TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T6A5

Komentáře

Transkript

TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T6A5
TECHNICKÉ
ZÁVADY VOZU
T6A5
Zpracovali:
Tůma Marek 222 938
Kos Jan 1726
Tomášek Tomáš 225023
Obsah:
Seznam pojistek 600V v odpojovači OTZ
3
Seznam jističů a pojistek 24V u vozů ev. č. 8601 - 8680
4
Seznam jističů a pojistek 24V u vozů ev. č. 8681 – 8750
5
Panel pro zpětný pohyb
6
DIAGNOSTIKA ZÁVAD NA VOZE
Zadní panel v kabině vozu (jističová skříň)
6
Skupina kontrolek PORUCHY
7
Jednotlivé kontrolky na bočním panelu
8
SPOJOVÁNÍ A ROZPOJOVÁNÁ VOZŮ
Přepínač automatických spřáhel PAS
8
Spojování vozů
9
Rozpojování vozů
10
Redukce spřáhla
11
DVEŘE
Nouzové otevírání dveří
12
Zavření dveří při poruše
12
Reset řídící jednotky dveří
13
OSTATNÍ
Ovládání přívodu ohřátého vzduchu u prostředních dveří
13
Odpojovač baterie a pojistka OIS
13
2
Pojistky 600 V
Statický měn.
R. sítě
Topení 2
4
20
Kalorifer
Topení 1
63 A
10
10
10
3
Výhybka
DVEŘE 3
SIGNALIZACE PORUCH
10A 10A 25A 10A 20A 10A 10A 10A 16A 16A
6A
6A
6A
6A
ŘÍZENÍ
25A 25A 25A
MOTOR PTG
MOTOR KALORIFERU, TOPENÍ, POHON SPŘÁHEL
OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ
DVEŘE 1
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ KABINY ŘIDIČE
ZÁŘIVKOVÉ OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJŮ, TRANSPARENTŮ
PÍSKOVAČE
SMĚROVKY
BRZDIČE 1. PODVOZEK
4
60A
BRZDIČE 2. PODVOZEK
60A
STĚRAČE, OSTŘIKOVAČE, VENTILÁTOR
kolejnicové brzdy
A
B
9
8
7
6
5
DOBÍJENÍ KONDENZÁTORU
ZVONEK
3
6A
DVEŘE 2
OVLÁDÁNÍ PTG
2
6A
6A
ROZTRŽENÍ SOUPRAVY
dálková
světla
6A
BLOKOVÁNÍ ROZJEZDU
tlumená
světla
10A
6A
10A 10A 10A 10A 16A
REGULÁTOR
4
10 11 12 13 14 15 16 25 18 19 20 21 22 23 24 17 26
TACHOGRAF, ZRCÁTKO
STYKAČE KOLEJNICOVÝCH BRZD 1
1
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
60A
40A
ventilátor kotoučová
měničů
brzda
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
8601 - 8680
LS, STYKAČE BRZDIČŮ, ŘÍZENÍ, KOLEJNICOVÝCH BRZD 2
40A
60A
60A
25A
60A
měničů
16A
REGULÁTOR
BRZDIČE 2. PODVOZEK
BRZDIČE 1. PODVOZEK
B
A
10A
10A
10A
16A
RST
25A
brzda
ventilátor
kolejnicové brzdy
28
kotoučová
5
27
MOTOR PTG
26
FU
ŘÍZENÍ
25
FU
ZVONEK
LS, ST. BRZDIČŮ, ŘÍZENÍ, KOLEJ. BRZD 2
24
FU
OVLÁDÁNÍ PTG
TLUMENÁ SVĚTLA
2
FU
STYKAČE KOLEJNICOVÝCH BRZD 1
DÁLKOVÁ SVĚTLA
1
FU
STĚRAČE, OSTŘIKOVAČE, VENTILÁTOR
FU
6A
SMĚROVKY
FU
23
10A
22
10A
21
10A
20
10A
19
6A
9
10A
18
10
25A
PÍSKOVAČE
8
6A
11
10A
OSV. PŘÍSTROJŮ, TRANSPARENTŮ
10A
17
12
20A
ZÁŘIVKOVÉ OSVĚTLENÍ
7
16
13
10A
NOUZOVÉ OS., OS. KABINY ŘIDIČE
6A
16A
15
10A
14
10A
DVEŘE 1
6
FU
FU
FU
FU
FU
FU
8681 - 8750
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ
6A
KALORIFER, TOPENÍ, SPŘÁHLA
5
FU
TACHOGRAF, ZRCÁTKO
6A
FU
ROZTRŽENÍ SOUPRAVY
4
FU
BLOKOVÁNÍ ROZJEZDU
6A
FU
DOBÍJENÍ KONDENZÁTORU
3
SIGNALIZACE PORUCH
25A
DVEŘE 2
FU
DVEŘE 3
Panel pro zpětný pohyb:
Zadní panel v kabině vozu (jističová skříň):
6
Skupina kontrolek PORUCHY:
Na voze se závadou svítí vždy obě kontrolky VŮZ i VLAK. Svít-li pouze kontrolka VLAK je
závada na jiném voze soupravy.
Kontrolka
REGULÁTOR
DOBÍJENÍ
BATERIE
VENTILÁTOR
MĚNIČŮ
DOBÍJENÍ
KONDENZÁTORŮ
LINKOVÝ
STYKAČ
Popis
Likvidace
Základní stav – NESVÍTÍ
Signalizace nepřítomnosti
napájecího napětí 24V regulátoru
vozu (svítí i centrální kontrolka
PORUCHA na panelu řidiče)
- přidržet vypínač ŘÍZENÍ cca 10 vteřin
v poloze 2
- popřípadě zkontrolovat jistič FU 24 a
opakovat postup s řízením
Základní stav – NESVÍTÍ
Porucha činnosti dobíjení baterie
vozu (svítí i centrální kontrolka
PORUCHA na panelu řidiče)
- zkontrolovat pojistku 10A./600V.Trvá-li
závada dále vypnout všechny spotřebiče na
24V. Klesá-li napětí baterie pod 20V. je
možno vypnout brzdiče na jednom ze dvou
podvozků t.j.vypnout jistič č.1 nebo 2 a
mechanicky odbrzdit příslušný podvozek.
Jestli-že se stav baterie zhoršuje nebo je-li
od začátku napětí pod 20V. vypnout oba
podvozky (vypínače podvozků) a pomocí 2.
vozu odjet do vozovny
Základní stav – NESVÍTÍ
Při závadě se tato kontrolka rozsvítí
až po zadání jízdy a zhasíná se
zadáním brzdy . (svítí i centrální
kontrolka PORUCHA na panelu
řidiče) V tomto režimu nejsou pulzní
měniče chlazeny
- zkontrolovat pojistku 40A./24V
- trvá-li závada dále možno odjet pomocí tl.
MYCÍ STROJ (VÝHYBKA 0)
- u soupravy na vadném voze vypnout oba
podvozky vozu
Základní stav – NESVÍTÍ
Pouze při ztrátě napětí 600V může
dojít k vynechání elektrodynamické
brzdy. Plně ji nahradí brzda
kotoučová popřípadě kolejnicová.
- zkontrolovat jistič FU 20
Základní stav – NESVÍTÍ
Rozepnutý linkový stykač vozu
- zkontrolovat jistič FU 26 a následně
přidržet vypínač ŘÍZENÍ cca 10 vteřin
v poloze 2
- trvá-li závada vypnout podvozek A nebo B
a opakovat postup s řízením
- je-li závada trvalého charakteru tak u
soupravy vypnout oba podvozky a odjed za
pomoci 2. vozu
7
Jednotlivé kontrolky na zadním panelu:
Kontrolka
BRZDIČE
PŘEHŘÁTÍ
KALORIFERU
NADPROUD
Popis
Likvidace
Základní stav – NESVÍTÍ ani při
zabrzděném voze (svítí jen centrální
kontrolka na panelu řidiče)
- svítící kontrolka signalizuje
poruchu příslušného brzdiče
(současně svítí i centrální kontrolka
BRZDY na panelu řidiče)
- odjistit mechanicky brzdič, který
signalizuje závadu
- je-li závada na vide brzdičích je nejdříve
nutné zjistit jestli není chyba jen
v signalizaci (i jeden brzdič na soupravě
klade znatelný odpor pro rozjetí vlaku)
následně zkontrolovat pojistku kotoučové
brzdy 24V/60A a jističe FU1 a FU2
Základní stav – NESVÍTÍ
kontrolka signalizuje přehřátí
- přepnout kalorifer do polohy ventilace a po
kaloriferu a současně svítí i centrální
několika minutách je možné opět vrátit do
kontrolkou PORUCHA na panelu
polohy topení
řidiče
Základní stav – NESVÍTÍ
signalizuje závadu trakčního obvodu
příslušného podvozku (současně
- vypnout příslušný podvozek
svítí i centrální kontrolka
NADPROUD na panelu řidiče)
Přepínač automatických spřáhel PAS:
Slouží pro ovládání napájení elektromotoru automatických spřáhel a ovládá, které spřáhlo
vozu bude přenášet 600V (lze napájet pouze jedno spřáhlo vozu -> na jeden PTG max. 2
vozy). Přenos 24V se uskutečňuje okamžitě po spojení hlav spřáhel a PAS na toto propojení
nemá žádný vliv.
S - napájení el. motoru hlavy spřáhla při spojování (podmínkou vypnuté řízení vozu) dále
závisí na poloze pák mechanického spojení (dole - hlava se otevírá, nahoře - hlava se
zavírá) TATO POLOHA BLOKUJE JÍZDU VOZU
P - při správně provedeném spojení napájí 600V přední spřáhlo daného vozu (2. vůz)
Z - při správně provedeném spojení napájí 600V zadní spřáhlo daného vozu (1. vůz)
0 - v této poloze není 600V napájeno žádné spřáhlo (sólo)
8
Spojování vozů :
1. Vůz, který je v klidu, musí mít vypnuté řízení.
2. Hlavy obou spřáhel musí být uzavřeny.
3. Páky obou spřáhel musí být v horní poloze a musí být sundány aretace obou spřáhel.
4. Obě spřáhla musí být nastavena proti sobě, v oblouku zajistí druhý pracovník.
5. PAS (přepínač automatických spřáhel) na voze v klidu musí být v poloze "S" (spřahování).
6. Vůz, který najíždí musí mít PAS v jiné poloze než-li “S“ jinak je jízda blokována.
7. Po mechanickém spojení spřáhel musí páky obou spřáhel spadnout dolů, řidič je zajistí
závlačkami.
8. Po vypnutí řízení vozu, kterým se najíždělo a po přepnutí přepínače PAS do polohy "S",
dojde i k elektrickému spojení spřáhel.
9. Po spojení je třeba PAS nastavit do provozních poloh. Při jízdě soupravy na jeden
pantograf - první vůz "Z" a druhý vůz "P".
9
Rozpojování vozů:
1. Vypnout řízení a PAS přepnout do polohy “S“.
2. Vyndat závlačky.
3. Páky obou spřáhel dát nahoru, tím jsou vozy mechanicky rozpojeny a hlavy se začnou
elektricky rozpojovat.
4. PAS do polohy “0“ u vozu, kterým budeme popojíždět, (jinak nejede).
5. Popojet.
Při spřahování vadného vozu (pro vlečení), po mechanickém spojení spřáhel a zajištění
obou pák v dolní poloze zůstanou oba PASY v původních polohách, proto nedojde k
elektrickému spojení spřáhel.
Je - li nutno, při závadě na jednom z vozů soupravy, elektricky rozpojit hlavy spřáhel: PASY
do polohy “S“, vypnout řízení na soupravě,odjistit páky a mírně s nimi pohnout nahoru, po
uzavření alespoň jedné hlavy je nutné na dotyčném voze přepnou PAS do jiné polohy než-li
“S“ (jinak by došlo po stlačení páky dolu opět k elektrickému spojení vozů) a pak teprve
dáme páku zpět dolu (pohneme-li s některou pákou moc, dojde k mechanickému rozpojení
spřáhel). Po těchto úkonech se hlavy spřáhel rozjedou a souprava je elektricky rozpojena.
10
Redukce spřáhla :
Pro spojení s vozem, které má spřáhlo „pražského typu“ je nutné použít redukci. Ta se
nachází vpravo pod poslední plentou. Nezapomenout opět sundat aretaci spřáhla.
11
Dveře :
Nouzové otevírání:
Otočením červené zaplombované páčky nade dveřmi se dveře pootevřou a poté se dají
otevřít ručně.
Stane - li se tak za jízdy na celé soupravě začne působit záchranná brzda.
Zavření dveří při poruše:
Pokud nejdou některé dveře zavřít a není zjištěna příčina je nutno dveře zavřít ručně
pomalým pohybem a po dovření dveře zamknout z vnější strany kličkou (každé křídlo
zvlášť), po uzamčení obou křídel se dveře automaticky odpojí od elektrického ovládání a na
panelu se signalizuje jejich zavření, t.j. řidič nemusí přepínat blokování dveří a je i nadále
informován o funkci dalších dveří v provozu. Předpokladem řádného uzamčení je otočení
kličkou v zámku nejméně o 90 stupňů. Vadné dveře lze vyhledat pomocí nočního osvětlení
(u dveří, které blokují jízdo svítí osvětlení schodů).
12
Reset dveří:
Nutné provádět ve dvou lidech při otevřených dveřích:
1. stisknout oba spínače ve sloupcích dveří
2. druhý člověk stiskne resetovaní tlačítko na řídící jednotce dveří a drží jej ještě cca 2
vteřiny po uvolnění spínačů ve sloupcích dveří
Ovládání přívodu ohřátého vzduchu od pulsních měničů pákou u prostředních
dveří.
nahoru – vypnuto
dolů – zapnuto (tedy obráceně než - li u vozů T3Su )
Odpojovač baterie a pojistka OIS (pod poslední sedačkou vlevo):
13

Podobné dokumenty

Katalogový list HVO

Katalogový list HVO zapojit   nějaké   hydraulické   nástroje   či   příslušenství   a   nechcete   pro   tento   případ   kupovat   velký   a   finančně   nákladný   stroj,   nebo ...

Více

Vzorová kalkulace bytové jádro - AZ-Reko

Vzorová kalkulace bytové jádro - AZ-Reko Naložení kontejneru, hrubý úklid

Více

Společnost a její produkty

Společnost a její produkty Speciální aplikace Vodotěsné pro zalití zalévací hmotou / Prodloužení funkčnosti v případě požáru Speciální aplikace Kabelové krabicové rozvodky WP vodotěsné pro zalití zalévací hmotou

Více

PNE 18 4311 - Zásady jednotného grafického, písmenného a

PNE 18 4311 - Zásady jednotného grafického, písmenného a Pokud je elektrotechnický předmět (zařízení) (například ovládací skříň) složen z dalších (včleněných) elektrotechnických předmětů (zařízení) (například svorkovnic, spínačů, stykačů, jistících prvků...

Více

double

double V první části testu, kdy jsme vyrazili na běžnou XC vyjížďku, jsme tlak nastavili tak, aby zobáček ukazoval přesně na střední hodnotu 17 mm. V tomto režimu nás Zesty 314 za svými poměrně širokými a...

Více