Obsah a úvod knihy

Komentáře

Transkript

Obsah a úvod knihy
Obsah
Contents
Úvod / Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Joachim Barrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Významní sběratelé Barrandovy doby / Important fossil collectors of the Barrande’s era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Skalníci a lidové názvy zkamenělin / Quarry men and folk names of fossils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Seznam prací Joachima Barranda / List of publications of Joachim Barrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vybrané články o Joachimu Barrandovi / List of publications about Joachim Barrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ostatní použitá literatura / Other references . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Motto
„Heleďte hoši,“ ukazoval tramp Joe Chiclets,
„tadyhle je ta skála, co s ní spadl ten Barrande
a nic se mu nestalo.“ „Ty nádivo!“ zlobil se tramp Forbes,
„ten Barrande, to byl přeci první českej tramp,
kterej měl chatu na tý skále, a do tý chaty si natahal šutráky,
aby se mohl bránit před útokem vodních skautů.
Ty šutráky jsou teď v museu.“
Motto
“Look boys,” pointed hiker Joe Chiclets,
“here is the rocky cliff from which Barrande fell down
and suffered no injury”. “You silly boy!”, noted angrily
hiker Forbes, “Barrande was the first Czech hiker,
he built a cottage on top of the rock. He had in the cottage
lot of rocks to protect himself from attacs by water scouts.
Those rocks are now in museum.”
V. Rada – J. Žák, Bohatýrská trilogie, str. 35, 1959
V. Rada – J. Žák 1959
Úvod
Introduction
Joachim Barrande (vyslovováno Žoakim Baránd, Žoašém
Barand), nazývaný dělníky a skalníky v lomech zpočátku
„ten Francouz“ a později „jemnostpán Barrande“, byl významnou postavu nejen pro českou geologii, ale i pro českou historii 19. století. Ve většině zvláště novějších prací
je představován jako samotářský vědec, který se zajímal
pouze o zkameněliny. Rádi bychom proto ke 130. výročí
úmrtí přiblížili Joachima Barranda z jiného pohledu – jako
člověka skromného, pracovitého, vstřícného k prostým lidem, ale i tvrdohlavého, stojícího si za svým názorem.
Osobnost, která byla přítelem českého národa a mecenášem počáteční české geologie a paleontologie. Muže, který
je ve své rodné Francii dodnes nedoceněn.
Jan Neruda o něm v Národních listech roku 1883 (in Hrubín 1961) napsal: „Kdykoli si myslím muže a myslitele velikého, tane mi na mysli tvář Barrandova, tvář nesmrtelná“.
Joachim Barrande, called by quarry workers and quarry
men “that Frenchman” and “gentle man Barrande”, is an
important person for Czech geology and for the Czech history
of 19th century. Improperly, he is sometimes presented as
a dry manner loner with interests confined to fossils. On
the occasion of 130 anniversary of his death we present
other aspects of Joachim Barrande personality – a modest,
industrious man with open attitude to common people and
a person prepared to defend his opinions. He was friend of
the Czech nation and backer of the beginning Czech geology
and paleontology. A man not fully appreciated till present
in his country of origin – France.
Jan Neruda (1883, in Hrubín 1961) wrote: “Any time I think
of a great man and thinker, the Barrande’s face appears,
immortal face”.
7
Joachim Barrande na trhu / Joachim Barrande at the market

Podobné dokumenty

Panely 110x125.cdr - Hornické muzeum Příbram

Panely 110x125.cdr - Hornické muzeum Příbram n 1879 another cast-iron plaque, commemorating the visit of the famous geologist and paleontologist Joachim Barrande was placed in one kilometre deep underground of the Vojtěch mine. In 1885 in thi...

Více

Systém produktů Marketingové koncepce 2013 – 2020

Systém produktů Marketingové koncepce 2013 – 2020 dnes neexistující chrám sv. Filipa a Jakuba (Arbesovo náměstí) kostel sv. Klimenta

Více

Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. kat. makroekonomie VŠE v

Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. kat. makroekonomie VŠE v k předchozímu dvouletému průměru, které nastupuje v průměru 13 měsíců před krizí, dále expanzi domácího úvěru (8 měsíců) a expanzi domácí peněžní zásoby v poměru k oficiálním měnovým rezervám (13 m...

Více

Advanced vocabulary game - English center aktuálně

Advanced vocabulary game - English center aktuálně ADVANCED VOCABULARY GAME: synonyms, antonyms, sentences ENGLISHCENTER.CZ

Více