8+ LESSON SIX: The enormous sandwich 2 1. Lead

Transkript

8+ LESSON SIX: The enormous sandwich 2 1. Lead
8+ LESSON SIX: The enormous sandwich 2
1. Lead-in: Are you tired? Are you hungry?
2. Revision/opakování: Food song: match the food cards (děti řadí kartičky s jídlem, jak jdou po
sobě v písničce)
3. Eliciting and introducing vocabulary: Do you like …?
Do you like tomatoes?
Yes, I do.
Do you like …?
Delicious.
4.
a)
b)
c)
Story 5: The Enormous sandwich
Prediction/Odhad: What do you think children learn in a school for witches? Magic and spells.
Listen to the story (děti poslouchají, učitel ukazuje obrázky)
Comprehension/porozumnění:
Who is hungry?
Do they like cheese? Do they like tomatoes, …?
What do they make?
Is the sandwich small?
d) Find Colin the caterpillar. Do Colin and follow the story with him. (Děti dělají prstem
housenku, která přelézá z obrázku do obrázku dle poslechu.)
e) Acting out the story (učitel s dětmi přehrává příběh).
5. Follow-up activity: Lesson 2 (str. 38)
6. Leaves: find matching leaves (najdi listy, které k sobě patří). Count the leaves.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recommended homework /Doporučený domácí úkol:
1. Opakovat slovní zásobu (názvy potravin, „delicious“, fráze „I’m hungry”, “leaves”)
2. cvičení ze cvičebnice na str. 31
3. pracovní list na listy

Podobné dokumenty

SESSION EIGHTEEN: ANIMALS AT SEA Na tabuli je

SESSION EIGHTEEN: ANIMALS AT SEA Na tabuli je 7. Chinese whispers/Tichá pošta – procvičování slovní zásoby 8. Textbook work: str. 29 a) Point to animals. b) Mime: učitel předvádí, děti ukazují a říkají. c) Eliciting: vracíme se k obrázkům na t...

Více

Motýl - koloběh života

Motýl - koloběh života - www.motyli.kolas.cz/babocka-pavi-oko-io.htm - www.motyli.kolas.cz/otakarek-fenyklovy-machaon.htm


Více

8+ LESSON TWELVE 1. Talking about Christmas, talking

8+ LESSON TWELVE 1. Talking about Christmas, talking My chair is big. My bed is big. I´m Mummy Bear My bowl is small. My chair is small. My bed is small. I´m Baby Bear. My bowl is tiny … 4. Listen to the song and sing along (The Bear Chant) 5. Play a...

Více

Asylum amnesia

Asylum amnesia Hráč 4 si vezme memory point. -Prohloubení vzpomínky: Hráč 1 má možnost jakoukoliv vzpomínku prohloubit. Tedy vzpomenout si na více podrobností tím, že zaplatí další memory point. V našem příkladě ...

Více