 400.
Drying time (80 µm DFT)
dust-free TG1
- after 15 min/23°C/50% rH
Strana 1 ze 2
Technický list
Rembrandtin Lack
Viskozita
Thixotropní
Specifická váha
- after 30 min/ 0°C/85% rH
overcoatable TG6
- after 75 min/23°C/50%
rH
- after 6 hrs / 0°C/85%
rH
ca. 1,6 g/cm³ ve směsi
Viscosity
Pevné částice ve směsi
thixotropic
ca. 54% objemově, ca. 75% váhově
Teplotně odolný do
max. 120°C
Technical Data Sheet
Specific gravity
approx. 1,6 g/cm³ in mixture
Solid contents in Mischung
approx. 54% volume, approx. 75% weight
VOC ve směsi
(světle šedá – počítaná) 400 g/l
Pokyny pro použití
Naneste bezprostředně po tryskání, abyste
zabránili vzdušné korozi. Podklad musí být
očištěný bez solí, vlhkosti a okují. Během
aplikace a schnutí musí být teplota materiálu
a okolí min. 0°C při maximální vlhkosti
vzduchu 80 %. Podklad min. 3°C nad
rosným bodem a min. 0°C. Uvedené tloušťky
vrstvy nepřekračujte – prodlužujete zbytečně
dobu schnutí.
Tak jako všechny epoxidové materiály má i
REMOPLAST KS-R GRUND NOVA při
vystavení UV záření tendenci křídovatět. Proto
doporučujeme při venkovním umístění
výrobku nanést ještě vrchní polyuretanový lak.
Skladování
V originálním balení 1 rok od data výroby
Temperature load
up to. 120°C
VOC in mixture
(light-grey– calculated) 400 g/l
Remark
The primer must be applied immediately
after sandblasting to avoid flashrust. The
surface
has to be free of dust, salt, moisture and
ice. Ambient air temperature and
temperature of surface at least 0°C max.
humidity 80% during application and drying.
Temperature of surface 3°C above
dewpoint,
at least 0°C.
Unnecessary high filmthickness effects to
longer drying times.
Balení
Because epoxymaterials tends to chalking
at UV-loading we recommend coating with
PUR-based material before delivering.
Složka A: 24 kg
Složka B: 1,6 kg
Storability
1 year from date of manufacture in original
barrels
Packing
component A: 24 kg
component B: 1,6 kg
Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG
Mail: [email protected]
Ignaz-Köck-Straße 15
Tel:
+43 1 27702-0
A-1210 Wien
Fax:
+43 1 27702-40
www.rembrandtin.com
Tyto údaje se zakládají na zkušenostech. Protože nemáme vliv na aplikaci nátěru, můžeme pouze
zaručit konstantní kvalitu našich produktů. Změny vyhrazeny 22/02/12
Remoplast_KS-R_Grund_NOVA_CZ+E
Strana 2 ze 2

Podobné dokumenty

Produktový list Rem_Aqua_LAC_DS_Glimmer_CZ+E

Produktový list Rem_Aqua_LAC_DS_Glimmer_CZ+E 1,5 – 1,6 g/cm³ (with micaceous iron oxide)

Více

Produktový list Epoxy_41_Universalgrund-CZ-EN

Produktový list Epoxy_41_Universalgrund-CZ-EN After air- or stove-drying grinding with wet

Více

Produktový list

Produktový list Teploty pod +10°C prodlužují nepřípustně schnutí a proto při nich aplikaci nedoporučujeme. Temperatures below +10°C extend the drying process inadmissible and this are not recommended.

Více

Produktový list ES-Lack_wvb_CZ-E

Produktový list ES-Lack_wvb_CZ-E Immediately after processing tools have to be cleaned with water.

Více

29116 (LS116) - SYNTOLACK

29116 (LS116) - SYNTOLACK Přelakování při 20°C: do 2 hodin nebo po 48-72 hodinách dle tlouštˇky vrstvy. Doporučená tlouštˇka vrstvy: 40-50 µ Vydatnost (teoretická): 1 l směsi = 6,5-7 m² 50 µ 1 kg směsi = 6,5-7 m² při 50 µ D...

Více

Produktový list Rem_Pur_310_Klarlack_CZ-DE

Produktový list Rem_Pur_310_Klarlack_CZ-DE Immediately after processing tools have to be

Více