WIMP-calculator 2.0 - uživatelská příručka

Transkript

WIMP-calculator 2.0 - uživatelská příručka
WIMP-calculator 2.0 – uživ. příručka
Zahrádkářské společenství
WIMP-CALCULATOR 2.0
.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA .
Zahrádkářské společenství
www.gilda-z-s.webnode.cz
-1-
WIMP-calculator 2.0 – uživ. příručka
Zahrádkářské společenství
Úvodem
WIMP-calculator 2.0 vychází z úspěšných řad programu WIMP-calculator
pro členy gildy Zahrádkářské společenství, kterými jsou verze 1.0, 1.5 a
1.7.
Verze 2.0 přichází poprvé v historii WIMP-calculatoru skoro samoobslužná
– program si sám zjistí WIMPem nabízenou částku a s ní také pracuje. I
nadále však zůstává jako dokument s příponou *.xls pro program
Microsoft Office Excel z kancelářského balíku Microsoft Office (testováno
na verzi 2003, zpětná vazba prokazuje i funkčnost na verzi 2007, pod verzí
2010 bude zkoušen od ledna 2011; teoreticky by měl fungovat již od verze
2000). Po zkušenostech DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME KANCELÁŘSKÝ
BALÍK OPEN OFFICE CALC.
Před spuštěním
-2-
WIMP-calculator 2.0 – uživ. příručka
Zahrádkářské společenství
Pokud jste si čerstvě stáhli WIMP-calculator
z webových stránek gildy, je nutno program
extrahovat ze souboru s koncovkou *.zip.
Extrahováním vzniknou dva soubory – tento
návod (navod.pdf) a samotný WIMP-calculator
(wimp_calculator_2-0.xls).
Při extrahování na vás bude vyžadováno
heslo. To naleznete na Licenčním
certifikátu.
Tržní lístek
Před prvním užíváním programu vyplňte Tržní lístek (spustit > tržní lístek).
Po skončení editace tržního lístku a doplnění času aktualizace klikněte na
ÚVODNÍ STRANA a soubor uložte.
Spuštění
-3-
WIMP-calculator 2.0 – uživ. příručka
Zahrádkářské společenství
Po otevření WIMP-calculatoru zkontrolujte, zda máte otevřenu úvodní
stranu (tm. modré pozadí) a po kliknutí na „Spustit“ je v horním modrém
pruhu napsáno „Není zadána nabízená cena!“ a že „Nákupní lístek“ je
prázdný.
Zadání nabízené částky
Oproti původním verzím si nyní WIMP-calculator nabízenou cenu vyzjistí
sám z nákupního lístku.
Zadání položek nákupu
Oproti původním verzím WIMP-calculatoru nyní kopírujte nákupní seznam
i s položkou „Částka: … Zt“, ze které WIMP-calculator vyčte nabízenou
částku.
Výsledek
-4-
WIMP-calculator 2.0 – uživ. příručka
Zahrádkářské společenství
Stejně jako u verze 1.7 WIMP-calculator sám píše pokyny a nemusíte tedy
zjišťovat význam té které barvy. Navíc odchylka od ceny, za kterou můžete
všechny položky prodat na trhu je pod textem podrobně popsána (objevuje
se jen při nenulové nabízené částce).
Hlášení poruch
Objeví-li se nějaká porucha či chyba WIMP-calculatoru, informujte nás,
prosím, e-mailem na adrese [email protected], nebo
využijte formuláře „Kontaktujte nás“ vyvěšeného na webových stránkách
gildy na www.gilda-z-s.webnode.cz.
Děkujeme za využití našich služeb a přejeme Vám mnoho úspěšných zelenoimpérských prodejů s naším produktem.
Zahrádkářské společenství
PEKAJI, předseda gildy
-5-
WIMP-calculator 2.0 – uživ. příručka
Zahrádkářské společenství
-6-