Collegium Marianum Maddalena ai piedi di Cristo

Transkript

Collegium Marianum Maddalena ai piedi di Cristo
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Maddalena ai piedi di Cristo
Oratorium Antonia Caldary
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Maddalena ai piedi di Cristo
Antonio Caldara
Maddalena ai piedi di Cristo (Magdaléna u nohou Kristových) je kompaktním, vyzrálým
dílem, které nepostrádá dramatické napětí. Zásadním tématem je vnitřní konflikt mezi
dobrem a zlem zosobněný ve volbě, před níž stojí hlavní postava oratoria. Nerozhodná
Magdalena, nabádána svoji sestrou Martou ke kajícnosti, prožívá vnitřní boj, který o její
duši svádí Nebeská a Pozemská láska.
Antonio Caldara (1670–1736) patří se
svými čtyřiceti oratorii mezi nejplodnější autory tohoto žánru vrcholného
baroka. Svou hudební kariéru začínal
jako cellista a skladatel v Benátkách,
poté působil v Římě a posledních dvacet let strávil u císařského dvora ve
Vídni. Forma oratoria se prolíná celou
jeho tvorbou.
První módní vlna oratoria přišla do
Benátek okolo roku 1667 a s tímto
žánrem zde bylo spojováno především
jméno Caldarova učitele Giovanniho
Legrenziho. Caldara nastoupil ve dru
hé vlně (1696-99) a Maddalena ai piedi di Cristo snad mohla jeho být přispěním ke druhé postní sezóně. V devadesátých letech 17. století se Caldara začal prosazovat jako skladatel - pod prvními dvěma opusovými čísly vyšly dva soubory triových sonát ovlivněných Corellim, vznikly také čtyři opery. S formou oratoria se pravděpodobně seznámil
prostřednictvím díla svého učitele, i když jako nový žánr s nejistými možnostmi uvedení
nemohlo být oratorium pro mladého ctižádostivého skladatele tak atraktivní jako
v Benátkách velmi populární opera.
Maddalena ai piedi di Cristo se poprvé od premiéry objevila až roku 1713 v Císařské
kapli ve Vídni, po Caldarově návštěvě u dvora, kde se ucházel o místo císařského Kapellmeistera. Záznamy děl komponovaných pro císařský dvůr ve Vídni jsou nejrozsáhlejší, dochovalo i se všech 25 oratorií, z nichž většina je svázána s obřady postní doby. V
Císařské kapli bylo každým rokem provedeno čtyři až pět oratorií od skladatelů zaměstnaných u dvora, nejčastěji se však hrála díla Caldarova, který přispíval každý rok novou
skladbou. U jeho raných děl je mnohem obtížnější určit přesně rok vzniku a místo uvedení. Víme pouze, že před rokem 1710 napsal 8 oratorií, a že většina z nich byla v letech
1690-1708 hrána v Benátkách, Mantově, či Římě.
Základním stavebním prvkem Caldarovy partitury Maddalena ai piedi di Cristo je da
capo árie vycházející z ABA schématu. V rámci tohoto vzorce lze dále rozlišit dvě skupiny árií s odlišnými charakteristikami. Na jedné straně jsou to komorní árie vypsané pro
sólový zpěv doprovázený pouze continuem, ale ohraničené ritornelly pro pětihlasé
smyčce, a na druhé straně rozsáhlejší konstrukce, ve kterých je zapojen celý doprovodný
orchestr. Caldara vědomě využívá kontrastu mezi oběma typy árií. Menší typ je typický
pro nejniternější místa libreta. Svým především sylabickým textovým základem
(koloratury se zde objevují jen výjimečně) a absencí teatrálních gest jsou ideální pro vyjádření hloubavé polohy, která je pro text zásadní. Některé z rozšířených da capo árií se
blíží extravagantnímu opernímu stylu, jiné posilují ta místa v libretu, kde by vysokému
citovému náboji neodpovídal komorně obsazený doprovodný ansámbl.
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Maddalena ai piedi di Cristo
Antonio Caldara
5. října 2010 - premiéra
Kostel sv. Šimona a Judy, Praha
Obsazení:
Hana Blažíková – Maddalena S
Heidi Maria Taubert (DE) – Marta S
David Erler (DE) – Amor Celeste A
Markéta Cukrová – Amor Terreno A
Tomáš Kořínek – Cristo T
Roman Janál – Fariseo B
Collegium Marianum
koncertní mistr – Dmitry Sinkovsky (RU)
vl. ripieni – Lenka Torgersen, Jiří Pospíchal, Simona Tydlitátová,
Magdalena Malá,
Jan Hádek a Martina Štillerová
vla. – Vojtěch Semerád, Andreas Torgersen, Veronika Jíchová a Lýdie Cillerová
vlc. – Hana Fleková
theorba – Jan Krejča
fg. – Kamila Marcinkovska
cb. – Ondřej Balcar
org. – Sebastian Knebel
cemb. – Barbara Maria Willi
Hana Blažíková se narodila v Praze. V dětství zpívala v dětském pěveckém sboru Radost - Praha a věnovala se hře na housle. Po studiu na hudebním gymnáziu
J. Nerudy byla přijata na Pražskou konzervatoř, kde v roce 2002 absolvovala u
Jiřího Kotouče. Věnuje se převážně interpretaci středověké, renesanční a barokní
hudby. Spolupracuje se soubory českými (Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, aj.) i zahraničními
(Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Sette Voci, ad.). Absolvovala
interpretační kurzy u Petera Kooije, Poppy Holden a Moniky Mauch. V roce
2004 vystoupila na festivalu Pražské Jaro v opeře Praga nascente v úloze Libuše a
nastudovala roli Zuzanky v Mozartově opeře Figarova svatba pro divadlo v Karlových Varech. Léto 2005 patřilo Zerlině v Mozartově opeře Don Giovanni ve
Stavovském divadle v Praze. Hana Blažíková je častým hostem na zahraničních
pódiích a festivalech např. Pražské Jaro 2004 a 2005, Oude Muziek v Utrechtu
(2005), Resonanzen ve Vídni (2006), projekt Bach - Praha - 2005. Věnuje se také
hře na harfu a studuje hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Markéta Cukrová se narodila v Praze, kde na Karlově univerzitě vystudovala
angličtinu. Pěvecké vzdělání získala v rámci tříleté stáže na Státní konzervatoři v
Bratislavě a soustavně je doplňuje hodinami u hlasové pedagožky Marie Urbanové. Patří mezi vyhledávané interpretky v oboru barokní hudby. Z českých souborů pravidelně spolupracuje s tělesy Collegium Marianum, Musica Florea či Collegium Gabriely Demeterové, ze zahraničních pak se švýcarským orchestrem Musique des Lumieres či polským Arte dei Suonatori. V oblasti nejstarší hudby je
členkou vysoce ceněného souboru zaměřeného na hudbu středověké Itálie Mala
Punica. V posledních letech se u nás představila např. v Národním divadle v inscenaci Monteverdiho Orfea (2007), kde ztvárnila roli Eurydice, se souborem
Collegium 1704 nastudovala pod vedením Václava Lukse Zelenkovu Missu Votivu, jejíž záznam vydalo francouzské vydavatelství Zig-zag Territoires a v letní
produkci barokního divadla na zámku v Českém Krumlově zpívala roli Giunone
(Caldara: La contes de’Numi). Věnuje se také koncertnímu vystupování s oratorním, komorním a písňovým repertoárem autorů W. A. Mozarta, J. Haydna, H.
Berlioze, A. Dvořáka, B. Martinů ad. Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí,
vystoupila na pódiích mnoha evropských zemí, v Japonsku, Rusku, Braziílii, USA
ad; účinkovala na řadě festivalů, jakými jsou Festival de Música Antigua ve Španělsku, Pražské Jaro, Dresdner Musikfestspiele, Toujours Mozart, Resonanzen
Festival ve Vídni, Tropical Baroque, Schleswick-Holstein Festival, Festival de la
Chaise-Dieu, Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé a Festival de Sablé ve
Francii, Biennale Alte Musik Berlin, December Nights v Moskvě.
Německý kontratenorista David Erler získal všeobecné hudební vzdělání na
Gymnáziu Clary Wieckové ve Zwickau, které absolvoval v roce 1999. Po první
pěveckých lekcích s Katrin Kapplusch získal stipendium Hanns Seidel Foundation Munich a do roku 2006 studoval zpěv u Marie Jonas a Marka Rzepky na Musikhochschule v Lipsku. Mimoto se Erler účastnil mistrovských kurzů u Andrease
Scholla, Mariuse van Alteny a the King's Singers.
Jako sólista spolupracoval Erler s Rolandem Wilsonem, kantorem Svatotomášského sboru Georgem Christophem Billerem, Hans-Christophem Rademannem,
Matthiasem Jungem, Klausem Eichhornem, the Lautten Compagney Berlin, Barockorchesterem L’arpa festante, the Cappella Sagittariana řízenou Norbertem
Schusterem, the Capella Fidicinia, the Batzdorfer Hofkapelle, the Capella de la
Torre, Sette Voci řízeným Peter Kooijem a dalšími. Erler získal zkušenosti ve
sborovém zpěvu jako dlouholetý člen Calmus Ensemble Leipzig a Dresdner
Kammerchor. Erlerův sólový repertoár zahrnuje oratoria, kantáty, písně a operní
role, od renesance po dnešek. Jeho angažmá jej zavedly do Německa a dalších
evropských zemí, stejně jako na prestižní festivaly (Dresdner Musikfestspiele, Bachfest Leipzig, Schleswig-Holstein-Musikfestival, MDR Musiksommer, Händelfestspiele Halle, Gustav Mahler Musikwochen Toblach). Pravidelná spolupráce jej
pojí s ansámblem "The Sound and the Fury", řízeným Thomasem E. Bauerem.
Erler pravidelně nahrává pro ORF a vydal řadu CD a rozhlasových nahrávek v
Německu i zahraničí.
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Německá sopranistka Heidi Maria Taubert se narodila v Drážďanech, kde získala i své první hudební vzdělání v dívčím sboru "Schloß Albrechtsberg" a na
Konzervatoři Heinricha Schütze. Ve studiích dále pokračovala na Hudební akademii Carla Marii von Webera v Drážďanech u Ilseho Hahna a Christiane
Junghanns. Během studií byla členkou "Sächsisches Vocalensemble" pod vedením Matthiase Junga a též "Dresdner Kammerchor" vedeným Hans-Christophem
Rademannem, kde zpívala i sólově. Poté se začala věnovat dobovému zpěvu
s Markem Rzepkou na Hudební akademii Felixe Mendelssohna Bartoldyho
v Lipsku. Významným impulsem pro rozvoj kariéry Heidi Marie Taubert byly
mistrovské kurzy s Richardem Wistreichem a Monikou Mauch v Innsbrucku, kurzy historické praxe s Mauricem van Lieshoutem a barokní gestiky se Sharon Weller v Baselu. Sólově vystoupila Heidi Maria Taubert na festivalech "Dresdner Musikfestspiele", "Händelfestspiele Halle", "Mitte Europa", "Bachtage Potsdam",
"Heinrich-Schütz-Fest Dresden" a na festivalu staré hudby "Güldener Herbst" a
spolupracovala se soubory "Lautten Compagney Berlin", "Sächsisches Vocalensemble", "Cappella Sagittariana Dresden", "Cantus and Capella Thuringia" nebo
"Telemann Collegium Michaelstein". S kantorem drážďanského Frauenkirche
Matthiasem Grünertem vystupuje Heidi Maria Taubert na recitálech a sborových
koncertech po celém Německu. Jako mladá pěvkyně zazářila Heidi Maria Taubert
v roli Clori v Händelově komorní opeře Clori e Fileno v režii Barbary Hoene.
V roce 2007 vystoupila v titulní roli ve Vivaldiho opeře Mio povero cor na festivalu staré hudby "Güldener Herbst". V této sezóně zpívala Heidi Maria Taubert
roli Atalanty v Händelově opeře Xerxes na "Händelfestspiele Halle" a stejně tak i
na festivalu "Bayreuther Barock", v Hanoveru, Schweinfurtu a Varšavě.
Flétnistka Jana Semerádová je absolventkou Pražské konzervatoře, Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Teorie a provozovací praxe staré hudby) a
Královské konzervatoře v Den Haagu (ve třídě Wilberta Hazelzeta). V roce 2003
obdržela 3. cenu na mezinárodní soutěži historických dřevěných dechových nástrojů Telemann-Wettbewerb v Magdeburku a ve stejném roce si z prestižní mnichovské soutěže 16. Grosser Förderpreiswettbewerb přivezla spolu s Monikou
Knoblochovou titul laureáta. Jana Semerádová je uměleckou vedoucí souboru
Collegium Marianum, dramaturgem koncertního cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Věnuje se intenzivní badatelské
činnosti v českých a zahraničních archivech a studiu barokní gestiky, deklamace a
tance. Na svém kontě má řadu CD pro různé nahrávací společnosti (např. Supraphon, Pan Classics, Kammer Ton, K617 aj.). Pravidelně též nahrává pro Českou
televizi a Český rozhlas. Jako sólistka vystupuje na významných evropských pódiích (Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Centre de Musique Baroque de Versailles, Pražské jaro, Europamusicale, Vantaa Barokki, Festival de Sablé, Konzerthaus ve Vídni a Berlíně, Palau de Música Barcelona) a pravidelně účinkuje se soubory Batzdorfer Hofkapelle, Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble Cristofori, Ars Antiqua Austria, modern_times1800 a Wroclawska
orchiestra barokowa. Jana Semerádová vyučuje hru na barokní příčnou flétnu na
Univerzitě Karlově v Praze (obor Historická hudební praxe) a vede interpretační
kurzy.
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně
zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru nejen čistě
koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně připravuje unikátní tvary scénických hudebně-dramatických a tanečních
představení. Každoročně je uvedeno několik novodobých světových premiér.
Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či
sólisty a dirigenty jako například Andrew Parrott, Simon Standage, Chiara Banchini, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Peter Kooij, Peter van Heyghen či
Sigrid T´Hooft. Od roku 1999 působí soubor pod uměleckým vedením flétnistky
Jany Semerádové, jejíž aktivní badatelská činnost propojená se studiem barokní
gestiky, deklamace a tance umožnila postupně rozšířit profil souboru Collegium
Marianum a uvádět původní hudebně dramatická díla v autentickém prostředí
českých barokních divadel. Soubor Collegium Marianum sbírá uznání zahraniční i
české odborné kritiky. Pravidelně hraje na hudebních festivalech a prestižních
pódiích v České republice i v zahraničí (m.j. Tage Alter Musik Regensburg, Vantaan Barokki, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské jaro, Festival de Sablé, Concentus Moraviae, Mitte Europa, Bolzano Festival Bozen, Uckermärkische Musikwochwen, Košická hudobná jar atd.). Diskografie souboru zahrnuje Concerti,
Op. 7 J. H. Albicastra (Pan Classics) – nahrávka ve spolupráci s Collegium 1704
byla vytvořena v roce 2000 a vzbudila ohlas u mezinárodní odborné kritiky
(Diapason, Repertoire, Concerto, Fonoforum) – a dále dvoudílnou antologii
Hudba barokní Prahy I (2003) a Hudba barokní Prahy II (2005). V letošním roce
byly vydány dvě nahrávky cyklu Hudba barokní Prahy - Koncerty a árie Brentnera
a Rorate Coeli - Advent a Vánoce v barokní Praze vydavatelstvím Supraphon.
Jednotlivé projekty či dílčí úspěchy Collegium Marianum jsou zaznamenávány
Českým rozhlasem a Českou televizí. V roce 2009 se Collegium Marianum stalo
nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby, kterou uděluje Česká
hudební rada - česká sekce nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při
UNESCO.
Výběr z projektů souboru 1999 – 2008:
1999
opera Scylla et Glaucus J.-M. Leclaira, Míčovna Pražského hradu, Praha česká premiéra, Dirigent: Simona Standage (UK)
2000
opera Scylla et Glaucus J.-M. Leclaira, Festival Petera Dvorského, Jaroměřice
nad Rokytnou, Dirigent: Peter van Heyghen (B), choreografie: Dorotheé
Wortelboer (B)
Magnificat J. S. Bacha, Festival Moravský podzim, katedrála sv. Petra a Pavla,
Brno, Dirigent: Peter van Heyghen (B)
oratorium A. Caldary Maddalena ai piedi di Christo, Cyklus staré hudby
FOK, Praha, Umělecké vedení: Chiary Banchini (CH)
2001
scénické provedení serenaty J.H. Schmelzera Hercules und Onfale, Letní
slavnosti staré hudby, Režie a choreografie: Sigrid T´Hooft (BE)
Novodobé premiéry duchovních děl A. Lottiho a J.D. Zelenky, Cyklus staré
hudby FOK, Praha, Dirigent: Andrew Parrott (UK)
2002
serenata Hercules und Onfale, závěrečné představení MHF v Brežici
(Slovinsko)
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
2006
2007
2008
2009
Hudba pražské
katedrály
Letní slavnosti stare
hudby, Festival de
Sablé, kontratenor:
Damien Guillon,
koncertní mistr:
Cecilia Bernardini
Collegium Marianum
Melantrichova 971/19, CZ - 110 00 Praha 1
Tel : 00420 774 448 340, 00420 731 448 347
Email : [email protected]
www.collegiummarianum.cz
2004
hudebně-taneční představení Balet pro krále Slunce, Letní slavnosti staré
hudby, Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha – česká premiéra, Choreografie:
Jean-Marc Piquemal (F)
serenata A. Vivaldiho La Senna festeggiante, zahajovací koncert festivalu Ucker
märkische Musikwochen, Německo - obnovená premiéra, přímý přenos kon
certu vysílaly německé a zahraniční rozhlasové společnosti v rámci European
Broadcasting Union. Sólisté: Simona Houda-Šaturová (CZ), Marek Rzepka (PL)
a Markus Forster (A)
duchovní díla J. S. Bacha a J. D. Zelenky, Letní slavnosti staré hudby, Dvořákova
síň, Rudolfinum, Praha, Sólista: Peter Kooij (NL)
Ballet des nations, originální hudebně-taneční projekt ve spolupráci s tanečním
souborem Ardente Sole (PL) a hudebními soubory Solamente naturali (SK) a
Aura Musicale (HU), Letní slavnosti staré hudby, Divadlo pod Palmovkou,
Praha, reprízy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku
komické intermezzo La Serva Padrona, MHF Český Krumlov, Zámecké barokní
divadlo, Režie: Jean-Denis Monory (F)
koncert v Germanisches Nationalmuseum, Norimberk, Německo, záznam kon
certu nahrála a vysílala rozhlasová stanice Bayerischen Rundfunk
debut souboru na MHF Pražské jaro, kostel sv. Šimona a Judy, Praha, Sólisté:
Xenia Löffler (DE), Ludmila Darjanin-Peterková
barokní opera A. Caldary La Contesa de´ Numi (Spor Bohů), MHF Český
Krumlov, Zámecké barokní divadlo, Režie: Laurent Alain Charoy (F)
představení Cestopis tanečního mistra, Letní slavnosti staré hudby, Praha, Režie:
Jean-Denis Monory (F), choreografie Gudrun Skamletz (A)
koncerty A. Vivaldiho, zahajovací koncert Mezinárodního festivalu, Vaanta, Finsko, Host: Luigi de Fillipi (IT) – housle
nastudování a provedení opery G. F. Händela Tolomeo v Teatro Ar
riaga, Bilbao, Španělsko, Dirigent: Carlos Aragón (ESP)
Kontakt:
2003